Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Kudela, mgr inż.

asystent

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • Kapitał amortyzacyjny w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstwaDepreciation capital in financing enterprise development / Piotr KUDELA // W: Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam Peszko. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — Dod. ISBN: 837464009X. — ISBN10: 8374640355. — S. 232–241. — Bibliogr. s. 241, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Metoda amortyzacji a wartość przedsiębiorstwaDepreciation method and firm value / Piotr KUDELA // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2004 t. 49 z. 4 : Ekonomia, Informatyka, Matematyka, Zarządzanie, s. 401–408. — Bibliogr. s. 407–408

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Możliwości i bariery wykorzystania symulacji Monte Carlo w planowaniu przepływów finansowych[Advantages and disadvantages of using the Monte Carlo simulation in cash flow planning] / Piotr KUDELA // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : III [trzecia] konferencja naukowa : 17–19 czerwca 2002 r. Kraków–Zakopane : materiały konferencyjne / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Katedra Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej im St. Staszica], 2002. — 1 dysk optyczny. — Ekran [1–7]. — Bibliogr. ekran [7], Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Problem optymalnego okresu eksploatacji środka trwałego[A problem of the fixed tangible assets optimal utilization period] / Piotr KUDELA // W: Badania operacyjne i systemowe 2004 : podejmowanie decyzji : podstawy metodyczne i zastosowania / pod red.: Romana Kulikowskiego, Janusza Kacprzyka, Romana Słowińskiego ; Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych, Instytut Badań Systemowych PAN, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania. — Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2004. — (Problemy Współczesnej Nauki : Teoria i Zastosowania. Badania operacyjne i systemowe). — S. 219–229. — Bibliogr. s. 228–229

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Prognozowanie sprawozdań finansowych : analiza na przykładzie przedsiębiorstwa X[Prediction of financial statements : analysis based on the example of company X] / Piotr KUDELA, Piotr PŁASZEWSKI // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Bronisława Micherdy ; Akademia Ekonomiczne w Krakowie. Wydział Finansów. Katedra Rachunkowości Finansowej. — Kraków ; Chorzów : AE ; DTP, 2003. — ISBN10: 83-911249-0-8. — S. 371–380. — Bibliogr. s. 380, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Rola podatkowej tarczy amortyzacyjnej w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwaDepreciation tax shield and firm value shaping / Piotr KUDELA // W: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka / red. nauk. Wiesław Pluta ; AE im. Oskara Langego we Wrocławiu. — Wrocław : Wydawnictwo AE, 2006. — (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; ISSN 0324-8445 ; nr 1109). — S. 383–393. — Bibliogr. s. 392–393, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Stopa dyskontowa w metodzie NPV – podejście modelowe[A discount rate in the NPV method – model approach] / Piotr PŁASZEWSKI, Piotr KUDELA // W: Modelowanie i optymalizacja : metody i zastosowania / pod red. Janusza Kacprzyka, Jana Węglarza. — Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002. — (Problemy Współczesnej Nauki : Teoria i Zastosowania. Badania operacyjne i systemowe). — Dod. na stronie: Badania Operacyjne i Systemowe wobec wyzwań XXI wieku. — ISBN10: 8387674419. — S. VI-71–VI-78. — Bibliogr. s. VI-78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Zastosowanie metod macierzowych w diagnozie systemu zarządzania operacyjnego – na przykładzie firmy XThe use of matrix methods in diagnosis of the operational management system – on the example of company X / Piotr KUDELA, Piotr PŁASZEWSKI // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 3 : Informatyka, s. 875–885. — Bibliogr. s. 885

 • słowa kluczowe: zarządzanie, Management Search Pattern

  keywords: management, Management Search Pattern

  cyfrowy identyfikator dokumentu: