Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Łada, dr hab. inż., prof. AGH

poprzednio: Łada-Cieślak

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913568

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 86, z ogólnej liczby 92 publikacji Autora


1
 • Analiza rentowności strumienia wartości : przykład zastosowania w działalności handlowej[Value stream profitability analysis] / Monika ŁADA // Controlling i Rachunkowość Zarządcza ; ISSN 1644-4841. — Tytuł poprz.: Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie ; ISSN: 1428-8117. — 2013 nr 1, s. 32–36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza rentowności strumieni wartościValue streams profitability analysis / Monika ŁADA // W: Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami / red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 252). — ISBN: 978-83-7695-245-1. — S. 312–323. — Bibliogr. s. 323, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Automatyzacja procesów rachunkowości zarządczejAutomation of management accounting processes / Monika ŁADA // W: Rachunkowość a controlling. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 440). — ISBN: 978-83-7695-595-7. — S. 392–400. — Bibliogr. s. 400, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: systemy informatyczne, rachunkowość zarządcza, systemy kontrolne

  keywords: control systems, information systems, management accounting

4
 • Badacz czy superkonsultant - wizja absolwenta studiów doktoranckich z zakresu nauk o zarządzaniuResearcher of super consultant - image of the graduate of PhD studies in management / Monika ŁADA // Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica ; ISSN 2081-0644. — 2016 [nr] 327(83)2, s. 149–157. — Bibliogr. s. 157, Summ.

 • słowa kluczowe: absolwent, nauki o zarządzaniu, studia doktoranckie

  keywords: management science, graduate, PhD studies

5
 • Benchmarking jako metoda szukania możliwości obniżenia kosztów[Benchmarking as a method of seeking opportunities to reduce costs] / Bogusław BECK-GAIK, Monika ŁADA-CIEŚLAK // W: Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie : konferencja naukowa Forum młodych pracowników nauki : Kraków, 25–26 wrzesień 1997 / Katedra Ekonomiki i Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH. — Kraków : Wydział Zarządzania AGH, 1997. — ISBN10: 83-902384-3-8. — S. 17–20. — Bibliogr. s. 20, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Big Data wyzwaniem dla zarządzania i rachunkowościBig Data – a challenge for management and accounting / Monika ŁADA // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2016 nr 299, s. 197–206. — Bibliogr. s. 205–206, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: systemy informatyczne, zarządzanie, rachunkowość, Big Data

  keywords: management, information systems, accounting, Big Data

7
 • Budżet zadaniowy - narzędzie poprawy efektywności i tworzenia fasady legitymizacyjnejPerformance budget as a tool of effectiveness improvement and creation of legitimacy facade / Monika ŁADA, Tomasz DZIUBIŃSKI // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 2450-7741. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN: 1733-2842. — 2017 nr 1 (85) Zarządzanie finansami, s. 93–103. — Bibliogr. s. 102–103, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: legitymizacja, budżet zadaniowy, rozwarstwienie symboliczne, fasada legitymizacyjna

  keywords: legitimacy, performance budget, symbolic decoupling, facade legitimacy

8
 • Controlling projektów[Project controlling] / Monika ŁADA // W: Controlling dla menedżerów / red. Edward Nowak. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2013. — ISBN: 978-83-7556-540-9. — S. 207–227. — Bibliogr. s. 227. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Controlling projektów w agencji interaktywnejProject controlling in interactive agency / Monika ŁADA, Magdalena MURDZA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki ; t. 22. Ekonomia ; ISSN 1733-8891. — 2014 nr 6, s. 45–56. — Bibliogr. s. 55, Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: system controllingu, narzędzia controllingu strategicznego

  keywords: project controlling, business inteligence system

10
 • Customer value in contemporary performance measurement systems / Alina KOZARKIEWICZ, Monika ŁADA // W: Evropské finanční systémy 2010 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : 27.5–28.5.2010, Brno, Česká republika / ed. Petr Červinek ; Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta. Katedra financí. — [Brno] : Masarykova univerzita, cop. 2010. — ISBN: 978-80-210-5182-9. — S. 32–36. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Cykle informacyjne w rachunkowości zarządczej restauracji – studium przypadkuInformation cycles in restaurant management accounting – case study / Monika ŁADA, Anna DEREŃ // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 2450-7741. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN: 1733-2842. — 2017 nr 4 cz. 1, s. 469–476. — Bibliogr. s. 475–476, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/3841/33112.pdf

 • słowa kluczowe: rachunkowość zarządcza, cykl informacyjny, restauracja

  keywords: management accounting, information cycle, restaurant

12
 • Financial settlements as a core of inter-organizational management accounting – case study of bancassurance cooperationRozliczenia finansowe jako kluczowy element międzyorganizacyjnej rachunkowości zarządczej – studium przypadku współpracy typu \emph {bancassurance} / Monika ŁADA, Małgorzata BIAŁAS // W: Global challenges of management control and reporting. — Wrocław : Publishing House of Wroclaw University of Economics, 2017. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 474). — ISBN: 978-83-7695-659-6. — S. 77–84. — Bibliogr. s. 84, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: rachunkowość zarządcza, bancassurance, rozliczenia międzyorganizacyjne

  keywords: management accounting, bancassurance, inter-organizational settlements

13
 • Grupy poprawy jakości i kosztów jako instrument polepszenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw – przykład zastosowania[Quality and cost improvement groups as a tool of the enhancement of the financial situation of a company – an example of application] / Adam Żyrek, Monika ŁADA // Monitor Rachunkowości i Finansów ; ISSN 1506-932X. — 2008 nr 2, s. 29–32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Implementation of IAS/IFRS in Poland – major research approaches and new research possibilitiesWdrożenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w Polsce – główne podejścia i nowe możliwości badawcze / Jim Haslam, Monika ŁADA, Alina KOZARKIEWICZ // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości / Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Rada Naukowa ; ISSN 1641-4381. — 2014 t. 78, s. 131–150. — Bibliogr. s. 145–149, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, podejścia badawcze, rachunkowość w Polsce

  keywords: International Accounting Standards, research approaches, accounting in Poland

15
 • In search for project value / Monika ŁADA // W: Rachunkowość w otoczeniu nowych technologii / książka pod red. Moniki Łada, Aliny Kozarkiewicz ; red. Agnieszka Bereźnicka-Serafin. — Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,, 2008. — ISBN: 978-83-255-0378-9. — S. 191–204. — Bibliogr. s. 203–204

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Jak budować formuły cenowe oparte na wartości dla klientów[How to apply value-based pricing?] / Monika ŁADA // Controlling i Rachunkowość Zarządcza ; ISSN 1644-4841. — Tytuł poprz.: Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie ; ISSN: 1428-8117. — 2013 nr 10, s. 20–24. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Koncepcja wartości dla klientaThe concept of value for customer / Monika ŁADA // W: Rachunkowość zarządcza w warunkach globalizacji / red. nauk. Edward Nowak. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 15). — S. 263–270. — Bibliogr. s. 269–270, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Kontrola budżetu projektu w przekroju działań metodą wartości wypracowanej – przykład łączenia nowoczesnych i tradycyjnych metod rachunkowości zarządczej[Control of project budget in activity-based-budgeting with earned value method – an example of aligning new and traditional methods of management accounting] / Monika ŁADA // Monitor Rachunkowości i Finansów ; ISSN 1506-932X. — 2009 nr 6, s. 20–26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Legitymizacja a społecznie odpowiedzialna rachunkowośćLegitimacy and socially responsible management accounting / Monika ŁADA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Częstochowska. Zarządzanie ; ISSN 2083-1560. — 2016 nr 23 t. 2, s. 7–15. — Bibliogr. s. 14–15, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, rachunkowość, legitymizacja

  keywords: corporate social responsibility, accounting, legitimacy

20
 • Marnotrawstwo jako obiekt pomiaru w metodach szczupłej rachunkowości zarządczej[Wastage as a measurement object in the methods of lean management accounting] / Monika ŁADA, Halina BURKAT // W: Zasoby i osiągnięcia organizacji : II Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Szczyrk 1–2 czerwca 2015 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Katowice : s. n.], [2015]. — S. 13. — Afiliacja : Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Marnotrawstwo jako obiekt pomiaru w metodach szczupłej rachunkowości zarządczej – wyniki badań literaturowychWaste as an object in Lean Management Accounting methods / Monika ŁADA, Halina BURKAT // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 245, s. 123–132. — Bibliogr. s. 131, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: rachunkowość zarządcza, strumienie wartości, marnotrawstwo

  keywords: waste, lean accounting, value stream

22
 • Metody badawcze i uwarunkowania rozwoju skandynawskiej szkoły badań nad zarządzaniem projektami[Research methods and conditions of development of Scandinavian School of project management research] / Alina KOZARKIEWICZ, Monika ŁADA, Anders Söderholm // Przegląd Organizacji ; ISSN 0137-7221. — 2009 nr 1, s. 7–10. — Bibliogr. s. 10, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Metody rachunkowości zarządczej zorientowane na relacje z klientami – zastosowania w polskich spółkach giełdowychManagement accounting methods oriented towards customer relations – applications in Polish listed companies / Monika ŁADA // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 668. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2011 nr 41, s. 415–424. — Bibliogr. s. 424, Summ.. — XIX konferencja z cyklu „Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi” : [23–25 maja 2011r., Świnoujście]. — Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwerstytetu Szczecińskiego, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza : zastosowania metod rachunkowości w zarządzaniu sieciami biznesowymi[Interorganizational management accounting : application of accountig methods in the management of business networks] / red. nauk. Monika ŁADA. — Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2014. — 242 s.. — Bibliogr. s. 225–237. — ISBN: 978-83-264-3434-1. — Afiliacja na podstawie wstępu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza – zakres i specyfikaInterorganizational management accounting: scope and specificity / Monika ŁADA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości / Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Rada Naukowa ; ISSN 1641-4381. — 2015 t. 82, s. 93–101. — Bibliogr. s. 100–101, Streszcz., Abstr.. — Ogólnopolski zjazd katedr rachunkowości : 21–23 września 2015, Wrocław

 • słowa kluczowe: rachunkowość zarządcza, sieci biznesowe, międzyorganizacyjny rachunek kosztów

  keywords: management accounting, business networks, interorganizational cost management