Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Urbański, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7985-5663 orcid iD

ResearcherID: S-9430-2018

Scopus: 57191863576

PBN: 5e709208878c28a04738ee13

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Adaptacyjne modelowanie przestrzennego zróżnicowania jednostek klasyfikacyjnych gleb[Adaptive modelling of spatial diversification of soil classification units] / Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Krzysztof URBAŃSKI // W: Konferencja naukowo-techniczna Współczesne problemy geodezji i ochrony środowiska połączona z Ogólnopolskimi Targami Geodezyjnymi GeoExpo : Lublin, 19–20 maja 2016 : streszczenia prac. — [Lublin : Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie], [2016]. — S. 30–31

 • słowa kluczowe: SOM, algorytmy adaptacyjne, klasyfikacja gleb, GOP

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
 • Charakterystyka środowiska glebowego terenów rewitalizowanychCharacteristics of soils at revitalized areas / Krzysztof URBAŃSKI // W: Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja = Remediation, reclamation and revitalization / red. Grzegorz Malina. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2015. — ISBN: 978-83-89696-81-9. — S. 269–277. — Bibliogr. s. 275–277

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Impact and range assessment of anthropogenic salinity in the vicinity of communication routes on the example of national road no. 79 in KrakowOcena wpływu i zasięgu oddziaływania antropogenicznego zasolenia w pobliżu tras komunikacyjnych na przykładzie drogi krajowej nr 79 w Krakowie / Mateusz JAKUBIAK, Krzysztof URBAŃSKI // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 8997–9004. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9003–9004, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: zasolenie, zanieczyszczenie gleby, rozkład przestrzenny zanieczyszczeń, wpływ transportu

  keywords: soil contamination, impacts of transport, salinity, spatial distribution of pollutants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Impact and range assessment of antropogenic salinity in the vicinity of communication routes on the example of national road no. 79 in Krakow / Mateusz JAKUBIAK, Krzysztof URBAŃSKI // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts = X Krakowska konferencja młodych uczonych / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 81

 • keywords: soil contamination, impacts of transport, salinity, spatial distribution of pollutants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Porównanie skuteczności wybranych sieci opróbowań w odwzorowaniu rozkładu zanieczyszczeń glebDifferent soil sampling grids comparison in effectiveness of representation of soil pollution distribution / Joanna URBAŃSKA, Krzysztof URBAŃSKI // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 4). — Na okł. tyt.: IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-1-5. — S. 413–422. — Bibliogr. s. 421, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Potential ecological risk assessment and predicting zinc accumulation in soils / Agnieszka Baran, Jerzy Wieczorek, Ryszard Mazurek, Krzysztof URBAŃSKI, Agnieszka Klimkowicz-Pawlas // Environmental Geochemistry and Health ; ISSN 0269-4042. — 2018 vol. 40 iss. 1, s. 435–450. — Bibliogr. s. 448–450, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-02-22. — tekst: https://goo.gl/QnR6JT

  orcid iD
 • keywords: risk assessment, PCA, geostatistics, zinc, soil–zinc binding ability, bioavailable forms of zinc

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10653-017-9924-7

11
 • Potential ecological risk assessment and predicting zinc, cadmium and lead accumulation in soilsOcena ryzyka ekologicznego oraz zdolności gleb do akumulacji cynku, kadmu i ołowiu / Jerzy Wieczorek, Agnieszka Baran, Ryszard Mazurek, Krzysztof URBAŃSKI, Agnieszka Klimkowicz-Pawlas // W: ToxSe 2017 : VIII international scientific conference Toxic Substances in the Environment : Krakow, Poland, 14–15 September 2017 : book of abstracts / ed. by Tomáš Lošák [et al.]. — [Kraków] : Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agricultural, cop. 2017. — ISBN: 978-83-948965-0-8. — S. 134. — Bibliogr. s. 134. — K. Urbański - Błędnie przypisana afiliacja

 • keywords: risk assessment, PCA, geostatistics, metals, bioavailable forms of Zn, Cd, Pb, soil binding ability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Rekultywacja powierzchni użytkowanych przyrodniczo jako jeden z aspektów retardacji, na przykładzie fragmentu terenu byłych KZS "Solvay" i osiedla "Kurdwanów Nowy" : [abstrakt][Reclamation of lands utilized naturally as one of the "retardation" aspects : the case study: fragments of the former KZS "Solvay" and the estate "Kurdwanów Nowy"] / Mateusz JAKUBIAK, Krzysztof URBAŃSKI // W: III konferencja naukowa pt. "Retardacja materialnego przekształcania zasobów. Osiągnięcia, problemy, perspektywy" : 15–17 września 2016 r., Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy : program. — [Rzeszów : s. n.], [2016]. — S. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Rozwiązania urbanistyczne w kontekście rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń drogowych[Urban planning solutions in the context of the spread of pollution road] / Mateusz JAKUBIAK, Krzysztof URBAŃSKI // W: Konferencja naukowo-techniczna Współczesne problemy geodezji i ochrony środowiska połączona z Ogólnopolskimi Targami Geodezyjnymi GeoExpo : Lublin, 19–20 maja 2016 : streszczenia prac. — [Lublin : Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie], [2016]. — S. 41

 • słowa kluczowe: metale śladowe, ekrany akustyczne, zanieczyszczenie gruntu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Rtęć na tle innych pierwiastków śladowych gleb terenów przemysłowychThe content of Mercury in comparison to concentration of other trace elements in soils of industrial areas / Natalia FLORENCKA, Krzysztof URBAŃSKI, Piotr WOJTANOWICZ // W: Rtęć w środowisku : identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka / pod red. Lucyny Falkowskiej. — Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010. — ISBN: 978-83-7531-004-7. — S. 159–165. — Bibliogr. s. 164–165, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • The use of multilayer perceptrons in imaging spatial distribution of soil pollution with zinc / URBAŃSKI Krzysztof // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 429–434. — Bibliogr. s. 433–434, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • The use of Multilayer Perceptrons in imaging spatial distribution of soil pollution with zinc / Krzysztof URBAŃSKI // W: Sustainable development and eco-innovation in relation to the United Nations earth summit focus on green economy : proceedings of 14\textsuperscript{th} international conference : 6–8th September 2012 Kraków, Poland / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski, Małgorzata Śliwka ; AGH-UST Open University, Team of Environmental Biotechnology and Ecology, KGFiTŚ, WGGiIŚ AGH, W. Goetel's School of Environmental Protection Engineering in cooperation with the World Academy of Arts and Science (WAAS). — [Kraków : s. n.], 2012. — ISBN: 978-83-934620-0-1. — S. 109

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Właściwości fizyczne wybranych materiałów poflotacyjnychThe properties of select post-flotation materials / Krzysztof URBAŃSKI // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2004 t. 9 z. 2, s. 191–199. — Bibliogr. s. 198–199, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: właściwości fizyczne i chemiczne popiołów, materiały poflotacyjne

  keywords: post-flotation materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wykorzystanie parametru respiracji glebowej w planowaniu i kształtowaniu przestrzeni użytkowej : [abstrakt][Use of the soil respiration parameter in planning and shaping the living space : abstract] / Krzysztof URBAŃSKI, Mateusz JAKUBIAK // W: Innowacje w inżynierii kształtowania środowiska i geodezji : II konferencja naukowo-techniczna : [Lublin – Białka – Urszulin, 22–24 maja 2017 r.] / red. Krzysztof Jóźwiakowski, Przemysław Leń, Agnieszka Listosz. — Lublin : [s. n.], 2017. — ISBN: 978-83-930973-8-8. — S. 97–98. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, SIR, respiracja glebowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w badaniu zmian odczynu materiału glebowegoUsing artificial neural networks in predicting soil pH changes / Joanna URBAŃSKA, Krzysztof URBAŃSKI // W: Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych = Reclamation and revitalization of demoted areas / red. nauk. Grzegorz Malina. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2012. — (Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa ; PZITS 894/2012). — ISBN: 978-83-89696-50-9. — S. 227–235. — Bibliogr. s. 235

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Zastosowanie metod adaptacyjnych w ocenie stanu środowiska glebowegoApplying the adaptive applications in assessment of the environment soil state / Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Krzysztof URBAŃSKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 1, s. 29–39. — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2007-01/Geomatics_2007_1_03.pdf

 • słowa kluczowe: SIP, zarządzanie środowiskiem, algorytmy eksploracji danych, systemy neuro-rozmyte, FSM, komitety klasyfikatorów

  keywords: environment management, data mining algorithms, neuro-fuzzy systems, FSM (Feature Space Mapping), classifiers committees

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Zdolność migracji potencjalnie szkodliwych substancji z osadników byłych KZS „Solvay” do warstwy glebowej nadkładuThe ability of migration of potentially hazardous substances from the former KZS “Solvay” sedimentation ponds to the topsoil / Joanna URBAŃSKA, Krzysztof URBAŃSKI // W: Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych : praca zbiorowa = Reclamation and revitalization of demoted areas / pod red. Grzegorza Maliny. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2010. — (Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa ; nr 873). — ISBN: 978-83-89696-77-0. — S. 217–224. — Bibliogr. s. 224

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: