Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Kulma, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Change of hydrographic conditions in the vicinity of post-exploitation open pits of natural aggregates / Justyna Burchard-Piekutowska, Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA, Przemysław Bukowski, Katarzyna Niedbalska // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27–29 November, 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Water resources: forest, marine and ocean ecosystems. Iss. 33, Hydrology and water resources forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — ISBN: 978-619-7408-27-0. — S. 103–110. — Bibliogr. s. 110, Abstr.

 • keywords: numerical modelling, post-exploitation reservoirs, hydrogeological forecasts

2
 • Dynamika wód podziemnych : przykłady obliczeń. Cz. 2, Dopływy do ujęć wodnych[Groundwater dynamics : examples of calculations. Pt. 2, Yield of groundwater intakes] / Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 377, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0590). — Bibliogr. s. 375–[378]. — ISBN: 978-83-7464-744-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Dynamika wód podziemnych : przykłady obliczeń.. Cz. 1, Przepływy filtracyjne jednowymiarowe[Groundwater dynamics : examples of calculations. Pt. 1, One-dimensional flow filtration] / Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 267, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 0442). — Bibliogr. s. 267–[268]. — ISBN: 978-83-7464-472-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Kilka uwag o modelowaniu filtracji wód podziemnychA few remarks about groundwater modelling / Robert ZDECHLIK, Ryszard KULMA // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2009 nr 436 z. 9/2, s. 569–573. — Bibliogr. s. 573, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Metodyka modelowania matematycznego w badaniach i obliczeniach hydrogeologicznych : poradnik metodyczny[Mathematical modelling in hydrogeological studies and calculations: a methodological handbook] / autorzy: Stanisław Dąbrowski, Jacek Kapuściński, Krzysztof Nowicki, Jan Przybyłek, Andrzej SZCZEPAŃSKI ; współpraca: Stanisław WITCZAK, Jarosław KANIA, Ryszard KULMA, Robert ZDECHLIK, Tadeusz SZKLARCZYK, Janusz Fiszer, Dariusz Kasztelan, Jacek Szczepiński, Witold Rynarzewski, Maria Trzeciakowska, Beata Janiszewska. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2011. — 364 s.. — Bibliogr. s. 353–362

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Modelowanie procesów filtracji[Groundwater modelling] / Ryszard KULMA, Robert ZDECHLIK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 149, [1] s.. — Bibliogr. s. 148–[150]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Naturalne warunki przepływu wód podziemnych w rejonie Leżajska, odtworzone na podstawie badań modelowychModelling of natural conditions of groundwater circulation in the Leżajsk region / Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA, Andrzej SZCZEPAŃSKI // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2009 nr 436 z. 9/1, s. 153–158. — Bibliogr. s. 158, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Prognoza zmian stosunków wodnych w rejonie planowanej eksploatacji złoża siarki zalegającego pod Jeziorem Osieckim k. TarnobrzegaPrognosis of water system changes in the vicinity of planned exploitation of sulphur deposits situated under the Osieckie Lake near Tarnobrzeg / Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA, Zbigniew Pantula // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2009 nr 436 z. 9/1, s. 147–152. — Bibliogr. s. 151, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Prognozy hydrogeologiczne dla potrzeb planowanej eksploatacji złoża siarki „Osiek”Hydrogeological forecast for “Osiek” sulphur ore extraction near Tarnobrzeg / Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA, Tomasz Burchard, Zbigniew Pantula, Przemysław Bukowski // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2009 nr 9, s. 28–34. — Bibliogr. s. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
11
12
 • Wpływ poeksploatacyjnych wyrobisk górniczych kruszywa naturalnego na stosunki wodne w ich otoczeniuImpact of post-exploitative mine workings of aggregates on water conditions in their surroundings / Justyna Burchard-Piekutowska, Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA, Przemysław Bukowski // W: HPPH 2017 : hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii : [14 – 17 maja 2017, Polanica-Zdrój] : zbiór abstraktów, no. 1 / Główny Instytut Górnictwa. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. [37]. — A. Haładus, R. Kulma - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: zbiorniki poeksploatacyjne, prognozy hydrogeologiczne

13
 • Wpływ poeksploatacyjnych wyrobisk górniczych kruszywa naturalnego na stosunki wodne w ich otoczeniuImpact of post-exploitative mine workings of aggregates on water conditions in their surroundings / Justyna Burchard-Piekutowska, Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA, Przemysław Bukowski // W: Hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii : praca zbiorowa / pod red. Przemysława Bukowskiego, Ewy Krogulec, Jacka Szczepińskiego. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2017. — ISBN: 978-83-65503-11-4. — S. 209–218. — Bibliogr. s. 217–218, Streszcz., Summ.. — A. Haładus, R. Kulma – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: zbiorniki poeksploatacyjne, prognozy hydrogeologiczne

  keywords: post-exploitative reservoirs, hydrogeological prognosis

14
 • Zagospodarowanie poeksploatacyjnych wyrobisk górniczych w złożach kruszywa naturalnegoManagement of post-exploitation mine workings in deposits of natural aggregate / Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA, Justyna Burchard-Piekutowska, Przemysław Bukowski // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 6, s. 31–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zbiorniki poeksploatacyjne, prognozy hydrogeologiczne

  keywords: post-exploitation reservoirs, hydrogeological forecasts