Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Kulczycki, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-kee, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Bezinwestycyjne metody zmniejszania strat energii w sieciach rozdzielczych w pracach badawczych Zakładu Elektroenergetyki AGH[Non-investment methods of power losses reduction in power distribution networks in the researches of the Electric Power Institute, University of Mining and Metallurgy] / Janusz BROŻEK, Aleksander KOT, Jerzy KULCZYCKI, Waldemar SZPYRA // W: Straty energii elektrycznej w Spółkach Dystrybucyjnych : konferencja naukowo-techniczna : Poznań, 17–18.05.1999 r. / Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : PTPiREE, 1999. — S. 264–277. — Bibliogr. s. 277

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Branch & Bound and artificial intelligence methods for electrical distribution network planning / Jerzy KULCZYCKI, Janusz BROŻEK // W: Energetikos ir elektrotechnikos technologijos : konferencijos pranešimų medžiaga : 1999 m. balandžio 23 d. / Kauno Technologijos Universitetas. — Kaunas : Technologija, 1999. — (LIETUVOS Mokslas ir Pramoé. Amziaus Technologijas Pasitinkant ; 21). — S. 34–35. — Bibliogr. s. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Electrical energy utilisation and reliability of supply : general reports of the section 5 / Jerzy KULCZYCKI // W: EPQU '97 : Electrical Power Quality and Utilisation : 4th [fourth] international conference : September 23–25, 1997, Cracow, Poland : general reports. — [S. l. : Polish Power Grid Company Ltd.], 1997. — S. 33–37. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Gospodarka elektroenergetyczna[Electrical power engineering management] / Jerzy KULCZYCKI // W: Vademecum Elektryka : poradnik dla inżynierów, techników i studentów / pod red. Jana Strojnego. — Warszawa : Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, 2004. — (Biblioteka COSiW SEP). — S. 607–628. — Bibliogr. s. 627–628

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Kierunki działań zmniejszających straty energii w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych[Decerase of energy losses in electrical distribution networks; directions of activity] / Jerzy KULCZYCKI, Waldemar SZPYRA // W: Współczesne kierunki rozwoju elektrotechniki, automatyki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału EAIiE : Kraków, 7–8 czerwca 2002 / kom. red. Tomasz Zieliński, Dariusz Borkowski ; AGH WEAIiE. — [Kraków : WEAIiE], 2002. — Na k. tyt. dodatkowo: Złoty Jubileusz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — S. 219–222. — Bibliogr. s. 222, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Metoda obliczania wpływu generacji rozproszonej na straty w sieciach rozdzielczych[Calculation method of the dispersed generation influence on the losses in distribution networks] / Jerzy KULCZYCKI // W: Straty energii elektrycznej w spółkach dystrybucyjnych : III konferencja : Jelenia Góra, 20–21 października 2005 r. / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : PTPiREE, [2005]. — S. 85–88

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Metody rozdziału kosztów stałych między węzły sieci zamkniętej na podstawie rozpływów mocy lub energii[The allocation of fixed costs between the nodes of a closed network based on load flow and energy] / Jerzy KULCZYCKI, Waldemar L. SZPYRA // W: Problemy systemów elektroenergetycznych / pod red. nauk. Kazimierza Wilkosza ; Polska Akademia Nauk. Komitet Elektrotechniki. Sekcja Systemów Elektroenergetycznych. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2002. — (Seria Wydawnicza Sekcji Systemów Elektroenergetycznych Komitetu Elektrotechniki PAN). — ISBN10: 83-7085-682-9. — S. 199–225. — Bibliogr. s. 224–225

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Metody wyznaczania strat mocy i energii w pracach badawczych Zakładu Elektroenergetyki Akademii Górniczo-Hutniczej[Methods of calculation of power and energy losses in the researches of the Electric Power Institute, University of Mining and Metallurgy] / Aleksander KOT, Jerzy KULCZYCKI, Tadeusz WOJSZNIS // W: Straty energii elektrycznej w Spółkach Dystrybucyjnych : konferencja naukowo-techniczna : Poznań, 17–18.05.1999 r. / Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : PTPiREE, 1999. — S. 136–147. — Bibliogr. s. 147

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ograniczanie strat energii elektrycznej w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych[Reduction of electricity losses in electrical distribution networks] / pod red. Jerzego KULCZYCKIEGO ; aut.: Janusz Horak [et al.], Jerzy KULCZYCKI, Janusz BROŻEK, Waldemar SZPYRA [et al.]. — Poznań : Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, 2002. — 355 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-903073-7-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Optymalizacja rozcięć oraz analiza strat mocy w sieciach rozdzielczych – doświadczenia Katedry Elektroenergetyki AGH[Power looses analysis and optimal dissection in distribution networks – experiences of Department of Electrical Power AGH University of Science and Technology] / Aleksander KOT, Jerzy KULCZYCKI, Stanisław Czepiel // W: Straty energii elektrycznej w spółkach dystrybucyjnych : III konferencja : Jelenia Góra, 20–21 października 2005 r. / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : PTPiREE, [2005]. — S. 153–157. — Bibliogr. s. 157

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Optymalna lokalizacja łączników zdalnie sterowanych w rozległych sieciach średniego napięcia[Optimal localization of remote control switches in middle voltage power networks] / Jerzy KULCZYCKI // W: OPE'03 : optymalizacja w elektroenergetyce : konferencja naukowo-techniczna : Jachranka 9–10 października 2003 r. : referaty podstawowe / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Warszawski. — [Polska : s. n.], [2003]. — S. 71–78. — Bibliogr. s. 77–78, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Optymalne zdalne sterowanie łącznikami w rozległych sieciach średniego napięcia[Optimal remote control of switches in middle voltage power distribution network] / Jerzy KULCZYCKI // W: Jerzy S. Zieliński : 50 lat pracy naukowej : sesja jubileuszowa : Łódź, 15 września 2004 roku / red. Jerzy S. Zieliński. — Łódź : Wydawnictwo BIBLIOTEKA, Mateusz Poradecki, 2004. — Na k. tyt. dodatkowo: 1954–2004. — Opis część. wg okł.. — S. 111–119. — Bibliogr. s. 119

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Poradnik inżyniera elektryka[Handbook of electrician engineer] / Jerzy Bąk, [et al.], Jerzy KULCZYCKI, [et al.], Jan STRZAŁKA, [et al.]. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. — XVIII, 922 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Possibilities of losses reduction medium voltage distribution networks by optimal network configuration / Aleksander KOT, Jerzy KULCZYCKI, Waldemar SZPYRA // Acta Energetica (Wyd. polskie) : electrical power engineering quarterly ; ISSN 2080-7570. — 2009 vol. 1 no. 2, s. 42–59. — Bibliogr. s. 59, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Problemy projektowania i optymalnego rozwoju elektroenergetycznych sieci rozdzielczychProblems of design optimal development electrical distribution networks / Jerzy KULCZYCKI // Energetyka (Warszawa) / Centralny Zarząd Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0013-7294. — 2005 zeszyt tematyczny nr 7, s. 130–133. — Bibliogr. s. 133. — APE'05 : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : XII międzynarodowa konferencja naukowa : Gdańsk – Jurata, 8–10 czerwca 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Problemy projektowania optymalnego rozwoju elektroenergetycznych sieci rozdzielczychProblems of design optimal development electrical distribution networks / Jerzy KULCZYCKI // W: APE'05 : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : XII międzynarodowa konferencja naukowa : Gdańsk–Jurata, 8–10 czerwca 2005. T. 4, Elektrownie i sieci: generacja rozproszona, odnawialne źródła energii, urządzenia i sieci, zagadnienia wybrane = Vol. 4, Electric power plants and networks: dispersed and renewable sources of energy, installations, distribution networks, selected problems = XIIth International Conference on Present-Day Problems of Power Engineering, Poland, Gdansk - Jurata, June 8-10, 2005 / oprac. red. Zbigniew Szczerba [at al.] ; Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Elektroenergetyki. — [Gdańsk] : Zakład Poligrafii Politechniki Gdańskiej, [2005]. — Na okł. dod.: 1905, 1945, 2004/2005 Jubileusz Politechniki w Gdańsku. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8390988536. — S. 105–112. — Bibliogr. s. 112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Problemy projektowania rozwoju sieci rozdzielczych[Problems of design power distribution networks development] / Jerzy KULCZYCKI // W: Sieci 2004 : elektroenergetyczne sieci rozdzielcze : V konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, 15–17 września 2004 = Sieci 2004 : distributed power networks / red. Eugeniusz Rosołowski, Piotr Pierz ; Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : IE PWr, 2004. — ISBN10: 83-921315-0-9. — S. 279–284. — Bibliogr. s. 284

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Rozwój elektroenergetycznych sieci rozdzielczych : przegląd problemów optymalizacjiDevelopment electrical distribution networks : review of opimizations problems / Jerzy KULCZYCKI // W: OPE'05 : OPtymalizacja w Elektroenergetyce : referaty podstawowe i kierunkowe : VI konferencja naukowo-techniczna : Jachranka, 29–30 września 2005 r. / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Warszawski. — [Polska : s. n.], [2005]. — S. 249–256. — Bibliogr. s. 255, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Straty energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych : praca zbiorowa[Electric power losses in power distribution networks] / pod red. Jerzego KULCZYCKIEGO ; aut.: Wojciech BĄCHOREK, Janusz BROŻEK, Artur GANCARZ, Aleksander KOT, Jerzy KULCZYCKI, Waldemar SZPYRA, Stefan Jasek, [et al.]. — Poznań : PTPiREE, 2009. — 483 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-925667-1-7. — Na okł. dod.: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Straty energii jako nieodzowne potrzeby własne sieci[Power losses as necessary own needs of network] / Jerzy KULCZYCKI, Michał Rudziński, Waldemar SZPYRA // Acta Energetica (Wyd. polskie) : electrical power engineering quarterly ; ISSN 2080-7570. — 2009 R. 1 nr 1, s. 63–80. — Bibliogr. s. 80, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wpływ ograniczeń lokalizacji punktów rozcięć na straty mocy w rozległej sieci rozdzielczej średniego napięciaInfluence of dissection limitation on power looses in wide area medium voltage distribution network / Aleksander KOT, Jerzy KULCZYCKI // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2006 R. 82 nr 9, s. 98–100. — Streszcz., Abstr.. — PE 2006 : Prognozowanie w Elektroenergetyce : Częstochowa–Złoty Potok, 21–22 września 2006 r. : VIII konferencja naukowa / [red. Janusz Sowiński]. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wybrane problemy obliczenia opłat węzłowych spółek dystrybucyjnychSome problems of calculations of the nodal fee for the power distribution network of power distribution companies / Waldemar SZPYRA, Jerzy KULCZYCKI // W: PE 2000 : Prognozowanie w Elektroenergetyce : perspektywy i ograniczenia rozwoju elektroenergetyki : V konferencja naukowa : Częstochowa 21–22 września 2000 r. / Politechnika Częstochowska. Instytut Elektroenergetyki. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2000. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1234-9895 ; 38). — ISBN10: 83-7193-110-7. — S. 275–283. — Bibliogr. s. 283

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wybrane problemy projektowania i eksploatacji sieci rozdzielczychSelected problems of design and operation of power distribution networks / Jerzy KULCZYCKI, Janusz BROŻEK, Jan STRZAŁKA, Aleksander KOT, Waldemar SZPYRA // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2007 nr 3, s. 123–130. — Bibliogr. s. 130, Streszcz., Abstr.. — AGH 55 lat Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: