Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Lach, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6378-7838

ResearcherID: E-4084-2018

Scopus: 57195074657

PBN: 3981080

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
2
 • An analysis of the dynamics of changes to water levels in the open piezometers of the Pieczyska dam in the study period between January 2016 and April 2017 / Stanisław LACH // W: INFRAEKO 2018 : modern cities: infrastructure and environment : VI international conference of science and technology : Krakow, June 7–8, 2018 : book of abstracts / eds. Agnieszka Stec, Daniel Słyś ; Rzeszów University of Technology. The Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture. Department of Infrastructure and Water Management. — Rzeszów : [UR], 2018. — S. 63

 • keywords: monitoring, safety of hydraulic structures, earth-fill dams, trend line, open piezometer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza dynamiki zmian poziomu wody w piezometrach zamkniętych zapory Solina w latach 2010–2015[Analysis of the dynamics of water level changes in closed piezometers of the Solina Dam in the study period 2010–2015 / Stanisław LACH // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2018 : materiały konferencyjne – jesień. Cz. 3, Lublin / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2018. — ISBN (całość) 978-83–66139-72-5. — Streszcz. prac prezentowanych przez Doktorantów i Młodych Naukowców podczas interdyscyplinarnej konf. nauk. w Lublinie, dnia 23 listopada 2018 r.. — ISBN: 978-83-66139-77-0 ; e-ISBN: 978-83-66139-78-7. — S. 82

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza dynamiki zmian poziomu wody w piezometrach zamkniętych zapory Solina w latach 2010–2015Analysis of the dynamics of water level changes in closed piezometers of the Solina Dam in the study period 2010–2015 / Stanisław LACH // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : ochrona środowiska, Cz. 1 / red. nauk. Marcin Baran, Jędrzej Nyćkowiak. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2019. — (Monografie). — ISBN (całość) 978-83-66139-18-3. — ISBN: 978-83-66139-98-5 ; e-ISBN: 978-83-66139-97-8. — S. 104–110. — Bibliogr. s. 110, Streszcz.

 • keywords: piezometr zamknięty, zapory betonowe, bezpieczeństwo budowli wodnych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza dynamiki zmian poziomu wody w piezometrach zapory Dobczyce w latach 2017–2019Analysis of the dynamics of water level changes in piezometers of the Dobczyce dam in the study period 2017–2019 / Stanisław LACH // W: Young scientists in power engineering [Dokument elektroniczny] : the II edition of the XII conference : KME : [9–11.12.2020, Wrocław] : book of abstracts = [Konferencja "Młodzi w Energetyce"] / red. zesz. Artur Machalski, Maciej Cholewiński. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wrocław : Politechnika Wrocławska], [2020]. — S. 167. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://kme.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/ksiazka_streszczen_kme_2020ed2-2.pdf [2021-01-04]. — Bibliogr. s. 167. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza zmiany trendu poziomu zwierciadła wody w zaporze ziemnej w PieczyskachTrend change analysis of the water level in the Pieczyska Dam / Leszek OPYRCHAŁ, Stanisław LACH, Monika ŁĄGIEWKA // W: Zapory – bezpieczeństwo i kierunki rozwoju / pod red. Jana Wintera, Anny Kosik, Andrzeja Wity. — Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, 2013. — (Monografie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej). — ISBN: 978-83-61102-81-6. — S. 142–152. — Bibliogr. s. 152, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza zmiany trendu w piezometrach zapory Klimkówka w latach 2000-2013Analysis of changes in trends in indications of piezometers located in Klimkówka dam in the period 2000–2013 / Stanisław LACH // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, Cz. 5 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Bogdan H. Chojnicki. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — ISBN (całość) 978-83-65362-48-3. — ISBN: 978-83-65677-60-0 ; e-ISBN: 978-83-65677-59-4. — S. 89–96. — Bibliogr. s. 95–96, Streszcz.

 • słowa kluczowe: zapora ziemna, piezometr, linia trendu, bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza zmiany trendu w piezometrach zapory Klimkówka w latach 2000–2013[Analysis of changes in trends in indications of piezometers located in Klimkówka dam in the period 2000–2013] / Stanisław LACH // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2016 : materiały konferencyjne – jesień. Cz. 3, Lublin I / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2016. — ISBN (całość) 978-83-65362-47-6. — ISBN: 978-83-65677-14-3 ; e-ISBN: 978-83-65677-13-6. — S. 63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza zmiany trendu w piezometrach zapory Solina w latach 2010–2015[Analysis of changes in trends recorded in piezometers of the Solina Dam in the study period 2010–2015] / Stanisław LACH // W: Nowe kierunki badań w ochronie i kształtowaniu środowiska oraz w geodezji i gospodarce przestrzennej : III konferencja naukowo-techniczna : 9–11 października 2017, Lublin-Urszulin-Dębowa Kłoda / red. Krzysztof Jóźwiakowski, [et al.] ; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Wodno-Ściekowej. Geodezyjne Koło Naukowe ”EQUATOR”. Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej. Studenckie Koło Naukowe Leśników, [etc.]. — Lublin : [s. n.], 2017. — S. 10

 • słowa kluczowe: linia trendu, bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych, zapora betonowa, piezometr zamknięty

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analysis of changes in the trends recorded in piezometers of the Solina Dam in the study period 2010–2015 / Stanisław Krzysztof LACH // Journal of Ecological Engineering [Dokument elektroniczny] — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2299-8993. — 2018 vol. 19 iss. 1, s. 150–155. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.jeeng.net/pdf-79406-17036?filename=Analysis%20of%20Changes%20in.pdf [2018-01-08]. — Bibliogr. s. 154–155, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-01-01

 • keywords: safety of hydraulic structures, concrete dam, trend line, closed piezometer

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12911/22998993/79406

11
 • Awaria zapory w Pieczyskach na BrdzieFailure of the dam in Pieczyska on the Brda River / Leszek OPYRCHAŁ, Stanisław LACH // Gospodarka Wodna ; ISSN 0017-2448. — 2017 R. 77 nr 12, s. 407–408. — Bibliogr. s. 408. — XI Konferencja naukowo-techniczna Problemy hydrotechniki : 10–12 maja 2017 r., Wrocław

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Awaria zapory w Pieczyskach na rzece Brdzie[Damage of the dam in Pieczyska on the river Brda] / Leszek OPYRCHAŁ, Stanisław LACH // W: Problemy hydrotechniki : XI konferencja naukowo-techniczna : 10–12 maja 2017, Świeradów-Zdrój : zeszyt streszczeń / Politechnika Wrocławska. Katedra Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. — [Polska : PW], [2017]. — S. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badanie kierunku filtracji w zaporach ziemnych z wykorzystaniem metody iloczynu skalarnegoAn analysis of the direction of filtration in earthen dams using the dot product approach / S. LACH // W: Zasoby wodne – ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie : program I międzynarodowej konferencji młodych naukowców : Stalowa Wola, 8–9 listopada 2013 r.. — [Stalowa Wola : s. n.], [2013]. — S. [1]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badanie kierunku filtracji w zaporach ziemnych z wykorzystaniem metody iloczynu skalarnegoThe examination of the direction of filtration in earthen dams using the scalar product approach / L. OPYRCHAŁ, S. LACH // W: Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych / red. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Barbara Marczewska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Inżynierii Środowiska. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. — ISBN: 978-83-8061-010-1. — S. [289]–300. — Bibliogr. s. 300, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Interpretacja wyników pomiarów piezometrycznych uzyskanych dla zapory Chańcza w latach 2014-2017[Interpretation of the results of monitoring of the piezometric measurements of the Chańcza dam in 2014-2017] / Stanisław LACH // W: Nowe kierunki badań w ochronie i kształtowaniu środowiska oraz w geodezji i gospodarce przestrzennej : IV konferencja naukowo-techniczna : 17–19 października 2018 r., Lublin-Zwierzyniec / red. Krzysztof Jóźwiakowski, [et al.] ; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Wodno-Ściekowej, Geodezyjne Koło Naukowe ”EQUATOR”, Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej, Studenckie Koło Naukowe Leśników, Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, [etc.]. — Lublin : [s. n.], 2018. — S. 41. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: zapora ziemna, piezometr, bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Interpretacja wyników pomiarów przemieszczeń uzyskanych na zaporze Dobczyce w roku 2015Interpretation of the results of monitoring of the displacement of the Dobczyce Dam in 2015 / Stanisław LACH // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : ochrona środowiska, Cz. 1 / red. nauk. Marcin Baran, Jędrzej Nyćkowiak. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2019. — (Monografie). — ISBN (całość) 978-83-66139-18-3. — ISBN: 978-83-66139-98-5 ; e-ISBN: 978-83-66139-97-8. — S. 111–118. — Bibliogr. s. 118, Streszcz.

 • słowa kluczowe: przemieszczenia, zapory ziemne, bezpieczeństwo budowli wodnych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Interpretacja wyników pomiarów przemieszczeń uzyskanych na zaporze Klimkówka w roku 2015Interpretation of the results of monitoring of the displacement of the Klimkówka dam in 2015 / Stanisław LACH, Katarzyna Angielska // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, Cz. 3 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2018. — ISBN całość 978-83-65677-93-8. — ISBN: 978-83-66139-13-8 ; e-ISBN: 978-83-66139-12-1. — S. 76–84. — Bibliogr. s. 84, Streszcz.

 • słowa kluczowe: przemieszczenia, zapory ziemne, bezpieczeństwo budowli wodnych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Interpretacja wyników pomiarów przemieszczeń uzyskanych na zaporze Niedzica w roku 2016Interpretation of the results of monitoring of the displacement of the Niedzica Dam in 2016 / Stanisław LACH // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : ochrona środowiska, Cz. 1 / red. nauk. Marcin Baran, Jędrzej Nyćkowiak. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2019. — (Monografie). — ISBN (całość) 978-83-66139-18-3. — ISBN: 978-83-66139-98-5 ; e-ISBN: 978-83-66139-97-8. — S. 119–126. — Bibliogr. s. 125–126, Streszcz.

 • słowa kluczowe: przemieszczenia, zapory ziemne, bezpieczeństwo budowli wodnych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Interpretation of the results of monitoring of the displacement of the Tresna dam in 2016 / S. LACH // W: Environmental Challenges in Civil Engineering (ECCE) : 3\textsuperscript{rd} scientific conference : Opole, Poland, April 23rd–25th, 2018 : book of abstracts / eds. Damian Beben, Zbigniew Perkowski, Adam Rak. — Opole : Polish Association of Civil Engineers and Technicians, 2018. — ISBN: 978-83-937864-2-8. — S. 31

 • keywords: monitoring, displacements, safety of hydraulic structures, dams

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Interpretation of the results of monitoring of the piezometric measurements of the Chańcza dam in 2014-2017Interpretacja wyników pomiarów piezometrycznych uzyskanych dla zapory Chańcza w latach 2014-2017 / Stanisław K. LACH // Journal of Water and Land Development ; ISSN 1429-7426. — 2019 no. 42, s. 117–123. — Bibliogr. s. 122–123, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.itp.edu.pl/wydawnictwo/journal/42_2019_VII_IX/Lach%20477.pdf

 • słowa kluczowe: zapora ziemna, linia trendu, bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych, piezometr otwarty

  keywords: safety of hydraulic structures, earth-fill dams, trend line, open piezometer

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/jwld-2019-0052

22
 • Obszary SIECI NATURA 2000 na zbiornikach wodnych w PolsceNATURE 2000 in the territory of water reservoirs in Poland / Leszek OPYRCHAŁ, Stanisław LACH, Monika ŁĄGIEWKA // W: Polska inżynieria środowiska : prace, T. 2 / pod red. Marzenny R. Dudzińskiej, Artura Pawłowskiego. — Lublin : Komitet Inżynierii Środowiska PAN ; Politechnika Lubelska, 2012. — (Monografia / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska ; nr 100). — ISBN: 978-83-89293-17-6. — S. 317–321. — Bibliogr. s. 321, Abstr.. — Na okł. dod.: IV Kongres Inżynierii Środowiska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ocena pracy oczyszczalni ścieków w Bielsku-Białej w latach 2008–2012An evaluation of sewage treatment plant in Bielsko-Biała in the years 2008–2012 / Stanisław LACH // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : woda i ścieki / red. nauk. Jacek Leśny, Jędrzej Nyćkowiak. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2016. — (Monografie ; 2016 (10)). — ISBN (całość) 978-83-942083-6-3. — ISBN: 978-83-65362-23-0. — S. 47–54. — Bibliogr. s. 53–54, Streszcz.

 • słowa kluczowe: ścieki bytowe, skuteczność usuwania zanieczyszczeń, wskaźnik zanieczyszczeń ścieków

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ocena pracy oczyszczalni ścieków w Żywcu po wykonanej rozbudowie i modernizacji[An evaluation of sewage treatment plant in Żywiec after its expansion and modernization] / Stanisław LACH, Leszek OPYRCHAŁ // Gospodarka Wodna ; ISSN 0017-2448. — 2014 R. 74 nr 6, s. 217–221. — Bibliogr. s. 221

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Ocena pracy oczyszczalni ścieków w Żywcu po wykonanej rozbudowie i modernizacjiAn evaluation of sewage treatment plant in Żywiec after its expansion and modernization / S. LACH // W: Zasoby wodne – ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie : program I międzynarodowej konferencji młodych naukowców : Stalowa Wola, 8–9 listopada 2013 r.. — [Stalowa Wola : s. n.], [2013]. — S. [1]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: