Wykaz publikacji wybranego autora

Lechosław Trębacz, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: K-4392-2012

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
 • Finite element simulation of deformation of policrystals accounting for the orientation of grains / L. TRĘBACZ, M. PERNACH, Ł. MADEJ, W. Wajda, M. PIETRZYK, H. Paul // W: CMS'07 : Computer Methods and Systems = Metody i systemy komputerowe : VI konferencja : 21–23 November 2007, Kraków, Poland / eds. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; AGH University of Science and Technology, Cracow. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2007. — ISBN10: 83-916420-4-6. — S. 161–166. — Bibliogr. s. 166, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Identification of the boundary conditions in the continuous casting of steelIdentyfikacja warunków brzegowych w procesie COS / M. RYWOTYCKI, K. MIŁKOWSKA-PISZCZEK, L. TRĘBACZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 1, s. 385–393. — Bibliogr. s. 392–393

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0038-z

4
 • Identyfikacja warunków brzegowych w procesie COSIdentification of the boundary conditions in the continuous casting of steel / Marcin RYWOTYCKI, Katarzyna MIŁKOWSKA-PISZCZEK, Lechosław TRĘBACZ // W: Ciągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady wlewków, wymogi jakościowe : V międzynarodowa konferencja : Krynica, 8–10 czerwca 2011 : materiały konferencyjne = Continuous casting of steel : technology, modelling, defects of CCS ingots, requirements for quality : V international conference : conference proceedings / red. nacz. Paweł Drożdż ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : AGH WIMiIP, 2011. — ISBN: 978-83-932594-0-3. — S. 106–113. — Bibliogr. s. 113. — Marcin Rywotycki – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Improving efficiency of CCS numerical simulations through use of parallel processingPoprawa wydajności obliczeń numerycznych symulacji COS poprzez wykorzystanie przetwarzania równoległego / K. KONOPKA, K. MIŁKOWSKA-PISZCZEK, L. TRĘBACZ, J. FALKUS // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 1, s. 235–238. — Bibliogr. s. 238

 • keywords: numerical modelling, continuous casting of steel, ProCAST, efficiency of numerical calculations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0037

6
 • Modelling of fatigue behaviour of hard multilayer nanocoating system in nanoimpact test / Magdalena KOPERNIK, Lechosław TRĘBACZ, Maciej PIETRZYK // W: Composites with micro- and nano-structures : computational modeling and experiments / Vladimir Kompiš. — [S. l.] : Springer, cop. 2008 + CD-ROM. — (Computational Methods in Applied Sciences ; ISSN 1871-3033 ; vol. 9). — ISBN: 978-1-4020-6974-1. — S. 137–159. — Bibliogr. s. 157–159, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-1-4020-6975-8_8

7
8
 • Modelowanie rozwoju mikrostruktury stopu AA1050 wyciskanego w procesie ECAP[Modelling of the microstructure evolution during ECAP process in the AA1050 alloy] / H. Paul, Ł. MADEJ, M. Bijak, L. TRĘBACZ, W. Wajda, M. Miszczyk // W: Polska metalurgia w latach 2006–2010 / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2010. — [Metalurgia'2010 : konferencja sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN : Krynica-Zdrój, 20–23 października 2010]. — ISBN: 978-83-60958-64-3. — S. 632–640. — Bibliogr. s. 640, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Monitoring of WS-based applications / Lechosław TRĘBACZ, Piotr HANDZLIK, Włodzimierz FUNIKA, Marcin SMĘTEK // W: Computational Science – ICCS 2006 : 6th International Conference reading : UK, May 28–31, 2006 : proceedings, Pt. 2 / eds. Vassil N. Alexandrov [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2006. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 3992). — ISBN: 978-3-540-34381-3 ; ISBN10: 3-540-34381-4 ; e-ISBN: 978-3-540-34382-0. — S. 549–556. — Bibliogr. s. 556, Abstr.. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Numerical analysis of the microstructure and mechanical properties evolution during Equal Channel Angular Pressing / Lechosław TRĘBACZ, Henryk Paul, Łukasz MADEJ, Maciej PIETRZYK // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2010 vols. 638–642, s. 1940–1945. — Bibliogr. s. 1945, Abstr.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie: THERMEC'2009 [Dokument elektroniczny] : 6th international conference on Processing & manufacturing of advanced materials : Berlin, Germany, August 25–29, 2009. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. T. Chandra, N. Wanderka, W. Reimers, M. Ionescu. — Switzerland : Trans Tech Publications Ltd, cop. 2010. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-3-908454-83-0 ; ISBN 978-0-87849-293-0 [Supplement]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.638-642.1940.pdf

 • keywords: aluminium alloys, ultra fined structures, Equal Channel Angular Pressing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.638-642.1940

12
 • Numerical analysis of the microstructure and mechanical properties evolution during Equal Channel Angular Pressing / L. TRĘBACZ, H. Paul, Ł. MADEJ, M. PIETRZYK // W: Thermec'2009 : international conference on Processing & manufacturing of advanced materials : August, 25–29, 2009, Berlin, Germany : abstracts. — [Germany : s. n.], [2009]. — S. 448

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Numerical simulation of the continuous casting of steel / Lechosław TRĘBACZ, Krzysztof KONOPKA, Katarzyna MIŁKOWSKA-PISZCZEK, Jan FALKUS // W: CGW workshop'14 : October 27–29, 2014, Krakow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Michał Turała, Kazimierz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2014. — ISBN: 978-83-61433-10-1. — S. 63–64. — Bibliogr. s. 64

 • keywords: FEM, continuous casting of steel, ProCAST

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Numerical simulation of the continuous casting of steel on a grid platform / Lechosław TRĘBACZ, Katarzyna MIŁKOWSKA-PISZCZEK, Krzysztof KONOPKA, Jan FALKUS // W: eScience on distributed computing infrastructure : achievements of PLGrid Plus domain-specific services and tools / eds. Marian Bubak, Jacek Kitowski, Kazimierz Wiatr. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2014 + CD. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; 8500). — ISBN: 978-3-319-10893-3 ; e-ISBN: 978-3-319-10894-0. — S. 407–418. — Bibliogr. s. 417–418, Abstr.

 • keywords: Grid, FEM, continuous casting of steel, ProCAST, speed-up

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Odkształceniowe zachowanie monokryształów stopu aluminium $Al-1\% Mn$Deformation behaviour of $Al-1WT\% Mn$ aluminium alloy single crystals / Wojciech Wajda, Marcin Bijak, Henryk Paul, Łukasz MADEJ, Lechosław TRĘBACZ // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 11, s. 664–668. — Bibliogr. s. 668. — VII konferencja naukowa Odkształcalność metali i stopów : 27–30 listopada 2007, [Łańcut] / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT Prasa Fachowa, 2007

 • słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, mikroskopia elektronowa, pasmowe jednorodności odkształcenia, monokryształ

  keywords: electron microscopy, finite elements method, single crystal, deformation homogeneity in bands

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Odkształceniowe zachowanie monokryształów stopu aluminium $Al-1\%Mn$[Deformation behaviour of $Al-1\%Mn$ aluminium alloy single crystals] / Marcin Bijak, Wojciech Wajda, Łukasz Madej, L. TRĘBACZ, Henryk Paul // W: OMIS'2007 : Odkształcalność Metali i Stopów : VII konferencja naukowa : 27–30 listopada 2007, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Polska : s. n.], [2007]. — S. [1–2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Parameter sensitivity of the SICO test / Lechosław TRĘBACZ, Wojciech MITKOWSKI, Maciej PIETRZYK // W: Computational plasticity VIII : fundamentals and applications : proceedings of the eighth international conference on Computational plasticity : Barcelona, Spain, 5th–7th September 2005, Pt. 2 / eds. D. R. J. Owen, E. Oñate, B. Suàrez. — Barcelona : International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2005. — Opis częśc. wg okł.. — S. 995–998. — Bibliogr. s. 998, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Performance monitoring of Java Web service-based applications / Piotr HANDZLIK, Lechosław TRĘBACZ, Włodzimierz FUNIKA, Marcin SMĘTEK // W: Cracow'04 Grid Workshop : December 13–15, 2004 Cracow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Michał Turała, Kazimierz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2005. — ISBN10: 8391514145. — S. 184–191. — Bibliogr. s. 191, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Poprawa wydajności obliczeń numerycznych symulacji COS poprzez wykorzystanie przetwarzania równoległegoImproving efficiency of CCS numerical simulations through use of parallel processing / Krzysztof KONOPKA, Katarzyna MIŁKOWSKA-PISZCZEK, Lechosław TRĘBACZ, Jan FALKUS // W: Ciągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady wlewków, walcowanie wlewków : VI międzynarodowa konferencja : Krynica, 4–6 czerwca 2014 : materiały konferencyjne = Continuous casting of steel : technology, modelling, defects of CCS ingots, rolling of CCS ingots : VI international conference : conference proceedings / red. nacz. Paweł Drożdż ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : AGH WIMiIP, [2014]. — S. 45. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: ciągłe odlewanie stali, numeryczne modelowanie, wydajność obliczeń numerycznych, ProCAST

  keywords: numerical modelling, continuous casting of steel, ProCAST, efficiency of numerical calculations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Propozycja wykorzystania automatów komórkowych do modelowania inicjacji i propagacji pęknięć w wyniku zmęczenia cieplnego : [abstract][Proposition of application of cellular automata to modeling crack initiation and propagation due to thermal fatigue] / Łukasz RAUCH, Paweł Nowak, Lechosław TRĘBACZ, Marcin Marciniak, Maciej PIETRZYK // W: OMIS' 2013 : Odkształcalność Metali i Stopów : X jubileuszowa konferencja naukowa : 26–29 listopada 2013, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Propozycja wykorzystania automatów komórkowych do modelowania inicjacji i propagacji pęknięć w wyniku zmęczenia cieplnegoProposition of application of cellular automata to modeling crack initiation and propagation due to thermal fatigue / Łukasz RAUCH, Paweł Nowak, Lechosław TRĘBACZ, Marcin Marciniak, Maciej PIETRZYK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2013 R. 58 nr 11, s. 737–742. — Bibliogr. s. 742. — Odkształcalność metali i stopów : X jubileuszowa konferencja naukowa: 26–29 listopada 2013

 • słowa kluczowe: automaty komórkowe, numeryczne modelowanie, narzędzia kuźnicze, zmęczenie cieplne

  keywords: numerical modelling, cellular automata, thermal fatigue, forging dies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Próba SICO – metodyka badań i symulacja numerycznaSICO test – a test methods system and digital simulation process / Agnieszka ŚLEDZIŃSKA, Lechosław TRĘBACZ, Maciej PIETRZYK, Roman Kuziak // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2006 R. 79 nr 8–9, s. 670–673. — Bibliogr. s. 673

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Sensitivity analysis of quantitative fracture criterion based on the results of the SICO test / L. TRĘBACZ, D. SZELIGA, M. PIETRZYK // Journal of Materials Processing Technology ; ISSN 0924-0136. — 2006 vol. 177 iss. 1–3 spec. iss., s. 296–299. — Bibliogr. s. 299, Abstr.. — Metal Forming 2006 : proceedings of the 11th international conference on Metal Forming : Birmingham, UK, 11–13 September 2006 / eds.: P. Hartley [et al.] ; University of Birmingham, Akademia Górniczo-Hutnicza. Kraków. — Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2006. — tekst: https://goo.gl/igMK2g

 • keywords: sensitivity, fracture criteria, SICO test, latham and cockcroft, correlations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jmatprotec.2006.03.221

25
 • Simulation of fracture for hard multilayer nanocoating system in impact test / Magdalena KOPERNIK, Lechosław TRĘBACZ, Maciej PIETRZYK // W: CMNS 2007 : 1\textsuperscript{st} international conference on Computational modeling and experiments of the composite materials with micro- and nano-structure : May 28–31, 2007, Liptovský Mikuláš, Slovak Republic : book of abstracts / eds. Vladimír Kompiš, Milan Žmindák, Peter Lisý ; ECCOMAS European Community on Computational Methods in Applied Sciences. — Liptovský Mikuláš : Academy of the Armed Forces, cop. 2007 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-8040-320-1. — S. 35–36. — Bibliogr. s. 36. — Toż W: CMNS 2007 [Dokument elektroniczny] : [1st international] conference on Computational modeling and experiments of the composites materials with micro- and nano-structure : an IACM special interest conference : Liptovský Mikuláš, Slovak Republic, May 28–31, 2007. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ECCOMAS European Community on Computational Methods in Applied Sciences. — Liptovský Mikuláš : Academy of the Armed Forces, cop. 2007. — 1 dysk optyczny. — S. [1–15]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tyułowego (po wybraniu opcji: book of full papers). — Bibliogr. s. [13–15], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: