Wykaz publikacji wybranego autora

Nikola Lenar, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, *Katedra Chemii Analitycznej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57210727118

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • All-solid-state $Ca^{2+}$ – selective electrodes with TCNQ and KTCNQ crystals as internal layer / Nikola LENAR, Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // W: EYEC monograph : 8th European Young Engineers Conference : 8–10 April 2019, Warsaw. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, cop. 2019. — ISBN: 978-83-936575-7-5. — S. 285

 • keywords: calcium, all-solid-state, ion selective-electrode, TCNQ crystals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • $CeO_{2}$ – contacted ion-selective electrodes as electrochemical sensors for nitrate ions determination in leafy vegetables / Agata Wieczorek, Nikola LENAR, Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // W: 8\textsuperscript{th} international workshop on Surface engineering & 4\textsuperscript{th} international workshop on Applied and sustainable engineering [Dokument elektroniczny] : from 02.06.2019 to 08.06.2019, Koszalin. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Koszalin : Koszalin University of Technology], [2019]. — Ekran [10]. — Tryb dostępu: http://workshop.tu.koszalin.pl/abstracts.html [2019-09-11]

 • keywords: cerium dioxide, nitrate ions, all-solid-state electrodes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • High capacity nanocomposite layers based on nanoparticles of carbon materials and ruthenium dioxide for potassium sensitive electrode / Nikola LENAR, Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 5 art. no. 1308, s. 1–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-03-09. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/5/1308/pdf

 • keywords: carbon nanomaterials, ruthenium dioxide, potassium sensor, nanocomposite mediation layers, high electrical capacity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14051308

5
 • Miniaturowe sensory potencjometryczne czułe na jony potasu zaprojektowane w oparciu o nanocząsteczki tlenku rutenu IV : [streszczenie][Potentiometric sensors for potassium determination based on ruthenium dioxide nanoparticles : abstract] / Nikola LENAR, Beata PACZOSA-BATOR, Robert PIECH // W: Kopernikańskie e-seminarium doktoranckie [Dokument elektroniczny] : organizowane przez Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu : 07.09.2020 / red. nauk. i przygot. materiałów Sylwia Grabska-Zielińska, Anna Kmieciak. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika], [2020]. — S. 53. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://eksd.umk.pl/pages/main_page/ [2020-09-07]. — Dostęp po zalogowaniu. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • pH-selective potentiometric sensor based on ceramic nanoparticles / Nikola LENAR, Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // W: 8\textsuperscript{th} international workshop on Surface engineering & 4\textsuperscript{th} international workshop on Applied and sustainable engineering [Dokument elektroniczny] : from 02.06.2019 to 08.06.2019, Koszalin. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Koszalin : Koszalin University of Technology], [2019]. — Ekran [9]. — Tryb dostępu: http://workshop.tu.koszalin.pl/abstracts.html [2019-09-11]

 • keywords: ceramic nanoparticles, ion-selective electrode, pH sensor, glass electrode

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Potassium-selective solid-contact electrode with high-capacitance hydrous iridium dioxide in the transduction layer / Nikola LENAR, Robert PIECH, Jan WYRWA, Beata PACZOSA-BATOR // Membranes [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2077-0375. — 2021 vol. 11 iss. 4 art. no. 259, s. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-04-04. — tekst: https://www.mdpi.com/2077-0375/11/4/259/pdf

 • keywords: ion-selective electrodes, high electrical capacity, hydrous iridium dioxide, solid-contact layer, potassium determination

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/membranes11040259

10
 • Potentiometric sensor with high capacity composite composed of ruthenium dioxide and poly(3,4-ethylenedioxythiophene) polystyrene sulfonate / Nikola LENAR, Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 8 art. no. 1891, s. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-04-10. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/8/1891/pdf

 • keywords: conducting polymer, ruthenium dioxide, nanocomposite mediation layers, high electrical capacity, stable potentiometric response, poly(3,4-ethylenedioxythiophene) polystyrene sulfonate, potassium sensors

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14081891

11
12
13
14
15
 • The influence of sodium-selective membrane composition on analytical parameters of TCNQ-based potentiometric sensors / Nikola LENAR, Magdalena PIĘK, Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // W: EYEC monograph : 8th European Young Engineers Conference : 8–10 April 2019, Warsaw. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, cop. 2019. — ISBN: 978-83-936575-7-5. — S. 286

 • keywords: solid-contact, ion-selective membrane, TCNQ crystals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
18
 • Wpływ kryształów organicznych TCNQ i KTCNQ na własności elektrod jonoselektywnych czułych na jony wapnia[Influence of TCNQ and KTCNQ organic crystals on the properties of ion selective electrodes sensitive to calcium ions] / Nikola LENAR, Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // W: Elektroanaliza – sensory i metody pomiarowe : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019. — ISBN: 978-83-65955-36-4. — S. 115–127. — Bibliogr. s. 127

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: