Wykaz publikacji wybranego autora

Danuta Krzysztoń, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • Analiza emisji akustycznej zarejestrowanej podczas ściskania próbek piaskowca i węglaAnalysis of the acoustic emission registered during compression of sandstone and coal samples / Jerzy Gawryś, Danuta KRZYSZTOŃ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 1, s. 9–33. — Bibliogr. s. 32–33, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-01/GG_2007_1_01.pdf

 • słowa kluczowe: charakterystyka naprężeniowo-odkształceniowa, sztywna maszyna wytrzymalościowa, komora wysokociśnieniowa, aktywność akustyczna, widmo amplitudowe

  keywords: stress-strain characteristics, stiff testing machine, high pressure chamber, acoustic activity, amplitude spectrum

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Eksperymentalne badania parametrów naprężeniowo-odkształceniowych skał w jednoosiowym i trójosiowym stanie naprężeniaExperimental investigations of stress-strain parameters in uniaxial and triaxial state of stresses / Danuta KRZYSZTOŃ // W: Warsztaty 2002 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Rozwiązania inżynierskie dla potrzeb ochrony terenów górniczych : Ustroń Śl. [Śląski], 27–29 maja 2002 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : IGSMiE PAN, 2002. — (Seria: Sympozja i Konferencje ; nr 55) ; (Warsztaty Górnicze). — Na okł. także tyt.: Problematyka inżynierska z zakresu ochrony terenów górniczych. — S. 345–359. — Bibliogr. s. 358–359, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Frictional resistance in the post-critical failure of rock samples caused by triaxial compressionOpór tarcia w pokrytycznym niszczeniu próbek skalnych wywołanym trójosiowym ściskaniem / Danuta KRZYSZTOŃ // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2007 vol. 52 iss. 3, s. 387–408. — Bibliogr. s. 407–408. — 2nd national conference on Rock mechanics : Gliwice, Poland : November 30, 2006. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/view/504/513

 • słowa kluczowe: stabilny poślizg, poślizg przerywany, opór tarcia, kruche pękanie, ciśnienie okólne, ciągliwe płynięcie

  keywords: brittle fracture, stick-slip, stable sliding, frictional resistance, ductile flow, confining pressure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Investigations of rocks under triaxial compression at confining pressure from 0 to 70 MPaBadania trójosiowego ściskania skał przy wartości ciśnienia okólnego w zakresie 0-70 MPa / Danuta KRZYSZTOŃ, Urszula Sanetra // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2003 vol. 48 iss. 2, s. 231–252. — Bibliogr. s. 251–252, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Krytyczne i pokrytyczne własności próbek skalnych badanych w konwencjonalnym trójosiowym ściskaniu w sztywnej maszynie wytrzymałościowej[Critical and post-critical properties of rock samples tested in the conventional triaxial compression in a stiff testing machine] / Danuta KRZYSZTOŃ, Urszula Sanetra, Danuta Szedel // Seria: Konferencje. — 1998 no. 26, s. 69–80. — Bibliogr. s. 80. — Tąpania'98 : V konferencja naukowo-techniczna na temat: Bezpieczne prowadzenie robót górniczych : Ustroń, 18–20 listopada 1998

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Określenie skłonności skał do tąpań na podstawie badań próbek skalnych z kopalń Peru w sztywnej maszynie wytrzymałościowejDetermining the rock susceptibility to bumps on the basis of investigation of rock samples from Peru mines in a stiff testing machine / Danuta KRZYSZTOŃ, Ryszard WOSZ, Jerzy CIEŚLIK, Robert KLISOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2008 R. 32 z. 4, s. 23–39. — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Summ.. — tekst: http://goo.gl/kgBgv7

 • słowa kluczowe: energie właściwe w poszczególnych zakresach niszczenia próbki, wskaźniki skłonności skał do tąpań, przedkrytyczne i pokrytyczne własności skał

  keywords: pre-critical and post-critical properties of rocks, specific energies in particular ranges of sample failure, indexes of rock susceptibility to bumps

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Pokrytyczne własności skał w trójosiowym stanie naprężenia sygnalizowane emisją akustycznąPost-critical properties of rocks in triaxial state of stresses signalized by acoustic emission / Danuta KRZYSZTOŃ, Mirosława Bukowska, Urszula Sanetra, Jerzy Gawryś, M. Wadas // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2002 nr 5, s. 41–42. — Streszcz., Summ.. — Warsztaty Górnicze 2002 : problemy inżynierskie związane z ochroną środowiska w górnictwie : [VI sesja] / Wyższy Urząd Górniczy. — Katowice : WUG, 2002. — Opis część. wg wstępu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • The influence of friction force on the post-critical failure of rock samples subjected to triaxial compressionWpływ siły tarcia na pokrytyczne niszczenie próbek skalnych poddanych trójosiowemu ściskaniu / Danuta KRZYSZTOŃ // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2005 vol. 50 iss. 4, s. 517–536. — Bibliogr. s. 534–536. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/view/460/470

 • keywords: triaxial compression, stick-slip, stable sliding, coefficients of friction, stress-strain characteristic, friction force

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wpływ warunków kontaktowych w układzie strop-filar-spąg na wytrzymałość filarów węglowychInfluence of contact conditions in the set roof-pillar-floor on the strength of coal pillars / Danuta KRZYSZTOŃ // Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0990. — 2002 R. 26 z. 3, s. 173–185. — Bibliogr. s. 185, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: