Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Łagosz, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56281062500

PBN: 901086

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 41, z ogólnej liczby 42 publikacji Autora


1
2
 • Cement : metody badań, wybrane kierunki stosowania[Cement : properties, application] / Andrzej BOBROWSKI, Marek GAWLICKI, Artur ŁAGOSZ, Wiesława NOCUŃ-WCZELIK ; pod red. Wiesławy NOCUŃ-WCZELIK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 264, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0371). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-313-9. — Podręcznik jest uzupełnioną i zaktualizowaną wersją skryptu: Laboratorium materiałów wiążących

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Dodatek mineralny do matryc betonów z proszkiem reaktywnym RPC i innych cementowych kompozytów wysokowytrzymałościowych[Mineral addition as cement matrix component in Reactive Powder Concretes and other high-strength cement composites] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ŁAGOSZ Artur, MAŁOLEPSZY Jan, DEJA Jan. — Int.Cl.: C04B 18/10\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 394385 A1 ; Opubl. 2012-10-08. — Zgłosz. nr P.394385 z dn. 2011-03-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 21, s. 20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL394385A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Zastosowanie dodatku mineralnego do matryc betonów z proszkiem reaktywnym RPC[Mineral addition as cement matrix component in Reactive Powder Concretes] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Artur ŁAGOSZ, Jan MAŁOLEPSZY, Jan DEJA. — Int.Cl.: C04B 18/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 220265 B1 ; Udziel. 2014-12-12 ; Opubl. 2015-09-30. — Zgłosz. nr P.394385 z dn. 2011-03-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL220265B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Durability of building materials based on mineral binders modified by significant amounts of fly ash from brown coal combustion in fluidized bed / A. ŁAGOSZ, R. MRÓZ // W: Reaktywność ciał stałych = Reactivity of solids / pod red. K. Przybylskiego; Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2013 + CD. — (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 115). — ISBN: 978-83-63663-37-7. — S. 259–267. — Bibliogr. s. 267, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Fly ash from fluidized bed boiler as reactive powder replacing silica fume in high-strength mortars / A. ŁAGOSZ, J. DEJA // W: CCC 2013 : Concrete structures in urban areas : the 9\textsuperscript{th} Central European Congress on Concrete Engineering : Wrocław, Poland, September 4–6, 2013 / eds. Jan Biliszczuk, [et al.]. — Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2013 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7125-229-7. — S. 390–393. — Bibliogr. s. 393, Summ.

 • keywords: reactive powders, CFB fly ash, high strength mortars, HPC

7
 • Gazoport w Świnoujściu – betonowe zbiorniki na ciekły gaz[LNG storage Świnoujście – concrete tanks for liquefied natural gas] / Piotr Górak, Artur ŁAGOSZ // Budownictwo, Technologie, Architektura ; ISSN 1644-745X. — Tytuł poprz.: Polski Cement. — 2012 nr 2, s. 60–65. — Bibliogr. s. 65

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Influence of the fly ash properties on properties of autoclaved aerated concrete / Artur ŁAGOSZ, Paweł Szymański, Paweł Walczak // W: “Securing a sustainable future” : 5\textsuperscript{th} international conference on Autoclaved Aerated Concrete : Bydgoszcz, Poland, September, 14–17, 2011. — Bydgoszcz : University of Technology and Life Sciences Press, cop. 2011. — Conference to celebrate 60 years of AAC experience in Poland. — ISBN: 978-83-89334-26-4. — S. 111–118. — Bibliogr. s. 118, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Influence of the fly ash type on properties of autoclaved aerated concrete / Artur ŁAGOSZ, Paweł Szymański, Paweł Walczak // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2011 spec. iss., s. 22–25. — Bibliogr. s. 25, Abstr.. — 5th International conference on Autoclaved Aerated Concrete : “Securing a sustainable future” : Bydgoszcz, Poland, September 14–17, 2011

 • keywords: autoclaved aerated concrete, siliceous fly ash, PGS process technology

10
11
 • Metody ograniczenia odpadów z procesów odlewniczych oraz sposoby ich zagospodarowania[Methods of limitation of waste from foundry processes and methods of their management] / Józef DAŃKO, Mariusz HOLTZER, Jan MAŁOLEPSZY, Zdzisław PYTEL, Rafał DAŃKO, Marek GAWLICKI, Artur ŁAGOSZ ; red. Józef DAŃKO, Mariusz HOLTZER. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2010. — 229 s.. — Bibliogr. s. 219–229. — ISBN: 978-83-60958-57-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Mineralna masa naprawcza do rekonstrukcji spoin i ceglanych obiektów zabytkowych[Mineral repair mortar for monumental buildings joints and bricks renovation] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: REMBIŚ Marek, SMOLEŃSKA Anna, BRYLICKI Witold, ŁAGOSZ Artur. — Int.Cl.: C04B 28/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 381303 A1 ; Opubl. 2008-06-23. — Zgłosz. nr P.381303 z dn. 2006-12-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2008  nr 13, s. 11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL381303A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
14
15
 • Ocena wpływu warunków pielęgnacji i stosunku w/c na szybkość procesu karbonatyzacji zapraw cementowychAn assessment of the impact of curing conditions and the w/c ratio on the rate of carbonation of cement mortars / Artur ŁAGOSZ, Jan DEJA // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2012 R. 17/79 nr 4 spec., s. 207–216. — Bibliogr. s. 216. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Ocena wpływu warunków pielęgnacji i wskaźnika W/C na szybkość procesu karbonatyzacji zapraw cementowych wykonanych na cemencie CEM V oraz CEM II/B-V i CEM IThe influence of curing conditions and water/cement ratio on the rate of carbonation of mortars made of CEM V type cements and CEM II/B-V and CEM I / Artur ŁAGOSZ, Jan DEJA // W: Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych [Dokument elektroniczny] : VI międzynarodowa konferencja naukowa : 22.05–24.05.2012 / Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o. o.], [2012]. — 1 dysk Flash. — S. [1–15]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. [15], Streszcz., Summ.. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: S6). — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Parameters developed durability of building materials based on mineral binders modified by significant amounts of fly ash from brown coal burnt in fluidized bed combustion / Artur ŁAGOSZ, Radosław MRÓZ // W: XVI French-Polish seminar on Reactivity of solids : December 10–12, 2012, Kraków, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
19
 • Projektowanie betonów zwykłych i badanie ich właściwości - podstawy[Ordinary concrete mixture design - the principles : studies of concrete properties] / Artur ŁAGOSZ // W: Cement : metody badań : wybrane kierunki stosowania / pod red. Wiesławy Nocuń-Wczelik. — Wyd. 2 popr. i uzup.. — Kraków : Wydawnictwa AGH, cop. 2015. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0632). — ISBN: 978-83-7464-809-7. — S. 231–270. — Bibliogr. s. 269–270

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Przyczepność różnych typów zapraw do powszechnie stosowanych materiałów ściennych[Adhesion of mortars various types to the general applied of wall materials] / Zdzisław PYTEL, Artur ŁAGOSZ // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2009 [nr] 5, s. 40–43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Przyczepność tradycyjnych zapraw do typowych elementów ściennychAdhesion of traditional mortars to typical wall elements / Zdzisław PYTEL, Artur ŁAGOSZ // W: Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : konferencja : Wisła 13–15 października 2008 / red. Piotr Kijowski, Jan Deja. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2008. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61331-04-9. — S. 451–462. — Bibliogr. s. 462, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Przyczepność zapraw budowlanych do ceramicznych elementów murowych[Adhesion of mortars to porous ceramic wall materials] / Elżbieta BRYLSKA, Artur ŁAGOSZ // Ceramika Budowlana ; ISSN 1731-4682. — 2010 nr 2, s. 3–6. — Bibliogr. s. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Pył perlitowy jako efektywny dodatek do betonuDust of expanded perlite as an effektive additive in concrete / Artur ŁAGOSZ, Waldemar PICHÓR // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 105

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Rola różnych wypełniaczy w kształtowaniu odporności na ścieranie podkładów podłogowych[The effect of different aggregates on wear resistance of cementitious screeds] / Artur ŁAGOSZ, Jerzy Balacha // Budownictwo, Technologie, Architektura ; ISSN 1644-745X. — Tytuł poprz.: Polski Cement. — 2012 nr 3, s. 68–71. — Bibliogr. s. 71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Stałość objętości autoklawizowanych zaczynów i zapraw ze spoiw cementowych z dodatkiem ubocznych produktów spalania węgla[Volume stability of the autoclaved cement pastes and mortars with addition of coal combustion by-products] / Artur ŁAGOSZ, Tomasz Zdeb // Budownictwo, Technologie, Architektura ; ISSN 1644-745X. — Tytuł poprz.: Polski Cement. — 2013 nr 1, s. 64–66. — Bibliogr. s. 66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych