Wykaz publikacji wybranego autora

Arkadiusz Kustra, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8416-4405

ResearcherID: P-2498-2015

Scopus: 36102862200

PBN: 909478

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 107, z ogólnej liczby 113 publikacji Autora


1
2
 • Analityczne narzędzia wspomagające proces sterowania równowagą finansową w przedsiębiorstwieAnalytic tools of supporting the financial balance in the company / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz KUSTRA // W: Metody zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach / red. nauk. Piotr J. Szczepankowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. — Warszawa : WSFiZ, 2004. — ISBN10: 8388953818. — S. 268–289. — Bibliogr. s. 288, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza porównawcza rozwiązań kontrolingowych wdrożonych w zakładach górniczych[Comparative analysis of controlling solutions implemented in mining enterprises] / Arkadiusz KUSTRA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – ekonomia, prawo, kultura, etyka / red. Włodzimierz Sitko. — Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu Sp. z o. o., 2003. — ISBN10: 8391849864. — S. 45–48. — Bibliogr. s. 48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Assessing the profitability of an upgrade investment for the copper ore concentration plant of KGHM SAOcena opłacalności inwestycji modernizacyjnej dla Zakładu Wzbogacania Rudy Miedzi KGHM SA / Robert RANOSZ, Arkadiusz KUSTRA // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 3, s. 291–300. — Bibliogr. s. 300, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2012.36.3/mining.2012.36.3.291.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Balanced Scorecard jako narzędzie kreowania wartości dla akcjonariuszyBalanced Scorecard as a tool of value creation for the shareholders / Barbara KOWAL, Arkadiusz KUSTRA // W: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. nauk. Edwarda Urbańczyka ; USz. — Szczecin : Wydawnictwo Kreos, 2004. — (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 378. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; ISSN 1232-5821 ; nr 43). — S. 67–78. — Bibliogr. s. 76–77, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Bonus systems in mining industry : current situation and future developmentsSystem pomiarowy w górnictwie : stan obecny i kierunki zmian / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz KUSTRA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 4/2, s. 223–235. — Streszcz., Abstr.. — 21st World Mining Congress & EXPO 2008 : new challenges and visions for mining : economics, management and design in the mining industry : Kraków, 7–11 września 2008 / red. z. 4/2 Roman Magda, Patrycja Bąk, Eugeniusz J. Sobczyk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2008

 • keywords: mining industry, motivation system, bonus systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Bonus systems in mining industry, current situation and future developments / M. SIERPIŃSKA, A. KUSTRA // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 93

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Budżetowanie kosztów jako metoda wspomagania zarządzania kopalniąThe costs budgeting as a method supporting management of the coal mine / Arkadiusz KUSTRA // W: Przemysł wydobywczy na przełomie XX i XXI stulecia : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–8 grudnia 2000 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górniczy. Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, [2000]. — Dod. na okł.: Dzień Górnika 2000. — ISBN10: 83-908853-6-0. — S. 179–188. — Bibliogr. s. 187, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Budżetowanie w controllingu, marketingu i sprzedaży[Budgeting in controlling of marketing and sales] / Arkadiusz KUSTRA // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka : materiały konferencyjne : 14–16 czerwca 2004, Kraków – Zakopane : praca zbiorowa / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. — Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004. — (Acta Academiae Modrevianae). — S. 193–208. — Bibliogr. s. 207, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ceny transferowe jako podstawa wyceny świadczeń międzywydziałowychTransfer pricing as a base for estimation of services among internal centers / Arkadiusz KUSTRA // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2001 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Bukowina Tatrzańska 12–14 września 2001 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górniczym ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH, 2001. — S. 279–292. — Bibliogr. s. 292, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Comparative analysis of sustainable value distribution for stakeholders in the mining industry / Sylwia LORENC, Arkadiusz KUSTRA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 29 art. no. 00013, s. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-01-31. — XVII\textsuperscript{th} conference of PhD students and young scientists : Szklarska Poręba, May 23–26, 2017. — tekst: https://goo.gl/AG1XCh

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20182900013

12
 • Controlling kosztów jako element strategii budowania przewagi konkurencyjnej[Costs controlling as a part of strategy for building of competitive domination] / Arkadiusz KUSTRA // W: Przedsiębiorstwo w warunkach zaostrzającej się konkurencji / pod red. Ewy Bojar ; Politechnika Lubelska ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Lublinie. — Lublin : Wydawnictwo PL, 2001. — Dod. na okł.: 50 lat 1953–2003 Politechnika Lubelska. 75 lat TNOiK. — S. 101–111. — Bibliogr. s. 111

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Controlling marketingu i sprzedaży[Controlling of marketing and sales] / Arkadiusz KUSTRA // W: Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie / pod red. Marii Sierpińskiej. — Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. — (Seria Akademicka). — ISBN10: 8389355434. — S. 208–235. — Bibliogr. s. 235

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Controlling w spółce węglowej jako system sterowania wynikami kopalńControlling within a coal mining corporation as a part of a coal mine managing system / Arkadiusz KUSTRA // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie '2000 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Ustroń 13–15 września 2000 / [oprac. edytorskie: Marek Kęsek, Mariusz Rychter, Bogusław Werblański] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy [et al.]. — Kraków : AGH WG, 2000. — ISBN10: 83-903969-3-9. — S. 203–217. — Bibliogr. s. 216–217, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Cost calculation in the mining activity treated as a project – strategic and operational approachKalkulacja kosztów w działalności górniczej traktowanej jako projekt – ujęcie strategiczne i operacyjne / Arkadiusz KUSTRA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 4/2, s. 237–249. — Bibliogr. s. 248, Streszcz., Abstr.. — 21st World Mining Congress & EXPO 2008 : new challenges and visions for mining : economics, management and design in the mining industry : Kraków, 7–11 września 2008 / red. z. 4/2 Roman Magda, Patrycja Bąk, Eugeniusz J. Sobczyk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2008. — tekst: http://www-1meeri-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/Wydawnictwa/GSM2442/kustra.pdf

 • keywords: costs, mining, effectiveness, mining-geological project

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Cost calculation in the mining activity treated as a project – strategic and operational approach / A. KUSTRA // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 93

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Cost management within the operation controlling system at the hard coal mine / Arkadiusz KUSTRA // Acta Academica Karviniensia ; ISSN 1212-415X. — 2002 [č.] 1, s. 110–120. — Bibliogr. s. 120, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Decyzja o zamknięciu projektu geologiczono-górniczego wspomagana rachunkiem opcji rzeczywistychDecision to close a geological-mining project supported by real option valuation method / Arkadiusz KUSTRA, Cezary Mróz // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 5, s. 86–90. — Bibliogr. s. 90, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: rekultywacja, decyzja o likwidacji kopalni, opcje rzeczywiste, projekt geologiczno-górniczy

  keywords: reclamation, geological-mining project, decision to close a mine, real options

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Dylematy kierunków wzrostu wartości przedsiębiorstw górniczych: fuzje i przejęcia czy eksploracja?Dilemma of directions of value increasing in mining companies: mergers and acquisitions or exploration? / Arkadiusz KUSTRA, Krzysztof Kubacki // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2009 t. 25 z. 2, s. 61–74. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Efekty synergii w procesach fuzji i przejęć w branży górniczejThe effects of synergies in mergers and acquisitions transactions in mining sector / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz KUSTRA // W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk.: Maria Sierpińska, Andrzej Jaki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Akademii Ekonomicznej w Krakowie. — Kraków : KEiOP AE w Krakowie, 2006. — Księga Jubileuszowa dla uczczenia 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Ryszarda Borowieckiego. — ISBN10: 8389726025. — S. 587–596. — Bibliogr. s. 596, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ekonomiczno-finansowe skutki postępowań układowych w przedsiębiorstwachEconomic and financial effects of court settlements for companies / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz KUSTRA // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; ISSN 0208-7944. — 2003 nr 631, s. 151–160. — Bibliogr. s. 160, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ekosystem leśny na terenach poeksploatacyjnych jako sukces branży górnictwa węgla brunatnego na przykładzie KWB "Sieniawa”Forest ecosystem in post-mining areas as a success of the lignite mining industry: a case study of the ”Sieniawa” mine / Grzegorz GALINIAK, Arkadiusz KUSTRA, Andrzej Bik, Lech Kołdyka, Agnieszka Szlęzak // W: Forestry in the mountains and industrial regions on the 65\textsuperscript{th} anniversary of founding the Faculty of Forestry in Krakow : 2\textsuperscript{nd} international scientific conference : 22–23 September 2014, Kraków, Poland : book of abstracts / ed. Józef Bieniek. — Kraków : Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, 2014. — S. 31–32. — Tekst pol.-ang.. — Grzegorz Gliniak, Arkadiusz Kustra - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Emisja obligacji zwykłych jako źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstwOrdinary bonds issue as a source of funding of a company's development / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz KUSTRA // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2010 vol. 61 nr 1, s. 35–40. — Bibliogr. s. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Evaluation of the value of enterprises formed in the process of vertical merger / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz KUSTRA // W: Contemporary aspects of management and restructuring = Aspetti contemporanei della gestione e ristrutturazione / eds. Alessandro Anastasi, Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Scientific Society for Organization and Management. — Kraków : Oficyna Wydawnicza ABRYS, 2006. — S. 169–189. — Bibliogr. s. 189, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: