Wykaz publikacji wybranego autora

Henryk Kucha, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7003817571

PBN: 900430
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Authigenic, bacterial heavy metal sulphides and oxysulphides polluting Przemsza river sediments, $Zn-Pb$ and black coal mining area, Poland / H. KUCHA, M. SKWARCZEK // W: Goldschmidt2015 [Dokument elektroniczny] : 25\textsuperscript{th} anniversary : Prague, August 16–21 2015 : [abstracts]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2015]. — S. 1703. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://goldschmidt.info/2015/uploads/abstracts/finalPDFs/A-Z.pdf [2015-08-31]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • A multistage origin for Kupferschiefer mineralization / David H.\M. Alderton, David Selby, Henryk KUCHA, Derek J. Blundell // Ore Geology Reviews ; ISSN 0169-1368. — 2016 vol. 79, s. 535–543. — Bibliogr. s. 542–543, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-05-15. — tekst: https://goo.gl/29B9k4

 • keywords: Poland, Kupferschiefer, red bed copper, Re-Os dating, Southern Permian Basin

3
 • Bacterially induced micro- and nano-textures of massive sulphides, Silvermines ${Zn-Pb}$ deposit, Ireland / KUCHA H., Raith J. G., Southam G. // Acta Universitatis Szegediensis ; ISSN 0324-6523. Acta Mineralogica-Petrographica / University of Szeged. Abstract Series ; ISSN 1589-4835. — 2010 vol. 6, s. 381. — Toż W: IMA 2010 Budapest [Dokument elektroniczny] : bonds and bridges : the 20th General meeting of the International Mineralogical Association : 21–27 August 2010, Budapest, Hungary : CD of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — IMA2010 : 20th general meeting of the International Mineralogical Association : 21–27 August, 2010 Budapest, Hungary : abstracts / eds. Luminiţa Zaharia, [et al.]. — Szeged : Department of Mineralogy, Geochemistry and Petrology, University of Szeged, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Badania genezy cechsztyńskich złóż miedzi w PolsceGenetic investigations of copper Zechstein deposits, Poland / Henryk KUCHA, Maciej PAWLIKOWSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2010 t. 36 z. 4, s. 513–538. — Bibliogr. s. 532–537, Abstr., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/add-ons/pdf.png

 • słowa kluczowe: halokineza, czarne łupki, autooksydacja, górna chłodna solanka, dolna gorąca solanka, KCl, mieszania solanek

  keywords: black shale, alokinesis, autooxidation, lower hot brine, upper cold brine, sylvite, brine mixing, , onvection,, base metals

5
 • Base metal accumulation by sulphate reducing bacteria – examples from carbonate-hosted $Zn-Pb$ deposits and recent polluted river sediments / KUCHA H., Raith J. G., SKWARCZEK M., WÓJCIK R. // W: 29\textsuperscript{th} IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : sedimentology in the heart of the Alps : 10\textsuperscript{th}–-13\textsuperscript{th} September 2012, Schladming, Austria / eds. S. Missoni, HJ Gawlick ; International Association of Sedimentologists. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Leoben] : IAS, 2012. — 1 dysk optyczny. — S. 611. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Charakterystyka mineralizacji kruszcowej Cechsztynu na obszarze Weisswasser w NiemczechThe characteristics of ore mineralization in the Weisswasser copper district, Germany / Henryk KUCHA, Bartłomiej W. Bil // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2017 nr 468, s. 143–151. — Bibliogr. s. 150, Streszcz., Abstr.. — 60. rocznica odkrycia złóż rud miedzi w Polsce oraz 100. rocznica urodzin ich odkrywcy – doc. dr. Jana Wyżykowskiego = The 60th anniversary of the discovery of the copper deposit in Poland and the 100th birthday anniversary of its discoverer Dr Jan Wyżykowski / pod red. Stanisława Z. Mikulskiego. — tekst: https://goo.gl/GcMbRZ

 • słowa kluczowe: łupek miedzionośny, mikrotektonika, pompowanie sejsmiczne, Weisswasser, niecka północnosudecka

  keywords: Kupferschiefer, microtectonics, seismic pumping, Weisswasser, North Sudetic Basin

7
 • Determination of the new mineral cell parameters in the triclinic system / Magdalena WDOWIN, Henryk KUCHA // W: IX\textsuperscript{th} International geological conference of Ph. D. students and young scientists : Zawoja–Herl'any, 3\textsuperscript{rd}–6\textsuperscript{th} April 2008 : extended abstracts. — [Poland : s. n.], [2008]. — ISBN: 978-83-60958-10-0. — S. 105

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Determination of the new mineral cell parameters in the triclinic system / M. WDOWIN, H. KUCHA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2008 vol. 40 no. 3–4 dod.: Geovestník, s. 277. — 9th international geological conference of PhD. students and young scientists : Zawoja – Herl'any 2008, 3.–6. 4. 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Evidence for microbial activity in the formation of carbonate-hosted Zn-Pb deposits / H. KUCHA, J. Raith // W: EGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : General Assembly 2009 : Vienna, Austria, 19–24 April 2009 / EGU. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vienna : EGU], [2009]. — 1 dysk Flash. — (Geophysical Research Abstracts ; ISSN 1607-7962 ; 2009 vol. 11). — S. [1–2] nr 3738. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Fossil sulfide bacterial mats from Bleiberg Zn-Pb deposit, Austria / H. KUCHA, J. G. Raith // W: Goldschmidt 2009 [Dokument elektroniczny] : "Challenges to our volatile Planet" : June 21–26 Davos, Switzerland] : abstracts / Geochemical Society and the European Association of Geochemistry. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], [2009]. — 1 dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Genesis of the Silesian-Krakow ${Zn-Pb}$ deposits, Poland: based on tectogenetic and petrogenetic analysis / Wiesław V. Bogacz, Harry H. KUCHA, Philip F. Klimkiewicz // W: Let's talk ore deposits : proceedings of the eleventh biennial SGA meeting : Antofagasta, Chile, 26–29 September 2011, Vol. 1 / Society for Geology Applied to Mineral Deposits, Universidad Catolica del Norte, Chile. — Antofagasta : Ediciones Universidad Católica del Norte, [2011]. — ISBN: 978-956-287-329-1. — S. 309–311. — Bibliogr. s. 311, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Geochemia[Geochemistry] / Henryk KUCHA, Wojciech MAYER // W: Monografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — ISBN: 978-83-922065-7-6. — S. 197–207. — Bibliogr. [dla całej części 2] s. 287–308

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
14
 • Microbial sphalerite formation in carbonate-hosted ${Zn-Pb}$ ores, Bleiberg, Austria: micro- to nanotextural and sulfur isotope evidence / H. KUCHA, E. Schroll, J. G. Raith, S. Halas // Economic Geology ; ISSN 0361-0128. — 2010 vol. 105 iss. 5, s. 1005–1032. — Bibliogr. s. 122–123, Abstr.

 • keywords: precipitation, fractionation, dolomite, deposit modeling, sulfides, sulfate-reducing bacteria, Eastern Alps, Carinthia, biofilms, Ireland

15
 • Mineral deposits of the Fore-Carpathian region and weathering processes of monuments in polluted atmosphere in Kraków (SW Poland) / ed. Marek Michalik ; aut.: Wanda Wilczyńska-Michalik, Marek Michalik, Andrzej Ślączka, Harry KUCHA // Acta Universitatis Szegediensis ; ISSN 0324-6523. Acta Mineralogica-Petrographica : field guide series ; ISSN 2061-9766. — 2010 vol. 16, s. 1–53. — Bibliogr. s. 26–31. — IMA2010 : 20th general meeting of IMA : Budapest, 21–27 August 2010. — Szeged : Department of Mineralogy, Geochemistry and Petrology, University of Szeged, [2010]. — ISBN 978-963-306-048-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Minerały autigeniczne i osady w strefie hyporeicznej aluwiów Białej Przemszy zanieczyszczonej przez górnictwo rud metaliAuthigenic minerals and sediments in the hyporheic zone of the Biała Przemsza River polluted by metal ore mining / D. CISZEWSKI, H. KUCHA, M. SKWARCZEK // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2017 vol. 65 nr 10/1, s. 650–660. — Bibliogr. s. 660, Abstr.

 • keywords: pollution, mineralogy, river sediments, hyporheic zone, Biała Przemsza

17
 • Natural occurrence of graphene and its formation by epitaxial growth on the 001 planes of mica minerals / Henryk KUCHA, Władysław OSUCH, Bogdan RUTKOWSKI, Adam KRUK // W: EM2014 : XV international conference on Electron Microscopy : 15–18 September, 2014, Kraków, Poland : programme and abstracts / AGH University of Science and Technology. International Centre of Electron Microscopy for Materials Science. Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science, Polish Society for Microscopy, Committee of Materials Science of the Polish Academy of Sciences. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-48-3. — S. 30–31. — Bibliogr. s. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Noble metals in organic matter and clay-organic matrices, Kupferschiefer, Poland / H. Kucha, W. PRZYBYŁOWICZ // Economic Geology ; ISSN 0361-0128. — 1999 vol. 94 no. 7, s. 1137–1162. — Bibliogr. s. 1160–1162. — W. Przybyłowicz - dod. afiliacja: University of the Witwatersrand, Schonland Research Centre, South Africa

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Obieg mineralogiczno-geochemiczny pierwiastków ciężkich $Pb, Zn, As, Fe, Cu, Cd, Tl$ i $S$ w środowisku uwalnianych przez górnictwo i hutnictwo $Zn-Pb$ oraz przemysł energetyczny oparty na węglu kamiennym[Mineralogical and geochemical circulation of $Pb, Zn, As, Fe, Cu, Cd, Tl$ and $S$ in the environment related to $Zn-Pb$ mining and metallurgy industry and hard coal based power generation] / Henryk KUCHA, Marian SKWARCZEK // W: Transformacja zanieczyszczeń w środowisku : ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 11–12 grudzień 2014 : materiały konferencyjne / AGH. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Ochrony Środowiska, IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 28–29. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Superstructuring in the garavellite-berthierite solid solution series $FeSbBiS_{4} - (Fe_{2}Sb_{2}Bi_{2}S_{8} - Fe_{2}Sb_{3}BiS_{8}$, a TEM and XRD micro diffraction study / Henryk KUCHA, Heinz Mali, Władysław OSUCH, Oskar Paris // W: EM2014 : XV international conference on Electron Microscopy : 15–18 September, 2014, Kraków, Poland : programme and abstracts / AGH University of Science and Technology. International Centre of Electron Microscopy for Materials Science. Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science, Polish Society for Microscopy, Committee of Materials Science of the Polish Academy of Sciences. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-48-3. — S. 172–173

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Wstępne badania geochemii talu i arsenu w rudach ${Zn-Pb}$ Górnego ŚląskaThe preliminary research of the geochemistry of thallium and arsenic in the Upper Silesian ${Zn-Pb}$ ore district / Henryk KUCHA, Bernadeta RAJCHEL // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 151–158. — Bibliogr. s. 158, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych