Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Kulczycka, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzs, Katedra Zarządzania Strategicznego


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / towaroznawstwo


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4377-5506 orcid iD

ResearcherID: AAC-9610-2021

Scopus: 56009341600

PBN: 5e70923a878c28a047392064

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 199, z ogólnej liczby 273 publikacji Autora


1
 • A complex circular-economy quality indicator for assessing production systems at the micro level / Zygmunt Kowalski, Joanna KULCZYCKA, Marcin Banach, Agnieszka Makara // Sustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2071-1050. — 2023 vol. 15 iss. 18 art. no. 13495, s. 1-16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14-16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-09-08. — tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/15/18/13495/pdf?version=1694182767

  orcid iD
 • keywords: circular economy, microlevel, quality indicator, complex quality method, trimmed mean

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/su151813495

2
 • Analiza przepływów materiałowych jako narzędzie w wyborze kryteriów oceny wielokryterialnej różnych wariantów spalarni odpadów komunalnychMaterial flow analysis as a tool in the selection of criteria for multi-criterial assessment of different variants of municipal waste incineration plants / Agnieszka Generowicz, Joanna KULCZYCKA, Zygmunt Kowalski // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2020 t. 99 nr 3, s. 481–484. — Bibliogr. s. 484, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: spalanie odpadów, analiza wielokryterialna, MFA

  keywords: multi-criteria analysis, MFA, waste incineration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2020.3.24

3
 • Analiza zużycia materiałów w wybranych branżach przemysłu w Polsce jako baza monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętymAnalysis of material consumption in selected divisions of industry in Poland as a basis for monitoring the circular economy / Marcin Cholewa, Joanna KULCZYCKA, Agnieszka NOWACZEK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2020 vol. 99 iss. 3, s. 477–480. — Bibliogr. s. 480

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2020.3.23

4
 • Analysis of the economic feasibility of using electric vehicles in comparison with gasoline-powered vehiclesAnaliza opłacalności użytkowania samochodów elektrycznych w porównaniu do samochodów o napędzie spalinowym / Joanna KULCZYCKA, Marcin Cholewa // W: Selected economic and technological aspects of management / ed. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2013. — ISBN: 978-83-7464-604-8. — S. 81–92. — Bibliogr. s. 91–92, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: transport, samochody elektryczne, opłacalność

  keywords: transportation, electric vehicles, feasibility

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analysis of training needs in the field of technology transfer management in the aspect of non-energy raw materials : [abstract] / Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Joanna KULCZYCKA // W: Young researchers' innovative ideas: science | start-ups | industry [Dokument elektroniczny] : VII international conference : 27–28\textsuperscript{th} of May 2021, Kraków / scientific ed. Joanna Kulczycka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2021. — e-ISBN: 978-83-959215-9-9. — S. 83. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://tiny.pl/r3glj [2021-06-07]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Application LCA for eco-efficiency assessment of investment projects / Joanna KULCZYCKA, Marzena Smol // Acta Innovations [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2300-5599. — 2015 no. 16, s. 29–38. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.proakademia.eu/gfx/baza_wiedzy/305/nr_16_29_38.pdf [2015-10-21]. — Bibliogr. s. 36–38, Abstr.

 • keywords: environmental protection, life cycle assessment, LCA, investment project, ecoefficiency

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Aspekty środowiskowe społecznej odpowiedzialności biznesuEnvironmental aspects of CSR / Ewelina PĘDZIWIATR, Joanna KULCZYCKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 89–90. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, CSR, społeczna odpowiedzialność uczelni, aspekt ekonomiczny CSR

  keywords: sustainable development, CSR, CSR reporting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Assessment of energy recovery from municipal waste management systems using circular economy quality indicators / Zygmunt Kowalski, Joanna KULCZYCKA, Agnieszka Makara, Roland Verhé, Guy De Clercq // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2022 vol. 15 iss. 22 art. no. 8625, s. 1–22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 20–22, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-11-17. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/22/8625/pdf?version=1668690717

  orcid iD
 • keywords: incineration, municipal solid waste, biofuel, hydrothermal processing, bio fermentation, circular economy indicator, qualitative assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en15228625

10
 • Assessment of management pathways of by-products from biomass combustion using batneec options / Marzena Smol, Joanna KULCZYCKA // Acta Innovations [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2300-5599. — 2016 nr 19, s. 52–59. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/VdAS1i [2016-10-26]. — Bibliogr. s. 58–59, Abstr.

 • keywords: renewable energy sources, Best Available Techniques Not Entailling Excessive Costs (BATNEEC), biomass ash

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Atrakcyjność inwestycji górniczych : [streszczenie][The attractiveness of mining investments] / Joanna KULCZYCKA, Agnieszka Nowaczek, Rafał Szkop // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 79. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — J. Kulczycka - dod. afiliacja: IGSMiE PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Atrakcyjność inwestycji górniczych w Polsce i ich wpływ na rozwój regionówThe attractiveness of mining investment in Poland and its impact on regional development / Joanna KULCZYCKA, Agnieszka Nowaczek, Herbert Wirth, Rafał Szkop // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2017 nr 4, s. 3–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Summ.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: górnictwo, przemysł wydobywczy, surowce mineralne, atrakcyjność inwestycji

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badania postaw i poziomu świadomości w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętymExamination of attitudes and awareness related to circular economy / Agnieszka Nowaczek, Joanna KULCZYCKA, Marzena Smol, Anna AVDIUSHCHENKO, Jerzy Hausner // W: W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym [Dokument elektroniczny] : perspektywa przemysłu : [Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna : międzynarodowa konferencja : Kraków 14–15 września 2017 r.] / red. nauk. Joanna Kulczycka, Krzysztof Głuc ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — e-ISBN: 978-83-62922-81-9. — S. 19–27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/monografia.pdf [2017-11-27]. — Bibliogr. s. 26–27, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Bezpieczeństwo podaży surowców nieenergetcznych i ich znaczenie w rozwoju gospodarki Unii Europejskiej i Polski[Safety supply of non-energy raw materials and its role for UE and Poland development] / Joanna KULCZYCKA, Barbara Radwanek-Bąk // W: Czy kryzys światowych zasobów? / red. nauk.: Bogdan Galwas, Bohdan Wyżnikiewicz ; Polska Akademia Nauk. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”. — Warszawa : Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, 2014. — Na okł. dod.: Zagrożenia globalne barierami rozwoju. — ISBN: 978-83-7151-591-0. — S. 125–136. — J. Kulczycka – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Bezpieczeństwo surowcowe w Polsce w zakresie mineralnych surowców nieenergetycznychRaw materials security in Poland in the field of non-energy minerals / Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, Joanna KULCZYCKA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 1, s. 17–25. — Bibliogr. s. 25. — Joanna Kulczycka – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: polityka surowcowa, Europejska Inicjatywa Surowcowa, bezpieczeństwo surowcowe

  keywords: mineral policy, EU Raw Materials Initiative, raw materials security

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Budowanie międzynarodowej oferty profesjonalnych kursów dokształcających - projekt RefresCO EIT RMs : [abstrakt][Building an international offer of professional training courses - RefreCO EIT RMs project : abstract] / Ewelina PĘDZIWIATR, Joanna KULCZYCKA, Marzena Smol // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : IV edycja konferencji : 5–6 czerwca 2018 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-90-1. — S. 67

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Cele i zadania w strategiach gospodarki o obiegu zamkniętym wybranych krajów UE i ich wpływ na działalność przedsiębiorstw[Aim and tasks in circular economy strategy of chose countries and its impact on enterprises activities] / Joanna KULCZYCKA, Ewelina PĘDZIWIATR // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XIX międzynarodowa konferencja naukowa : 1–2 lipca 2019, Kraków-Racławice : abstrakty / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-953167-5-3. — S. 63

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, strategie zarządzania, gospodarka o obiegu zamkniętym

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Celowość wprowadzenia w Polsce proekologicznej reformy podatkowejExpediency of the introduction of the pro-ecological tax reform in Poland / Mariusz KUDEŁKO, Joanna KULCZYCKA // W: Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji europejskiej = Polish economy in the process of integration with European Union / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — S. 47–53. — Bibliogr. s. 53, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Characteristic of wet method of phosphorus recovery from polish sewage sludge ash with nitric acid / Katarzyna Gorazda, Barbara Tarko, Zbigniew Wzorek, Anna K. Nowak, Joanna KULCZYCKA, Anna Henclik // Open Chemistry [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2391-5420. — 2016 vol. 14 iss. 1, s. 37–45. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 45, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-03-12. — tekst: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/chem-2016-0006/pdf

 • keywords: phosphorus recovery, sewage sludge ash, alternative raw materials, wet extraction, incineration technology

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/chem-2016-0006

21
 • Circular economy business models strategies toward zero waste / Joanna KULCZYCKA, Zygmunt Kowalski // W: Wasteless technologies and waste management in industry and agriculture [Dokument elektroniczny] : 11th conference : 11–14 June 2019, Międzyzdroje / eds. Krzysztof Lubkowski, Agata Markowska-Szczupak. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, [2019]. — e-ISBN: 978-83-7663-281-0. — S. 25–27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 27. — tekst: http://www.techbez.zut.edu.pl/TechBez2019final.pdf

  orcid iD
 • keywords: waste, circular economy, life cycle of products

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Circular economy (CE) assumptions in WEEE management: Polish case studyZałożenia gospodarki o obiegu zamkniętym w zarządzaniu ZSEE w Polsce / Marzena Smol, Anna Avdiushchenko, Joanna KULCZYCKA // Economic and Environmental Studies ; ISSN 1642-2597. — 2016 vol. 16 no. 4, s. 531–549. — Bibliogr. s. 548, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.ees.uni.opole.pl/content/04_16/ees_16_4_fulltext_02.pdf

 • słowa kluczowe: ZSEE, zarządzanie odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, GOZ, zarządzanie zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

  keywords: WEEE, circular economy, CE, waste management, waste electrical and electronic equipment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Circular economy in raw material sector – case of zinc processing company in Poland / Joanna KULCZYCKA, Ewa Dziobek, Bogusław Ochab, Grażyna Pajor // W: IMPC – EURASIA 2019 [Dokument elektroniczny] : 1\textsuperscript{st} Regional mineral processing conference : [31 October–2 November 2019, Antalya, Türkiye] : proceedings book / eds.  Gülay Bulut, A. Ekrem Yüce, Güven Önal. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Istanbul : Turkish Mining Development Foundation, cop. 2019. — e-ISBN: 978-975-7946-44-1. — S. 773–778. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://impc-eurasia.com/ [2020-02-11]. — Bibliogr. s. 778, Abstr.. — Tekst dostępny po wybraniu zakładki: Proceedings Book

 • keywords: Zn recovery, circular economy, industrial symbiosis, tailings ponds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Circular economy indicators in relation to eco-innovation in European regions / Marzena Smol, Joanna KULCZYCKA, Anna Avdiushchenko // Clean Technologies and Environmental Policy ; ISSN 1618-954X. — 2017 vol. 19 iss. 3, s. 669–678. — Bibliogr. s. 676–678, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-01-04. — A. Avdiushchenko - afiliacja: Jagiellonian University, Cracow ; National Mining University, Dnipropetrovks, Ukraine. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10098-016-1323-8.pdf

  orcid iD
 • keywords: ecoinnovation, regional policy, waste reduction, circular economy, sustainability indicator

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10098-016-1323-8

25
 • Coal combustion products management toward a circular economy — a case study of the coal power plant sector in Poland / Agnieszka Bielecka, Joanna KULCZYCKA // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 14 art. no. 3603, s. 1-15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14-15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-07-13. — J. Kulczycka - dod. afiliacja: Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/14/3603/pdf

  orcid iD
 • keywords: coal combustion products, industrial waste, circular economy, coal power plant

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13143603