Wykaz publikacji wybranego autora

Bartosz Łamasz, dr

asystent

Wydział Zarządzania
WZ-kze, Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • Analiza eksportu krajowych wyrobów aluminiumAnalysis of domestic aluminum product export / Natalia IWASZCZUK, Agata WZOREK, Bartosz ŁAMASZ, Katarzyna ŁYP-WROŃSKA, Łukasz WZOREK // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2017 nr 1, s. 80–81. — Bibliogr. s. 81

 • słowa kluczowe: eksport aluminium, wymiana międzynarodowa, krajowe wyroby aluminium, rynek aluminium

  keywords: international exchange, aluminum market, exports of aluminum, domestic aluminum products

2
 • Analiza krajowego rynku aluminium na tle światowym : streszczenieThe analysis of Polish aluminum market in comparison to the world : abstract / Bartosz ŁAMASZ, Agata WZOREK, Aleksander Iwaszczuk // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2015. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: aluminium, stopy aluminium, odpady i złomy aluminium, rynek pierwotny i wtórny

  keywords: aluminum, aluminum alloys, primary and secondary market, aluminum waste and scrap

3
 • Ceny polskich paliw silnikowych a zmiany na światowym rynku ropy naftowej[Prices of Polish motor fuels and changes in the global oil market] / IWASZCZUK N., ŁAMASZ B. // W: Ìnnovacìjnì zasadi stalogo rozvitku nacìonal'nogo gospodarstva : materìali mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : 21–22 listopada 2014 roku, Č. 1 / Mìnìsterstvo agrarnoï polìtiki ta prodovol'stva Ukraïni, Podìl's'kij deržavnij agrarno-tehnìčnij unìversitet, Mìžnarodnij innovacìjnij klaster «Konkurentospromožnìst'». — Kam'ânec'-Podìl's'kij : [Vidavničij dìm «Gel'vetika»], 2014. — ISBN: 978-617-7178-44-5. — S. 235–238. — Bibliogr. s. 238

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Derywaty jako instrumenty zarządzania ryzykiem pogodowymDerivatives as instruments of weather risk management / Natalia IWASZCZUK, Bartosz ŁAMASZ, Agata Wzorek // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 214–226. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 224–226, Streszcz., Summ.. — Agata Wzorek – afiliacja: Fundacja Rozwoju i Promocji Nauki

 • słowa kluczowe: ryzyko pogodowe, zmiany klimatyczne, działalność gospodarcza, derywaty, rynek giełdowy

  keywords: derivatives, weather risk, climate change, economic activity, exchange market

5
 • Eksport polskiego aluminium: stan dotychczasowy i prognozy[Exports of polish aluminum: the status quo and forecasts] / WZOREK Agata, ŁAMASZ Bartosz // W: Ekonomìka v kontekstì ìnnovacìjnogo rozvitku: stan ta perspektivi : Materìali dopovìdej mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : 12–13 lûmogo 2016 roku, [Užgorod], Č. 1 / za. zag. red. M. M. Palìnčak, V. P. Prihod'ko, A. Krynski. — Užgorod : Vidavničij dìm "Gel'vetika", 2016. — ISBN: 978-966-916-070-6. — S. 69–72. — Bibliogr. s. 72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Globalizacja a nierówności w rozwoju wybranych krajówGlobalization and inequality in the development of selected countries / Natalia IWASZCZUK, Bartosz ŁAMASZ, Jadwiga Orłowska-Puzio // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych ; ISSN 1898-5084. — 2016 z. 47, s. 161–174. — Bibliogr. s. 172–173, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: globalizacja, nierówności ekonomiczno-społeczne, PKB per capita, współczynnik Giniego

  keywords: globalization, economic and social inequality, GDP per capita, Gini index

7
 • Hedging jako forma zabezpieczenia rafinerii przed ryzykiem zmian cen ropy naftowejHedging as a method protecting refineries before the risk of crude oil fluctuation / Natalia IWASZCZUK, Bartosz ŁAMASZ, Artur Ściana // Przedsiębiorczość i Zarządzanie ; ISSN 1733-2486. — 2016 t. 17 z. 8 cz. 1 Ryzyko i stabilność finansowa w procesach zarządzania, s. 147–159. — Bibliogr. s. 158–159, Abstr.. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-8-1.pdf

 • keywords: crude oil, price risk, proce fluctuations, refining margin, bull spread, bear spread, butterfly spread

8
 • Identification of factors affecting copper price on the world market / Natalia IWASZCZUK, Agata WZOREK, Bartosz ŁAMASZ // W: ICNFM 2015 : [2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 134

 • keywords: copper, financial system, price of copper, commodity exchange, change in copper prices

9
 • Kluczowe ryzyka gospodarcze w dobie globalizacji[Key economic risk in the age of globalization] / red. nauk. Natalia IWASZCZUK ; aut. Natalia IWASZCZUK, Jadwiga Orłowska-Puzio, Bartosz ŁAMASZ, Agata WZOREK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 186, [1] s.. — Bibliogr. s. 179–[187]. — ISBN: 978-83-7464-796-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Kontrakty opcyjne szansą na skuteczne ograniczanie kosztów paliw silnikowych w przedsiębiorstwach transportowych[Option contracts as a chance to effectively limited costs of motor fuel in transport enterprises] / Natalia IWASZCZUK, Bartosz ŁAMASZ // W: Konferencja naukowa z cyklu Innowacje w bankowości i finansach : innowacje finansowe a bezpieczeństwo systemu finansowego : Katowice, 21 listopada 2014 / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Katedra Bankowości i Rynków Finansowych. — [Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny], [2014]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Kontrakty opcyjne szansą na skuteczne ograniczanie kosztów paliw silnikowych w przedsiębiorstwach transportowychOption contracts as a chance to effectively limited costs of motor fuels in transport enterprises / Natalia IWASZCZUK, Bartosz ŁAMASZ // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 239, s. 81–93. — Bibliogr. s. 92–93, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: transport, ryzyko rynkowe, strategie opcyjne

  keywords: transport, market risk, option strategy

12
 • Modern methods of weather risk management in business entities of the energy sector / Natalia IWASZCZUK, Bartosz ŁAMASZ // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 118

 • keywords: energy sector, weather risk, weather derivatives

13
 • Oddziaływanie rynku terminowego na kształtowanie się cen ropy naftowejThe impact of futures market on the crude oil prices / Natalia IWASZCZUK, Bartosz ŁAMASZ, Artur Ściana // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: ropa naftowa, cena futures, contango

  keywords: crude oil, futures price, contango

14
 • Opcje egzotyczne innowacją w zarządzaniu ryzykiem cenowym[Exotic options as on innovation in price risk management] / Bartosz ŁAMASZ // W: ”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : konferencja organizowana w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji : 28–29 maja 2015, Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62922-48-2. — S. 52–53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Relationship between copper price and selected metals prices / Natalia IWASZCZUK, Agata WZOREK, Bartosz ŁAMASZ // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2016 vol. 682, s. 336–341. — Bibliogr. s. 341, Abstr.. — Engineering and technology on Non-ferrous metals : selected, peer reviewed papers from the 2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals (ICNFM'2015) : June 22–24, 2015, Cracow, Poland / eds. Małgorzta Perek-Nowak, Grzegorz Boczkal. — Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, cop. 2016. — ISBN 978-3-03835-733-9

 • keywords: copper, London Metal Exchange, commodity exchange, metal prices, copper price

16
 • Ropa naftowa na największych giełdach surowcowo-energetycznych[Crude oil on the biggest world commodity exchanges] / Aleksander Iwaszczuk, Bartosz ŁAMASZ // W: Rozvitok nacíonal'noï ekonomíki: teoríâ í praktika : materíali Mížnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencíï : 3–4 kvítnâ 2015 roku, Č. 1 = Rozwój gospodarki narodowej: teoria i praktyka : materiały Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji : 3–4 kwietnia 2015 roku, Cz. 1 / Mínísterstvo osvíti í nauki Ukraïni, [et al.]. — Ivano-Frankívs'k : [s. n.], 2015. — ISBN: 978-617-692-282-7. — S. 206–209. — Bibliogr. s. 209

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Rozwój krajowego sektora petrochemicznego na tle globalnymNational petrochemical sector development against the background of the global / Natalia IWASZCZUK, Bartosz ŁAMASZ, Justyna MUWEIS // W: Klastry i porozumienia sektorowe, jako przykład kooperacji rynkowej : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław WASZKIELEWICZ, Zbigniew Zontek. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2014. — ISBN: 978-83-63713-81-2. — S. 191–207. — Bibliogr. s. 206, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Ryzyko wahań poziomu marż produktowych źródłem zagrożenia dla rozwoju ekonomicznego rafineriiCrack spread fluctuations as a source of threat for refinery economic development / Natalia IWASZCZUK, Bartosz ŁAMASZ, Oleksandr Ivashchuk // Przedsiębiorczość i Zarządzanie ; ISSN 1733-2486. — 2017 t. 18 z. 9 cz. 2 Przedsiębiorczość i zarządzanie w rozwoju ekonomicznym, s. 47–63. — Tryb dostępu: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-9-2.pdf [2017-09-26]. — Bibliogr. s. 63, Abstr.

 • keywords: refining margin, bull spread, bear spread, crack spread

19
 • Strategie opcyjne szansą na zmniejszenie wahań wielkości przychodów z tytułu sprzedaży paliw silnikowychOptions strategies as a chance to reduce the fluctuations of revenues from the sale of motor fuels / Natalia IWASZCZUK, Bartosz ŁAMASZ // W: Bezpieczeństwo energetyczne - rynki surowców i energii (ed. 2014) : energetyka w czasach politycznej niestabilności / red. nauk. Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski i in.. — Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2015. — ISBN: 978-83-64541-03-2. — S. 295–312. — Bibliogr. s. 311–312, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: paliwa silnikowe, ropa naftowa, opcje, strategie zabezpieczające, ryzyko cenowe

  keywords: crude oil, options, motor fuels, hedging strategies, price risk

20
 • Sytuacja na rynku kontraktów futures jako istotny sygnał zmian cen ropy naftowej[The situation in the futures market as a significant signal changes in oil prices] / IWASZCZUK N., ŁAMASZ B. // W: Efektivna ekonomìka ta menedžment: teorìâ ì praktika : materìali mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : 14–15 listopada 2014 roku, Č. 2 / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Deržavnij viŝij navčal'nij zaklad «Nacìonal'nij gìrničij unìversitet», University of Rzeszow. — Dnìpropetrovs'k : [Vidavničij dìm «Gel'vetika»], 2014. — ISBN: 978-617-7178-42-1. — S. 17–20. — Bibliogr. s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • [Szacowanie cen kontraktów opcyjnych opartych na indeksie temperatury powietrza HDD]Estimating prices of option contracts based on index of air temperature HDD / Natalia IWASZCZUK, Bartosz ŁAMASZ, Agata Wzorek // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 124–125. — Agata Wzorek – brak afiliacji AGH

 • słowa kluczowe: ryzyko pogodowe, indeks HDD, derywaty pogodowe, kontrakty opcyjne, funkcja wypłaty, cena opcji (premia opcyjna)

22
 • Szacowanie cen kontraktów opcyjnych opartych na indeksie temperatury powietrza HDDEstimating prices of option contracts based on index of air temperature HDD / Natalia IWASZCZUK, Bartosz ŁAMASZ, Agata Wzorek // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 8, s. 407–414. — Bibliogr. s. 413–414. — Agata Wzorek – brak afiliacji AGH

 • słowa kluczowe: ryzyko pogodowe, indeks HDD, derywaty pogodowe, kontrakty opcyjne, funkcja wypłaty, cena opcji (premia opcyjna)

  keywords: weather risk, index HDD, weather derivatives, option contracts, the payoff function, the price of the option (option premium)

23
 • The use of barrier options to hedge the prices of motor fuels / Natalia IWASZCZUK, Bartosz ŁAMASZ, Agata WZOREK // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 128

 • keywords: motor fuels, hedging strategies, price risk, barrier options

24
 • Wpływ ryzyka klimatycznego na przedsiębiorstwa z branży budowlanejThe impact of climate risk on companies in the construction industry / Natalia IWASZCZUK, Agata WZOREK, Bartosz ŁAMASZ // Przedsiębiorczość i Zarządzanie ; ISSN 1733-2486. — 2015 t. 16 z. 8 cz. 3 Zarządzanie ryzykiem w gospodarce, s. 141–152. — Bibliogr. s. 151–152, Abstr.. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-8-3.pdf

 • keywords: weather risk, weather derivatives, climate change, economic security

25
 • Współczesne czynniki kształtujące ceny ropy naftowej[Modern factors affecting on oil prices] / Bartosz ŁAMASZ, Aleksander Iwaszczuk // W: Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì: svìtovij dosvìd ì Ukraïns'ka real'nìst' : zbìrnik naukovih prac' učasnikìv X mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : (11–13 veresnâ 2015 roku) / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, [et al.]. — Melìtopol' : TOV «Kolor Print», 2015. — ISBN: 978-966-2489-30-9. — S. 9–12. — Bibliogr. s. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych