Wykaz publikacji wybranego autora

Ksenia Mochnacka, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • Aleksandra Kostecka (1933-1998) / Ksenia MOCHNACKA, Jacek MATYSZKIEWICZ // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2000 vol. 70 no. 1, s. 103–104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Cassiterite from Rędziny and its relationship to the tin – bearing schist of Izera area (SW Poland) / K. MOCHNACKA, A. PIECZKA, B. GOŁĘBIOWSKA, A. Kozłowski // W: Mineral deposits at the beginning of the 21st century : proceedings of the joint sixth Biennial SGA-SEG Meeting : Kraków 26–29 August 2001 / ed. Adam Piestrzyński [et al.]. — Lisse [etc.] : A. A. Balkema Publishers, 2001. — ISBN10: 9026518463. — S. 457–460. — Bibliogr. s. 460, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Formy występowania barytu w górnośląskich złożach rud cynku i ołowiu na przykładzie złoża Pomorzany[Forms of barite occurrence in the Upper-Silesian Zn and lead ore deposits, an example of Pomorzany deposit] / Maria SASS-GUSTKIEWICZ, Ksenia MOCHNACKA, Jerzy Socha // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2000 z. 16, s. 131–147. — Bibliogr. s. 146–147. — Problemy genezy złóż rud, mineralogia, petrografia, geochemia : konferencja naukowa : Kraków, wrzesień 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Magnetite mineralization in Janowa Góra (Lower Silesia) – preliminary reportOkruszczowanie magnetytem w Janowej Górze na Dolnym Śląsku (wstępny komunikat) / Ksenia MOCHNACKA, Marian BANAŚ, Jerzy JANCZYSZYN // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2003 vol. 34 no. 2, s. 31–39. — Bibliogr. s. 38–39, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Magnetite-sulphide mineralisation in the Szklarska Poręba area, SW Poland (preliminary report) / Ksenia MOCHNACKA, Adam PIESTRZYŃSKI // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2001 z. 19, s. 122–124. — Bibliogr. s. 124. — 8\textsuperscript{th} Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : in memory of Kazimierz Smulikowski on the centennial anniversary of his birth and 300 years of the Wrocław University : Lądek Zdrój, 19–21. 10. 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • New insights into the mineralization of the Czarnów ore deposit (West Sudetes, Poland) / Ksenia MOCHNACKA, Teresa Oberc-Dziedzic, Wojciech MAYER, Adam PIECZKA, Michał GÓRALSKI // Geologia Sudetica ; ISSN 0072-100X. — 2009 vol. 41, s. 43–56. — Bibliogr. s. 55–56, Abstr.. — tekst: http://gs.ing.pan.pl/41_PDF/GS41_043-056.pdf

 • keywords: Karkonosze-Izera Massif, Izera-Kowary Unit, Czarnów Schist Formation, Czarnów deposit, arsenopyrite, pyrrhotite, geothermometry, fluid inclusions, hydrothermal mineralization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Occurrence and genetic relationships of uranium and thorium mineralization in the Karkonosze-Izera Block (the Sudety Mts, SW Poland)Wystąpienia mineralizacji uranowej i torowej w bloku Karkonosko-Izerskim i ich relacje genetyczne (Sudety, Polska) / Ksenia MOCHNACKA, Marian BANAŚ // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2000 vol. 70 no. 2, s. 137–150. — Bibliogr. s. 147–149, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/70_2_137_150.pdf

 • keywords: uranium, thorium, vein type mineralisation, disseminated mineralization, Karkonosze-Izera Block, Karkonosze granite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Occurrence of sulphides in Sowia Dolina near Karpacz (SW Poland) - an example of ore mineralization in the contact aureole of the Karkonosze graniteWystąpienie siarczków w Sowiej Dolinie koło Karpacza - przykład mineralizacji kruszcowej w aureoli kontaktowej granitu Karkonoszy (Sudety, Polska) / Ksenia MOCHNACKA, Teresa Oberc-Dziedzic, Wojciech MAYER, Adam PIECZKA, Michał GÓRALSKI // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2007 vol. 38 no 2, s. 185–207. — Bibliogr. s. 204–206, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2008-11-21. — tekst: https://sciendo.com/article/10.2478/v10002-007-0026-5

 • keywords: Izera-Kowary Unit, ore mineralization, metamorphic envelope, Sowia Dolina, contact aureole, West Sudetes, Karkonosze granite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10002-007-0026-5

10
11
12
 • Petrology of cassiterite aggregates from Gierczyn area, SW Poland / K. MOCHNACKA, W. MAYER, A. PIESTRZYŃSKI, H. KUCHA // W: Mineral deposits : processes to processing : proceedings of the fifth biennial SGA meeting and the tenth quadrennial IAGOD symposium, London, United Kingdom 22–25 August 1999, Vol. 1 / ed. C. J. Stanley et al.. — Rotterdam ; Brookfield : A. A. Balkema, 1999. — S. 397–400. — Bibliogr. s. 399–400, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Pierwiastki ziem rzadkich w łupkach łyszczykowych rejonu Gierczyna (Pasmo Kamienickie, Sudety Zachodnie) : odczyt nr 772 wygłoszony w dniu 23. 04. 1998 : [dokument elektroniczny][Rare earth elements in mica schists of Gierczyn region (Stara Kamienica Belt, Western Sudety Mts.)] / Wojciech MAYER, Ksenia MOCHNACKA, Jerzy JANCZYSZYN. — [Wrocław : s. n.], 1998. — [3] s.. — Tryb dostępu: http://www.ing.uni.wroc.pl/simptgwroc/w772.htm [2019-08-10]. — Bibliogr. s. [2]–[3]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Pierwiastki ziem rzadkich w łupkach łyszczykowych rejonu Gierczyna (Pasmo Kamienickie, Sudety Zachodnie)[Rare earth elements in mica schists from Gierczyn (Kamienickie Range, Western Sudety Mts.)] / Wojciech MAYER, Ksenia MOCHNACKA, Jerzy JANCZYSZYN // W: Streszczenia referatów : (lata 1998–1999), Z. 2 / Uniwersytet Wrocławski. Instytut Nauk Geologicznych ; Polskie Towarzystwo Geologiczne. Oddział Wrocławski. — Wrocław : UW, 2000. — S. 21–24. — Bibliogr. s. 23–24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Prawidłowości wykształcenia mineralizacji kruszcowej w metamorficznej osłonie granitu Karkonoszy – próba powiązania ze środowiskiem geotektonicznym[Regularities of ore mineralization development within metamorphic cover of Karkonosze Mts. – an attempt of connection with geotectonic environment] / Ksenia MOCHNACKA // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2000 z. 16, s. 223–258. — Bibliogr. s. 250–258. — Problemy genezy złóż rud, mineralogia, petrografia, geochemia : konferencja naukowa : Kraków, wrzesień 2000 / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Przestrzenny model złoża kopalni Wolność w Kowarach[Spatial model of the Wolność mine deposit in Kowary] / Katarzyna D. Zagożdżon, Ksenia MOCHNACKA // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 134

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Sulphide mineralization in Žacléřské Boudy (Se metamorphic cover of the Karkonosze granite) : results of regional or contact-metamorphic activity / Ksenia MOCHNACKA, Andrzej Kozłowski, Karel Posmourný // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2002 z. 20, s. 149–152. — Bibliogr. s. 151–152. — 9th [Ninth] meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : 50th [fiftieth] anniversary of the Faculty of Geology of the Warsaw University. Mineralogical Sciences : Szklarska Poręba, October 17–20, 2002 / MSP. — [Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Geologii, 2002]. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Teresa Śmigielska 1927–2017 / Ksenia MOCHNACKA // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2018 vol. 66 nr 3, s. 141. — Afiliacja autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ti remobilization and sulphide/sulphoarsenide mineralization in amphibolites: effect of granite intrusion (the Karkonosze-Izera Massif, SW Poland) / Ksenia MOCHNACKA, Teresa Oberc-Dziedzic, Wojciech MAYER, Adam PIECZKA // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2008 vol. 52 no. 4, s. 349–368. — Bibliogr. s. 368. — tekst: http://gq.pgi.gov.pl/article/view/7498/6148

 • keywords: Ti mineralization, contact metamorphism, Karkonosze granite, hydrothermal sulphide sulphoarsenide mineralization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Uwagi o mineralizacji siarczkowej towarzyszącej strefom cynonośnym Pasma Kamienickiego (Sudety Zachodnie)Discussion on the sulphide mineralization related to the tin-bearing zones of the Kamienica schists belt (Western Sudety Mountains, SW Poland) / PIESTRZYŃSKI Adam, MOCHNACKA Ksenia // W: Sudety Zachodnie: od wendu do czwartorzędu / pod red. Wojciecha Ciężkowskiego, Juranda Wojewody, Andrzeja Żelaźniewicza ; Polskie Towarzystwo Geologiczne. — Wrocław : WIND, 2003. — ISBN10: 8390812789. — S. 169–182. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: