Wykaz publikacji wybranego autora

Bogusław Ładecki, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kwzmk, Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6504807909

PBN: 900914

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • Analiza dynamiczna mostu przeładunkowego o konstrukcji powłokowejDynamic analysis of charging bridge of a shell structure / Bogusław ŁADECKI, Sławomir BADURA // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2014 t. 31 z. 61 nr 2, s. 95–106. — Bibliogr. s. 106, Summ.

 • słowa kluczowe: MES, pomiary tensometryczne, badania nieniszczące, suwnice bramowe, stan naprężeń

  keywords: FEM, state of stress, metal structures, strain measurements, NDT examination

2
 • Analiza eksperymentalna mostu przeładunkowego konstrukcji powłokowejExperimental analyze of debrick bridge with coating construction / ŁADECKI Bogusław, BADURA Sławomir, MATACHOWSKI Filip // W: XXIV Sympozjum Mechaniki eksperymentalnej ciała stałego imienia prof. Jacka Stupnickiego = 24\textsuperscript{th} Symposium on Experimental mechanics of solids in memory of prof. Jacek Stupnicki : Wrocław, 22 września 2010. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, [2010]. — S. 22–23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Analiza wytrzymałościowa bębnowej wywrotnicy wagonowej w aspekcie podwyższenia jej trwałości eksploatacyjnejStrength analysis of a drum wagon tipper in the aspect of increasing its operating durability / Bogusław ŁADECKI, Dariusz Bańdo // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2008 nr 2, s. 44–46. — Bibliogr. s. 46, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Analiza wytrzymałościowa bębnowej wywrotnicy wagonowej w aspekcie podwyższenia jej trwałości eksploatacyjnejStrength analysis of a drum wagon tippler in the aspect of increasing its operating durability / Bogusław ŁADECKI, Dariusz Bańdo // W: Maszyny i pojazdy dla budownictwa i górnictwa skalnego : konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, 25–26 września 2008. — Wrocław : SIMP Ośrodek Doskonalenia Kadr, [2008]. — ISBN: 978-83-87982-03-4. — S. 92–97. — Bibliogr. s. 97

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Analiza wytrzymałościowa palety ładunkowej skrzyniowej ze składanymi ściankami[Strenght analysis of box palettes with folding clipping] / Bogusław ŁADECKI, Filip MATACHOWSKI // W: MES 2009 : programy MES we wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania : XI konferencja naukowo-techniczna : odporność udarowa konstrukcji : V konferencja naukowo-techniczna : Pisz, 20–23 października 2009 : streszczenia referatów / red. nauk. Wiesław Krasoń. — Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2009. — S. 76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Badania nieniszczące urządzeń holujących wyciągów narciarskich[Non-destructive testing of tow-hangers of ski-tows] / Bogusław ŁADECKI // W: „Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego” [Dokument elektroniczny] : „Nowoczesne rozwiązania kolei linowych” : XIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : 13–15 październik 2008 Bielsko-Biała / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH. WIMiR. KTL, 2008. — 1 dysk optyczny. — Slajdy 1–21. — Wymagania systemowe: Power Point ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Badania nieniszczące urządzeń i sprzętu wiertniczego – wybrane przykładyNondestructive examination of drilling equipment – selected examples / Stanisław BEDNARZ, Bogusław ŁADECKI // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2011 R. 67 nr 9, s. 648–653. — Bibliogr. s. 653, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Badania nieniszczące urządzeń kolei linowych[Non-destructive testing of ropeways equipment] / Bogusław ŁADECKI, Andrzej TYTKO // Dozór Techniczny ; ISSN 0209-1763. — 2010 nr 1–2, s. 30–34. — Bibliogr. s. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Badania nieniszczące z analizą wytrzymałościową bębnów maszyn wyciągowych z obwodowymi pierścieniami usztywniającymiNon-destructive testing with strength analysis of a motion wheel in hoisting machine with circumferential stiffen rings / Bogusław ŁADECKI, Andrzej CICHOCIŃSKI // W: Badania nieniszczące w diagnostyce technicznej : 37 krajowa konferencja badań nieniszczących : Sobieszewo 2008 / red. prowadzący Elżbieta Przerwa ; Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — Szczecin : PTBNiDT SIMP, cop. 2008 + CD-ROM. — ISBN: 978-83-909830-1-1. — S. 49–55. — Bibliogr. s. 55, Streszcz., Summ.. — Toż. na dołączonym CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Badania nieniszczące z analizą wytrzymałościową mostów przeładunkowych o konstrukcji powłokowejNondestructive examination with strength analysis of loading bridges with coating construction / Bogusław ŁADECKI, Sławomir BADURA, Filip MATACHOWSKI // Zeszyty Problemowe : badania nieniszczące / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2011 nr 16, s. 24. — Tekst pol.-ang.. — 40. KKBN : materiały 40. Krajowej Konferencji Badań nieniszczących : Warszawa 24–26 X 2011 : [abstrakty] / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — Warszawa : PTBNiDT SIMP, 2011. — ISBN 978-83-87982-39-3. — Pełny tekst W: 40. KKBN [Dokument elektroniczny] : 24–26. 10. 2011, Warszawa. Wersja do Windows. — Dane tekstowe / PTNBiDT SIMP. — [Warszawa : PTNBiDT SIMP, 2011]. — Dane na dysku Flash. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. [6]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Designing folding wall box palletsProjektowanie palet ładunkowych skrzyniowych ze składanymi ściankami / Stanisław WOLNY, Bogusław ŁADECKI, Filip MATACHOWSKI // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2014 vol. 33 no. 1, s. 37–41. — Bibliogr. s. 41, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2014.33.1/mech.2014.33.1.37.pdf

 • słowa kluczowe: MES, projektowanie, wytrzymałość, palety ładunkowe

  keywords: FEM, design, strenght, loading pallet

12
 • Endurance analysis of Koepe pulleys with peripheral ribsAnaliza wytrzymałościowa kół pędnych z żebrami obwodowymi / Stanisław WOLNY, Bogusław ŁADECKI // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2012 vol. 31 no. 4, s. 164–170. — Bibliogr. s. 170, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2012.31.4/mech.2012.31.4.164.pdf

 • słowa kluczowe: MES, dynamika, wytrzymałość, zmęczenie materiału, badania eksperymentalne

  keywords: FEM, dynamics, endurance, fatigue of material, experimental testing

13
 • Experimental analysis of a gantry crane of a shell structure / Bogusław ŁADECKI, Sławomir BADURA, Filip MATACHOWSKI // Engineering Transactions = Rozprawy Inżynierskie ; ISSN 0867-888X. — Tytuł poprz.: Rozprawy Inżynierskie. — 2014 vol. 62 no. 2, s. 171–186. — Bibliogr. s. 185–186

 • keywords: non-destructive testing, FEM, strain gauge measurements, stress state, gantry cranes

14
 • Geodezyjny monitoring deformacji konstrukcji mostu podwieszonegoGeodetic monitoring of suspension bridge deformation structure / Bogdan Wolski, Małgorzata Ulmaniec, Władysław BOROWIEC, Bogusław ŁADECKI // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2009 R. 106 z. 2, s. 115–126. — Bibliogr. s. 125–126, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Monitoring geodezyjny jako nieniszcząca metoda oceny stanu technicznego konstrukcjiGeodetic monitoring as a nondestructive method of evaluation of technical condition of construction / Bogusław ŁADECKI, Władysław BOROWIEC // Zeszyty Problemowe : badania nieniszczące / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2010 nr 15, s. 16. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji: Referaty). — Bibliogr. s. [8]. — 39 KKBN : materiały 39 Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących : Szczyrk 25–28.X.2010 : streszczenia referatów w języku polskim i angielskim ; płyta CD – referaty w pełnej objętości. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Ocena stanu naprężenia w elementach nośnych konstrukcji koła pędnego górniczego wyciągu szybowegoAssessment of stress state of the supporting elements of the pulley block in a hoisting instalation / Stanisław WOLNY, Bogusław ŁADECKI // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : University of Science and Technology AGH. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, 2013. — ISBN: 978-83-930353-1-1. — S. 385–395. — Bibliogr. s. 395, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wyciągi górnicze, koła pędne, stan naprężenia, dynamika

  keywords: dynamics, mine hoist, pulley block, state of stress

17
 • Ocena stanu naprężenia w elementach nośnych konstrukcji koła pędnego górniczego wyciągu szybowegoAssessment of stress state of the supporting elements of the pulley block in a hoisting instalation / Stanisław WOLNY, Bogusław ŁADECKI // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2013 nr 4, s. 67–71. — Bibliogr. s. 71, Abstr.. — VIII Międzynarodowa konferencja „Techniki Urabiania 2013”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Problems with rectification of hoist supports on the example of a semi-portal bridge-crane with a lattice structureProblemy rektyfikacji podpór dźwignic na przykładzie suwnicy półbramowej o konstrukcji kratownicowej / Bogusław ŁADECKI, Filip MATACHOWSKI // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2014 vol. 33 no. 1, s. 5–9. — Bibliogr. s. 9, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2014.33.1/mech.2014.33.1.5.pdf

 • słowa kluczowe: MES, eksploatacja, wytrzymałość, suwnice, rektyfikacja

  keywords: FEM, cranes, operation, rectification, strenght

19
 • Problemy badań eksploatacyjnych urządzeń holujących wyciągów narciarskich[Problems concerning non-destructive testing of tow-hangers of ski lifts] / Bogusław ŁADECKI // Dozór Techniczny ; ISSN 0209-1763. — 2008 nr 5, s. 115–117. — Bibliogr. s. 117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Problemy eksploatacji mostu czerpakowego o konstrukcji kratowej ze znacznym wychyleniem podpór : streszczenieSome problems of bridge girder working with significent support deflection / Bogusław ŁADECKI // Zeszyty Naukowe / Politechnika Świętokrzyska ; ISSN 1897-2683. Nauki Techniczne: Budowa i Eksploatacja Maszyn. — 2009 nr 12, s. 103–104. — Pełny tekst W: Problemy rozwoju maszyn roboczych [Dokument elektroniczny] : XXII konferencja naukowa : Zakopane 19–22. 01. 2009. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / publik. zebrał i oprac. Leszek Cedro ; Politechnika Świętokrzyska. — Kielce : Wydawnictwo PŚ, 2009. — 1 dysk optyczny. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 6, Streszcz., Summ.. — Problemy rozwoju maszyn roboczych : XXII konferencja naukowa : Zakopane 19–22. 01. 2009 / publik. zebrał i oprac. Leszek Cedro ; Politechnika Świętokrzyska. — Kielce : Wydawnictwo PŚ, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Problemy uszkodzeń zmęczeniowych osi pojazdów szynowychProblems of fatigue damage of axis rail vehicles / Bogusław ŁADECKI, Tadeusz SKOWRONEK // Przegląd Spawalnictwa / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2013 R. 85 nr 12, s. 97–100. — Bibliogr. s. 100, Streszcz., Abstr.. — 42. Krajowa konferencja badań niszczących : Kołobrzeg, 15–17 października 2013 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Problemy zmęczeniowe w eksploatacji bębnów kół pędnych maszyn wyciągowych[Fatigue problems in operation of pulley block drums of hoisting machines] / Stanisław WOLNY, Bogusław ŁADECKI // W: KMP 2011 : II Kongres Mechaniki Polskiej : 29–31 sierpnia 2011, Poznań : książka streszczeń / red. nacz. Tomasz Łodygowski ; Politechnika Poznańska, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. — Poznań : Agencja Reklamowa COMPRINT, [2011]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89333-41-4. — S. 109. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Problemy związane z oceną stanu technicznego rurociągów gazowychProblems related to the assessment of the technical state of gas pipelines / Bogusław ŁADECKI, Filip MATACHOWSKI // Przegląd Spawalnictwa / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2016 vol. 88 nr 10, s. 11–15. — Bibliogr. s. 15, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: MES, wytrzymałość, badania nieniszczące, rurociągi gazowe, integralność konstrukcji

  keywords: non-destructive testing, FEM, strength, gas pipes, structural integrity

24
 • Problemy związane z wykrywaniem pęknięć zmęczeniowych osi kolejowychProblems related to detection of fatigue cracks of railway axles / Bogusław ŁADECKI // Przegląd Spawalnictwa / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2014 vol. 86 nr 11, s. 28–34. — Bibliogr. s. 34, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: badania nieniszczące, osie kolejowe, propagacja pęknięcia zmeczeniowego

  keywords: certification, non-destructive personnel, certification body

25
 • Strength analysis of a gantry crane of a coating structureAnaliza wytrzymałościowa suwnicy bramowej o konstrukcji powłokowej / Bogusław ŁADECKI, Sławomir BADURA, Filip MATACHOWSKI // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2012 vol. 31 no. 3, s. 102–107. — Bibliogr. s. 107, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2012.31.3/mech.2012.31.3.102.pdf

 • słowa kluczowe: MES, stan naprężenia, pomiary tensometryczne, konstrukcje metalowe, badania nieniszczące

  keywords: FEM, state of stress, metal structures, strain measurements, NDT examination