Wykaz publikacji wybranego autora

Bartłomiej Kukulski, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Analiza czasowa i częstotliwościowa wybranych przykładów dźwięków impulsowych : [abstrakt][Time and frequency domain analysis of selected cases of impulsive sounds : abstract] / Bartłomiej KUKULSKI // W: WibroTech 2016 : XVIII konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki ; XIII ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : Kraków, 9–10 czerwiec 2016 / Katedra Mechaniki i Wibroakustyki. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Podstaw Budowy Maszyn. Politechnika Warszawska, Komitet Akustyki PAN. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 21. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza przydatności wybranych parametrów akustycznych w klasyfikacji dźwięków wysokoimpulsowychUsefullness analysis of the selected acoustical parameters for classifying highly impulsive sounds / Tadeusz WSZOŁEK, Bartłomiej KUKULSKI, Dominik MLECZKO // W: Postępy akustyki 2016 = Advances in acoustics / red. Mirosław Meissner ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Warszawski. — Warszawa : PTA. Oddział Warszawski, 2016. — Monografia zawiera prace z LXIII Otwartego Seminarium z Akustyki : Białowieża, 13–16 września 2016 r.. — ISBN: 978-83-65550-02-6. — S. 331–342. — Bibliogr. s. 341–342

 • słowa kluczowe: hałas impulsowy, korekcja impulsowa

3
 • Analiza wybranych dźwięków impulsowych w warunkach pola swobodnegoAnalysis of selected impulsive sounds in free-field conditions / Bartłomiej KUKULSKI // W: Studium badawcze młodych akustyków / red. Adam Pilch. — Kraków : Wydawnictwo AGH, 2016. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-880-6. — S. 61–70. — Bibliogr. s. 69–70, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Analysis of selected cases of impulsive noise in transport and industry / WSZOŁEK Tadeusz, KUKULSKI Bartłomiej // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2016 vol. 41 no. 2, s. 395. — XVII International conference noise control 2016 : Gniew, Poland, May 22–25, 2016. — tekst: https://goo.gl/lVVe63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Analysis of the usefulness of measurable parameters for assessing the annoyance of the impulsive noise / Tadeusz WSZOŁEK, Bartłomiej KUKULSKI // W: KraSyNT 2016 : 3\textsuperscript{rd} Krakow Symposium on Science and Technology : Kraków Wieliczka, Poland September 26, 2016 / ed. Agata Nawrocka, Stanisław Flaga ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — Kraków : AGH University of Science and Technology. Department of Process Control, 2016. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-64755-25-5. — S. 16–17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Badanie hałasu generowanego w czasie przejazdu przez mostowe urządzenia dylatacyjneThe study of noise generated during the passage through the bridge expansion joints / Bartłomiej KUKULSKI, Bartłomiej Chojnacki // W: Postępy akustyki 2016 = Advances in acoustics / red. Mirosław Meissner ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Warszawski. — Warszawa : PTA. Oddział Warszawski, 2016. — Monografia zawiera prace z LXIII Otwartego Seminarium z Akustyki : Białowieża, 13–16 września 2016 r.. — ISBN: 978-83-65550-02-6. — S. 319–329. — Bibliogr. s. 328–329

 • słowa kluczowe: hałas impulsowy, hałas komunikacyjny, dylatacje mostowe

7
 • Badanie prędkości narastania impulsu oraz przesunięcia środka ciężkości widma jako parametrów różnicujących dźwięki impulsowe pod katem uciążliwościThe research on impulse rise rapidity and shift of central spectroid as parameters for differentiate impulsive noise annoyance / Bartłomiej KUKULSKI // W: Postępy akustyki 2017 : [Piekary Śląskie, 11–15 września 2017] = Advances in acoustics / red. Dariusz Bismor ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Górnośląski. — Gliwice : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Górnośląski, 2017. — ISBN: 978-83-921663-7-5. — S. 647–659. — Bibliogr. s. 659

 • słowa kluczowe: hałas impulsowy, barwa dźwięku, uciążliwość akustyczna

8
 • Car infotainment systems capabilities vs. customers' needs and expectations / Bartłomiej KUKULSKI // W: AES [Dokument elektroniczny] : Audio Engineering Society 142nd convention : 2017 May 20–23, Berlin, Germany. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany: AES], [2017]. — S. 1–6 paper. no. 9804. — Wymagania systemowe: Adobe Reder. — Tryb dostępu: http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=18678 [2017-06-07]. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Pełny tekst dostępny po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Influence of the sound masking on the feeling of annoyance for impulsive signals / KUKULSKI Bartłomiej // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2016 vol. 41 no. 2, s. 386. — XVII International conference noise control 2016 : Gniew, Poland, May 22–25, 2016. — tekst: https://goo.gl/lVVe63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Measurements of parameters useful in noise rating of selected industrial noise sources / Tadeusz WSZOŁEK, Bartłomiej KUKULSKI // W: inter.noise 2017 [Dokument elektroniczny] : 46th international congress and exposition on Noise control engineering : taming noise and moving quiet : August 27–30, 2017, Hong Kong. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Hong Kong : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. 951–959. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 959, Abstr.

 • keywords: impulsiveness, noise rating, tonality

11
 • Nowe metody przetwarzania sygnałów w wybranych zagadnieniach wibroakustyki[New methods of signal processing in the selected vibroacoustics problems] / red. Wiesław WSZOŁEK ; aut.: Dorota CZOPEK, Tomasz KORBIEL, Bartłomiej KUKULSKI, Paweł MAŁECKI, Paweł PAWLIK, Bartłomiej STĘPIEŃ, Tadeusz WSZOŁEK, Wiesław WSZOŁEK. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Automatyzacji Procesów, 2016. — [106] s.. — (Monografie Katedry Automatyzacji Procesów AGH w Krakowie ; 18). — Bibliogr. s. 98–104. — ISBN: 978-83-64755-20-0

12
 • Qualification methods for assessment of annoyance of impulsive soundsMetody kwalifikacji dźwięków impulsowych pod względem oceny ich uciążliwości / Bartłomiej KUKULSKI, Tadeusz WSZOŁEK // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2014 vol. 33 no. 3, s. 67–74. — Bibliogr. s. 74, Abstr.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1000032oq0eb5.wbg2.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2014.33.3/mech.2014.33.3.67.pdf

 • słowa kluczowe: hałas impulsowy, korekcja impulsowa, uciążliwość hałasu

  keywords: impulsive noise, noise annoyance, impulsive adjustment

13
14
 • The research on impulsive events in railway noise generated during passage through a railroad switch / Bartłomiej KUKULSKI, Tadeusz WSZOŁEK // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2017 vol. 42 no. 3, s. 441–447. — Bibliogr. s. 447

 • keywords: impulsive noise, impulsiveness, railway noise measurements

15
 • The research on objective parameters dedicated to differentiate impulsive noise events / Bartłomiej KUKULSKI // W: inter.noise 2017 [Dokument elektroniczny] : 46th international congress and exposition on Noise control engineering : taming noise and moving quiet : August 27–30, 2017, Hong Kong. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Hong Kong : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. 4513–4522. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 4522, Abstr.

 • keywords: impulse noise, noise annoyance

16
 • The study of noise generated during the passage through the bridge expansion joints / KUKULSKI Bartłomiej, Chojnacki Bartłomiej // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2016 vol. 41 no. 3, s. 622. — LXIII Open Seminar on Acoustics OSA 2016 : Warszawa–Białowieża, 13th–16th September 2016. — tekst: https://goo.gl/T6URw3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Urządzenia elektroniczne wspomagające zarządzanie zużyciem energii w systemach domów inteligentnychElectronic devices for reducing household energy consumption in smart house systems / Bartłomiej Chojnacki, Bartłomiej KUKULSKI // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2016 nr 33, s. 45–51. — Bibliogr. s. 51, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 53. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Usefulness analysis of the selected acoustical parameters for classifying highly impulsive sounds / WSZOŁEK Tadeusz, KUKULSKI Bartłomiej, MLECZKO Dominik // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2016 vol. 41 no. 3, s. 631. — LXIII Open Seminar on Acoustics OSA 2016 : Warszawa–Białowieża, 13th–16th September 2016. — tekst: https://goo.gl/T6URw3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Wpływ zjawiska maskowania na odczucie uciążliwości sygnałów impulsowychInfluence of the sound masking on the feeling of annoyance for impulsive signals / Bartłomiej KUKULSKI // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka ; ISSN 0137-7043. — 2016 nr 5, s. 14–23. — Bibliogr. s. 23

 • słowa kluczowe: hałas impulsowy, maskowanie dźwięku, uciażliwość akustyczna, impulsowość

  keywords: impulsive noise, sound masking, acoustic annoyance, impulsiveness