Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Lepiarczyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56195527100

PBN: 900910

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 54, z ogólnej liczby 54 publikacji Autora


1
 • Analiza nowej konstrukcji amortyzowanego uchwytu sprężyn śrubowychAnalysis of new construction of amortized handle of coil springs / Krzysztof MICHALCZYK, Dariusz LEPIARCZYK // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2011 R. 70 nr 4, s. 29–32. — Bibliogr. s. 32, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analysis of the influence of friction force on the strains of gas pipeline using the Hilbert-Huang transformAnaliza wpływu sił tarcia na stan odkształceń rury przesyłowej gazociągu przy zastosowaniu transformacji Hilberta-Huanga / Dariusz LEPIARCZYK, Wacław GAWĘDZKI, Jerzy TARNOWSKI // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2016 R. 47 nr 4, s. 145–155. — Bibliogr. s. 154–155, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: tarcie, odkształcenie, rura, gazociąg, drganie, transformacja Hilberta-Huanga

  keywords: vibration, friction, strain, pipe, Hilbert-Huang transform, gas pipeline

3
 • A study of tribological load capacity of various friction pairsBadania tribologicznej nośności różnych skojarzeń ciernych / Dariusz LEPIARCZYK, Wacław GAWĘDZKI, Jerzy TARNOWSKI // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2017 nr 2, s. 91–97. — Bibliogr. s. 97, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/G3RY14

 • słowa kluczowe: skojarzenia cierne, współczynnik tarcia, analiza obciążeń, moment tarcia, nośność

  keywords: friction coefficient, load analysis, friction torque, friction pairs, load bearing capacity

4
5
 • Badania modelowe przepływu oleju w nowym układzie smarowniczym przekładni z pionowymi wałamiModel studies of the oil flow in the new lubrication system of gears with vertical shafts / Dariusz LEPIARCZYK, Józef SALWIŃSKI // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2010 1–M R. 107 z. 7, s. 53–61. — Bibliogr. s. 60–61, Streszcz., Abstr.. — „Przekładnie zębate 2010” : Kraków, 24 września 2010 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Badania procesu tarcia kinetycznego w ciernych skojarzeniach żeliwo-stalInvestigations of the process of kinetic friction in frictional pairs cast iron-steel / Jerzy TARNOWSKI, Wacław GAWĘDZKI, Dariusz LEPIARCZYK // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2010 R. 41 nr 3, s. 219–230. — Bibliogr. s. 229–230, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Badania termowizyjne zjawisk tribologicznych w łożyskach ślizgowychInfrared studies of tribological phenomena in sliding bearings / Dariusz LEPIARCZYK, Wacław GAWĘDZKI, Jerzy TARNOWSKI // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2012 R. 43 nr 4, s. 125–132. — Bibliogr. s. 132, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Badanie współczynnika tarcia łożyska ślizgowego z wykorzystaniem bilansu cieplnegoDetermination of the slide bearing friction coefficient on the basis of heat balance / Jerzy TARNOWSKI, Wacław GAWĘDZKI, Dariusz LEPIARCZYK // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2011 R. 42 nr 6, s. 219–226. — Bibliogr. s. 225, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Condition monitoring of distributed systems using two-stage Bayesian inference data fusion / Víctor H. Jaramillo, James R. Ottewill, Rafał DUDEK, Dariusz LEPIARCZYK, Paweł PAWLIK // Mechanical Systems and Signal Processing ; ISSN 0888-3270. — 2017 vol. 87, pt. A, s. 91–110. — Bibliogr. s. 109–110, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-11-01. — tekst: https://goo.gl/g4HPX6

 • keywords: condition monitoring, data fusion, Bayesian inference, fault diagnosis

10
 • Diagnostyczne symptomy zużycia eksploatacyjnego łożysk tocznych pracujących w warunkach przeciążenia[Diagnostic symptoms of exploitation wear of rolling bearings operating under overload conditions] / Witold CIOCH, Łukasz Bochniak, Dariusz LEPIARCZYK, Maciej KŁACZYŃSKI // W: Diagnostyka maszyn : XLII ogólnopolskie sympozjum : Wisła, 2.03 – 6.03.2015 r. : streszczenia / oprac. Grzegorz Peruń ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — Katowice : [Politechnika Śląska], 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-930581-5-0. — S. 25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Eksperymentalne wyznaczanie współczynnika tarcia statycznego i kinetycznego w skojarzeniu żeliwo-ferodoExperimental determination of kinetic friction coefficient in material pair cast iron-ferodo / Dariusz LEPIARCZYK, Jerzy TARNOWSKI, Wacław GAWĘDZKI // W: INSYCONT'10 : 8th international symposium : energy and environmental aspects of tribology : Cracow, Poland : July 7th–9th 2010 / Department of Machine Design and Terotechnology. AGH University of Science and Technology – Cracow, [etc.]. — Radom : Publishing House of Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute, 2010. — ISBN: 978-83-7204-912-4. — S. 99–110. — Bibliogr. s. 109–110, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Infrared mapping diagnostics of the speed reducers : abstractDiagnostyka termowizyjna przekładni zębatych : streszczenie / Dariusz LEPIARCZYK // W: XXI International scientific and technical conference Toothed gears KZ and XIX National scientific and technical conference Gearboxes : November 25–27, 2014, Wisła, Poland : conferences proceedings = XXI Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Koła zębate KZ i XIX Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna Przekładnie zębate : materiały konferencyjne / red. Grzegorz Wojnar ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych, Politechnika Rzeszowska. Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa. Katedra Konstrukcji Maszyn, Polska Akademia Nauk. Komisja Transportu o/Katowice. — [Katowice : PŚ], [2014]. — ISBN: 978-83-935232-5-2. — S. 46–47. — Tekst ang.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Komputerowe modelowanie powierzchni swobodnej w projektowaniu nowego układu smarowniczego[Computer modelling of a free surface in the new lubrication system design] / Dariusz LEPIARCZYK, Marcin SZCZĘCH // W: XVIII Konferecja nt. “Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo” : Baranów Sandomierski, 12–14 października 2011 : streszczenia referatów / Politechnika Warszawska. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. — [Polska : s. n.], [2011]. — S. 49. — Afiliacja Autorów: Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Komputerowe modelowanie powierzchni swobodnej w projektowaniu nowego układu smarowniczegoComputer modeling of the free surface design the new lubrication system / Dariusz LEPIARCZYK, Marcin SZCZĘCH // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2011 R. 84 nr 12, s. 989. — Pełny tekst W: Suplement do miesięcznika Mechanika nr 12/2011 [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [7], Summ.. — XVIII konferencja „Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo” : Baranów Sandomierski 12–14.10.2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Konstrukcja stanowiska do badania sprzężeń ciernych w sprzęgłach tarczowych[Construction of test stand assigned for frictional contact in disc clutches] / Dariusz LEPIARCZYK, Jerzy TARNOWSKI, Wacław GAWĘDZKI // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2010 R. 69 nr 12, s. 14–17. — Bibliogr. s. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Laboratoryjna identyfikacja procesu tarcia w skojarzeniu ciernym żeliwo-żeliwoLaboratory identification of the friction process in the frictional pair cast iron-cast iron / Wacław GAWĘDZKI, Dariusz LEPIARCZYK, Jerzy TARNOWSKI // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2011 R. 41 nr 1, s. 53–64. — Bibliogr. s. 63, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Łożysko ślizgowe poprzeczne smarowane cieczą magnetyczną[Journal sliding bearing lubricated magnetic fluid] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, RUPETA Wiktor, LEPIARCZYK Dariusz. — Int.Cl.: F16C 17/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 385613 A1 ; Opubl. 2010-01-18. — Zgłosz. nr P.385613 z dn. 2008-07-08 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 2, s. 22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL385613A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
19
 • Modelowanie zjawisk cieplnych w procesie tarcia łożyska ślizgowegoModeling the thermal phenomena in the friction process of the sliding bearing / Dariusz LEPIARCZYK, Wacław GAWĘDZKI, Jerzy TARNOWSKI // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2015 nr 6, s. 41–48. — Bibliogr. s. 47–48, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: łożysko ślizgowe, termowizja, bilans cieplny, temperatura pracy

  keywords: heat balance, sliding bearing, thermal imaging, operating temperature

20
 • Model przepływu oleju w samoczynnym układzie smarowniczymThe model of the oil flow in the automatic oil lubrication system / Dariusz LEPIARCZYK, Stanisław ŁUCZYŃSKI, Józef SALWIŃSKI // W: Przekładnie zębate 2010 : konferencja naukowo-techniczna : streszczenia artykułów / Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny. Instytut Konstrukcji Maszyn. — [Kraków : PK. WM. IKM], [2010]. — S. 9. — Pełny tekst W: Przekładnie zębate 2010 [Dokument elektroniczny] : ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : teksty artykułów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny. Instytut Konstrukcji Maszyn. — [Kraków : PK. WM. IKM, 2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 56–65. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 65, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Model przepływu oleju w samoczynnym układzie smarowniczymThe model of the oil flow in the automatic oil lubrication system / Dariusz LEPIARCZYK, Józef SALWIŃSKI, Stanisław ŁUCZYŃSKI // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2010 1–M R. 107 z. 7, s. 63–72. — Bibliogr. s. 72, Streszcz., Abstr.. — „Przekładnie zębate 2010” : Kraków, 24 września 2010 r.. — tekst: http://suw.biblos.pk.edu.pl/downloadResource&mId=155277

 • słowa kluczowe: smarowanie, smarowanie olejem, przekładnia zębata, wał

  keywords: lubrication, oil lubrication, crown gear, shaft

22
 • Monitoring of selected mechanical and energetical devices with usage of thermovision methods / Dariusz LEPIARCZYK // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2015 vol. 24 no. 5A, s. 32–36. — Bibliogr. s. 36, Abstr.

 • keywords: heat transfer, thermovision, thermograms, slide bearings

23
 • Nowe rozwiązanie układu smarowniczego pracującego w przekładniach zębatych z pionowym usytuowaniem wałówNew solutions of lubrication system applied in toothed gear with vertical shafts / Dariusz LEPIARCZYK, Krzysztof MICHALCZYK // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2010 R. 69 nr 3, s. 26–33. — Bibliogr. s. 33, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Nowy układ samoczynnego smarowania urządzeń[New design for self-acting oil lubrication of equipments] / Dariusz LEPIARCZYK // Hydraulika i Pneumatyka ; ISSN 1505-3954. — 2010 R. 30 nr 6, s. 5–9. — Bibliogr. s. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Oporowe łożysko ślizgowe poprzeczne smarowane cieczą magnetyczną[Thrust radial sliding bearing lubricated magnetic fluid] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, RUPETA Wiktor, LEPIARCZYK Dariusz. — Int.Cl.: F16C 32/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 385705 A1 ; Opubl. 2010-02-01. — Zgłosz. nr P.385705 z dn. 2008-07-21 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 3, s. 21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL385705A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych