Wykaz publikacji wybranego autora

Kurt Wiencek, dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901407
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Austenite grain size estimation from chord lengths of logarithmic-normal distribution / H. ADRIAN, K. WIENCEK // W: X STERMAT 2016 [Dokument elektroniczny] : [Xth international conference on Image analysis and stereology in materials] : June 1–4 2016, Białka Tatrzańska : book of abstracts / Polish Society for Stereology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. 12–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Austenite grain size estimation in structural steels by linear section methodOcena wielkości ziarna austenitu metodą przekrojów liniowych / H. ADRIAN, K. WIENCEK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 4, s. 2463–2469. — Bibliogr. s. 2469

 • keywords: modeling, austenite grain size, linear section method

3
 • Coarsening kinetics of ${Fe_{3}C}$ particles in Fe – 0.67 \%C steelKinetyka koagulacji cementytu w stali Fe – 0.67 \%C / P. MATUSIEWICZ, K. WIENCEK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 1, s.  231–238. — Bibliogr. s. 238

 • keywords: disperse phase, Ostwald ripening, particle coarsening

4
5
6
 • Logarithmiconormal distribution in quantitative metallography of disperse carbides in steelsRozkład logarytmiczno-normalny w metalografii ilościowej dyspersyjnych węglików w stalach / K. WIENCEK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 631–634. — Bibliogr. s. 634

 • keywords: stereology, disperse carbide in steels, size distribution

7
 • Pola punktowe: modele, zastosowanie w metalografiiPoint fields: models, application in metallography / Kurt WIENCEK // W: Prace Komisji Nauk Technicznych, T. 4 / pod red. Zbigniewa Mosera ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, cop. 2010. — [Prace zawierają referaty wygłoszone na posiedzeniach KNT PAU]. — ISBN: 978-83-7676-064-3. — S. 181–195. — Bibliogr. s. 195, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Stochastic model for austenite grain chords in structural steels / Henryk ADRIAN, Kurt WIENCEK // W: GPPS : German-Polish joint conference on Probability and mathematical Statistics : Toruń, 6–9 June 2013 : book of abstracts and complete programme / ed. Bartosz Ziemkiewicz. — Toruń : Wydział Matematyki i Informatyki UMK, 2013. — S. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Walcowanie zmiękczonych pierścieni łożyskowychRolling of soft bearing rings / Jan KAZANECKI, Kurt WIENCEK, Tadeusz SKOWRONEK, Jerzy KAJTOCH // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2009 R. 76 nr 4, s. 253–257. — Bibliogr. s. 257. — Na okł. dod.: 90 lat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Dzień Hutnika 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Weibull distribution in quantitative metallography in particle systemsRozkład Weibulla w metalografii ilościowej układów cząstek / K. WIENCEK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2008 vol. 53 iss. 3, s. 711–720. — Bibliogr. s. 719–720

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Wpływ plastycznego odkształcenia sferoidytu na wielkość ziarna zrekrystalizowanego ferrytuInfluence of plastic deformation of spheroidite on grain size of recrystallized ferrite / Piotr MATUSIEWICZ, Kurt WIENCEK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 7, s. 327–332. — Bibliogr. s. 332

 • słowa kluczowe: rekrystalizacja, sferoidyt, wielkość ziarna ferrytu, próbka klinowa

  keywords: recrystallization, spheroidite, ferrite grain size, wedge-shaped specimen

12
 • Zależność między twardością a mikrostrukturą stali ${Fe-0,67}$ \%C ze skoagulowanym cementytemRelation between hardness and microstructure of ${Fe-0,67}$ \%C steel with coarse cementite / Piotr MATUSIEWICZ, Kurt WIENCEK, Andrzej CZARSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2011 R. 78 nr 4, s. 311–315. — Bibliogr. s. 315. — Dzień Hutnika 2011

 • słowa kluczowe: twardość, sferoidyt, wielkość ziarna ferrytu

  keywords: hardness, spheroidite, ferrite grain size