Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Latkiewicz, mgr

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak




Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • Badania korozyjne elektroosadzanych nanokrystalicznych stopów kobaltowo-molibdenowych z wykorzystaniem technik globalnych i lokalnych[Corrosion investigation of electrodeposited nanocrystalline cobalt-molybdenum alloys with use of global and local techniques] / Michał LATKIEWICZ, Halina KRAWIEC, Vincent Vignal // W: X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie [Dokument elektroniczny] : 21–24 czerwca 2016, Bachotek. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Toruń : [s. n.], 2016. — S. 92. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ksd.umk.pl/KSIAZKA_ABSTRAKTOW_X_KSD.pdf [2016-07-18]. — Bibliogr. s. 92

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, korozja, elektroosadzanie, nanokrystaliczne stopy

2
 • Influence of processing parameters on the microstructure, mechanical properties and corrosion behaviour in Ringer's solution of $Co-Mo$ coatings electrodeposited on pure CoWpływ parametrów osadzania na mikrostrukturę, mechaniczne właściwości i korozyjne zachowanie się w roztworze Ringera powłok $Co-Mo$ elektrochemicznie osadzonych na kobalcie / Michał LATKIEWICZ, Halina KRAWIEC, Vincent Vignal // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2016 R. 59 nr 5, s. 187–190. — Bibliogr. s. 190. — Michał Latkiewicz – dod. afiliacja: Universite Bourgogne

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, korozja, powłoki Co-Mo

  keywords: microstructure, corrosion, Co-Mo coatings

3
 • Microstructure and corrosion behaviour of cobalt-molybdenum coatings electrodeposited on pure cobalt : [abstract] / Vincent Vignal, Halina KRAWIEC, Paulina Erazmus-Vignal, Michał LATKIEWICZ // W: 17\textsuperscript{th} French-Polish seminar on reactivity of solids : June 29–July 1st, 2015, Dijon, France. — [Dijon : s. n.], [2015]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • keywords: microstructure, electrodeposition, corrosion, Co-Mo coatings

4
 • Microstructure and corrosion behaviour of cobalt-molybdenum coatings electrodeposited on pure cobalt / Vincent Vignal, Halina KRAWIEC, Paulina Erazmus-Vignal, Michał LATKIEWICZ // Annales de Chimie Science des Matériaux ; ISSN 0151-9107. — 2016 vol. 40 no. 1–2, s. 17–24. — Bibliogr. s. 23–24, Abstr., Rés.. — 17\textsuperscript{th} international French-Polish seminar on Reactivity of solids. Pt. 2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Microstructure, mechanical properties and corrosion behaviour of cobalt-molybdenum coatings electrodeposited on pure cobalt : [abstract] / Michał LATKIEWICZ, Halina KRAWIEC, Vincent Vignal // W: EUROCORR 2016 [Dokument elektroniczny] : advances in linking science to engineering : the annual event of the European Federation of Corrosion : 11–15 September 2016, Montpellier, France. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. [1] ID 58272. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — M. Latkiewicz - dod. afiliacja: ICB-Universite de Bourgogne, France

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
7
 • Structure and corrosion behaviour of electrodeposited $Co-Mo/TiO_{2}$ nano-composite coastings / H. KRAWIEC, V. Vignal, M. LATKIEWICZ, F. Herbst // Applied Surface Science ; ISSN 0169-4332. — Tytuł poprz.: Applications of Surface Science. — 2018 vol. 427 pt. A, s. 1124–1134. — Bibliogr. s. 1133–1134, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-08-24. — M. Latkiewicz – dod. afiliacja: Université Bourgogne. — tekst: https://goo.gl/4M2Lm7

 • keywords: microstructure, coating, corrosion, cobalt, molybdenum

8
 • Structure and corrosion behaviour of nanocrystalline cobalt-molybdenum alloys electrodeposited on 316L stailess steel : [abstract] / Michał LATKIEWICZ, Halina KRAWIEC, Vincent Vignal, Paulina Erazmus-Vignal // W: 17\textsuperscript{th} French-Polish seminar on reactivity of solids : June 29–July 1st, 2015, Dijon, France. — [Dijon : s. n.], [2015]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • keywords: microstructure, electrodeposition, corrosion, nanocrystalline alloys

9
 • Structure and corrosion behaviour of nanocrystalline cobalt-molybdenum alloys electrodeposited on 316L stainless steel / Michał LATKIEWICZ, Halina KRAWIEC, Vincent Vignal, Paulina Erazmus-Vignal // Annales de Chimie Science des Matériaux ; ISSN 0151-9107. — 2015 vol. 39 no. 3–4, s. 167–174. — Bibliogr. s. 174, Abstr., Rés.. — 17\textsuperscript{th} international French-Polish seminar on Reactivity of solids

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Structure and electrochemical behaviour in the Ringer's solution at $25^{\circ}C$ of electrodeposited Co-Mo nanocrystalline coating / H. KRAWIEC, V. Vignal, M. LATKIEWICZ // Materials Chemistry and Physics ; ISSN 0254-0584. — Tytuł poprz.: Materials Chemistry. — 2016 vol. 183, vol. 121-130. — Bibliogr. s. 129–130, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-08-06. — M. Latkiewicz – dod. afiliacja: Université Burgogne, France. — tekst: goo.gl/jWt9Jg

 • keywords: microstructure, coating, corrosion, cobalt, molybdenum

11
 • Structure, mechanical properties and corrosion behaviour of electrodeposited $Co–Mo/TiO_2$ nano-composite coatings / Halina KRAWIEC, Vincent Vignal, Michał LATKIEWICZ // W: EUROCORR 2017 : the annual congress of the European Federation of Corrosion : 20th international corrosion congress & process safety congress 2017 : September 3–7, 2017 Prague, Czech Republic : [abstracts]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Prague : s. n.], [2017]. — Dysk flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Struktura i korozyjne zachowanie się nanokrystalicznych stopów kobaltowo-molibdenowych elektroosadzanych na stali nierdzewnej 316L[The structure and corrosion behavior of nanocrystalline Co-Mo alloys electrodeposited on stainless steel 316L] / Michał LATKIEWICZ, Halina KRAWIEC, Vincent Vignal, Paulina Erazmus-Vignal // W: IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie (KSD) [Dokument elektroniczny] : 24–26 czerwca 2015, Toruń. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Toruń : [UMK], 2015. — S. 101. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ksd.chem.umk.pl/IX_KSD_ksi%C4%85%C5%BCka_abstrakt%C3%B3w.pdf [2015-07-08]. — Bibliogr. s. 101

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, korozja, elektroosadzanie, nanokrystaliczne stopy

13
 • Struktura i odporność korozyjna elektroosadzanej warstwy $Co-Mo/TiO_{2}$[Structure and corrosion resistance of electrodeposited $Co-Mo/TiO_{2}$ layer] / Michał LATKIEWICZ // W: 54. konferencja studenckich kół naukowych pionu hutniczego [Dokument elektroniczny] : Kraków, 11 maja 2017 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 408. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.kolanaukowe.agh.edu.pl/ph/dzialalnosc/54.%20Konferencja%20SKNPH%20-%20zeszyt.pdf [2017-09-11]. — Bibliogr. s. 408. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Wpływ parametrów osadzania na mikrostrukturę, mechaniczne właściwości i korozyjne zachowanie się w roztworze Ringera powłok Co-Mo elektrochemicznie osadzonych na kobalcie[Influence of processing parameters on the microstructure, mechanical properties and corrosion behaviour in Ringer's solution of Co-Mo coatings electrodeposited on pure Co] / LATKIEWICZ M., KRAWIEC H., Vignal V. // W: ANTYKOROZJA 2016 [Dokument elektroniczny] : systemy-materiały-powłoki : 24. konferencja naukowo-techniczna : 13–15 kwietnia 2016 : księga abstraktów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego], [2016]. — S. 20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/8GBIkK [2016-09-29]. — M. Latkiewicz – dod. afiliacja: Université de Bourgogne

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, korozja, powłoki Co-Mo

15
 • Zmiany w strukturze aparatu fotosyntetycznego roślin ze środowisk antropogenicznych o podwyższonej zawartości metali ciężkich : streszczenieChanges in the structure of the photosynthetic apparatus of plants from anthropogenic environments with high content of heavy metals : abstract / Michał LATKIEWICZ, Andrzej Waloszek // W: II Konferencja doktorantów Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z okazji Dnia Odlewnika [Dokument elektroniczny] : 27.11.2014 r.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Wydział Odlewnictwa AGH], [2014]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — tekst: http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/w/08_wo/Konferencje/wo_doktoranci_2014/4.pdf

 • słowa kluczowe: metale ciężkie, Arabidopsis arenosa, zanieczyszczenie gleb, gleby galmanowe