Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Łabuś, dr

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii Nieorganicznej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 5 publikacji Autora


1
2
  • Hybrid coatings for corrosion resistance up to 700°C / M. DANIELWSKI, R. FILIPEK, R. GAJERSKI, S.ŁABUŚ, P. K. Datta, T. Dudziak, E. TYLISZCZAK // W: DIFREA 2008 : the international seminar “Diffusion and reactions: multiscale phenomena” : on the occasion of the 80\textsuperscript{th} birthday anniversary of Professor Stanislaw Mrowec : Krakow, Poland, September 12, 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. — [Kraków : AGH], [2008]. — S. [1]

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
  • Produkty przejściowe rozkładu termicznego $Cr(NO_{3})_{3}\cdot9H_{2}O$[Intermediate products of $Cr(NO_{3})_{3}\cdot9H_{2}O$ thermal decomposition] / Stanisław ŁABUŚ // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2008 t. 60 [nr] 3, s. 100–105. — Bibliogr. s. 105. — tekst: http://ptcer-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/pobierz/75

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
  • Środek antykorozyjny na powłokę ochronną do zabezpieczania powierzchni stali przed wysokotemperaturową korozją gazową w atmosferach utleniających[Anti-corrosion agent for protective layer against high-temperature gaseous corrosion of steel in oxidizing atmosphere] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marek DANIELEWSKI, Ryszard GAJERSKI, Stanisław ŁABUŚ. — Int.Cl.: C23F 11/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 212874 B1 ; Udziel. 2012-03-23 ; Opubl. 2012-12-31. — Zgłosz. nr P.385688 z dn. 2008-07-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL212874B1.pdf

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
  • Środek antykorozyjny na powłokę ochronną do zabezpieczania stali przed wysokotemperaturową korozją gazową w atmosferach utleniających[Anticorrosion agent for the protective coating of steel against the high temperature corrosion in oxidizing atmospheres] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DANIELEWSKI Marek, GAJERSKI Ryszard, ŁABUŚ Stanisław. — Int.Cl.: C23F 11/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 385688 A1 ; Opubl. 2010-01-18. — Zgłosz. nr P.385688 z dn. 2008-07-17 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 2, s. 15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL385688A1.pdf

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych