Wykaz publikacji wybranego autora

Norbert Laurisz, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913564

OPI Nauka Polska





Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 40 publikacji Autora


1
 • An effect of tax weights on average size businesses condition in Poland / Norbert LAURISZ, Robert LISOWSKI // W: 3\textsuperscript{rd} International conference of PHD students : Miskolc 13–19 August 2001 : economics / eds. László Lehoczky, László Kalmár. — Miskolc : University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre, 2001. — S. 117–124. — Bibliogr. s. 124

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • An influence of natural catastrophes and man-made disasters on non-life insurance market in 2002 / Norbert LAURISZ, Robert LISOWSKI // W: 4\textsuperscript{th} International conference of PhD students : Miskolc, Hungary, 11–17 August 2003, Economics I / eds. László Lehoczky, László Kalmár ; University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre. — Miskolc : UM ITTC, 2003. — S. 155–163. — Bibliogr. s. 162–163

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza i monitorowanie regionalnego rynku pracy – ocena, wnioski i rekomendacje[Analysis and monitoring of the regional labor market – evaluation, conclusions and recomendations] / Maciej Frączek, Norbert LAURISZ // W: Diagnoza rynku pracy i wykluczenia społecznego w Małopolsce : refleksje nad wykorzystaniem wskaźników / pod red. Jarosława Górniaka i Stanisława Mazura. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89410-01-6. — S. 189–214. — N. Laurisz – afiliacja AGH potwierdzona oświadczeniem Autora

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza rynku pracy w Polsce – propozycje zmian w perspektywie realizacji celów Strategii LizbońskiejLabour market analysis in Poland – proposal of changes in the prospect of realisation of the Lisbon Strategy goals / Robert LISOWSKI, Norbert LAURISZ // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 2 : Ekonomia, s. 497–505. — Bibliogr. s. 505

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Bezrobocie – społeczne i gospodarcze skutki występowaniaUnemployment – social and economical effects of occurrence / Norbert LAURISZ, Robert LISOWSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : 17–18 listopada 2011, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–14]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [11–13], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Bezrobocie – społeczne i gospodarcze skutki występowaniaUnemployment – social and economical effects of its occurrence / Norbert LAURISZ, Robert LISOWSKI // W: Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze w okresie transformacji rynkowej : [monografia] / pod red. Stanisława Szydły. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — ISBN: 978-83-7464-477-8. — S. 111–122. — Bibliogr. s. 121–122, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Czy aktywna polityka rynku pracy jest skuteczna?Is the active approach to labour market policy effective? / Norbert LAURISZ // Zarządzanie Publiczne ; ISSN 1898-3529. — 2009 nr 4, s. 73–91. — Bibliogr. s. 89–91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych ; Przedsiębiorstwo społeczne ; Konceptualizacja[Critical factors of creation of social enterprises ; Social enterprise ; Conceptualization] / Jerzy Hausner, Norbert LAURISZ // W: Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce : teoria i praktyka / pod red. Jerzego Hausnera. — Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, 2008. — (Skrypt / Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 4). — ISBN: 978-83-89410-41-2. — S. 9–31. — Bibliogr. s. 30–31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ekonomia społeczna a rynek pracy[Social economy and labor market] / Maciej Frączek, Norbert LAURISZ // W: Wokół ekonomii społecznej / pod red. Macieja Frączka, Jerzego Hausnera, Stanisława Mazura. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. — ISBN: 978-83-89410-22-1. — S. 157–176. — Bibliogr. s. 175–176

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Emerytury kapitałowe w PolsceCapital pensions in Poland / Robert LISOWSKI, Norbert LAURISZ, Paweł Janowicz // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–17]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [17], Streszcz., Summ.. — Toż. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka = Enterprise management : theory and practice : wybrane materiały XII międzynarodowej konferencji naukowej : Kraków, 27–28 maja 2010. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — S. 39–55. — Bibliogr. s. 55, Streszcz., Summ. — ISBN 978-83-7464-372-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Emerytury kapitałowe w Polsce po reformie systemu ubezpieczeń społecznych[Capital pensions in Poland after a reform of social insurance system] / Robert LISOWSKI, Norbert LAURISZ // W: Naprâmi rozbudovi podatkovoï sistemi Ukraïni v umovah utverdžennâ rinkovoï ekonomíki : Zbírnik tez dopovídej mižnarodnoï naukovo-praktičnoï konferenciï : Do 10-ríččâ kafedri podatkív i fiskal'noï polítiki : 1–2 lûtogo 2011 r. Ternopíl' / Mínísterstvo Osvíti i Nauki, Molodí i Sportu Ukraïni, Ternopíl'skij nacional'nij ekonomíčnij uníversitet. — Ternopíl' : Ternopíl'skij nacional'nij ekonomíčnij uníversitet, 2011. — S. 121–123. — Bibliogr. s. 123

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Europejska Strategia Zatrudnienia : powstanie i ewolucjaEuropean Strategy of Employment : the beginning and the evolution / Norbert LAURISZ // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2004 t. 49 z. 4: Ekonomia, Informatyka, Matematyka, Zarządzanie, s. 389–399. — Bibliogr. s. 399

 • słowa kluczowe: Europejska Strategia Zatrudnienia

  keywords: European Strategy of Employment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Europejski Fundusz Społeczny – determinanta zmian polityki rynku pracy w Polsce w perspektywie integracji z Unią EuropejskąThe European Social Fund: a determining factor in Polish labour market policy vis-a-vis European Union / Norbert LAURISZ // W: Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg, Wojciecha Pawnika. — Kraków : Wydawnictwo Poldex, 2003. — ISBN10:  8388979124. — S. 443–456. — Bibliogr. s. 455–456, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Investment effectiveness of Open Pensions Funds / Robert LISOWSKI, Norbert LAURISZ, Andrzej JAMRÓZ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–23]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [22-23], Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Key factors in social enterpreneurship development. Social enterprises in the light of research / Norbert LAURISZ, Stanisław Mazur // W: The social economy in Poland : achievements, barriers to growth and potential in light of research results / ed. Anna Giza-Poleszczuk, Jerzy Hausner. — Warszawa : Foundation for Social and Economic Initiatives, 2008. — ISBN10: 83-85928-77-4. — S. 239–255

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kluczowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości społecznej[Key factors of development of social enterprises] / Norbert LAURISZ, Stanisław Mazur // W: Ekonomia społeczna w Polsce : osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań / pod red. Anny Gizy-Poleszczuk i Jerzego Hausnera. — Warszawa : Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 2008. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-85928-66-9. — S. 315–331

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Nieformalny sektor zatrudnienia w PolsceThe informal sector of the Polish labor market / Norbert LAURISZ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 23–24 listopada 2006 = Enterprise management : theory and practice : IX international scientific conference / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — ISBN10: 83-7464-098-7. — S. 116–122. — Bibliogr. s. 122, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ocena kondycji przedsiębiorstwa średniej wielkości ze szczególnym uwzględnieniem wpływu obciążeń podatkowych[An estimation of small business company condition with particular regard to influence of tax-loads] / Norbert LAURISZ // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka : II [druga] konferencja naukowa : 25–27 czerwca 2001 r. Kraków–Zakopane : materiały konferencyjne. [1] / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka ; Katedra Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : KZF WZ AGH, 2001. — Opis częśc. wg. okł. — S. 107–120. — Bibliogr. s. 119–120, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Open pension funds in Poland / Norbert LAURISZ, Robert LISOWSKI // W: 5\textsuperscript{th} International conference of PhD students : economics I. : Miskolc, Hungary 14–20 August 2005 / eds. László Lehoczky, László Kalmár ; University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre. — Miskolc : UM ITTC, 2005. — S. 133–139. — Bibliogr. s. 139

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Pension system in the new member states of the European Union and the perspectives of its development / Norbert LAURISZ, Robert LISOWSKI // W: 6\textsuperscript{th} International conference of PhD students : economics II. : University of Miskolc, Hungary, 12–18 August 2007 / eds. László Lehoczky, László Kalmár ; University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre. — Miskolc : UM ITTC, 2007. — Dod. ISBN 978-963-661-783-7 Ö. — ISBN: 978-963-661-778-3. — S. 723–730. — Bibliogr. s. 730

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Polski rynek kapitałowy na przykładzie giełdy papierów wartościowychCapital market in Poland – example stock market / Norbert LAURISZ // W: Ekonomia – informatyka – zarządzanie : teoria i praktyka : referaty z V [piątej] konferencji : Kraków, wrzesień 2002 rok. T. 1 :Pt. 1, Ekonomia : Economics = Economics – information processing – management : theory and practice / red. nauk. Marianna Księżyk ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2002. — S. 215–224. — Bibliogr. s. 224, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Popytowa strona regionalnego rynku pracy na przykładzie MałopolskiDemand of the regional labor market basing on Małopolska case / Norbert LAURISZ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 23–24 listopada 2006 = Enterprise management : theory and practice : IX international scientific conference / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — ISBN10: 83-7464-098-7. — S. 108–115. — Bibliogr. s. 15, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Prawne, instytucjonalne oraz proceduralne uwarunkowania związane z wprowadzeniem Regionalnego Systemu Monitorowania Rynku Pracy i Wykluczenia Społecznego w Małopolsce[Legal, institutional and procedural considerations relating to the Regional Monitoring System of Labor Market and Social Exclusion in Malopolska] / Maciej Frączek, Norbert LAURISZ // W: Diagnoza rynku pracy i wykluczenia społecznego w Małopolsce : refleksje nad wykorzystaniem wskaźników / pod red. Jarosława Górniaka i Stanisława Mazura. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89410-01-6. — S. 265–299. — Bibliogr. s. 298–299. — N. Laurisz – afiliacja AGH potwierdzona oświadczeniem Autora

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Proces zmian prawa telekomunikacyjnego i prywatyzacji operatora narodowego w Polsce w perspektywie integracji z Unią EuropejskąAn analysis of changes in the telecom law and privatesations of the national telecom operator in Poland vs. integrations with the European Union / Norbert LAURISZ // W: Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii : wydawnictwo z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej Pani Profesor Anny Jankowskiej-Kłapkowskiej = Selected problems on the present-day economy / pod red. nauk. Rafała Pajdy ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2001. — ISBN10: 8391403572. — S. 269–276. — Bibliogr. s. 276, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Przedsiębiorstwo społeczne – istota i przykładySocial enterprise – a new form of management and entrpreneurship and an alternative form of social policy and form of promotion of employment – the essence and examples / Norbert LAURISZ, Robert LISOWSKI // W: Współczesne koncepcje zarządzania w teorii i praktyce = Contemporary managerial concepts in theory and practice / pod red. Andrzeja Dury. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-369-6. — S. 181–196. — Bibliogr. s. 195, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: