Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Kwinta, mgr inż.

asystent

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • Interakcyjne wyznaczanie parametrów teorii Knothego-Budryka[Interactive identification of the parameters of Knothe–Budryk theory] / Andrzej KWINTA // W: V Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : miernictwo górnicze i ochrona terenów górniczych na przełomie wieków : materiały konferencji naukowo-technicznej. Szczyrk, 29.09–1.10.1999 r. / Główny Instytut Górnictwa ; Komisja Ochrony Terenów Górniczych PAN Oddz. Katowice ; Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska Zarządu Głównego SITG [Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa] ; Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego ; oprac. red. Małgorzata Kuśmirek, Barbara Jarosz. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1999. — (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; ISSN 1230-2643. Seria: Konferencje ; nr 30). — S. 122–131. — Bibliogr. s. 131

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Komputerowe wspomaganie projektowania eksploatacji w aspekcie ochrony obiektów[Project of the mining exploitation with the computer aid in aspect of buildings protection] / Ryszard HEJMANOWSKI, Andrzej KWINTA // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2000 : XXIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Bukowina Tatrzańska, 13–17 marca 2000 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGGiG AGH, 2000. — ISBN10: 83-905407-3-8. — S. 113–122. — Bibliogr. s. 122, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Monitoring of horizontal displacements in European coalfields / Ryszard HEJMANOWSKI, Andrzej KWINTA // W: 10\textsuperscript{th} international symposium on Deformation measurements : Orange, California, USA 19–22 March 2001 : [abstracts] / International Federation of Surveyors (FIG). Commission 6 – Engineering surveys. Working Group 6.1 – Deformation measurements and analysis. — [USA : s. n.], [2001]. — S. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Prognozowanie wpływu prędkości eksploatacji oraz przerw eksploatacyjnych na obiekty powierzchniowe i górotwórForecasting of mining rate and breaks influence on surface objects and rock mass / Ryszard HEJMANOWSKI, Andrzej KWINTA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2000 t. 56 nr 9, s. 16–20. — Bibliogr. s. 20, Summ., Zsfassung, Streszcz., Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Uwagi na temat wyznaczania maksymalnych odkształceń poziomych w rejonie chronionych obiektówHow to determine maximum horizontal deformations within protected areas-remarks / Ryszard HEJMANOWSKI, Andrzej KWINTA // W: VI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : materiały z konferencji naukowo-technicznej : Ustroń, 25–27 czerwca 2001 r. / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Instytut Eksploatacji Złóż ; Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska ZG SITG ; Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. — Gliwice : WGiG PŚ, 2001. — S. 145–153. — Bibliogr. s. 153, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wybrane aspekty dokładnościowe przy wyznaczaniu powierzchniowych rozkładów prognozowanych deformacjiAccuracy assessment of spatial distribution of predicted deformation / Ryszard HEJMANOWSKI, Andrzej KWINTA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 2/1, s. 255–262. — Bibliogr. s. 262, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: