Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Pieła, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-knmimn, Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603603397

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)





Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 66, z ogólnej liczby 66 publikacji Autora


1
 • Analysis of geometrical and structural factors determining plastic flow of twins in zinc crystalsAnaliza czynników geometrycznych i strukturalnych warunkujących plastyczne płynięcie bliźniaków w kryształach cynku / K. PIEŁA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2006 vol. 51 iss. 2, s. 221–225. — Bibliogr. s. 225

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Anomaly of the work hardening of Zn-Cu single crystals oriented for slip in secondary systemsAnomalia umocnienia odkształceniowego kryształów Zn-Cu zorientowanych dla poślizgu w systemach wtórnych / K. PIEŁA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2011 vol. 56 iss. 4, s. 1021–1027. — Bibliogr. s. 1026–1027

 • keywords: compression, zinc, single crystal superalloy, pyramidal slip

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-011-0113-x

3
 • Basal slip localization in zinc single crystals : the Considére analyses / M. WRÓBEL, K. PIEŁA // Philosophical Magazine ; ISSN 1478-6435. — 2010 vol. 90 no. 14, s. 1873–1891. — Bibliogr. s. 1890–1891

 • keywords: compression, zinc, single crystal, strain localization, necking, tension

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/14786430903571446

4
 • Charakterystyki mechaniczne i struktura drutu Al 99,7\% wyciskanego metodą KoBoMechanical characteristics and structure of Al 99.7\% wire extruded by KoBo method / Marcin JASKOWSKI, Adelajda BRZOSTOWICZ, Włodzimierz BOCHNIAK, Andrzej KORBEL, Krzysztof PIEŁA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2012 R. 57 nr 7, s. 437–443. — Bibliogr. s. 442–443

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Charakterystyki mechaniczne i struktura drutu Al 99.7\% wyciskanego metodą KoBoMechanical chracteristics and structure of Al 99.7\% wire extruded by KoBo method / K. PIEŁA, W. BOCHNIAK, A. KORBEL, M. Jaskowski, M. Głownia, P. OSTACHOWSKI // W: PLASTMET'2010 : Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali = Integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : VII seminarium naukowe : 30 listopada – 3 grudnia 2010, Łańcut : streszczenia = book of abstracts / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Cynk i kadm oraz ich stopy[Zinc and cadmium and their alloys] / Krzysztof PIEŁA // W: Inżynieria metali i ich stopów / red. Stanisław J. Skrzypek, Karol Przybyłowicz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0406). — ISBN: 978-83-7464-397-9. — S. 351–381. — Bibliogr. s. 380–381

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Cynk, kadm, stopy cynku i stopy kadmu[Zinc, cadmium, zinc alloys and cadmium alloys] / Krzysztof PIEŁA // W: Inżynieria metali i technologie materiałowe / red. nauk. Stanisław J. Skrzypek, Karol Przybyłowicz. — Wyd. 2 zmienione. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. — Na str. tyt. i okł.: Wydawnictwo WNT. — ISBN: 978-83-01-20633-8. — S. 450–[484]. — Bibliogr. s. 483–[484]. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Deformacja Lüdersa w polikrystalicznym cynkuLüders deformation in polycrystalline zinc / Krzysztof PIEŁA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Świętokrzyska ; ISSN 1897-2683. Mechanika ; ISSN 0239-4979. — 2000 [z.] 72, s. 197–202. — Bibliogr. s. 202, Streszcz., Summ.. — Problemy metaloznawstwa w technice XXI wieku

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Druty z cynku o wysokich własnościach mechanicznych[Zinc wire with high mechanical properties] / K. PIEŁA, W. BOCHNIAK, A. KORBEL, L. BŁAŻ, P. OSTACHOWSKI // W: PLASTMET'2008 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VI seminarium naukowe : 25 listopada – 28 listopada 2008 Łańcut–Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN], [2008]. — S. [1–3]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Effect of heterogeneous deformation on precipitate distribution in $Al-3\cdot7Cu$ and $Al-3\cdot8Cu-1\cdot8Mg$ alloys / L. BŁAŻ, K. Pieła // Materials Science and Technology ; ISSN 0267-0836. — 2007 vol. 23 no. 4, s. 400–406. — Bibliogr. s. 406. — Publikacja dostępna online od: 2013-12-02. — tekst: https://goo.gl/7ttSEl

 • keywords: shear bands, hot rolling, inhomogeneous precipitation, Al-Cu alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1179/174328407X158604

11
 • Effect of high plastic deformation on microstructure and mechanical properties of zinc alloys with magnesium / A. Jarzębska, M. Bieda, J. Kawałko, K. BERENT, Ł. Rogal, K. Sztwiertnia, K. PIEŁA, W. Pachla // W: AMT 2016 : Advanced Materials and Technologies : XXI physical metallurgy and materials science conference : Rawa Mazowiecka, June 5–8, 2016 : conference abstracts. — [Polska] : BEL Studio Sp. z o. o., [2016]. — ISBN: 978-83-7798-600-4. — S. [1] EO9

 • keywords: hydrostatic extrusion, zinc, biodegradable metals, KOBO

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Effect of vanadium additions on the structure of aluminium (Al99.5) and 6xxx aluminium alloys / S. Boczkal, M. Lech-Grega, J. Morgiel, K. PIEŁA // W: TMS 2014 [Dokument elektroniczny] : 143\textsuperscript{rd} annual meeting & exhibition : 5th international symposium on High-temperature metallurgical processing : February 16–20, 2014, San Diego / eds. Tao Jiang [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Hoboken ; New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-118-88811-7. — S. 261–264. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 264, Abstr.

 • keywords: heat treatment, phase analysis, 6xxx aluminium alloy, vanadium addition

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Effects of extrusion parameters by KoBo method on the mechanical properties and microstructure of aluminumWpływ parametrów wyciskania metodą KoBo na własności mechaniczne i strukturę aluminium / K. PIEŁA, L. BŁAŻ, M. JASKOWSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 683–689. — Bibliogr. s. 688–689

 • keywords: electrical resistivity, work hardening, aluminum, KOBO extrusion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0055

14
 • High-temperature inhomogeneous plastic flow of zinc single crystals with soft orientationWysokotemperaturowe niehomogeniczne plastyczne płynięcie kryształów cynku o miękkiej orientacji / K. PIEŁA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2004 vol. 49 iss. 3, s. 705–718. — Bibliogr. s. 718. — 33rd International conference on Phase diagram calculation and computational thermochemistry : Krakow, Poland, May 30-Jun 04, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Influence of KoBo extrusion at various parameters on microstructure of AA6013 aluminum alloy / P. Koprowski, M. Bieda, S. Boczkal, P. OSTACHOWSKI, K. Kudłacz, T. Czeppe, W. Maziarz, K. PIEŁA, K. Sztwiertnia // W: AMT 2016 : Advanced Materials and Technologies : XXI physical metallurgy and materials science conference : Rawa Mazowiecka, June 5–8, 2016 : conference abstracts. — [Polska] : BEL Studio Sp. z o. o., [2016]. — ISBN: 978-83-7798-600-4. — S. [1] EO10

 • keywords: aluminum alloy, KOBO extrusion, plastic deformation, precipitate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Lüders effect in Al 99.7\% extruded via the KoBo method / Adelajda Weronika BRZOSTOWICZ, Marcin JASKOWSKI, Włodzimierz BOCHNIAK, Krzysztof PIEŁA, Andrzej Brzostowicz // International Journal of Materials Research ; ISSN 1862-5282. — Tytuł poprz.: Zeitschrift für Metallkunde. — 2014 vol. 105 iss. 9, s. 894–899. — Bibliogr. s. 899

 • keywords: microstructure, aluminum, KOBO extrusion, Lüders phenomenon

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3139/146.111094

17
18
 • Mechanism of kink band formation in zinc single crystals / Krzysztof PIEŁA, Andrzej KORBEL // International Journal of Materials Research ; ISSN 1862-5282. — Tytuł poprz.: Zeitschrift für Metallkunde. — 2021 vol. 112 iss. 1, s. 63–67. — Bibliogr. s. 67

 • keywords: compression test, optical microscopy, kink band formation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/ijmr-2020-7831

19
 • Mechanism of quasi-viscous flow of zinc single crystals / Krzysztof PIEŁA // International Journal of Materials Research ; ISSN 1862-5282. — Tytuł poprz.: Zeitschrift für Metallkunde. — 2006 vol. 97 no. 9, s. 1273–1278. — Bibliogr. s. 1278

 • keywords: high temperature deformation, plastic flow, zinc single crystals

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3139/146.101369

20
 • Mechanizmy odkształcenia kryształów cynku w temperaturach podwyższonychDeformation mechanisms of $Zinc$ single crystals at elevated temperatures / Krzysztof PIEŁA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 99 [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 133). — Bibliogr. s. 91–[100], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Modes of plastic flow of $Zn-Cu$ single crystals compressed along the $[11\bar{2}0]$ directionSposoby plastycznego płynięcia kryształów $Zn-Cu$ ściskanych w kierunku $[11\bar{2}0]$ / K. PIEŁA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2006 vol. 51 iss. 3, s. 475–480. — Bibliogr. s. 479–480

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Non-isothermal annealing of AA7075 aluminum alloy – structural and mechanical effectsNieizotermiczne wyżarzanie stopu aluminium AA7075 – efekty strukturalne i mechaniczne / K. PIEŁA, L. BŁAŻ, Z. SIERPIŃSKI, T. Foryś // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 3, s. 703–709. — Bibliogr. s. 709

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0076-6

24
 • Ocena podatności wiór materiału 3103 do konsolidacji plastycznej w procesie wyciskania : [streszczenie][Plastic consolidation of 3103 Al alloy chips during hot extrusion process : abstract] / Mateusz WĘDRYCHOWICZ, Tomasz TOKARSKI, Krzysztof PIEŁA // W: Materiały, technologie, człowiek : 10-04-2013–12-04-2013. — [Kraków : AGH. Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego], [2013]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Physical properties of aluminum processed by the KOBO method / Włodzimierz BOCHNIAK, Krzysztof PIEŁA, Andrzej KORBEL, Janusz PRZEWOŹNIK // W: The 22\textsuperscript{nd} international symposium on plasticity and its current applications [Dokument elektroniczny] : advancements in theoretical and applied plasticity : proceedings of PLASTICITY'16 : the twenty second international symposium on Plasticity and its current applications : Keauhou Bay, January 3–6, 2016 / ed. Akhtar S. Khan. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Maryland : NEAT PRESS, cop. 2016. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-0-9911654-7-6. — S. 190–192. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 192, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: