Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Lach, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6378-7838

ResearcherID: brak

Scopus: 57195074657

PBN: 3981080

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • Analiza zmiany trendu poziomu zwierciadła wody w zaporze ziemnej w PieczyskachTrend change analysis of the water level in the Pieczyska Dam / Leszek OPYRCHAŁ, Stanisław LACH, Monika ŁĄGIEWKA // W: Zapory – bezpieczeństwo i kierunki rozwoju / pod red. Jana Wintera, Anny Kosik, Andrzeja Wity. — Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, 2013. — (Monografie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej). — ISBN: 978-83-61102-81-6. — S. 142–152. — Bibliogr. s. 152, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza zmiany trendu w piezometrach zapory Klimkówka w latach 2000–2013[Analysis of changes in trends in indications of piezometers located in Klimkówka dam in the period 2000–2013] / Stanisław LACH // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2016 : materiały konferencyjne – jesień. Cz. 3, Lublin I / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2016. — ISBN (całość) 978-83-65362-47-6. — ISBN: 978-83-65677-14-3 ; e-ISBN: 978-83-65677-13-6. — S. 63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Analiza zmiany trendu w piezometrach zapory Klimkówka w latach 2000-2013Analysis of changes in trends in indications of piezometers located in Klimkówka dam in the period 2000–2013 / Stanisław LACH // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, Cz. 5 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Bogdan H. Chojnicki. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — ISBN (całość) 978-83-65362-48-3. — ISBN: 978-83-65677-60-0 ; e-ISBN: 978-83-65677-59-4. — S. 89–96. — Bibliogr. s. 95–96, Streszcz.

 • słowa kluczowe: zapora ziemna, piezometr, linia trendu, bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych

4
 • Analiza zmiany trendu w piezometrach zapory Solina w latach 2010–2015[Analysis of changes in trends recorded in piezometers of the Solina Dam in the study period 2010–2015] / Stanisław LACH // W: Nowe kierunki badań w ochronie i kształtowaniu środowiska oraz w geodezji i gospodarce przestrzennej : III konferencja naukowo-techniczna : 9–11 października 2017, Lublin-Urszulin-Dębowa Kłoda / red. Krzysztof Jóźwiakowski, [et al.] ; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Wodno-Ściekowej. Geodezyjne Koło Naukowe ”EQUATOR”. Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej. Studenckie Koło Naukowe Leśników, [etc.]. — Lublin : [s. n.], 2017. — S. 10

 • słowa kluczowe: linia trendu, bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych, zapora betonowa, piezometr zamknięty

5
 • Analysis of changes in the trends recorded in piezometers of the Solina Dam in the study period 2010–2015 / Stanisław Krzysztof LACH // Journal of Ecological Engineering [Dokument elektroniczny] — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2299-8993. — 2018 vol. 19 iss. 1, s. 150–155. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.jeeng.net/pdf-79406-17036?filename=Analysis%20of%20Changes%20in.pdf [2018-01-08]. — Bibliogr. s. 154–155, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-01-01

 • keywords: safety of hydraulic structures, concrete dam, trend line, closed piezometer

6
 • Awaria zapory w Pieczyskach na BrdzieFailure of the dam in Pieczyska on the Brda River / Leszek OPYRCHAŁ, Stanisław LACH // Gospodarka Wodna ; ISSN 0017-2448. — 2017 R. 77 nr 12, s. 407–408. — Bibliogr. s. 408. — XI Konferencja naukowo-techniczna Problemy hydrotechniki : 10–12 maja 2017 r., Wrocław

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Awaria zapory w Pieczyskach na rzece Brdzie[Damage of the dam in Pieczyska on the river Brda] / Leszek OPYRCHAŁ, Stanisław LACH // W: Problemy hydrotechniki : XI konferencja naukowo-techniczna : 10–12 maja 2017, Świeradów-Zdrój : zeszyt streszczeń / Politechnika Wrocławska. Katedra Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Badanie kierunku filtracji w zaporach ziemnych z wykorzystaniem metody iloczynu skalarnegoAn analysis of the direction of filtration in earthen dams using the dot product approach / S. LACH // W: Zasoby wodne – ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie : program I międzynarodowej konferencji młodych naukowców : Stalowa Wola, 8–9 listopada 2013 r.. — [Stalowa Wola : s. n.], [2013]. — S. [1]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Badanie kierunku filtracji w zaporach ziemnych z wykorzystaniem metody iloczynu skalarnegoThe examination of the direction of filtration in earthen dams using the scalar product approach / L. OPYRCHAŁ, S. LACH // W: Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych / red. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Barbara Marczewska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Inżynierii Środowiska. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. — ISBN: 978-83-8061-010-1. — S. [289]–300. — Bibliogr. s. 300, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Obszary SIECI NATURA 2000 na zbiornikach wodnych w PolsceNATURE 2000 in the territory of water reservoirs in Poland / Leszek OPYRCHAŁ, Stanisław LACH, Monika ŁĄGIEWKA // W: Polska inżynieria środowiska : prace, T. 2 / pod red. Marzenny R. Dudzińskiej, Artura Pawłowskiego. — Lublin : Komitet Inżynierii Środowiska PAN ; Politechnika Lubelska, 2012. — (Monografia / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska ; nr 100). — ISBN: 978-83-89293-17-6. — S. 317–321. — Bibliogr. s. 321, Abstr.. — Na okł. dod.: IV Kongres Inżynierii Środowiska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Ocena pracy oczyszczalni ścieków w Bielsku-Białej w latach 2008–2012An evaluation of sewage treatment plant in Bielsko-Biała in the years 2008–2012 / Stanisław LACH // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : woda i ścieki / red. nauk. Jacek Leśny, Jędrzej Nyćkowiak. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2016. — (Monografie ; 2016 (10)). — ISBN (całość) 978-83-942083-6-3. — ISBN: 978-83-65362-23-0. — S. 47–54. — Bibliogr. s. 53–54, Streszcz.

 • słowa kluczowe: ścieki bytowe, skuteczność usuwania zanieczyszczeń, wskaźnik zanieczyszczeń ścieków

12
 • Ocena pracy oczyszczalni ścieków w Żywcu po wykonanej rozbudowie i modernizacji[An evaluation of sewage treatment plant in Żywiec after its expansion and modernization] / Stanisław LACH, Leszek OPYRCHAŁ // Gospodarka Wodna ; ISSN 0017-2448. — 2014 R. 74 nr 6, s. 217–221. — Bibliogr. s. 221

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Ocena pracy oczyszczalni ścieków w Żywcu po wykonanej rozbudowie i modernizacjiAn evaluation of sewage treatment plant in Żywiec after its expansion and modernization / S. LACH // W: Zasoby wodne – ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie : program I międzynarodowej konferencji młodych naukowców : Stalowa Wola, 8–9 listopada 2013 r.. — [Stalowa Wola : s. n.], [2013]. — S. [1]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Ocena pracy oczyszczalni ścieków w Żywcu po wykonanej rozbudowie i modernizacjiAn evaluation of sewage treatment plant in Żywiec after its expansion and modernization / L. OPYRCHAŁ, S. LACH, M. ŁĄGIEWKA // W: Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych / red. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Barbara Marczewska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Inżynierii Środowiska. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. — ISBN: 978-83-8061-010-1. — S. [193]–202. — Bibliogr. s. 202, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Problem stosowania norm na przykładzie budownictwa wodnego[The issue of application of standards in water engineering] / Leszek OPYRCHAŁ, Stanisław LACH, Dariusz Bojarski // W: Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych : ogólnopolska konferencja : Warszawa, 15–16 stycznia 2013 roku / Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. — [Warszawa : s. n.], 2013. — S. 231–236. — Bibliogr. s. 236, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Problem wydatku urządzeń upustowychThe issue of flow capacity of sluice devices / L. OPYRCHAŁ, S. LACH, M. WANAT // W: Zasoby wodne – ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie : program I międzynarodowej konferencji młodych naukowców : Stalowa Wola, 8–9 listopada 2013 r.. — [Stalowa Wola : s. n.], [2013]. — S. [1]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Problem wydatku urządzeń upustowychThe problem of the flow capacity of sink device / L. OPYRCHAŁ, S. LACH, M. WANAT // W: Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych / red. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Barbara Marczewska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Inżynierii Środowiska. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. — ISBN: 978-83-8061-010-1. — S. [311]–321. — Bibliogr. s. 321, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Problem zastosowania norm w budownictwie wodnym[The issue of application of standards in water engineering] / Dariusz Bojarski, Stanisław LACH, Leszek OPYRCHAŁ // Gospodarka Wodna ; ISSN 0017-2448. — 2013 R. 73 nr 2, s. 58–60. — Bibliogr. s. 60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Using the modified scalar product approach for testing the direction of seepage through the earth-fill dam in PieczyskaWykorzystanie zmodyfikowanej metody iloczynu skalarnego do badania kierunku filtracji w zaporze ziemnej w Pieczyskach / Stanisław LACH, Leszek OPYRCHAŁ // Journal of Water and Land Development ; ISSN 1429-7426. — 2017 no. 33, s. 89–98. — Bibliogr. s. 97, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2017-07-06

 • słowa kluczowe: monitoring, zapory ziemne, bezpieczeństwo obiektów hydrotechnicznych, iloczyn skalarny, piezometry

  keywords: monitoring, scalar product, safety of hydraulic structures, piezometers, earth-fill dams

20
 • Wybrane obliczenia w inżynierii wodnej[The selected calculations in water engineering] / Leszek OPYRCHAŁ, Stanisław LACH, Aleksandra BĄK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 219, [1] s.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0690). — Bibliogr. s. 219–[220]. — ISBN: 978-83-7464-942-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Wykorzystanie zmodyfikowanej metody iloczynu skalarnego do badania kierunku filtracji w zaporze ziemnej w Pieczyskach : [abstrakt][Using the modified scalar product approach for testing the direction of seepage through the earth-fill dam in Pieczyska : abstract] / Stanisław LACH, Leszek OPYRCHAŁ // W: Innowacje w inżynierii kształtowania środowiska i geodezji : II konferencja naukowo-techniczna : [Lublin – Białka – Urszulin, 22–24 maja 2017 r.] / red. Krzysztof Jóźwiakowski, Przemysław Leń, Agnieszka Listosz. — Lublin : [s. n.], 2017. — ISBN: 978-83-930973-8-8. — S. 53–54. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: zapora ziemna, piezometr, bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych, iloczyn skalarny

22
 • Wykrywanie oraz eliminacja błędów grubych w pomiarach piezometrycznych dla zapory Koronowo w latach 2010–2015Detection and elimination of outliers in the measurement of piezometers located in Koronowo dam in the period 2010–2015 / Stanisław LACH // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, Cz. 5 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Bogdan H. Chojnicki. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — ISBN (całość) 978-83-65362-48-3. — ISBN: 978-83-65677-60-0 ; e-ISBN: 978-83-65677-59-4. — S. 97–105. — Bibliogr. s. 104–105, Streszcz.

 • słowa kluczowe: błędy grube, zapory ziemne, bezpieczeństwo obiektów hydrotechnicznych

23
 • Wykrywanie oraz eliminacja obserwacji odstających w hydrotechnice[Detection and elimination of outliers in hydrotechnics] / Stanisław LACH // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2015 : [25.11.2015] : materiały konferencyjne – jesień. Cz. 2, Wrocław / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny, Monika Panfil. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2015. — ISBN (całość) 978-83-942083-5-6. — ISBN: 978-83-65362-10-0. — S. 65

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Wykrywanie oraz eliminacja obserwacji odstających w hydrotechniceDetection and elimination of outliers in hydrotechnics / Stanisław LACH // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : woda i ścieki / red. nauk. Jacek Leśny, Jędrzej Nyćkowiak. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2016. — (Monografie ; 2016 (10)). — ISBN (całość) 978-83-942083-6-3. — ISBN: 978-83-65362-23-0. — S. 38–46. — Bibliogr. s. 45–46, Streszcz.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, błędy grube, zapory ziemne

25
 • Wykrywanie oraz eliminacja obserwacji odstających w pomiarach piezometrycznych zapory Dobczyce w wieloleciu 2012-2016[Detection and elimination of outliers in the measurement of piezometers located in Dobczyce dam in the period 2012–2016] / Stanisław LACH // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2017 : [24.11.2017] : materiały konferencyjne – jesień. Cz. 4, Lublin / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — ISBN (całość) 978-83-65917-59-1. — ISBN: 978-83-65917-67-6 ; e-ISBN: 978-83-65917-66-9. — S. 61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych