Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Zagórski, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1898-8307 orcid iD

ResearcherID: GDT-1243-2022

Scopus: 57189245349

PBN: 5e70920a878c28a04738ef93

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 111, z ogólnej liczby 113 publikacji Autora


1
 • A comprehensive study on processing $Ti–6Al–4V$ ELI with high power EDM / Panagiotis KARMIRIS-OBRATAŃSKI, Emmanouil L. Papazoglou, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Krzysztof ZAGÓRSKI, Angelos P. Markopoulos // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 2 art. no. 303, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-01-08. — P. Karmiris-Obratański – dod. afiliacja: National Technical University of Athens. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/2/303/pdf

  orcid iD
 • keywords: titanium alloy, white layer, EDM, heat affected zone, machining performances

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14020303

2
 • A manual winch project with a two way ratchet mechanismProjekt ręcznej wciągarki z dwustronnym mechanizmem zapadkowym / Krzysztof ZAGÓRSKI, Daniel Stompor // Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering ; ISSN 2450-7326. — Tytuł poprz.: Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN: 0208-7448. — 2021 no. 2, s. 33–39, 40–46. — Bibliogr. s. 39, 46, Abstr., Streszcz.. — Tekst ang.-pol.. — tekst: http://www.miag.agh.edu.pl/wp-content/uploads/MINING_02_546_2021.pdf

 • słowa kluczowe: lina, samochód terenowy, zblocze, cięgno, mechanizm zapadkowy, wciągarka ręczna

  keywords: cable, off-road vehicle, pulley, rope, ratchet mechanism, manual winch

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/miag.2021.2.546.33

3
4
 • Adjustment of the yielding system of mechanical rock bolts for room and pillar mining method in stratified rock mass / Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI, Anna Zagórska // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 8 art. no. 2082, s. 1–23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 21–23, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-04-21. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/8/2082/pdf

  orcid iD
 • keywords: rock bolt support, yielding, load model of rock bolts, stratified rock mass

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13082082

5
 • Analiza energetyczna procesu obróbki tworzyw kruchych na przykładzie WPW-65[Energy analysis of machining brittle materials process on the example of WPW-65] / Krzysztof ZAGÓRSKI, Piotr RUSEK, Javier Mochon, Luis Felipe Verdera // W: Obróbka skrawaniem : współczesne problemy / pod red. Bogdana Kruszyńskiego. — Łódź : Politechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny, 2010. — (Szkoła Obróbki Skrawaniem ; 4). — ISBN10: 83-920269-3-4. — S. 433–440. — Bibliogr. s. 440

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza Pareto ANOVA cech geometrycznych wyrobów kształtowanych w ZSW w cyklu adaptacyjnym EDMPareto ANOVA analysis of geometrical features of the products machined during EDM adaptive cycle in the Integrated Manufacturing System / Halina NIECIĄG, Rafał KUDELSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI // PAR Pomiary Automatyka Robotyka ; ISSN 1427-9126. — 2017 R. 21 nr 4, s. 67–74. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: technika współrzędnościowa, zintegrowane systemy wytwarzania, inspekcja elektrod

  keywords: coordinate technique, integrated manufacturing systems, electrode inspection

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14313/PAR_226/67

7
8
9
 • Assessment of challenges to the adoption of IOT for the safety management of small construction projects in Malaysia: structural equation modeling approach / Ahsan Waqar, Muhammad Basit Khan, Nasir Shafiq, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI, Anna Zagórska // Applied Sciences (Basel) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2076-3417. — 2023 vol. 13 iss. 5 art. no. 3340, s. 1–24. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 21–24, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-03-06. — tekst: https://www.mdpi.com/2076-3417/13/5/3340/pdf?version=1678096123

  orcid iD
 • keywords: Internet of Things, IoT, safety management, Malaysia, small construction projects

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/app13053340

10
 • Badania laboratoryjne nośności i charakterystyk obciążeniowo-odkształceniowych kasztów czteropunktowych wypełnionych skałą płonnąLaboratory investigations of the load capacity and load-strain characteristics of four-point cribs filled with waste rocks / Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Andrzej SZUMIŃSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 7, s. 303–308. — Bibliogr. s. 308

 • słowa kluczowe: kaszt czteropunktowy, podporność kasztów, skała płonna

  keywords: four-point cribs, load capacity of cribs, waste rocks

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2015.7.1

11
 • Badania mechaniczne i materiałowe doczołowych połączeń blach stopu aluminium 2024-T3 wykonanych technologią FSW : [streszczenie][Mechanical and material tests of butt joints of 2024-T3 aluminum alloy sheets made using the FSW technology : abstract] / Szymon Kurpiel, Krzysztof ZAGÓRSKI // W: 56. konferencja studenckich kół naukowych pionu hutniczego [Dokument elektroniczny] : Kraków, 9 maja 2019 : materiały konferencyjne / pod red. Leszka Kurcza, Michała Pilarczyka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH, [2019]. — S. 283–284. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://tiny.pl/r8572 [2021-04-26]. — Koło Naukowe Mechaników ; afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badania możliwości diagnostycznych stanu procesu cięcia stali wysokociśnieniowym strumieniem wodnościernymInvestigation of diagnostic possibilities of the state cutting process of steel with high-pressure abrasive water jet / Rafał KUDELSKI, Halina NIECIĄG, Krzysztof ZAGÓRSKI // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe ; ISSN 1509-5878. — 2018 R. 19 nr 12 dod.: CD, s. 495–499. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 499. — tekst: http://ojs.inw-spatium.pl/index.php/Autobusy/article/view/570/504

  orcid iD
 • słowa kluczowe: diagnostyka, drgania mechaniczne, analiza sygnału, water jet

  keywords: signal analysis, mechanical vibrations, diagnostic, water jet cutting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24136/atest.2018.440

13
 • Badania procesu skrawania tworzyw węglowych WPW[Investigation of cutting WPW carbon materials] / Krzysztof ZAGÓRSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 88, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0461). — Bibliogr. s. 77–82. — ISBN: 978-83-7464-506-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badania rozdrobnienia wiórów przy skrawaniu tworzyw węglowychInvestigation on the dispersion of chips in carbon materials cutting / Józef KOŁODZIEJ, Andrzej SKORUPA, Krzysztof ZAGÓRSKI // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2004 R. 49 nr 4, s. 234–237. — Bibliogr. s. 237, Streszcz., Summ., Rez.

 • słowa kluczowe: tworzywa węglowe, obróbka skrawaniem, skrawanie swobodne, skrawanie nieswobodne, głowica frezerska, rozdrobnienie wiórów

  keywords: carbon materials, machining, free cutting, non free cutting, milling head, dispersion grade of chips

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Badania wpływu nastawialnych parametrów obróbki EDM na dokładność wymiarowo-kształtową i jakość powierzchni[Study of the effect of adjustable EDM machining parameters on dimensional and shape accuracy and surface quality] / Rafał KUDELSKI, Panagiotis KARMIRIS-OBRATAŃSKI, Ryszard MACHNIK, Krzysztof ZAGÓRSKI // W: Badania naukowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki : materiały konferencyjne : [praca zbiorowa] / pod red. Michała Mańki. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2022. — Materiały z konferencji jubileuszowej 70-lecia WIMiR "Badania naukowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki" : 26–27 maja 2022, Kraków. — Na okł. tytuł "Badanie naukowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki". — ISBN: 978-83-965598-1-4. — S. 23–28. — Bibliogr. s. 27–28, Streszcz.. — Afiliacja Autorów: Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

 • słowa kluczowe: stop tytanu, warstwa wierzchnia, obróbka elektroerozyjna, dokładność pomiarowo-kształtowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Badanie skrawalności tworzyw węglowych WPW-65 i podobnych[Investigations of mechanism of WPW-65 and other carbon composites machining] / Piotr RUSEK, Piotr SOKOŁOWSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI // W: Obróbka skrawaniem : innowacje, 2 / pod red. Jerzego Stósa. — Kraków : Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, 2008. — Książka wydana z okazji II Konferencji Szkoły Obróbki Skrawaniem : 24–26 września 2008, Bukowina Tatrzańska. — ISBN: 978-83-912887-8-8. — S. 394–401. — Bibliogr. s. 401

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Badanie wpływu parametrów skrawania na zużycie ostrzy głowic frezowych przy obróbce tworzyw węglowych WPW-65Analyses of the influence of cutting parameters for wear of head blade milling by machining of coal materials WPW-65 / Stanisław KRAWCZYK, Krzysztof ZAGÓRSKI // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2009 R. 40 nr 6, s. 59–67. — Bibliogr. s. 67, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Bezstopniowa przekładnia pasowa do napędu urządzeń ze sterowaną mocą silnika[Variable-speed transmission for machines with controlled motor power] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BERA Piotr, ZAGÓRSKI Krzysztof. — Int.Cl.: B62M 9/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 427304 A1 ; Opubl. 2020-05-04. — Zgłosz. nr P.427304 z dn. 2018-10-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2020  nr 10, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL427304A1.pdf

 • słowa kluczowe: przekładnia bezstopniowa

  keywords: continuously variable transmission

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Bezstopniowa przekładnia pasowa do napędu urządzeń ze sterowaną mocą silnika[Variable-speed transmission for machines with controlled motor power] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr BERA, Krzysztof ZAGÓRSKI. — Int.Cl.: B62M 9/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 235982 B1 ; Udziel. 2020-07-02 ; Opubl. 2020-11-16. — Zgłosz. nr P.427304 z dn. 2018-10-31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL235982B1.pdf

 • słowa kluczowe: przekładnia bezstopniowa

  keywords: continuously variable transmission

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Charakterystyka naprężeniowo-odkształceniowa obudowy kotwowej rozprężnej z podkładką wydrukowaną na drukarce 3D[Stress-strain characteristic of long expansion rock bolt support with bearing plate printed on the 3D printer] / Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI, Piotr DUDEK // W: XL zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : [Karpacz, 20–23 marca 2017] : materiały konferencyjne. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 68. — Bibliogr. s. 68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Choice of the arch yielding support for the preparatory roadway located near the fault / Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI, Anna Zagórska, Derek B. Apel, Jun Wang, Huawei Xu, Lijie Guo // W: Mining innovation, vol. 2 / ed. Krzysztof Skrzypkowski. — Basel, [etc.] : MDPI, cop. 2022. — ISBN: 978-3-0365-5535-5 ; e-ISBN: 978-3-0365-5536-2. — S. 1–21. — Bibliogr. s. 20–21, Abstr.. — Reprinted from: Energies 2022, 15, 3774, doi:10.3390/en15103774. — tekst: https://www.mdpi.com/books/pdfdownload/book/6201

 • keywords: fault, arch yielding support, RS3, minimal section method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Comparison of cost, material and time usage in FDM and SLS 3D printing methods / Rafał KUDELSKI, Jacek CIEŚLIK, Mykola Kulpa, Piotr DUDEK, Krzysztof ZAGÓRSKI, Rafał RUMIN // W: MEMSTECH 2017 [Dokument elektroniczny] : 2017 XIII\textsuperscript{th} international conference : perspective technologies and methods in MEMS design : Polyana[-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine], April 20–23, 2017 : proceedings = Perspektivnî tehnologìï ì metodi proektruvannâ MEMC (MEMSTECH) : materìali XIII mižnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï : 20–23 kvìtnâ, Polâna, Ukraïna / Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv Polytechnic National University, Ukraine, IEEE MTT/ED/AP/CPMT/SSC West Ukraine Chapter. — Dane tekstowe. — Lviv : [IEEE], 2017. — Dod. ISBN: 978-1-5386-4001-2 (electronic), 978-1-5386-4002-9 (print on demand). — ISBN: 978-1-5386-4000-5. — S. 12–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14, Abstr.. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047ei021b.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7937521

  orcid iD
 • keywords: cost, time, additive manufacturing, selective laser sintering, Fused Deposition Modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/MEMSTECH.2017.7937521

24
 • Cost, resources, and energy efficiency of additive manufacturing / Piotr DUDEK, Krzysztof ZAGÓRSKI // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 71

 • keywords: energy efficiency, additive manufacturing, sustainable manufacturing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25