Wykaz publikacji wybranego autora

Lucyna Kulińska, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-kphn, Katedra Politologii i Historii Najnowszej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901228

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 52 publikacji Autora


1
 • 80 rocznica zabójstwa ministra Bronisława Pierackiego[80-th anniversary of the murder of the the Polish Minister of International Affairs Bronisław Pieracki] / Lucyna KULIŃSKA // W: Dawne Kresy Południowo-Wschodnie w optyce historycznej i współczesnej : [XI Wojewódzki Dzień Kultury Kresowej – XI konferencja popularno-naukowa : Kędzierzyn Koźle, 7 i 8 czerwiec 2014 r.] / red. t. Witold Listowski. — Kędzierzyn Koźle ; Żyrardów : Stowarzyszenie Kresowian ; ARSGRAF, 2014. — (Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich ; 6). — ISBN: 978-83-63999-09-4. — s. 7–26. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943–1944 : zestawienie ofiar[The antipolish action of Ukrainian nationalists in Eastern Malopolska and in Volhynia in view of Central Welfare Council files 1943–1944 : list of the victims] / pod red. Lucyny KULIŃSKIEJ i Adama Rolińskiego. — Kraków : Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2012. — XXXV, [1], 386, [1] s.. — (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 34) ; (Dokumenty do Dziejów Stosunków Polsko-Ukraińskich 1939–1945 ; t. 3). — Indeks. — ISBN: 978-83-7188-725-3. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Badania nad rozmiarami strat polskich spowodowanych ludobójczą akcją nacjonalistów ukraińskich w latach II wojny światowej[Studies on losses of the Polish population caused by the Ukrainian nationalistes during the second world war] / Lucyna KULIŃSKA // Wołyń i Polesie ; ISSN 1425-0098. — 2013 R. 20 nr 5, s. 11–39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Czy Polacy powinni czuć się winni z powodu zrealizowania „Operacji Wisła”? : szkic[Should the Poles feel guilty for carrying out the operation Vistula? : draft] / Lucyna KULIŃSKA // Polityka Polska ; ISSN 2449-6278. — 2017 nr 4, s. 64–68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Czy Polacy w polityce wschodniej są skazani na powtarzanie błędów?[Are Poles condemned to repeat the errors of the past in regard to contemporary policy, political relations and cooperation with Eastern neighbours?] / Lucyna KULIŃSKA // Polityka Polska ; ISSN 2449-6278. — 2016 nr 9–10, s. 66–75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Czy Polacy w polityce wschodniej są skazani na powtarzanie błędów?[Are Poles condemned to repeat the errors of the past in regard to contemporary eastern policy?] / Lucyna KULIŃSKA // W: Kresy : trudne sąsiedztwo : materiały z konferencji zorganizowanej 9 lipca 2016 roku / red. pracy zbiorowej: Krzysztof Bąkała, Tadeusz Skoczek. — Warszawa : Muzeum Niepodległości, 2017. — ISBN: 978-83-65439-14-7. — S. 29–42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Dlaczego ludobójstwo?[Why the genocide?] / Lucyna KULIŃSKA // Kwarta : pismo historyczno-społeczne ; ISSN 2084-803X. — 2013 nr 3, s. 59–68. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Dowody zbrodni popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich z formacji OUN-UPA na ludności żydowskiej w świetle ukraińskich dokumentów archiwalnych zgromadzonych przez Wiktora Poliszczuka[Evidence of the crime committed by Ukrainian nationalists from the OUN-UPA organisations on the Jewish population in the light of the Ukrainian archival documents collected by Victor Poliszczuk] / Lucyna KULIŃSKA // W: OUN, UPA i zagłada Żydów / pod red. Andrzeja A. Zięby. — Kraków : Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Księgarnia Akademicka, cop. 2016. — ISBN: 978-83-7638-682-9. — S. 67–103. — Bibliogr. w formie przypisów. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Dyskusja wokół ustalenia rozmiarów strat ludności polskiej województw wschodnich II RP - ofiar ukraińskich nacjonalistów w latach II wojny światowej[Discussion to determine the size of the losses of the Polish population in the Eastern provinces - victims of the Ukrainian nationalists during the Second World War] / Lucyna KULIŃSKA // W: W cieniu tragedii wołyńskiej 1943 roku : 70. rocznica mordów Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej : [13 czerwca 2013 r., Katowice] = In the shadow of 1943 Volyn tragedy : 70th anniversary of genocide on Poles in South-Eastern borderlands / pod red. Ewy Żurawskiej, Jerzego Sperki. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; ISSN 0208-6336 ; nr 3313). — ISBN: 978-83-8012-433-2 ; e-ISBN: 978-83-8012-434-9. — S. 167–185. — Bibliogr. w postaci przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Działalność terrorystyczna ukraińskich organizacji nacjonalistycznych w Polsce w okresie międzywojennym[Terrorism of Ukrainian nationalist organisations in Poland during the inter-war years] / Lucyna KULIŃSKA // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej ; ISSN 1641-9561. — 2010 nr 7–8, s. 41–57. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Dzieci kresów I[Children of South-Eastern Poland I] / Lucyna KULIŃSKA. — Kraków : Wydawnictwo Jagiellonia SA, 2009. — 177 s.. — ISBN: 978-83-85729-75-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Dzieci kresów III[Children of South-Eastern Poland III] / Lucyna KULIŃSKA. — Kraków : Wydawnictwo Jagiellonia SA, 2009. — 474 s.. — ISBN: 978-83-85729-76-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Dzieci Kresów IV[Children of South-Eastern Poland IV] / Lucyna KULIŃSKA. — Kraków : [s. n.], 2013. — 253, [2] s.. — Bibliogr. w formie przypisów. — ISBN: 978-83-934587-1-4. — W książce błędny ISBN: 978-83-93-45-87-1-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Komitet Ziem Wschodnich – zapomniana organizacja (1943–1947)[Committee for Eastern Territories – a forgotten organization (1943–1947) / Lucyna KULIŃSKA // W: Narodowa demokracja XIX–XXI wiek : dzieje ruchu politycznego : księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Romana Wapińskiego (1931–2008). T. 2, Działalność / pod red. Tomasza Sikorskiego, Adama Wątora. — Wyd. 2. popr. i uzup.. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. — ISBN: 978-83-7780-297-7. — S. 285–323. — Afiliacja: Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Materiały do badań nad ludobójstwem polskiej ludności kresowej w czasie II wojny światowej autorstwa Jana Widajewicza : analiza zawartości zestawienia i podstawowe wnioski[Materials for the study of genocide of Polish Bordeland population during the Second World War by John Widajewicz] / Lucyna KULIŃSKA // W: Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943–1944 : zestawienie ofiar / pod red. Lucyny Kulińskiej i Adama Rolińskiego. — Kraków : Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2012. — (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 34) ; (Dokumenty do Dziejów Stosunków Polsko-Ukraińskich 1939–1945 ; t. 3). — ISBN: 978-83-7188-725-3. — S. XXI–XXXI. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Materiały Rady Głównej Opiekuńczej jako ważny przyczynek do badania strat osobowych Polaków poniesionych w wyniku ludobójczych działań nacjonalistycznych organizacji ukraińskich podczas II wojny światowej[The documents of the Central Welfare Council, an important contribution to the study of the personal loss Poles incurred as a result of the genocidal actions of the Ukrainian nationalist organizations during the second World War] / Lucyna KULIŃSKA // W: Dawne Kresy Południowo-Wschodnie w optyce historycznej i współczesnej : X Dzień Kultury Kresowej ; X konferencja popularno-naukowa : Kędzierzyn-Koźle, 1 czerwiec, 2013 / red. tomu Witold Listowski. — Kędzierzyn-Koźle : P. P. P. ARSGRAF sp. z o. o., 2013. — (Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich ; 5). — ISBN: 978-83-63999-04-9. — S. 6–17. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Musimy walczyć o godność i pamięć Polaków[We must fight for the dignity and the memory of the Poles] / Lucyna KULIŃSKA // Actum ; ISSN 2080-2854. — 2011/2012 nr III/IV, s. 47–56. — Afiliacja: Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Nacjonalizm na dzisiejszej Ukrainie poważnym zagrożeniem dla Polski[Modern Ukrainian nationalism in terms of a threat to Poland] / Lucyna KULIŃSKA // W: Dawne Kresy Południowo-Wschodnie w optyce historycznej i współczesnej : [XII Wojewódzkie Dni Kultury Kresowej – XII konferencja popularno-naukowa : Kędzierzyn Koźle, 6 i 7 czerwiec 2015 r.] / pod red. Witolda Listowskiego. — Kędzierzyn Koźle ; Żyrardów : Stowarzyszenie Kresowian ; ARSGRAF, 2015. — (Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich ; 7). — ISBN: 978-83-63999-12-4. — S. 7–24. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Okoliczności zabójstwa ministra Bronisława Pierackiego[Circumstances of murdering minister Bronisław Pieracki] / Lucyna KULIŃSKA // Almanach Sądecki ; ISSN 1232-5910. — 2014 R. 23 nr 3/4, s. 35–50. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Preludium zbrodni : nacjonalizm ukraiński na Brzeżańszczyźnie w latach 1922–1941[Prelude to the crime : Ukrainian nationalism in Brzeżany country between 1922 and 1941] / Lucyna KULIŃSKA // W: Dawne Kresy Południowo Wschodnie w optyce historycznej i współczesnej : IX Dzień Kultury Kresowej ; IX konferencja popularno-naukowa, Kędzierzyn-Koźle, 2 czerwiec 2012 r. / pod red. Witolda Listowskiego. — Żyrardów : P. P. P. ARSGRAF, 2012. — (Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich ; 4). — ISBN: 978-83-63999-01-8. — S. 6–59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Problema otnošeniâ i osuždeniâ prestuplenij OUN-UPA, CC "Galičina" i drugih kollaboracionistskih formirovanij ukraincev so storony zapadnyh demokratij vo vremâ "holodnoj vojny"[The problem of accountability for and trying the crimes by members of the OUN-UPA and SS "Galizien" during the "cold war"] / Lûcina KULIŃSKA // W: Neizvestnyj genocid : prestupleniâ ukrainskih nacionalistov na ûgo-vostočnom pogranič'e Pol'ši, 1939-1946 gg. = [The unknown Genocise : the crimes of ukrainian nationalists in South-Eastern Borders of Poland, 1939-1946] / pod red. Boguslava Pazâ. — Moskva : Izdatel'stvo "Algoritm", 2015. — (Vostočnaâ Evropa. XX vek ; 8). — ISBN: 978-5-4438-1029-4. — S. 375–398. — Afiliacja: Krakovskâ gorno-metallurgičeskaâ akademiâ

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Problem rozliczenia i osądzenia zbrodni OUN-UPA, SS „Galizien” i innych kolaboracyjnych formacji ukraińskich przez demokracje zachodnie podczas „zimnej wojny”The problem of accountability for and trying the crimes by members of the OUN-UPA and SS ”Galizien” during the ”cold war” / Lucyna KULIŃSKA // W: Prawda historyczna a prawda polityczna w badaniach naukowych : ludobójstwo na Kresach południowo-wschodniej Polski w latach 1939–1946 / pod red. Bogusława Pazia. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. — ISBN: 978-83-229-3185-1. — S. 345–363. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Prometeizm jako wielkie nieporozumienie w polityce wewnętrznej II Rzeczypospolitej[The failed concept of prometheism in the internal politics of the Second Polish Republic] / Lucyna KULIŃSKA // W: Polska i jej wschodni sąsiedzi = [Poland and its eastern neighbours] / red. nauk.: Bogumił Grott, Olgierd Grott. — Warszawa : Wydawnictwo von borowiecky, 2016. — ISBN: 978-83-60748-89-3. — S. 57–84. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Przebieg eksterminacji ludności polskiej Kresów Wschodnich w latach czterdziestych XX wieku[The course of extermination of the Polish population in the Eastern Borderlands (Kresy Wschodnie) in the 1940's] / Lucyna KULIŃSKA // W: Wołyń 1943 – rozliczenie : materiały przeglądowej konferencji naukowej „W 65. rocznicę eksterminacji ludności polskiej na Kresach Wschodnich dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich” : Warszawa, 10 lipca, 2008 / red. Romuald Niedzielko ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. — Warszawa : IPN, 2010. — (Konferencje IPN ; t. 41). — ISBN: 978-83-7629-197-0. — S. 25–32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Przemilczane ludobójstwoUntold genocide / Lucyna KULIŃSKA // Palestra : Pismo Adwokatury Polskiej ; ISSN 0031-0344. — 2013 R. 58 nr 7–8, s. 266–276. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych