Wykaz publikacji wybranego autora

Kurt Wiencek, dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603447300

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 52, z ogólnej liczby 52 publikacji Autora


1
 • A method for statistical estimation of $N_{A}$ grain density in metal structures / Kurt WIENCEK, Jerzy RYŚ // W: Proceedings of 9\textsuperscript{th} European Congress on Stereology and Image Analysis and 7\textsuperscript{th} international conference on Stereology and image analysis in materials science STERMAT : Zakopane, Poland, May 10–13, 2005, Vol. 1 / eds. Jacek Chrapoński, Jan Cwajna, Leszek Wojnar ; Polish Society for Stereology. — [Katowice] : Polish Society for Stereology, 2005. — Na grzbiecie okł. dodatkowo: 9th ECSIA & 7th STERMAT. — ISBN10: 839178343X. — S. 358–364. — Bibliogr. s. 364, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza fraktalnych własności profili przełomów stali 41Cr4[Fractal properties analysis of the 41Cr4 steel fracture profiles] / Kurt WIENCEK, Andrzej CZARSKI, Tadeusz SKOWRONEK // W: Polska metalurgia w latach 1998–2002, T. 2 / red. K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — ISBN10: 8391015920. — S. 510–515. — Bibliogr. s. 515, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Austenite grain size estimation from chord lengths of logarithmic-normal distribution / H. ADRIAN, K. WIENCEK // W: X STERMAT 2016 [Dokument elektroniczny] : [Xth international conference on Image analysis and stereology in materials] : June 1–4 2016, Białka Tatrzańska : book of abstracts / Polish Society for Stereology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. 12–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Austenite grain size estimation from chord lengths of logarithmic-normal distribution / H. ADRIAN, K. WIENCEK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2017 vol. 62 iss. 4, s. 2015–2019. — Bibliogr. s. 2019. — Trzon pracy był prezentowany na X konferencji Stermat, 1-4 czerwca 2016, Białka Tatrzańska. — tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol4_2017/10.pdf

 • keywords: modelling, austenite grain size, linear section methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2017-0300

5
 • Austenite grain size estimation in structural steels by linear section methodOcena wielkości ziarna austenitu metodą przekrojów liniowych / H. ADRIAN, K. WIENCEK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 4, s. 2463–2469. — Bibliogr. s. 2469

 • keywords: modelling, austenite grain size, linear section method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0400

6
 • Badania metalograficzne półwyrobów ze stali 100Cr6Metallographic examination of 100Cr6 steel semi-products / Tadeusz SKOWRONEK, Kurt WIENCEK, Jan KAZANECKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2007 R. 74 nr 12, s. 668–674. — Bibliogr. s. 674

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, mikrotwardość, sferoidyt, odwęglenie tulei wstępnych, walcowanie cieplnoplastyczne, stal łożyskowa

  keywords: microstructure, microhardness, spheroidite, thermomechanical rolling, bearing steel, decarburization of tube blanks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Coarsening kinetics of ${Fe_{3}C}$ particles in Fe – 0.67 \%C steelKinetyka koagulacji cementytu w stali Fe – 0.67 \%C / P. MATUSIEWICZ, K. WIENCEK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 1, s.  231–238. — Bibliogr. s. 238

 • keywords: particle coarsening, disperse phase, Ostwald ripening

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Coarsening of $Fe_{3}C$ particles in ferrite / Piotr MATUSIEWICZ, Kazimierz SATORA, Kurt WIENCEK // W: Proceedings S$^{4}$G : international conference on Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry : Prague, June 26 to 29, 2006 / eds. R. Lechnerová, I. Saxl, V. Beneš. — [Prague] : Union of Czech Mathematicians and Physicists, 2006. — ISBN10: 80-7015-037-8. — S. 305–310. — Bibliogr. s. 310, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Density of eutectic cells in castings of gray cast iron : a theoretical model and experimental verificationGęstość ziaren eutektycznych w odlewach z żeliwa szarego : model teoretyczny i weryfikacja doświadczalna / E. FRAŚ, M. GÓRNY, K. WIENCEK, H. Lopez // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2005 vol. 50 iss. 4, s. 805–826. — Bibliogr. s. 825–826

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Description of non-uniform $Fe_{3}C$-dispersion in steel by Thomas cluster point field / Kurt WIENCEK, Kazimierz SATORA // W: Proceedings S$^{4}$G : international conference on Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry : Prague, June 26 to 29, 2006 / eds. R. Lechnerová, I. Saxl, V. Beneš. — [Prague] : Union of Czech Mathematicians and Physicists, 2006. — ISBN10: 80-7015-037-8. — S. 337–342. — Bibliogr. s. 342, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Estimation of grain boundary surface area in metals by crystallographic stereology method / J. Pospiech, K. WIENCEK, A. Piątkowski // W: Stereology and Image Analysis in Materials Science : STERMAT : proceedings of sixth international conference : Cracow, September 20–23, 2000 / eds. Leszek Wojnar, Krzysztof Rożniatowski ; Polish Society for Stereology ; Cracow University of Technology. Institute of Materials Science. — Kraków : FOTOBIT, 2000. — ISBN10: 83-907892-0-5. — S. 307–314. — Bibliogr. s. 314, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Fractal characterization of fractured surfaces / Kurt WIENCEK, Andrzej CZARSKI // W: Stereology and Image Analysis in Materials Science : STERMAT : proceedings of sixth international conference : Cracow, September 20–23, 2000 / eds. Leszek Wojnar, Krzysztof Rożniatowski ; Polish Society for Stereology ; Cracow University of Technology. Institute of Materials Science. — Kraków : FOTOBIT, 2000. — ISBN10: 83-907892-0-5. — S. 427–429. — Bibliogr. s. 429

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Fraktalne cechy przełomu stali nierdzewnej austenitycznejFractal characterization of austenitic stainless steel fracture surface / Tadeusz SKOWRONEK, Kurt WIENCEK, Andrzej CZARSKI // W: XXIX [Dwudziesta dziewiąta] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Wisła, 2–5.X.2001 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : Wydawnictwo Zielone Brygady, Fundacja Wsperania Inicjatyw Ekologicznych], [2001]. — ISBN10: 8387331287. — S. 135–139. — Bibliogr. s. 139, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Grain boundary contrasting on the map of the crystallographic orientation topographyKorngrenzenkontrastierung durch kristallographisches Orientierungs-Topographie-Mapping / J. Pospiech, K. WIENCEK, A. Morawiec, A. Piątkowski // Praktische Metallographie = Practical Metallography ; ISSN 0032-678X. — 2002 Bd. 39 no. 3, s. 126–139. — Bibliogr. s. 139, Abstr., Kurzfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Grains density in castings – a theoretical model and experimental verification / FRAŚ E., GÓRNY M., WIENCEK K. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2002 R. 8 spec. iss. 2 (2/2), s. 375–380. — Bibliogr. s. 379–380, Abstr.. — [Zvyšovanie akosti v zlievarenstve = Quality assurance in foundry : 5. medzinárodná vedecká konferencia = 5th international scientific conference : Slovensko, Podbanské, 15.–17. 5. 2002]. — [Košice : Technická Univerzita, 2002]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Graphite nodule and eutectic cell count in cast iron: theoretical model based on weibull statistics and experimental verification / E. FRAŚ, K. WIENCEK, M. GÓRNY, H. F. López // Metallurgical and Materials Transactions. A, Physical Metallurgy and Materials ; ISSN 1073-5623. — 2007 vol. 38 no. 2, s. 385–395. — Bibliogr. s. 394–395

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11661-006-9045-x

20
21
 • Koagulacja cementytu a mikrostruktura stali $Fe-0,67\%C$[Coarsening of cementite and the microstructure of $Fe-0,67\%C$ steel] / Piotr MATUSIEWICZ, Kazimierz SATORA, Kurt WIENCEK // Wiadomości Stereologiczne. — 2006 grudzień, s. 33–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Komputerowe opracowanie danych z automatycznych pomiarów dyfrakcyjnychData elaboration from automatic diffraction measurements / J. Pospiech, R. A. Schwarzer, K. WIENCEK // W: KomPlasTech 2003 : informatyka w technologii metali : materiały X [dziesiątej] konferencji : Wisła–Jawornik 12–15 stycznia 2003 / eds. F. Grosman [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2003. — S. 215–222. — Bibliogr. s. 222, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Kontrastowanie granic ziarn w metalach metodą różnic lokalnych orientacji krystalograficznychGrain boundary contrasting by methods of crystallographic orientation differences / J. Pospiech, K. WIENCEK, A. Piątkowski // W: KomPlasTech 2001 : informatyka w technologii metali : materiały VIII [ósmej] konferencji Korbielów 14–17 stycznia 2001 / ed. Franciszek Grosman, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — S. 101–108. — Bibliogr. s. 108, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Logarithmiconormal distribution in quantitative metallography of disperse carbides in steelsRozkład logarytmiczno-normalny w metalografii ilościowej dyspersyjnych węglików w stalach / K. WIENCEK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 631–634. — Bibliogr. s. 634

 • keywords: stereology, disperse carbide in steels, size distribution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Modelowa skala wzorców do oceny wielkości ziarna metaliModel standard set for grain size determination in metal structures / Kurt WIENCEK // W: Quality-2001 : inżynieria jakości w technikach wytwarzania : konferencja naukowo-techniczna : 8–9 października 2001 Częstochowa–Kokotek / pod red. Moniki Gierzyńskiej-Dolnej ; Politechnika Częstochowska. Instytut Obróbki Plastycznej Inżynierii Jakości i Bioinżynierii ; Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2001. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1234-9895 ; 43). — S. 160–165. — Bibliogr. s. 165

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: