Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Kucharczyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Analiza piramidalna w kontroli finansowejPyramidal analysis in financial control / Andrzej KUCHARCZYK // W: Zarządzanie finansami : klasyczne zasady – nowoczesne narzędzia : materiały z III międzynarodowej konferencji naukowej : Międzyzdroje, 10–12 kwietnia 2002 r, T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. — Szczecin : USz, 2002. — Na okł. dodatkowo: Czas na pieniądz. — S. 133–143. — Bibliogr. s. 143, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Czynniki generowania zysku ze sprzedaży produktów przedsiębiorstwaFactors of generating profit of sale in an enterprise / Andrzej KUCHARCZYK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / pod red. nauk. Andrzeja Podobińskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 131–136. — Bibliogr. s. 136, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Integrating function of control in company management / Andrzej KUCHARCZYK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : jubileuszowa X międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 22–23 listopada 2007 = Enterprise management : theory and practice : X jubilee international scientific conference / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-156-2. — S. 124–130. — Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Kierunki racjonalizacji rachunkowości zarządczej w obszarze działalności operacyjnej przedsiębiorstwa[Guidelines of managerial accounting rationalization in the enterprise operational activity area] / Andrzej KUCHARCZYK // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych : teoria i praktyka / pod red. Wiktora Krawczyka. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2005. — Książka jest rezultatem VI konferencji naukowej nt. „Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych : teoria i praktyka” : Zakopane, 13–15 czerwca 2005 roku. — ISBN10: 83-922045-1-4. — S. 316–328. — Bibliogr. s. 328, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Kontrola kierownicza w controllingu operacyjnym[Managerial control in enterprise's operational controlling system] / Andrzej KUCHARCZYK // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych : teoria i praktyka : praca zbiorowa, Cz. 5 / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. — Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o. o., 2004. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-89823-05-5. — S. 144–154. — Bibliogr. s. 154, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Metodyka operacyjnej kontroli kierowniczej w zarządzaniu przedsiębiorstwemMethods of managerial control in the industrial enterprise / Andrzej KUCHARCZYK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 151, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 121). — Bibliogr. s. 146–[152], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • O pewnych istotnych aspektach kontroli funkcjonalnej w organizacjiAbout some valid aspects of the functional control in an organization / Andrzej KUCHARCZYK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management ; ISSN 0137-5466. — 2005 nr 2, s. 53–64. — Bibliogr. s. 63–64, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: kontrola funkcjonalna, zarządznie przedsiębiorstwem

  keywords: enterprise management, functional control

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Problematika sledování efektivnosti ve vícefázových výrobních procesech[Problems of effectiveness control in the production systems with co-operational bindings] / Andrzej KUCHARCZYK // W: Finanční a logistické řízení – 2005 : sborník referátů z mezinárodní konference : Malenovice, 9.–10.6.2005 Česká republika / Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — ISBN10: 80-248-0854-4. — S. 178–180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Problemy budżetowania i kontroli budżetowej w układach kooperacyjnych produkcji[Problems of bugdeting and budgetary control in the co-operational production systems] / Andrzej KUCHARCZYK // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, Cz. 4 / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka ; Wydział Zarządzania AGH. Katedra Zarządzania Finansami. — Kraków : KZF WZ AGH, 2003. — S. 115–124. — Bibliogr. s. 124, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Problemy uwiarygodnienia wartości kosztowych w relacji CVP dla produkcji wielofazowejProblems of lending credence to values of variable and fixed costs in a CVP relationship for multiphase production / Andrzej KUCHARCZYK // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych : teoria i praktyka : praca zbiorowa / red. Wiktor Krawczyk. — Kraków ; Zakopane : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007. — (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 467. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842 ; nr 7). — S. 345–356. — Bibliogr. s. 356, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Specyfika logistycznego sterowania produkcją w wielofazowych procesach aparaturowych[Problems of production process control in the multiphasic production systems] / Andrzej KUCHARCZYK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2004 nr 6, s. 17–19

 • słowa kluczowe: sterowanie produkcją, procesy aparaturowe, koncepcja logistyczna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Specyfika realizacji rachunku kosztów na potrzeby zarządzania produkcjąSpecificity of implementation of cost accounting for production management / Andrzej KUCHARCZYK // W: Koszty w zarządzaniu przedsiębiorstwem : standardy międzynarodowe / pod red. nauk. Marii Nowickiej-Skowron ; Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Katowicach, Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — ISBN10: 837464074X. — S. 163–170. — Bibliogr. s. 170, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: