Wykaz publikacji wybranego autora

Iwona Kuczyńska, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Biogaz – metoda zagospodarowania odpadów biodegradowalnych[Biogas – a method of biodegradable waste] / Iwona KUCZYŃSKA, Paulina ŁYKO // Recykling ; ISSN 1731-9927. — 2011 nr 11, s. 44. — Bibliogr. s. 44. — Afiliacja: Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Forum Recyklingu : 22.11.2011 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Biogaz z odpadów paliwem dla transportu – bariery i perspektywy[Biogas from wastes as a fuel for transport – barriers and perspectives] / Iwona KUCZYŃSKA, Radosław POMYKAŁA // Energetyka Gazowa ; ISSN 2084-2090. — 2012 nr 1, s. 34–39. — Bibliogr. s. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Diagnozowanie źródeł, rodzajów i własności odpadów niebezpiecznych, jako metody oceny wpływu ich na środowiskoDiagnosis of sources, typs and properties of hazardous wastes as a means of assessing their impact on the environment / Iwona KUCZYŃSKA // W: Gospodarka odpadami komunalnymi : monografia, T. 7 / pod red. Kazimierza Szymańskiego ; Komitet Chemii Analitycznej PAN. — Koszalin : [s. n.], 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-920914-2-6. — S. 303–319. — Bibliogr. s. 318–319, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Doświadczenia z praktycznego przekazania odpadów komunalnych gminom i wprowadzenia opłaty zryczałtowanej za odpadyThe practical experience of transferring communal waste materials under municipal control and introducing a waste related lump sum tax policy / Iwona KUCZYŃSKA, Robert Wieczorek // W: Gospodarka odpadami komunalnymi : monografia, T. 6 / pod red. Kazimierza Szymańskiego ; red. Robert Sidełko ; Komitet Chemii Analitycznej PAN. — Koszalin : Wydawnictwo Feniks, 2010. — ISBN: 978-83-920914-9-3. — S. 41–53. — Bibliogr. s. 53, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Grudkowanie – forma przygotowania odpadów do wykorzystania lub unieszkodliwianiaPelletizing as a form of preparing waste for utilization or neutralization / Iwona KUCZYŃSKA // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. — 2008 R. 61 nr 9, s. 434–438. — Bibliogr. s. 438. — GRANULACJA 2008 : VIII ogólnopolskie sympozjum : 22–24 października 2008 Puławy. — Gliwice : [S. n.], 2008. — Prezentowane prace pochodzą z dorobku dorocznego Sympozjum SITPChem, Instytutu Nawozów Sztucznych, PROZAP Sp. z o. o. w Puławach i Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Grudkowanie – forma przygotowania odpadów do wykorzystania lub unieszkodliwianiaPelletizing as a form of preparing waste for utilisation or neutralisation / Iwona KUCZYŃSKA // W: GRANULACJA 2008 : stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji : VIII ogólnopolskie sympozjum : Puławy, 22–24 października 2008 r.. — [Polska : s. n.], [2008]. — Do publikacji dołączono CD-ROM zawierający materiały uzupełniające. — S. 87–95. — Bibliogr. s. 95, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Identification of hazardous waste contained in the communal waste of a selected commune / I. KUCZYŃSKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2009 vol. 18 no. 3A, s. 200–206. — Bibliogr. s. 205–206, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Kierunki i możliwości wykorzystania wybranych odpadów mineralnych w przemyśle budowlanymDirections and possibilities of using selected mineral waste materials in construction industry / Iwona KUCZYŃSKA, Jakub Rospond // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2009 nr 164 wyd. konf., s. 5–16. — Bibliogr. s. 15–16, Streszcz., Summ.. — Odpady w XXI wieku : [miedzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : 14–16 października 2009 roku, Czarna k. Ustrzyk Dolnych] / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Kompleksowe wykorzystanie odpadów węglowych w pięćdziesięcioletniej działalności PWG S. A. HALDEXComplex use of coal refuse during fifty years of PWG S. A. "Haldex" activity / Iwona KUCZYŃSKA, Tadeusz Koperski // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 7–8, s. 55–58. — Bibliogr. s. 58, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: odpady węglowe, wykorzystanie odpadów węglowych, technologie uprzydatniania odpadów węglowych, kruszywa z odpadów węglowych

10
 • Odpady w produkcji biogazu, Cz. 1[Wastes in biogas production, Pt. 1] / Iwona KUCZYŃSKA, Radosław POMYKAŁA, Alicja Nogaj // Recykling ; ISSN 1731-9927. — 2011 nr 9, s. 26–28. — Bibliogr. s. 28. — I. Kuczyńska, R. Pomykała afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Odpady w produkcji biogazu, Cz. 2[Wastes in biogas production, Pt. 2] / Iwona KUCZYŃSKA, Alicja Nogaj, Radosław POMYKAŁA // Recykling ; ISSN 1731-9927. — 2011 nr 10, s. 23–26. — Bibliogr. s. 26. — Iwona Kuczyńska, Radosław Pomykała – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Odzysk cynku z odpadów o podwyższonej jego zawartościRecovering zinc from waste with elevated zinc contens / Iwona KUCZYŃSKA // W: Odpady i środowisko : międzynarodowa konferencja = 21–22.10.2010, Cracow, Poland : referaty = Waste and environment : international conference : proceedings / Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. — Warszawa : IMBiGS, 2010. — ISBN: 978-83-86040-16-2. — S. 123–127. — Bibliogr. s. 127, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Perspektywiczne rozwiązania : gospodarka odpadami biodegradowalnymi w gminiePerspective solutions : bio-waste management in municipality / Iwona KUCZYŃSKA, Maciej MAZURKIEWICZ, Radosław POMYKAŁA // Przegląd Komunalny : Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska ; ISSN 1232-9126. — 2011 nr 10, s. 38–39. — Bibliogr. s. 39. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Plant waste as components of alternative fuels / I. KUCZYŃSKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 351–355. — Bibliogr. s. 355, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Porządkowanie gospodarki odpadami wielkogabarytowymiThe bulky waste issue / Iwona KUCZYŃSKA, Jacek PIETRZYK // W: Odpady i środowisko : międzynarodowa konferencja = 21–22.10.2010, Cracow, Poland : referaty = Waste and environment : international conference : proceedings / Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. — Warszawa : IMBiGS, 2010. — ISBN: 978-83-86040-16-2. — S. 165–169. — Bibliogr. s. 169, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Porządkowanie gospodarki odpadami wielkogabarytowymiReorganising bulky waste management / Iwona KUCZYŃSKA, Jacek PIETRZYK // Inżynieria Ekologiczna ; ISSN 2081-139X. — 2010 nr 23: Sposoby unieszkodliwiania i użytkowania odpadów, s. 59–69. — Bibliogr. s. 69, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Pozyskiwanie kruszyw z eksploatacji i przeróbki węgla kamiennegoObtaining aggregates from exploitation and processing of hard coal / Iwona KUCZYŃSKA // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010 : Kraków, 22–26 lutego 2010 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010. — Na okł.: XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010. — ISBN: 978-83-60195-33-8. — S. 802–808. — Bibliogr. s. 808, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Problematyka gospodarki odpadami w pracach Katedry Ekologii Terenów PrzemysłowychProblems of waste management in works of Department of Ecology of Industrial Areas / Iwona KUCZYŃSKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 5–6, s. 85–87. — Bibliogr. s. 87, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Problematyka odpadów wydobywczych w aspekcie przepisów prawnychThe mining waste issue in the aspect of legal regulations / Iwona KUCZYŃSKA // W: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG. Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2012. — Na okł., s. tyt. i w żywej paginie: Komeko 2012. — ISBN: 978-83-60708-59-0. — S. 13–21. — Bibliogr. s. 21, Streszcz., Summ.. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Problemy utilizacii èlektričeskih izolirovannyh provodov (kabelej)Problems in managing electric insulated cords (cables) / I. KUCZYŃSKA // W: Sotrudničestvo dlâ rešeniâ problemy othodov : materialy V meždunarodnoj konferencii : 2–3 aprelâ 2008 Har'kov, Ukraina / obŝaâ redakciâ kand. tehn. nauk I. M. Popovoj ; Nezavisimoe Agentstvo Èkologičeskoj Informacii (ÈkoInform). — Har'kov : Nezavisimoe Agentstvo Èkologičeskoj Informacii (ÈkoInform), 2008. — ISBN10: 966-8337-10-7. — S. 140–141

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Propagowanie innowacyjnych technologii wykorzystania odpadów wydobywczych w krajach nadbałtyckichPromotion of innovative technologies enabling utilization of mining waste materials in the Baltic states / Iwona KUCZYŃSKA, Radosław POMYKAŁA // W: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG. Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2011. — Na okł., s. tyt. i w żywej paginie: Komeko 2011. — ISBN: 978-83-60708-47-7. — S. 41–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Recykling metali nieżelaznych, szlachetnych i krytycznych pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego : stan obecny i perspektywyRecycling of non-ferrous, precious and critical metals coming from waste electrical and electronic equipment : current state and prospects / Paweł Gajowski, Janusz Ostapiuk, Józef Czernecki, Ryszard Chamer, Zygmunt Kurek, Arkadiusz Szpakowski, Iwona KUCZYŃSKA, Jerzy Kozłowski // W: „Recykling metali nieżelaznych” : konferencja międzynarodowa : Kraków, Poland 6–8. 02. 2013 : streszczenia referatów = “Recycling of non-ferrous metals” international conference abstracts. — Kraków : [s. n.], 2013. — Opis częśc. wg okł.. — S. 34. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Some aspects of converting exploitation waste into marketable productsNiektóre aspekty konwersji odpadów eksploatacyjnych w produkty użyteczności rynkowej / Iwona KUCZYŃSKA, Anna Bednarek, Danuta Marcinkiewicz, Tadeusz Koperski // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/1, s. 309–318. — Bibliogr. s. 317, Streszcz., Abstr.. — 21st World Mining Congress & Expo 2008 : New challenges and visions for mining : Risk management & subsidence engineering : Sustainable development in mining industry (incl. mine closure) : Kraków 7–11 września 2008 / eds. R. Hejmanowski [et al.]. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

 • keywords: mineral aggregates, coal waste, waste recovery, transformation of waste into product, aggregates for road-constructing

24
 • Some aspects of converting exploitation waste into marketable products / Iwona KUCZYŃSKA, Anna Bednarek, Danuta Marcinkiewicz, Tadeusz Koperski // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 47–48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Zarządzanie środowiskowe w górnictwie węgla kamiennego w aspekcie minimalizacji odpadów[Environmental management in hard coal mining in the aspect of minimizing waste] / Iwona KUCZYŃSKA, Anna Bednarek, Danuta Marcinkiewicz // W: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska systemy przeróbcze surowców mineralnych : monografia / red. nacz. Adam Klich, Andrzej Meder. — Gliwice : Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 2008. — Na s. tyt. dod.: Komeko 2008. — ISBN: 978-83-60708-18-7. — S. 29–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych