Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Lach, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6378-7838

ResearcherID: brak

Scopus: 57195074657

PBN: 3981080

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • Analiza zmiany trendu poziomu zwierciadła wody w zaporze ziemnej w PieczyskachTrend change analysis of the water level in the Pieczyska Dam / Leszek OPYRCHAŁ, Stanisław LACH, Monika ŁĄGIEWKA // W: Zapory – bezpieczeństwo i kierunki rozwoju / pod red. Jana Wintera, Anny Kosik, Andrzeja Wity. — Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, 2013. — (Monografie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej). — ISBN: 978-83-61102-81-6. — S. 142–152. — Bibliogr. s. 152, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza zmiany trendu w piezometrach zapory Klimkówka w latach 2000–2013[Analysis of changes in trends in indications of piezometers located in Klimkówka dam in the period 2000–2013] / Stanisław LACH // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2016 : materiały konferencyjne – jesień. Cz. 3, Lublin I / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2016. — ISBN (całość) 978-83-65362-47-6. — ISBN: 978-83-65677-14-3 ; e-ISBN: 978-83-65677-13-6. — S. 63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza zmiany trendu w piezometrach zapory Klimkówka w latach 2000-2013Analysis of changes in trends in indications of piezometers located in Klimkówka dam in the period 2000–2013 / Stanisław LACH // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, Cz. 5 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Bogdan H. Chojnicki. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — ISBN (całość) 978-83-65362-48-3. — ISBN: 978-83-65677-60-0 ; e-ISBN: 978-83-65677-59-4. — S. 89–96. — Bibliogr. s. 95–96, Streszcz.

 • słowa kluczowe: zapora ziemna, piezometr, linia trendu, bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza zmiany trendu w piezometrach zapory Solina w latach 2010–2015[Analysis of changes in trends recorded in piezometers of the Solina Dam in the study period 2010–2015] / Stanisław LACH // W: Nowe kierunki badań w ochronie i kształtowaniu środowiska oraz w geodezji i gospodarce przestrzennej : III konferencja naukowo-techniczna : 9–11 października 2017, Lublin-Urszulin-Dębowa Kłoda / red. Krzysztof Jóźwiakowski, [et al.] ; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Wodno-Ściekowej. Geodezyjne Koło Naukowe ”EQUATOR”. Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej. Studenckie Koło Naukowe Leśników, [etc.]. — Lublin : [s. n.], 2017. — S. 10

 • słowa kluczowe: linia trendu, bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych, zapora betonowa, piezometr zamknięty

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analysis of changes in the trends recorded in piezometers of the Solina Dam in the study period 2010–2015 / Stanisław Krzysztof LACH // Journal of Ecological Engineering [Dokument elektroniczny] — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2299-8993. — 2018 vol. 19 iss. 1, s. 150–155. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.jeeng.net/pdf-79406-17036?filename=Analysis%20of%20Changes%20in.pdf [2018-01-08]. — Bibliogr. s. 154–155, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-01-01

 • keywords: safety of hydraulic structures, concrete dam, trend line, closed piezometer

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12911/22998993/79406

6
 • An analysis of the dynamics of changes to water levels in the open piezometers of the Pieczyska dam in the study period between January 2016 and April 2017 / Stanisław LACH // W: INFRAEKO 2018 : modern cities: infrastructure and environment : VI international conference of science and technology : Krakow, June 7–8, 2018 : book of abstracts / eds. Agnieszka Stec, Daniel Słyś ; Rzeszów University of Technology. The Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture. Department of Infrastructure and Water Management. — Kraków : [s. n.], 2018. — S. 63

 • keywords: monitoring, safety of hydraulic structures, earth-fill dams, trend line, open piezometer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Awaria zapory w Pieczyskach na BrdzieFailure of the dam in Pieczyska on the Brda River / Leszek OPYRCHAŁ, Stanisław LACH // Gospodarka Wodna ; ISSN 0017-2448. — 2017 R. 77 nr 12, s. 407–408. — Bibliogr. s. 408. — XI Konferencja naukowo-techniczna Problemy hydrotechniki : 10–12 maja 2017 r., Wrocław

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Awaria zapory w Pieczyskach na rzece Brdzie[Damage of the dam in Pieczyska on the river Brda] / Leszek OPYRCHAŁ, Stanisław LACH // W: Problemy hydrotechniki : XI konferencja naukowo-techniczna : 10–12 maja 2017, Świeradów-Zdrój : zeszyt streszczeń / Politechnika Wrocławska. Katedra Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badanie kierunku filtracji w zaporach ziemnych z wykorzystaniem metody iloczynu skalarnegoAn analysis of the direction of filtration in earthen dams using the dot product approach / S. LACH // W: Zasoby wodne – ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie : program I międzynarodowej konferencji młodych naukowców : Stalowa Wola, 8–9 listopada 2013 r.. — [Stalowa Wola : s. n.], [2013]. — S. [1]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badanie kierunku filtracji w zaporach ziemnych z wykorzystaniem metody iloczynu skalarnegoThe examination of the direction of filtration in earthen dams using the scalar product approach / L. OPYRCHAŁ, S. LACH // W: Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych / red. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Barbara Marczewska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Inżynierii Środowiska. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. — ISBN: 978-83-8061-010-1. — S. [289]–300. — Bibliogr. s. 300, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Interpretation of the results of monitoring of the displacement of the Tresna dam in 2016 / S. LACH // W: Environmental Challenges in Civil Engineering (ECCE) : 3\textsuperscript{rd} scientific conference : Opole, Poland, April 23rd–25th, 2018 : book of abstracts / eds. Damian Beben, Zbigniew Perkowski, Adam Rak. — Opole : Polish Association of Civil Engineers and Technicians, 2018. — ISBN: 978-83-937864-2-8. — S. 31

 • keywords: monitoring, displacements, safety of hydraulic structures, dams

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Obszary SIECI NATURA 2000 na zbiornikach wodnych w PolsceNATURE 2000 in the territory of water reservoirs in Poland / Leszek OPYRCHAŁ, Stanisław LACH, Monika ŁĄGIEWKA // W: Polska inżynieria środowiska : prace, T. 2 / pod red. Marzenny R. Dudzińskiej, Artura Pawłowskiego. — Lublin : Komitet Inżynierii Środowiska PAN ; Politechnika Lubelska, 2012. — (Monografia / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska ; nr 100). — ISBN: 978-83-89293-17-6. — S. 317–321. — Bibliogr. s. 321, Abstr.. — Na okł. dod.: IV Kongres Inżynierii Środowiska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ocena pracy oczyszczalni ścieków w Bielsku-Białej w latach 2008–2012An evaluation of sewage treatment plant in Bielsko-Biała in the years 2008–2012 / Stanisław LACH // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : woda i ścieki / red. nauk. Jacek Leśny, Jędrzej Nyćkowiak. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2016. — (Monografie ; 2016 (10)). — ISBN (całość) 978-83-942083-6-3. — ISBN: 978-83-65362-23-0. — S. 47–54. — Bibliogr. s. 53–54, Streszcz.

 • słowa kluczowe: ścieki bytowe, skuteczność usuwania zanieczyszczeń, wskaźnik zanieczyszczeń ścieków

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ocena pracy oczyszczalni ścieków w Żywcu po wykonanej rozbudowie i modernizacji[An evaluation of sewage treatment plant in Żywiec after its expansion and modernization] / Stanisław LACH, Leszek OPYRCHAŁ // Gospodarka Wodna ; ISSN 0017-2448. — 2014 R. 74 nr 6, s. 217–221. — Bibliogr. s. 221

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Ocena pracy oczyszczalni ścieków w Żywcu po wykonanej rozbudowie i modernizacjiAn evaluation of sewage treatment plant in Żywiec after its expansion and modernization / S. LACH // W: Zasoby wodne – ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie : program I międzynarodowej konferencji młodych naukowców : Stalowa Wola, 8–9 listopada 2013 r.. — [Stalowa Wola : s. n.], [2013]. — S. [1]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Ocena pracy oczyszczalni ścieków w Żywcu po wykonanej rozbudowie i modernizacjiAn evaluation of sewage treatment plant in Żywiec after its expansion and modernization / L. OPYRCHAŁ, S. LACH, M. ŁĄGIEWKA // W: Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych / red. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Barbara Marczewska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Inżynierii Środowiska. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. — ISBN: 978-83-8061-010-1. — S. [193]–202. — Bibliogr. s. 202, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Problem stosowania norm na przykładzie budownictwa wodnego[The issue of application of standards in water engineering] / Leszek OPYRCHAŁ, Stanisław LACH, Dariusz Bojarski // W: Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych : ogólnopolska konferencja : Warszawa, 15–16 stycznia 2013 roku / Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. — [Warszawa : s. n.], 2013. — S. 231–236. — Bibliogr. s. 236, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Problem wydatku urządzeń upustowychThe issue of flow capacity of sluice devices / L. OPYRCHAŁ, S. LACH, M. WANAT // W: Zasoby wodne – ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie : program I międzynarodowej konferencji młodych naukowców : Stalowa Wola, 8–9 listopada 2013 r.. — [Stalowa Wola : s. n.], [2013]. — S. [1]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Problem wydatku urządzeń upustowychThe problem of the flow capacity of sink device / L. OPYRCHAŁ, S. LACH, M. WANAT // W: Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych / red. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Barbara Marczewska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Inżynierii Środowiska. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. — ISBN: 978-83-8061-010-1. — S. [311]–321. — Bibliogr. s. 321, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Problem zastosowania norm w budownictwie wodnym[The issue of application of standards in water engineering] / Dariusz Bojarski, Stanisław LACH, Leszek OPYRCHAŁ // Gospodarka Wodna ; ISSN 0017-2448. — 2013 R. 73 nr 2, s. 58–60. — Bibliogr. s. 60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • The application of selected statistical tests in the detection and removal of outliers in water engineering data based on the example of piezometric measurements at the Dobczyce dam over the period 2012–2016 / Stanisław LACH // W: INFRAEKO 2018 : modern cities: infrastructure and environment : VI international conference of science and technology : Krakow, June 7–8, 2018 : book of abstracts / eds. Agnieszka Stec, Daniel Słyś ; Rzeszów University of Technology. The Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture. Department of Infrastructure and Water Management. — Kraków : [s. n.], 2018. — S. 64

 • keywords: monitoring, safety of hydraulic structures, piezometers, earth-fill dams

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Using the modified scalar product approach for testing the direction of seepage through the earth-fill dam in PieczyskaWykorzystanie zmodyfikowanej metody iloczynu skalarnego do badania kierunku filtracji w zaporze ziemnej w Pieczyskach / Stanisław LACH, Leszek OPYRCHAŁ // Journal of Water and Land Development ; ISSN 1429-7426. — 2017 no. 33, s. 89–98. — Bibliogr. s. 97, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2017-07-06

 • słowa kluczowe: monitoring, zapory ziemne, bezpieczeństwo obiektów hydrotechnicznych, iloczyn skalarny, piezometry

  keywords: monitoring, scalar product, safety of hydraulic structures, piezometers, earth-fill dams

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/jwld-2017-0023

24
 • Wybrane obliczenia w inżynierii wodnej[The selected calculations in water engineering] / Leszek OPYRCHAŁ, Stanisław LACH, Aleksandra BĄK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 219, [1] s.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0690). — Bibliogr. s. 219–[220]. — ISBN: 978-83-7464-942-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wykorzystanie zmodyfikowanej metody iloczynu skalarnego do badania kierunku filtracji w zaporze ziemnej w Pieczyskach : [abstrakt][Using the modified scalar product approach for testing the direction of seepage through the earth-fill dam in Pieczyska : abstract] / Stanisław LACH, Leszek OPYRCHAŁ // W: Innowacje w inżynierii kształtowania środowiska i geodezji : II konferencja naukowo-techniczna : [Lublin – Białka – Urszulin, 22–24 maja 2017 r.] / red. Krzysztof Jóźwiakowski, Przemysław Leń, Agnieszka Listosz. — Lublin : [s. n.], 2017. — ISBN: 978-83-930973-8-8. — S. 53–54. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: zapora ziemna, piezometr, bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych, iloczyn skalarny

  cyfrowy identyfikator dokumentu: