Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Zagórski, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1898-8307 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57189245349

PBN: 5e70920a878c28a04738ef93

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 84, z ogólnej liczby 86 publikacji Autora


1
 • A comprehensive study on processing $Ti–6Al–4V$ ELI with high power EDM / Panagiotis KARMIRIS-OBRATAŃSKI, Emmanouil L. Papazoglou, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Krzysztof ZAGÓRSKI, Angelos P. Markopoulos // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 2 art. no. 303, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-01-08. — P. Karmiris-Obratański – dod. afiliacja: National Technical University of Athens. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/2/303/pdf

 • keywords: titanium alloy, white layer, EDM, heat affected zone, machining performances

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14020303

2
 • Adjustment of the yielding system of mechanical rock bolts for room and pillar mining method in stratified rock mass / Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI, Anna Zagórska // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 8 art. no. 2082, s. 1–23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 21–23, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-04-21. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/8/2082/pdf

 • keywords: rock bolt support, yielding, load model of rock bolts, stratified rock mass

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13082082

3
 • Analiza energetyczna procesu obróbki tworzyw kruchych na przykładzie WPW-65[Energy analysis of machining brittle materials process on the example of WPW-65] / Krzysztof ZAGÓRSKI, Piotr RUSEK, Javier Mochon, Luis Felipe Verdera // W: Obróbka skrawaniem : współczesne problemy / pod red. Bogdana Kruszyńskiego. — Łódź : Politechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny, 2010. — (Szkoła Obróbki Skrawaniem ; 4). — ISBN10: 83-920269-3-4. — S. 433–440. — Bibliogr. s. 440

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza Pareto ANOVA cech geometrycznych wyrobów kształtowanych w ZSW w cyklu adaptacyjnym EDMPareto ANOVA analysis of geometrical features of the products machined during EDM adaptive cycle in the Integrated Manufacturing System / Halina NIECIĄG, Rafał KUDELSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI // PAR Pomiary Automatyka Robotyka ; ISSN 1427-9126. — 2017 R. 21 nr 4, s. 67–74. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: technika współrzędnościowa, Zintegrowane Systemy Wytwarzania, inspekcja elektrod

  keywords: coordinate technique, Integrated Manufacturing Systems, electrode inspection

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14313/PAR_226/67

5
6
 • Badania laboratoryjne nośności i charakterystyk obciążeniowo-odkształceniowych kasztów czteropunktowych wypełnionych skałą płonnąLaboratory investigations of the load capacity and load-strain characteristics of four-point cribs filled with waste rocks / Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Andrzej SZUMIŃSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 7, s. 303–308. — Bibliogr. s. 308

 • słowa kluczowe: kaszt czteropunktowy, podporność kasztów, skała płonna

  keywords: four-point cribs, load capacity of cribs, waste rocks

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2015.7.1

7
 • Badania mechaniczne i materiałowe doczołowych połączeń blach stopu aluminium 2024-T3 wykonanych technologią FSW : [streszczenie][Mechanical and material tests of butt joints of 2024-T3 aluminum alloy sheets made using the FSW technology : abstract] / Szymon Kurpiel, Krzysztof ZAGÓRSKI // W: 56. konferencja studenckich kół naukowych pionu hutniczego [Dokument elektroniczny] : Kraków, 9 maja 2019 : materiały konferencyjne / pod red. Leszka Kurcza, Michała Pilarczyka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH, [2019]. — S. 283–284. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://tiny.pl/r8572 [2021-04-26]. — Koło Naukowe Mechaników ; afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania możliwości diagnostycznych stanu procesu cięcia stali wysokociśnieniowym strumieniem wodnościernymInvestigation of diagnostic possibilities of the state cutting process of steel with high-pressure abrasive water jet / Rafał KUDELSKI, Halina NIECIĄG, Krzysztof ZAGÓRSKI // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe ; ISSN 1509-5878. — 2018 R. 19 nr 12 dod.: CD, s. 495–499. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 499. — tekst: http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/article/view/570/504

 • słowa kluczowe: diagnostyka, drgania mechaniczne, analiza sygnału, WaterJet

  keywords: signal analysis, mechanical vibrations, diagnostic, WaterJet Cutting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24136/atest.2018.440

9
 • Badania procesu skrawania tworzyw węglowych WPW[Investigation of cutting WPW carbon materials] / Krzysztof ZAGÓRSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 88, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0461). — Bibliogr. s. 77–82. — ISBN: 978-83-7464-506-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badania rozdrobnienia wiórów przy skrawaniu tworzyw węglowychInvestigation on the dispersion of chips in carbon materials cutting / Józef KOŁODZIEJ, Andrzej SKORUPA, Krzysztof ZAGÓRSKI // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2004 R. 49 nr 4, s. 234–237. — Bibliogr. s. 237, Streszcz., Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badanie skrawalności tworzyw węglowych WPW-65 i podobnych[Investigations of mechanism of WPW-65 and other carbon composites machining] / Piotr RUSEK, Piotr SOKOŁOWSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI // W: Obróbka skrawaniem : innowacje, 2 / pod red. Jerzego Stósa. — Kraków : Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, 2008. — Książka wydana z okazji II Konferencji Szkoły Obróbki Skrawaniem : 24–26 września 2008, Bukowina Tatrzańska. — ISBN: 978-83-912887-8-8. — S. 394–401. — Bibliogr. s. 401

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badanie wpływu parametrów skrawania na zużycie ostrzy głowic frezowych przy obróbce tworzyw węglowych WPW-65Analyses of the influence of cutting parameters for wear of head blade milling by machining of coal materials WPW-65 / Stanisław KRAWCZYK, Krzysztof ZAGÓRSKI // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2009 R. 40 nr 6, s. 59–67. — Bibliogr. s. 67, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Bezstopniowa przekładnia pasowa do napędu urządzeń ze sterowaną mocą silnika[Variable-speed transmission for machines with controlled motor power] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BERA Piotr, ZAGÓRSKI Krzysztof. — Int.Cl.: B62M 9/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 427304 A1 ; Opubl. 2020-05-04. — Zgłosz. nr P.427304 z dn. 2018-10-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2020  nr 10, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL427304A1.pdf

 • słowa kluczowe: przekładnia bezstopniowa

  keywords: continuously variable transmission

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Bezstopniowa przekładnia pasowa do napędu urządzeń ze sterowaną mocą silnika[Variable-speed transmission for machines with controlled motor power] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr BERA, Krzysztof ZAGÓRSKI. — Int.Cl.: B62M 9/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 235982 B1 ; Udziel. 2020-07-02 ; Opubl. 2020-11-16. — Zgłosz. nr P.427304 z dn. 2018-10-31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL235982B1.pdf

 • słowa kluczowe: przekładnia bezstopniowa

  keywords: continuously variable transmission

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Charakterystyka naprężeniowo-odkształceniowa obudowy kotwowej rozprężnej z podkładką wydrukowaną na drukarce 3D[Stress-strain characteristic of long expansion rock bolt support with bearing plate printed on the 3D printer] / Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI, Piotr DUDEK // W: XL zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : [Karpacz, 20–23 marca 2017] : materiały konferencyjne. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 68. — Bibliogr. s. 68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Comparison of cost, material and time usage in FDM and SLS 3D printing methods / Rafał KUDELSKI, Jacek CIEŚLIK, Mykola Kulpa, Piotr DUDEK, Krzysztof ZAGÓRSKI, Rafał RUMIN // W: MEMSTECH 2017 [Dokument elektroniczny] : 2017 XIII\textsuperscript{th} international conference : perspective technologies and methods in MEMS design : Polyana[-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine], April 20–23, 2017 : proceedings = Perspektivnî tehnologìï ì metodi proektruvannâ MEMC (MEMSTECH) : materìali XIII mižnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï : 20–23 kvìtnâ, Polâna, Ukraïna / Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv Polytechnic National University, Ukraine, IEEE MTT/ED/AP/CPMT/SSC West Ukraine Chapter. — Dane tekstowe. — Lviv : [IEEE], 2017. — Dod. ISBN: 978-1-5386-4001-2 (electronic), 978-1-5386-4002-9 (print on demand). — ISBN: 978-1-5386-4000-5. — S. 12–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/s4J9To

 • keywords: cost, time, additive manufacturing, selective laser sintering, Fused Deposition Modeling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/MEMSTECH.2017.7937521

17
 • Cost, resources, and energy efficiency of additive manufacturing / Piotr DUDEK, Krzysztof ZAGÓRSKI // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 71

 • keywords: energy efficiency, additive manufacturing, sustainable manufacturing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
20
 • Ćwiczenie nr 1 : toczenie[Exercise no. 1 : turning] / Krzysztof ZAGÓRSKI // W: Obróbka ubytkowa : laboratorium / pod red. Edwarda Wantucha. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1743). — ISBN: 978-83-7464-950-6. — S. 83–104. — Bibliogr. s. 104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Dependency of the technological quality of elements made from multi layered materials on their shape in the water jet machining method : [abstract] / R. KUDELSKI, K. ZAGÓRSKI, J. CIEŚLIK // W: PCM-CMM [Dokument elektroniczny] : 4\textsuperscript{th} Polish Congress of Mechanics, 23\textsuperscript{rd} international conference on Computer Methods in Mechanics : 8–12.09.2019, Kraków, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : Cracow University of Technology], [2019]. — Dysk Flash. — S. [1] ID 470. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • keywords: technological quality, the water jet machining, multi layered materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Dependency of the technological quality of elements made from multi layered materials on their shape in the water jet machining method / Rafał KUDELSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI, Jacek CIEŚLIK // W: 4th Polish congress of Mechanics and the 23rd international conference on Computer methods in mechanics [Dokument elektroniczny] : 8–12 September 2019, Krakow, Poland / eds. Witold Cecot, Marek Kozień, Wojciech Lisowski, Kinga Nalepka, Jerzy Pamin, Wacław Reczek, Błażej Skoczeń. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA] : AIP Publishing, 2020. — (AIP Conference Proceedings ; ISSN 0094-243X ; vol. 2239). — e-ISBN: 978-0-7354-1998-8. — S. 020024-1–020024-4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 020024-4, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-05-22. — tekst: http://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/5.0008244?download=true

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1063/5.0008244

23
 • Determination of forecast load zones of room excavations in LGOM mines on the basis of numerical modeling / Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI, Mariusz KAPUSTA // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 59

 • keywords: numerical modeling, program Examine 3D, load of room excavation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Dokładność wymiarowo-kształtowa oraz warstwa wierzchnia elementów wytwarzanych metodą obróbki EDMThe dimensional accuracy and the surface layer parts manufactured by EDM machining / Krzysztof ZAGÓRSKI, Rafał KUDELSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Mariusz KAPUSTA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9964–9972. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9972, Streszcz.

 • słowa kluczowe: chropowatość powierzchni, obróbka elektroerozyjna, wskaźnik rozbicia

  keywords: surface layer, surface roughness, EDM, dimensional accuracy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: