Wykaz publikacji wybranego autora

Julian Kwiek, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-kphn, Katedra Politologii i Historii Najnowszej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk humanistycznych / historia


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / historia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5928-6726

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901231

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w latach osiemdziesiątychAGH University of Science and Technology in the 1980s / Julian KWIEK // W: Polskie uczelnie w latach osiemdziesiątych : studia / pod red. Tomasza Gąsowskiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. — Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, cop. 2015. — ISBN: 978-83-7629-766-8. — S. 240–273. — Bibliogr. s. 272–273

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Dzieje ludności żydowskiej w Tarnowie po II wojnie światowejJewish community in the city of Tarnów after world war II / Julian KWIEK // Studia Judaica (Kraków) : półrocznik ; ISSN 1506-9729. — 2005 R. 8 nr 1–2, s. 187–211. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Grudzień 1970 roku w Krakowie w świetle dokumentów : przebieg wydarzeń i konsekwencje[December 1970 in Cracow in the light of the documents : teh course of events and consequences] / Julian KWIEK. — Kraków : Księgarnia Akademicka ; Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego. Biblioteka Jagiellońska, 2012. — 202, [3] s.. — (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 42). — Aneks, Indeksy. — Bibliografia w formie przypisów. — ISBN: 978-83-7638-295-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Jewish student organisations at the Jagiellonian University during the Second Polish Republic / Julian KWIEK // W: Academics of Jewish heritage in the modern history of the Jagiellonian University / ed. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, transl. by Guy Torr. — Kraków : Jagiellonian University Press, cop. 2014. — ISBN: 978-83-233-3705-8. — S. 25–39. — Bibliogr. s. 38–39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ludność słowacka i stosunki polsko-słowackie na Spiszu i Orawie w latach 1956–1960The Slovak population and Polish-Slovak relations in Spisz and Orawa in 1956–1960 / Julian KWIEK // Dzieje Najnowsze : kwartalnik poświęcony historii XX w. ; ISSN 0419-8824. — 2009 R. 41 [nr] 2, s. 53–66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ludność słowacka w Polsce w latach 1956–1968 : polityka państwa i stosunki polsko-słowackie na Spiszu i Orawie[The population of Slovakia in Poland between 1956–1968 : the policy of state and the Polish-Slovak relations on Spis and Orava] / Julian KWIEK // W: Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego (Podhale, Spisz, Orawa, Gorce, Pieniny) : historia : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej : Kraków–Nowy Targ–Bukowina Tatrzańska 21–24 października 2004 : praca zbiorowa / pod red. Jerzego M. Roszkowskiego, Roberta Kowalskiego ; Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu. — Nowy Targ : PPWSZ ; TPPK Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Krakowskiej, 2005. — S. 113–126

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Marzec 1968 w Krakowie[March 1968 in Cracow] / Julian KWIEK. — Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2008. — 415 s.. — Bibliogr. s. 395–399, Inseks. — ISBN: 978-83-7188-082-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Marzec 1968 w Krakowie w dokumentach[March 1968 in Cracow in documents] / wstęp i oprac. Julian KWIEK ; wprow. Tomasz Gąsowski. — Kraków : Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego Księgarnia Akademicka, 2005. — 433, [2] s.. — (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 30)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • „Na podstawie wydanych przez obywatela ministra dyspozycji...” : Akademia Górnicza i Akademia Górniczo-Hutnicza w powojennej rzeczywistości 1945–1989/1990 : dokumenty[“On the basis of instructions issued by the citizen minister...” : Academy of Mining and Academy of Mining and Metallurgy in the post-war realit (1945-1989/90) : documents / Anna SIWIK, Regina ARTYMIAK, Julian KWIEK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — 575, [28] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. s. 557–560. — ISBN: 978-83-7464-840-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Odrodzenie harcerstwa po październiku '56 roku : dokumenty[Scouts rebirth after October 1956 : documents] / Julian KWIEK // Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa ; ISSN 1895-6319. — 2013 t. 9, s. 85–102

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Organizacje Żydów-studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w II Rzeczypospolitej Polskiej[Jewish student organisations at the Jagiellonian University during the Second Polish Republic] / Julian KWIEK // W: Uczeni żydowskiego pochodzenia we współczesnych dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego / red. nauk. i wstęp Wiesław Kozub-Ciembroniewicz. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. — ISBN: 978-83-233-3888-8. — S. 25–39. — Bibliogr. s. 38–39. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • „Podejmując rozpoczęte dzieło...” : Akademia Górnicza 1919–1939 : dokumenty[„Taking started work...” : Mining Academy 1919–1939 : documents] / Anna SIWIK, Regina ARTYMIAK, Julian KWIEK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 567, [27] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. s. 547–550, Indeksy. — ISBN: 978-83-7464-727-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Pogranicze polsko-słowackie na Spiszu i Orawie po drugiej wojnie światowej[The Polish-Slovak borderland on Spis and Orava after the Second World War] / Julian KWIEK // W: Polityka i mniejszości narodowe na pograniczach / pod red. Marzenny Giedrojć, Małgorzty Mieczkowskiej, Janusza Mieczkowskiego ; Uniwersytet Szczeciński. — Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005. — (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 0860-2751 ; t. 567). — ISBN10: 8372414637. — S. 189–200

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • „Solidarność” w Akademii Górniczo-Hutniczej w latach 1980–1990[The ”Solidarity” movement in the AGH University of Science and Technology in the years 1980–1990] / Julian KWIEK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 378, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0621). — Bibliogr. s. 25–26. — ISBN: 978-83-7464-785-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wstęp[Introduction] / Julian KWIEK // W: Marzec 1968 w Krakowie w dokumentach / wstęp i oprac. Julian Kwiek, wprow. Tomasz Gąsowski. — Kraków : Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego Księgarnia Akademicka, 2005. — (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 30). — S. 9–12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wybory do rad narodowych w województwie krakowskim w 1958 rokuLocal elections in the Cracow voivodship in 1958 / Julian KWIEK // Studia Historyczne ; ISSN 0025-1429. — 2004 R. 47 z. 1, s. 61–84. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • „Wysoki Sejm raczy uchwalić...” : starania o założenie wyższej szkoły górnictwa i hutnictwa w Krakowie w latach 1861–1914 : dokumenty[”The High Seym deings to adopt...” : an effort to establish a high school of mining and metallurgy in Cracow in the years 1864–1914 : documents] / Anna SIWIK, Regina ARTYMIAK, Julian KWIEK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 368 s.. — Bibliogr. s. 339–342, Indeksy. — ISBN: 978-83-7464-584-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zabójstwa ludności żydowskiej w Krakowskiem w latach 1945–1947 : fakty i mityMurders of Jewish population in Kraków region 1945–1947 : facts and myths / Julian KWIEK // Kwartalnik Historii Żydów ; ISSN 1899-3044. — 2013 nr 4, s. 679–695. — Bibliogr. s. 695

 • keywords: Jews, robberies, murders, underground, post-WWII

  cyfrowy identyfikator dokumentu: