Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Szczotka, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1413-6254 orcid iD

ResearcherID: X-3776-2018

Scopus: 55322784800

PBN: 5e70920a878c28a04738ef75

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 36 publikacji Autora


1
 • Analiza techniczna i ekonomiczna wykorzystania ciepła geotermalnego w MZEC OławaTechnical and economical analysis of geothermal heat utilization in Oława’s heating plant / Jacek ZIMNY, Mieczysław Struś, Jakub SZYMICZEK, Krzysztof SZCZOTKA, Piotr MICHALAK // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2022 nr 5, s. 31–39. — Bibliogr. s. 37–39, Streszcz., Summ.. — J. Zimny, J. Szymiczek, K. Szczotka, P. Michalak – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — J. Zimny – dod. afiliacja: Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. J. Sokołowskiego

 • słowa kluczowe: energia geotermalna, ciepłownia geotermalna, studium wykonalności, samowystarczalność energetyczna, LCoH, sprężarkowe pompy ciepła dużej mocy, SPCDM

  keywords: geothermal energy, feasibility study, geothermal heating plant, high power compressor heat pumps, LCoH

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza wpływu zastosowania odnawialnych źródeł energii na charakterystykę energetyczną budynku jednorodzinnegoAnalysis of impact application of renewable energy sources on energy characteristics of a single-family building / Krzysztof SZCZOTKA, Jakub SZYMICZEK, Piotr MICHALAK // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2022 nr 5, s. 21–30. — Bibliogr. s. 29–30, Streszcz., Summ.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, energia pierwotna, charakterystyka energetyczna, energia końcowa, energia użytkowa

  keywords: renewable energy sources, energy performance, primary energy, final energy, utility energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of the energy efficiency heating system with a heat pump / Krzysztof SZCZOTKA // W: Energetyka i ochrona środowiska / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 2013. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 61) ; (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — ISBN10: 83-89772-72-8. — S. 243–251. — Bibliogr. s. 249, 251, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Badania efektywności energetycznej sprężarkowych pomp ciepła typu powietrze-woda[The research of energy efficiency compressor heat pumps air to water] / Krzysztof SZCZOTKA // W: Wybrane problemy energetyki zasobów odnawialnych : problematyka: „Czy Polska może być samowystarczalna energetycznie do 2030 roku z własnych zasobów odnawialnych – elektrownie jądrowe czy geotermalne?” : materiały naukowe XXII ogólnopolskiego forum zasobów, źródeł i technologii energetycznych „Ekoenergetyka 2015 – Kraków” : monografia naukowa / oprac. i red. Jacek Zimny, Mieczysław Struś, Sebastian Bielik. — Kraków ; Wrocław : Polska Geotermalna Asocjacja, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne, 2015. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej, Ekoenergetyki i Inżynierii Środowiska / red. nauk. serii Jacek Zimny ; t. 6). — ISBN: 978-83-63318-04-8. — S. 131–147. — Bibliogr. s. 145–147, Streszcz.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: pompy ciepła, efektywność energetyczna, teoria eksperymentu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania parametrów termodynamicznych sprężarkowej powietrznej pompy ciepła w celu poprawy efektywności energetycznejResearch of thermodynamic parameters of air compressor heat pump to improve energy efficiency / Krzysztof SZCZOTKA, Jacek ZIMNY, Mieczysław Struś, Piotr MICHALAK, Jakub SZYMICZEK // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2021 nr 2, s. 54–64. — Bibliogr. s. 63–64, Streszcz., Summ.. — J. Zimny - dod. afiliacja: Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. J. Sokołowskiego ; K. Szczotka, J. Zimny, P. Michalak, J. Szymiczek - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

  orcid iD
 • słowa kluczowe: pompy ciepła, COP, efektywność energetyczna, obiegi termodynamiczne

  keywords: heat pumps, energy efficiency, COP, thermodynamic cycles

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania zużycia ciepłej wody użytkowej w budynku szkolnym i sali gimnastycznejStudies on domestic hot water consumption in a school building and gym hall / Jacek ZIMNY, Piotr MICHALAK, Krzysztof SZCZOTKA, Tomasz Fiszer // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2013 t. 44 nr 1, s. 12–14. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: ciepła woda użytkowa, zużycie ciepłej wody, hot water, hot water consumption

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
 • Ecological school building heating using a hybrid heating system: heat pump and gas boiler : the concept, implementation, operation / ZIMNY Jacek, MICHALAK Piotr, SZCZOTKA Krzysztof // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2011 vol. 20 no. 4A, s. 351–355. — Bibliogr. s. 355, Abstr.

 • keywords: renewable energy, heat pumps, hybrid heating system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Efficiency of a compressor heat pump system in different cycle designs: a simulation study for low-enthalpy geothermal resources / Jakub SZYMICZEK, Krzysztof SZCZOTKA, Marian BANAŚ, Przemysław Jura // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2022 vol. 15 iss. 15 art. no. 5546, s. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-07-30. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/15/5546/pdf?version=1659173130

  orcid iD
 • keywords: renewable energy sources, geothermal energy, heat pump, COP, low enthalpy geothermal, Ebsilon, thermodynamic cycle design

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en15155546

12
 • Ekologiczne ogrzewanie budynku szkolnego z wykorzystaniem hybrydowego systemu grzewczego: pompa ciepła i kocioł gazowy : koncepcja, wykonanie, eksploatacjaEcological heating the school building using a hybrid heating system: heat pump and gas boiler : the concept, implementation, operation / Krzysztof SZCZOTKA // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011 : Kraków, 29 września–1 października 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2011. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 6). — Na okł. tyt.: VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-88519-12-3. — S. 485–493. — Bibliogr. s. 492–493, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Energy effectiveness or economic profitability? : a case study of thermal modernization of a school building / Piotr MICHALAK, Krzysztof SZCZOTKA, Jakub SZYMICZEK // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 7 art. no. 1973, s. 1–21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 17–21, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-04-02. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/7/1973/pdf

  orcid iD
 • keywords: primary energy, life span, thermal modernization, energy audit, SPBT, usable energy, air pollutants emission

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14071973

14
 • Energy efficiency policies in Poland and Slovakia in the context of individual well-being / Anna Barwińska-Małajowicz, Miroslava Knapková, Krzysztof SZCZOTKA, Miriam Martinkovičová, Radosław Pyrek // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2023 vol. 16 iss. 1 art. no. 116, s. 1–29. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 26–29, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-12-22. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/16/1/116/pdf?version=1672133181

  orcid iD
 • keywords: renewable energy sources, Poland, households, energy efficiency, Slovakia, entrepreneurial opportunities, state policy, well-being

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en16010116

15
 • Improving the energy efficiency of public utility buildings in Poland through thermomodernization and renewable energy sources — a case study / Anna Barwińska-Małajowicz, Radosław Pyrek, Krzysztof SZCZOTKA, Jakub SZYMICZEK, Teresa Piecuch // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2023 vol. 16 iss. 10 art. no. 4021, s. 1–21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19–21, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-05-11. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/16/10/4021/pdf?version=1683781431

  orcid iD
 • keywords: renewable energy sources, energy efficiency, case study, thermomodernization, desk research

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en16104021

16
 • Innowacyjne rozwiązania technologiczne w sprężarkowych pompach ciepła[Technological innovations in compressor heat pumps] / Krzysztof SZCZOTKA // W: Innowacje w odnawialnych źródłach energii [Dokument elektroniczny] : II konferencja naukowa : 30-31 marca 2023 r., Kraków : [książka abstraktów] / Polska Izba Ekologii, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : Polska Izba Ekologii], [2023]. — S. 13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://innowacjeoze.com/wp-content/uploads/2023/04/OZE-2023-book-of-abstract.pdf [2023-06-12]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Instalacja ogrzewcza z pompą ciepła i kotłem gazowym : ocena energetyczna przedsięwzięcia za pomocą pakietu RETScreen$®$Heating installation with heating pump and gas boiler : energy assessment of the system by using RETScreen$®$ package / Jacek ZIMNY, Piotr MICHALAK, Krzysztof SZCZOTKA // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2010 t. 41 nr 4, s. 127–129. — Bibliogr. s. 129, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Polsce – elektrociepłownia Rogoźno, obieg ORCPossibilities for use geothermal energy in Poland - modernisation of district heating system in town of Rogóźno / Jakub SZYMICZEK, Krzysztof SZCZOTKA, Jacek ZIMNY, Mieczysław Struś // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2023 nr 4, s. 15–22. — Bibliogr. s. 21–22, Streszcz., Summ.. — J. Szymiczek, K. Szczotka, J. Zimny - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; J. Zimny - dod. afiliacja: Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. J. Sokołowskiego, Kraków

 • słowa kluczowe: dublet geotermalny, sprężarkowe pompy ciepła dużej mocy, SPCDM, elektrociepłownia geotermalna, obieg ORC

  keywords: geothermal doublet, Organic Rankine Cycle, high power compressor heat pumps, geothermal CHP plant

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Polsce – modernizacja systemu ciepłowniczego miasta BukPossibilities for use geothermal energy in Poland - modernisation of the district heating system in the town of Buk / Jacek ZIMNY, Mieczysław Struś, Jakub SZYMICZEK, Krzysztof SZCZOTKA // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2023 nr 3, s. 59–64. — Bibliogr. s. 63–64, Streszcz., Summ.. — J. Zimny, J. Szymiczek, K. Szczotka - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; J. Zimny - dod. afiliacja: Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. J. Sokołowskiego, Kraków

 • słowa kluczowe: geotermia, dublet geotermalny, ORC, ciepłownia geotermalna, sprężarkowe pompy ciepła dużej mocy, SPCDM, Kalina, elektrociepłownia geotermalna

  keywords: geothermal energy, geothermal doublet, Organic Rankine Cycle, high power compressor heat pumps, geothermal heat plant, geothermal CHP plant

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Wielkopolsce - modernizacja systemu ciepłowniczego Nowego TomyślaPossibilities for use of geothermal energy in Greater Poland province - modernization of the Nowy Tomyśl heating system / Jacek ZIMNY, Mieczysław Struś, Wojciech Kowalski, Jakub SZYMICZEK, Piotr MICHALAK, Krzysztof SZCZOTKA // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2021 nr 1, s. 26-37. — Bibliogr. s. 36-37, Streszcz., Summ.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  orcid iD
 • słowa kluczowe: energia geotermalna, dublet geotermalny, studium wykonalności, sprężarkowe pompy ciepła dużej mocy, SPCDM

  keywords: geothermal energy, geothermal doublet, feasibility study, high power compressor heat pumps

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Obliczenia skraplacza pompy ciepła - studium przypadku sprężarkowej pompy ciepła 5 MWtCalculations of heat pump condenser - case study of 5 MWt compressor heat pump / Antoni KALUKIEWICZ, Piotr GOSPODARCZYK, Jerzy WOJCIECHOWSKI, Grzegorz STOPKA, Krzysztof SZCZOTKA, Jakub SZYMICZEK // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2023 nr 6, s. 49–58. — Bibliogr. s. 58, Streszcz., Summ.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: proces skraplania, równania kryterialne, miejski system ciepłowniczy, sprężarkowa pompa ciepła

  keywords: compressor heat pump, district heating system, condensation, criterial equations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ocena energetyczna, ekonomiczna i ekologiczna przedsięwzięcia termomodernizacyjnego za pomocą pakietu RETScreen$®$Energy, ecological and economic evaluation of thermo-modernising project with RETScreen$®$ package / Jacek ZIMNY, Piotr MICHALAK, Krzysztof SZCZOTKA // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2009 R. 40 nr 9, s. 17–20. — Bibliogr. s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Pompa ciepła i kocioł gazowy – koncepcja, wykonanie, eksploatacja : ekologiczne ogrzewanie budynku szkolnego z wykorzystaniem hybrydowego systemu grzewczegoHeat pump and gas boiler – the concept, implementation, operation / Jacek ZIMNY, Krzysztof SZCZOTKA // Energia i Budynek ; ISSN 1897-5879. — 2012 R. 6 nr 5, s. 44–48. — Bibliogr. s. 48. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Problemy transformacji energetycznej - prace naukowo-badawcze Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, WIMIR, AGH[Problems of energy transformation - scientific and research works of the Department of Power Energy Systems and Environmental Protection Facilities, AGH] / Tadeusz PAJĄK, Paweł MADEJSKI, Krzysztof SZCZOTKA // W: Badania naukowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki : materiały konferencyjne : [praca zbiorowa] / pod red. Michała Mańki. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2022. — Materiały z konferencji jubileuszowej 70-lecia WIMiR "Badania naukowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki" : 26–27 maja 2022, Kraków. — Na okł. tytuł "Badanie naukowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki". — ISBN: 978-83-965598-1-4. — S. 49–54. — Streszcz.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, wymiana ciepła, termodynamika, spalarnie odpadów, modelowanie CFD, paliwo RDF

  cyfrowy identyfikator dokumentu: