Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Posłuszny, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4544-3660

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913600

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
2
 • Determinanty integracji pionowej w przemyśleDeterminants of vertical integration in industry / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–18]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [16–18], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Determinanty integracji pionowej w przemyśleDeterminants of vertical integration in industry / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania w warunkach globalizacji = Selected problems of management processes in the globalised economy / pod red. Marianny Księżyk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-368-9. — S. 29–46. — Bibliogr. s. 44–46, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Dynamika zmian konkurencyjności międzynarodowej sektorów przemysłowych gospodarki polskiejDynamics of changes in international competitiveness of industrial sectors of the Polish economy / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–12]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [11–12], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Dynamika zmian pozycji przemysłu chemicznego w Polsce na tle Europy Centralnej i Unii EuropejskiejDynamics of changes in Polish chemical industry against the background of Central Europe and European Union / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 2, Ekonomia, informatyka i metody matematyczne / pod red. nauk. Marty Czyż i Zdzisława Cięciwy. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 179–187. — Bibliogr. s. 187, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ekonomia dla studentów studiów technicznych[Economics for students of technical studies] / pod red. Marty CZYŻ ; autorzy rozdziałów: Małgorzata BIAŁAS, Marta CZYŻ, Anna DUBEL, Justyna DYDUCH, Robert LISOWSKI, Krzysztof POSŁUSZNY, Mariusz TRELA, Maciej WOŹNIAK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — 254, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0697). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-66016-10-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Etykietowanie opon jako element programu zrównoważonej mobilności Unii EuropejskiejLabelling of tyres as a part of sustainable mobility policy in the European Union / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania / red. nauk. Andrzej Graczyk. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 318). — ISBN: 978-83-7695-339-7. — S. 200–209. — Bibliogr. s. 208, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zarządzanie ochroną środowiska, polityka transportowa, przemysł petrochemiczny, zrównoważona mobilność, hipoteza Portera

  keywords: natural environment management, transport policy, petrochemical industry, sustainable mobility, Porter hypothesis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2013.318.19

8
 • Fragmentacja i jej wpływ na rozwój przemysłu chemicznego w PolsceFragmentation and its impact on the development of chemical industry in Poland / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Uwarunkowania i realia funkcjonowania gospodarki polskiej w Unii Europejskiej = Conditions and reality of Polish economy functioning in European Union / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-152-4. — S. 114–120. — Bibliogr. s. 119, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Fragmentacja w przemyśle Polski na tle Europy CentralnejFragmentation of industrial production in Poland and Central Europe / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: fragmentacja, indeks Grubela-Lloyda, produkcja przemysłowa, handel zagraniczny, baza COMTRADE

  keywords: Poland, fragmentation, Grubel-Lloyd index, industrial production, Central Europe, Comtrade

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Globalizacja jako bariera rozwoju lokalnych firm petrochemicznych[Globalisation as a barrier of growth for local petrochemical companies] / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Globalizacja gospodarki a ochrona środowiska / pod red. nauk. Adama Budnikowskiego i Macieja Cyglera ; Szkoła Główna Handlowa ; Kolegium Gospodarki Światowej ; Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2002. — S. 315–325. — Bibliogr. s. 325, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Globalne łańcuchy wartości i specjalizacja pionowa w przemyśleGlobal value chains and vertical specialization in industry / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: fragmentacja, handel zagraniczny, specjalizacja pionowa, WIOD, TiVA

  keywords: fragmentation, vertical specialization, WIOT, TiVA, trade in intermediates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Globalne łańcuchy wartości i specjalizacja pionowa w przemyśleGlobal value chains and vertical specialization in industry / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych = Environmental and financial determinants of functioning of business entities / pod red. Marty Czyż, Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0608). — ISBN: 978-83-7464-766-3. — S. 81–92. — Bibliogr. s. 91–92, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: fragmentacja, handel zagraniczny, specjalizacja pionowa, WIOD, TiVA

  keywords: fragmentation, vertical specialization, WIOT, TiVA, trade in intermediates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Hipoteza Portera: stan badań nad wpływem regulacji środowiskowych na konkurencyjność firm[The Porter hypothesis: review of current research about the relations beetwen environmental regulation and competitiveness of companies] / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych : praca zbiorowa, T. 2 / pod red. Elżbiety Lorek. — Katowice : Wydawnictwo AE, 2009. — (Monografia Naukowa Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach). — ISBN: 978-83-7246-453-8. — S. 99–107. — Bibliogr. s. 106–107, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Konkurencyjność międzynarodowa jako miara skuteczności restrukturyzacji przemysłuInternational competitiveness as a measure of industry restructuring effectiveness / Krzysztof POSŁUSZNY // Ekonomia Menedżerska = Managerial Economics ; ISSN 1898-1143. — 2011 nr 9, s. 49–61. — Bibliogr. s. 59–61, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2011-09/EM_03.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Metody oceny zrównoważonej działalności przedsiębiorstw przemysłowychMethods of the industrial enterprises sustainable business assessment / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony / red. tematyczni : Agnieszka Becla, Stanisław Czaja. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 491). — ISBN: 978-83-7695-687-9. — S. 332–339. — Bibliogr. s. 339, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, przemysł, CSR, sustainable value

  keywords: industry, CSR, sustainable value, sustainable development

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2017.491.31

17
 • Odpowiedzialność środowiskowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej w warunkach kryzysuEnvironmental responsibility as a factor of competitive advantage during the financial crisis / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny / pod red. Andrzeja Graczyka. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 225). — ISBN: 978-83-7695-127-0. — S. 325–335. — Bibliogr. s. 334–335, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Relacje cenowe na rynkach wybranych surowców petrochemicznychPrice relations between petrochemicals and crude oil / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1–9]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [9], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Relacje cenowe na rynkach wybranych surowców petrochemicznychPrice relations between petrochemicals and crude oil / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Finansowanie rozwoju gospodarczego = Financing economic development / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — Na okł. dodatkowo: 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN: 978-83-7464-241-5. — S. 197–205. — Bibliogr. s. 205, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Relacje środowiskowe w strategiach wybranych firm petrochemicznych[Environmental relationship in strategies of selected petrochemical enterprises] / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Proces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie : monografia / pod red. nauk. Tadeusza Pindóra. — Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, cop. 2005. — Na s. tyt. dod.: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko. — ISBN10: 83-88771-64-7. — S. 208–215. — Bibliogr. s. 215

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • {\em Responsible Care} jako program samoregulacji w sektorze chemicznym„Responsible Care” as a selfregulating programme in chemical industry sector / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Środowiskowe aspekty restrukturyzacji przemysłu w Polsce w latach 1989–2006 / pod red. nauk. Tadeusza Pindóra. — Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, cop. 2008. — Na k. tyt. dod. Wydawnictwo Ekonomia i Środowiska. — ISBN: 978-83-88771-82-8. — S. 95–102. — Bibliogr. s. 102

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Skuteczność prognozowania w sektorze petrochemicznymForecasting accuracy in the petrochemical sector / Krzysztof POSŁUSZNY // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 1 : Zarządzanie, s. 269–277. — Bibliogr. s. 277, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: strategia inwestycyjna, sektor petrochemiczny

  keywords: investment strategy, petrochemical sector

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Strategie firm chemicznych wobec problemów środowiskowychStrategies of chemical companies in relation to environmental problems / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : 17–18 listopada 2011, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–15]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [14–15], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Strategie firm chemicznych wobec problemów środowiskowychStrategies of chemical companies in relation to environmental problems / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze w okresie transformacji rynkowej : [monografia] / pod red. Stanisława Szydły. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — ISBN: 978-83-7464-477-8. — S. 147–160. — Bibliogr. s. 159–160, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Tworzenie i dystrybucja wartości w sektorach przemysłowych gospodarki polskiej : streszczenieValue creation and distribution in industrial sectors of Polish economy : abstract / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2015. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: fragmentacja, TiVA, struktura przemysłu, globalne łańcuchy wartości

  keywords: fragmentation, TiVA, global value chains, Leontief matrix, industry structure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: