Wykaz publikacji wybranego autora

Lechosław Tuz, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9877-2110 orcid iD

ResearcherID: AAG-9607-2019

Scopus: 55618367500

PBN: 5e70935e878c28a0473a848d

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 82, z ogólnej liczby 84 publikacji Autora


1
 • Analiza mikrostrukturalna i charakterystyka pęknięć po spawaniu łukowym nadstopu nikluMicrostructural analysis and cracking characterization of arc welded nickel based superalloy / Łukasz RAKOCZY, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC, Lechosław TUZ, Krzysztof PAŃCIKIEWICZ // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2017 R. 84 nr 4, s. 156–161. — Bibliogr. s. 161, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: nadstopy, pęknięcia likwacyjne, nierównowagowe nadtapianie, spawalność, przełom kruchy

  keywords: superalloys, weldability, brittle fracture, liquation cracking, constitutional liquation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2017.4.5

2
 • Analysis of microstructure and mechanical properties of AlSi11 after chip recycling, co-extrusion, and arc welding / Piotr NOGA, Lechosław TUZ, Krzysztof ŻABA, Adam ZWOLIŃSKI // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 11 art. no. 3124, s. 1–22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 21–22, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-06-07. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/11/3124/pdf

  orcid iD
 • keywords: mechanical properties, microstructure, recycling, aluminum alloys, arc welding

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14113124

3
 • Analysis of the possibility of plastic deformation characterisation in $X2CrNi18-9$ steel using measurements of electromagnetic parameters / Maciej ROSKOSZ, Krzysztof Fryczowski, Lechosław TUZ, Jianbo Wu, Krzysztof Schabowicz, Dominik Logoń // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 11 at. no. 2904, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-05-28. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/11/2904/pdf

  orcid iD
 • keywords: plastic deformation, Barkhausen noise, austenitic steel, residual magnetic field, LCR circuits

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14112904

4
 • Badania skłonności do pęknięć gorących metodą Blanchet'aEvaluation of hot crack susceptibility by the Blanchet method / Lechosław TUZ, Krzysztof PAŃCIKIEWICZ, Janusz Adamiec // Przegląd Spawalnictwa = Welding Technology Review / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2016 vol. 88 nr 4, s. 66–68. — Bibliogr. s. 68, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: stopy niklu, spawanie, pęknięcia gorące

  keywords: welding, hot crack, nickiel alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania skłonności do pęknięć gorących wybranych stali austenitycznychResearch on the assessment of selected austenitic stainless steels hot crack susceptibility / Lechosław TUZ, Krzysztof PAŃCIKIEWICZ, Edmund TASAK, Janusz Adamiec, Tomasz GÓRAL // Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach ; ISSN 0867-583X. — 2014 R. 58 nr 6, s. 17–22. — Bibliogr. s. 22. — Na stronie czasopisma artykuł pt. Evaluation of Selected Austenitic Stainless Steels Hot Crack Susceptibility. — L. Tuz, K. Pańcikiewicz, E. Tasak, T. Góral – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — tekst: http://bulletin.is.gliwice.pl/download/file/fid/1505

 • keywords: austenitic steel, Blanchet method, Transvarestraint tests, hot crack susceptibility

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania skłonności do pęknięć gorących wybranych stopów nikluEvaluation of hot crack susceptibility of selected nickel alloys / Lechosław TUZ, Krzysztof PAŃCIKIEWICZ, Edmund TASAK, Janusz Adamiec // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2016 t. 83 nr 4, s. 162–169. — Bibliogr. s. 169

 • słowa kluczowe: stopy niklu, spawanie, pęknięcia gorące

  keywords: nickel alloys, welding, hot crack

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2016.4.6

7
8
 • Charakterystyka mikrostruktury stopu 600 po wysokotemperaturowym cyklu cieplnymCharacterization of alloy 600 microstructure after high temeprature heat cycles / Natalia Pocica, Lechosław TUZ // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2017 nr 34, s. 201–207. — Bibliogr. s. 207, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 54. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Charakterystyka mikrostruktury stopu niklu w gatunku 600 po wysokotemperaturowym cyklu cieplnymMicrostructural characteristics of nickel alloy Grade 600 after high-temperature thermal cycle / Natalia Pocica, Lechosław TUZ // Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach ; ISSN 0867-583X. — 2017 R. 61 nr 6, s. 55–56, 59. — Bibliogr. s. 59, Streszcz., Summ.. — Sympozjum katedr i zakładów spawalnictwa, Istebna, 13-14.06.2017 r.. — tekst: http://bulletin.is.gliwice.pl/download/file/fid/4618

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Cracking of precipitation hardened alloys induced by Nd-YAG laser beam / Łukasz RAKOCZY, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC, Lechosław TUZ, Krzysztof PAŃCIKIEWICZ, Tomasz GÓRAL // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. — ISBN: 978-83-936575-4-4. — S. 158–163. — Bibliogr. s. 163, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: cracking, Nd-YAG, laser beam, high strength materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • XL Szkoła Inżynierii Materiałowej : 24-27. 09. 2012, Kraków[40th School of Materials Science : 24–27 September 2012, Cracow] / Lechosław TUZ // Przegląd Spawalnictwa = Welding Technology Review / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2012 nr 11, s. 38–39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Determination of the causes of low service life of the air fan impeller made of high-strength steel / Lechosław TUZ // Engineering Failure Analysis ; ISSN 1350-6307. — 2021 vol. 127 art. no. 105502, s. 1–8. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-05-25. — tekst: https://tiny.pl/9hblp

  orcid iD
 • keywords: microstructure, welded joints, welding, high strength steels

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.engfailanal.2021.105502

13
 • Effect of GTAW process on microstructure of nickel based superalloy Rene 108 / Łukasz RAKOCZY, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC, Lechosław TUZ // W: 5\textsuperscript{th} international PhD seminar Dresden – Kraków – Warsaw : 30. November – 2 December 2016, Schmochtitz. — [Germany : s. n.], [2016]. — S. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Effect of multi-variant thermal treatment on microstructure evolution and mechanical properties of AlSi10Mg processed by direct metal laser sintering and casting / Krzysztof ŻABA, Lechosław TUZ, Piotr NOGA, Stanislav Rusz, Rostislav Zabystrzan // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2022 vol. 15 iss. 3 art. no. 974, s. 1-15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14-15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-01-27. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/15/3/974/pdf

  orcid iD
 • keywords: porosity, mechanical properties, microstructure, heat treatment, casting, computer tomography, AlSi10Mg alloys, direct metal laser sintering

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma15030974

15
16
17
 • Hot cracking of nickel-based superalloy turbine bladePękanie gorące łopatki turbiny z nadstopu na osnowie niklu / Łukasz RAKOCZY, Lechosław TUZ, Krzysztof PAŃCIKIEWICZ // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2015 vol. 41 no. 4, s. 181–188. — Bibliogr. s. 188, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/xvpjN5

 • słowa kluczowe: stopy niklu, nadstopy, łopatki turbiny, likwacja, pękanie gorące

  keywords: nickel alloys, hot cracking, superalloys, turbine blades, liquation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2015.41.4.181

18
 • Influence of hot dip galvanizing on the microstructure and hardness of heat-treated construction steel : [abstract] / Lechosław TUZ, Krzysztof PAŃCIKIEWICZ, Łukasz RAKOCZY, Zbigniew ŻUREK // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. — ISBN: 978-83-936575-4-4. — S. 330

 • keywords: coating, zinc, galvanizing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Investigation of yttria-stabilized zirconia coating / Ł. RAKOCZY, A. ZIELIŃSKA-LIPIEC, L. TUZ, K. PAŃCIKIEWICZ // W: CYSC 2017 : 12\textsuperscript{th} Conference for Young Scientists in Ceramics : October 18-21, 2017 Novi Sad, Serbia : programme and book of abstracts / ed. Vladimir V. Srdić. — Novi Sad : Faculty of Technology, University of Novi Sad, [2017]. — ISBN: 978-86-6253-082-0. — S. 115 OA-98. — Toż w: {http://www.tf.uns.ac.rs/cysc/Content/pdf/Book_of_Abstracts.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Microstructural changes of cast nickel alloys induced by laser beam : [abstract] / Łukasz RAKOCZY, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC, Lechosław TUZ, Krzysztof PAŃCIKIEWICZ // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. — ISBN: 978-83-936575-4-4. — S. 311. — Dostęp również online: {https://www.eyec.ichip.pw.edu.pl/wp-content/uploads/EYEC-Monograph-_Last-version_30.06.2017.pdf} [2020-03-27]

 • keywords: cracking, superalloys, laser beam

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
24
 • Mikrostruktura i odporność na korozję wżerową jedno- i różnorodnych złączy spawanych wybranych stali austenitycznychMicrostructure and pitting corrosion resistance of similar- and dissimilar welded joints of selected austenitic stainless steels / Lechosław TUZ, Krzysztof PAŃCIKIEWICZ, Zbigniew ŻUREK, Marcin Gębka // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2015 t. 82 nr 4, s. 275–283. — Bibliogr. s. 283

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, stal austenityczna, korozja wżerowa

  keywords: microstructure, pitting corrosion, austenitic stainless steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2015.4.6

25
 • Mikrostruktura i własności złączy naprawczych wykonanych na stopie Hastelloy X przed i po eksploatacji w turbinie gazowejMicrostructure and properties of repair welds with the use of Hastelloy X alloy in the delivery condition and after long term service / Łukasz RAKOCZY, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC, Lechosław TUZ // Przegląd Spawalnictwa = Welding Technology Review / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2016 vol. 88 nr 4, s. 54–56. — Bibliogr. s. 56, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: turbina gazowa, Hastelloy X, nadstopy

  keywords: gas turbine, superalloys, Hastelloy X

  cyfrowy identyfikator dokumentu: