Wykaz publikacji wybranego autora

Zofia Kwak, mgr inż.

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-5748-1410

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • Badania i wizualizacja technologii odlewniczej w epoce brązu na podstawie ceramicznych i kamiennych form z Legnicy z ul. SpokojnejThe studies and visualisation of casting technology in the Bronze Age on the basis of ceramic and stone moulds found in Legnica at Spokojna Street / Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Dominik Ścibior, Zofia KWAK // W: Metalurdzy znad Kaczawy : cmentarzysko ciałopalne z epoki brązu odkryte w Legnicy przy ul. Spokojnej / pod red. Kamila Nowaka, Tomasza Stolarczyka ; Muzeum Miedzi w Legnicy. — Legnica : Muzeum Miedzi, 2016. — ISBN: 978-83-88155-62-8. — S. 109–128. — Bibliogr. s. 126–127, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Ceramic moulds for precision casting in the bronze age and computer reconstruction of the casts / A. GARBACZ-KLEMPKA, J. KOZANA, M. PIĘKOŚ, Z. KWAK, P. Długosz, T. Stolarczyk // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 1, s. 21–26. — Bibliogr. s. 26, Abstr.

 • keywords: non-destructive testing, casting mould, reconstruction, archaeometallurgy, XRF, lost-wax molding, computer visualization

3
 • Computer modeling for the visualization and geometric reconstruction of artefacts from the casting workshop in GrzybianyModelowanie komputerowe do wizualizacji oraz rekonstrukcja geometryczna zabytków z pracowni odlewniczej Grzybiany / Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Stanisław RZADKOSZ, Tomasz Stolarczyk, Janusz KOZANA, Marcin PIĘKOŚ, Zofia KWAK, Mieszko TENEROWICZ // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2015 vol. 41 no. 1, s. 45–56. — Bibliogr. s. 55–56, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2015.41.1/mafe.2015.41.1.45.pdf

 • słowa kluczowe: odlewnictwo, modelowanie komputerowe, brąz, metoda wytapianych modeli, archeometalurgia, wizualizacje 3D

  keywords: casting, bronze, computer modelling, archaeometallurgy, 3D visualization, lost-wax method

4
 • Correlation between mechanical properties of selected 7xxx series aluminum alloys obtained by semi-continuous castingZależności między właściwościami mechanicznymi wybranych stopów aluminium serii 7xxx otrzymanych na drodze półciągłego odlewania / Zofia KWAK, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Małgorzata PEREK-NOWAK, Łukasz SZYMAŃSKI // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2016 vol. 42 no. 1, s. 69–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr., Streszcz.. — Z. Kwak, A. Garbacz-Klempka – dod. afiliacja: Historical Layers Research Centre, Krakow. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2016.42.1/mafe.2016.42.1.69.pdf

 • słowa kluczowe: właściwości mechaniczne, jakość wlewków, odlewanie półciągłe, stopy Al-Zn-Mg-Cu

  keywords: mechanical properties, quality of ingots, Al-Zn-Mg-Cu alloys, DC casting

5
 • Formy odlewnicze i opis technologii procesów odlewniczych w epoce brązu[Casting moulds and a description of Bronze Age casting processes] / Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Zofia KWAK, Janusz KOZANA, Marcin PIĘKOŚ, Edward Czekaj // W: Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : XX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : [1–3 czerwca 2017, Wieleń Zaobrzański k/Zielonej Góry] : monografia / red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Fundacja "Odlewnictwo". — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. — ISBN: 978-83-63663-92-6. — S. 37–62. — Bibliogr. s. 60–62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Intelligent ways of selection of chemical composition and heat treatment parameters of new $Al-Zn-Mg-Cu$ alloys for the responsible construction elements / Edward Czekaj, Stanisław Pysz, Krzysztof Saja, Zofia KWAK, Piotr Dudek, Piotr Długosz, Paweł Darłak // W: MCC 1st : international conference on Metal, Ceramics and Composites : 14–16 September 2017, Varna, Bulgaria : book of abstracts / eds. Wojciech Polkowski, Natalia Sobczak, Ludmil Drenchev ; Technical University Varna, Bulgarian Academy of Sciences. Institute of Metal Science, Equipment and Technologies ”Acad. A. Balevski” with Hydroaerodynamics Centre ; Foundry Research Institute. — Kraków : Foundry Research Institute, cop. 2017. — ISBN: 978-83-944902-6-3. — S. 58

 • keywords: aluminium alloys, mechanical properties, heat treatment, materials characterization

7
 • Investment casting of ornaments in the bronze age : computer modelling based analysis / Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Zofia KWAK // W: ICCME 2017 : International Conference of Casting and Materials Engineering & 41\textsuperscript{st} Foundryman's Day : Cracow, November 9–10, 2017 : book of abstracts / Wydział Odlewnictwa = Faculty of Foundry Engineering. — [Kraków : AGH], [2017]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 49

 • keywords: bronze, computer modelling, investment casting, XRF, lost-wax method

8
9
10
 • Microstructure of selected 7xxx series aluminium alloys obtained by semi-continuous castingMikrostruktura wybranych stopów aluminium otrzymanych na drodze półciągłego odlewania / Zofia KWAK, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Małgorzata PEREK-NOWAK // Prace Instytutu Odlewnictwa = Transactions of the Foundry Research Institute ; ISSN 1899–2439. — 2016 vol. 56 no. 3, s. 221–232. — Bibliogr. s. 232, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, XRD, jakość wlewków, stopy Al-Zn-Mg-Cu, odlewanie półciągłe, skład fazowy badany dyfrakcją rentgenowską SEM-EDS

  keywords: microstructure, quality of ingots, Al-Zn-Mg-Cu alloys, DC casting, micro-structural analysis aith scanning electron microscope with included SEM-EDS, phase composition by X-Ray Diffraction (XRD)

11
 • Mikrostruktura i mechaniczne właściwości stopów aluminium serii 7xxx otrzymanego metodą półciągłego odlewania[Microstructure and mechanical properties of 7xxx series aluminum alloys obtained by Direct Chill (DC) casting] / Zofia KWAK // W: Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : XX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : [1–3 czerwca 2017, Wieleń Zaobrzański k/Zielonej Góry] : monografia / red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Fundacja "Odlewnictwo". — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. — ISBN: 978-83-63663-92-6. — S. 213–235. — Bibliogr. s. 234–235

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Pracownia metalurga kultury łużyckiej w Kamieńcu, pow. Toruń : wyniki badań nad procesem odlewniczym ozdób obręczowych z zastosowaniem stopów modelowych[The workshop of the Lusatian culture metalworker in Kamieniec, Toruń district : the research results of casting hoop ornaments using model alloys] / Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Łukasz Kowalski, Jacek Gackowski, Janusz KOZANA, Marcin PIĘKOŚ, Zofia KWAK, Witold CIEŚLAK // W: Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : XIX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : [2–4 czerwca 2016, Goniądz k/Białegostoku] : monografia / red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2016. — ISBN: 978-83-63663-80-3. — S. 47–70. — Bibliogr. s. 68–70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Quality index of the AlSi7Mg0.3 aluminium casting alloy depending on the heat treatment parameters / E. Czekaj, J. ZYCH, Z. KWAK, A. GARBACZ-KLEMPKA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2016 vol. 16 iss. 3, s. 25–28. — Bibliogr. s. 28, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/aZkLPu

 • keywords: heat treatment, innovative foundry technologies and materials, Al-Si alloy, quality index, jet cooling

14
 • Reconstruction of the casting technology in the Bronze Age on the basis of investigations and visualisation of casting moulds / A. GARBACZ-KLEMPKA, Z. KWAK, P. L. ŻAK, M. SZUCKI, D. Ścibor, T. Stolarczyk, K. Nowak // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2017 vol. 17 iss. 3, s. 184–190. — Bibliogr. s. 189–190, Abstr.

 • keywords: application of information technology to the foundry industry, archaeometallurgy, XRF, tin bronze, casting moulds

15
 • The metallographic characterization of cast products on the examples from the middle ages / Zofia KWAK, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Małgorzata PEREK-NOWAK, Michał Starski // W: Foundryman' Day 2015 [Dokument elektroniczny] : XXXIX international scientific conference ; IV konferencja doktorantów Wydziału Odlewnictwa : Krakow, 19–20 Nov. 2015 : extended abstracts / Wydział Odlewnictwa AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2]. — Toż dostępne online: {http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/w/08_wo/Konferencje/wo_2015/abstracts_doktoranci/10.pdf} [2015-12-21]

 • keywords: non-destructive testing, casting, copper alloys, SEM-EDS, X-ray Fluorescence (XRF)

16
 • The metallographic characterization of metal artifacts based on late Medieval examples / A. GARBACZ-KLEMPKA, Z. KWAK, M. PEREK-NOWAK, M. Starski // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 4, s. 29–34. — Bibliogr. s. 34, Abstr.

 • keywords: non-destructive testing, casting, copper alloys, SEM-EDS, X-ray fluorescence (XRF), brasses

17
18
 • The properties of 7xxx series alloys formed by alloying additionsWłaściwości stopów serii 7xxx kształtowane dodatkami stopowymi / Zofia KWAK, Stanisław RZADKOSZ, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Małgorzata PEREK-NOWAK, Waldemar Krok // W: Spolupráce 2015 [Dokument elektroniczny] : XXI. mezinárodní konferenci : 22. – 24. 4. 2015 : Dolní Morava, Jeseníky (ČR). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 7, Abstr.

 • słowa kluczowe: własności mechaniczne, mikrostruktura, jakość wlewków, stopy Al-Zn-Mg-Cu

  keywords: microstructure, variation of the properties, quality of ingots, Al-Zn-Mg-Cu alloys

19
20
 • Wpływ dodatków stopowych na makrostrukturę i własności stopów serii 7XXX na wybranych przykładach[The effect of alloying elements on the macrostructure and properties 7XXX series alloys of selected examples] / Zofia KWAK, Stanisław RZADKOSZ, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Waldemar Krok // W: Foundryman' Day 2014 [Dokument elektroniczny] : XXXVIII international scientific conference : Krakow, 27–28 Nov. 2014 : extended abstracts = Dzień Odlewnika 2014 : XXXVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–28 listopada 2014 / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [WO AGH], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–2

 • słowa kluczowe: własności mechaniczne, metalurgia aluminium, stopy serii 7XXX, jakość wlewków

21
22
 • Wpływ materiału stosowanego na ochładzalniki na mikrostrukturę stopu AK7 odlewanego do form piaskowych[Effect of material used in coolers on macrostructure of AK7 alloy cast in sand molds] / Jerzy ZYCH, Zofia KWAK // W: Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : monografia : XVIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych: Polańczyk 28–30 maj 2015 / red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2015. — ISBN: 978-83-63663-61-2. — S. 175–182. — Bibliogr. s. 182

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Wpływ parametrów obróbki cieplnej na właściwości mechaniczne oraz mikrostrukturę odlewniczego brązu aluminiowego[The effect of heat treatment on mechanical properties and microstructure of cast aluminium bronze] / Edward Czekaj, Krzysztof Saja, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Zofia KWAK // W: Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : XIX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : [2–4 czerwca 2016, Goniądz k/Białegostoku] : monografia / red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2016. — ISBN: 978-83-63663-80-3. — S. 29–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz.

 • słowa kluczowe: właściwości mechaniczne, obróbka cieplna, brąz aluminiowy, hartowanie mikro-strumieniowe

24
 • Wysokowytrzymałe stopy aluminium serii 7xxx kształtowane dodatkami stopowymi[The high-strength 7xxx series aluminum alloys formed by alloyed additions] / Zofia KWAK // W: TYGIEL 2016 : interdyscyplinarność kluczem do rozwoju : VIII interdyscyplinarna konferencja naukowa : [Lublin, 12–13 marca 2016 r.] : abstrakty / red. Kamil Maciąg, Monika Olszówka, Krzysztof Bałękowski. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2016. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-65272-32-4. — S. 101. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Wysokowytrzymałe stopy aluminium serii 7xxx kształtowane dodatkami stopowymiThe high-strength 7xxx series aluminum alloys formed by alloyed additions / Zofia KWAK, Aldona GARBACZ-KLEMPKA // W: Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki przestrzennej i techniki [Dokument elektroniczny] / red. Jakub Pizoń, Zbigniew Czyż. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., 2016. — e-ISBN: 978-83-65598-23-3. — S. 159–174. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://goo.gl/MKnZE2 [2016-09-06]. — Bibliogr. s. 172–173, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, właściwości mechaniczne, badania nieniszczące, jakość wlewków, stopy Al-Zn-Mg-Cu

  keywords: microstructure, quality of ingots, Al-Zn-Mg-Cu alloys, non-destructive method of testing, variation of the mechanical properties