Wykaz publikacji wybranego autora

Antoni Kulczycki, dr

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • Analiza drgań węglanu difenylu, modelowego związku poliwęglanów, na bazie widm w podczerwieni i obliczeń numerycznychAnalysis of vibrations of diphenyl carbonate, the model compound of polycarbonates, on the basis of infrared spectra and numerical calculations / A. KULCZYCKI // W: Polymers for the 21\textsuperscript{st} century : proceedings of the 5\textsuperscript{th} international polymer seminar : Gliwice 2003 / ed. Barbara Trzebicka. — Gliwice : The Wojciech Świętosławski Foundation for the Promotion and Development of Sciences in Poland, 2003. — S. 391–396. — Bibliogr. s. 396, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania właściwości osadu powstającego w wyniku neutralizacji przemysłowych ścieków chromowych popiołami z pieców fluidyzacyjnychAnalysis of characteristics of deposit resulting from the neutralization of chromium industrial wastes with the use of fluidized-bed furnace ashes / Antoni KULCZYCKI, Zygmunt Kowalski, Michał Konopka // Czasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Chemia ; ISSN 1897-6298. — 2003 R. 100 z. 2-Ch, s. 23–29. — Bibliogr. s. 28, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badanie izoimidu 6-benzoilo-3[(fenoksyfenylo)imino]-1H,3H-naftylo[1,8-cd]piran-1-onu metodą temperaturowej spektroskopii w podczerwieniInvestigations of 6-benzoyl-3[(phenoxyphenyl)imino]-1H,3H-naphto[1,8-cd]pyran-1-one isoimide by the temperature infrared spectroscopy method / A. KULCZYCKI, R. Szumiło-Kulczycki // W: Polymers for the 21\textsuperscript{st} century : proceedings of the 5\textsuperscript{th} international polymer seminar : Gliwice 2003 / ed. Barbara Trzebicka. — Gliwice : The Wojciech Świętosławski Foundation for the Promotion and Development of Sciences in Poland, 2003. — S. 397–401. — Bibliogr. s. 401, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Dynamics of bisphenol-A polycarbonate molecules – spectroscopic and theoretical research / A. KULCZYCKI // W: VII International polymer seminar : Gliwice 2008 : Gliwice, June 26, 2008. — [Gliwice : s. n.], [2008]. — S. 63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Hydrogen bond in tetrakis(1-aziridinyl)-o-phenylenediaminocyclo-triphosphazene / A. KULCZYCKI // W: Polymers for the 21\textsuperscript{st} century : proceedings of the 5\textsuperscript{th} international polymer seminar : Gliwice 2003 / ed. Barbara Trzebicka. — Gliwice : The Wojciech Świętosławski Foundation for the Promotion and Development of Sciences in Poland, 2003. — S. 387–390. — Bibliogr. s. 390, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Infrared and theoretical investigations of some derivatives of polysiloxanes / A. KULCZYCKI // W: VII International polymer seminar : Gliwice 2008 : Gliwice, June 26, 2008. — [Gliwice : s. n.], [2008]. — S. 63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Spectroscopic analysis of the sediments from the treatment of chromic wastes using ashes from the fluidised bed combustion of coal / Antoni KULCZYCKI, Zygmunt Kowalski, Zbigniew Wzorek, Aleksander Kozak // Polish Journal of Chemical Technology ; ISSN 1509-8117. — 2004 vol. 6 no. 1, s. 27–30. — Bibliogr. s. 29–30

 • słowa kluczowe: ścieki, obróbka, spektroskopia oscylacyjna

  keywords: vibrational spectroscopy, treatment, chromic tannery wastewater, precipitate composition

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • The vibration dynamics of a bisphenol a polycarbonate molecule – spectroscopic and theoretical research / Antoni KULCZYCKI // Polish Journal of Applied Chemistry ; ISSN 0867-8928. — Tytuł poprz.: Chemia Stosowana. — 2009 vol. 53 no. 3, s. 231–238. — Bibliogr. s. 238. — VII international polymer seminar : Gliwice 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Vibrational spectroscopy study of dynamic characteristics of bisphenol-A polycarbonate / Antoni KULCZYCKI // W: XXVII European congress on Molecular spectroscopy : Kraków, Poland 5–10 September 2004 : book of abstracts / eds. Mirosław Handke, Magdalena Hasik, Czesława Paluszkiewicz. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — Na grzbiecie okł. dodatkowo: EUCMOS XXVII – Kraków 2004. — ISBN10: 8389541211. — S. 176

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: