Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Pacławski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0350-2802

ResearcherID: brak

Scopus: 16402609000

PBN: 903355

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 45, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
2
 • Badanie kinetyki i mechanizmu procesów redukcji kompleksów chlorkowych złota (III)[Investigations of the kinetics and mechanism of reactions of reduction gold (III) chloride complexes] / Krzysztof FITZNER, Krzysztof PACŁAWSKI // W: Metale szlachetne : II krajowa konferencja : Niedzica 26–28 wrzesień 2001 = “Noble metals” : proceedings of the conference / oprac. i ed. mater. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój. — Kraków : FMN TiR, [2001]. — S. 1–9. — Bibliogr. s. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Cationic effect in the redox reaction between $[AuCl_{4}]^{-}$ and $[HSO_{3}]^{-}$ ionsKinetyczny efekt kationowy w reakcji redoks pomiędzy jonami $[AuCl_{4}]^{-}$ oraz $[HSO_{3}]^{-}$ / K. PACŁAWSKI, K. FITZNER // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2005 vol. 50 iss. 4, s. 1003–1015. — Bibliogr. s. 1015

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • EXAFS studies on the reaction of gold (III) chloride complex ions with sodium hydroxide and glucose / K. PACŁAWSKI, D. A. Zając, M. Borowiec, Cz. KAPUSTA, K. FITZNER // Journal of Physical Chemistry. A ; ISSN 1089-5639. — 2010 vol. 114 iss. 44, s. 11943–11947. — Bibliogr. s. 11947

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1021/jp102836f

7
8
9
 • Investigations of the reduction kinetics of gold from multicomponent chloride solutions / Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ, Krzysztof PACŁAWSKI // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 1999 vol. 25 no. 2, s. 105–114. — Bibliogr. s. 114, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Kinetic studies of gold nanoparticles formation in the batch and in the flow microreactor system / M. LUTY-BŁOCHO, K. PACŁAWSKI, W. JAWORSKI, B. STRESZEWSKI, K. FITZNER // W: Trends in colloid and interface science XXIV : 24th meeting of the European Colloid and Interface Society (ECIS) : Prague, September 05–10 September 2010 / eds. Victor Starov, Karel Procházka. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2011. — (Progress in Colloid and Polymer Science ; ISSN 0340-255X ; vol. 138). — ISBN: 978-3-642-19037-7. — S. 39–44. — Bibliogr. s. 44, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
14
 • Kinetics and mechanism of the redox reaction between Pt(IV) chloride complex ions and sodium thiosulfate in aqueous solution. Pt.. 1, Acidic solutionKinetyka i mechanizm reakcji redox pomiędzy chlorkowymi jonami kompleksowymi Pt(IV) i tiosiarczanem sodu w roztworach wodnych. Cz. 1, Roztwór kwaśny / K. PACŁAWSKI, I. Piwowońska // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 4, s. 1413–1420. — Bibliogr. s. 1420

 • keywords: redox reaction, platinum complexes, thiosulfate, rate law, kinetics, rate constant

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm.2014-0241

15
 • Kinetics and mechanism of the redox reaction between Pt(IV) complex ions and sodium thiosulfate in aquqeous solution. Pt.. 2, Neutral and alkaline solutionKinetyka i mechanizm reakcji redox pomiędzy jonami kompleksowymi Pt(IV) i tiosiarczanem sodu w roztworze wodnym. Cz. 2, Roztwór obojętny i zasadowy / K. PACŁAWSKI, I. Piwowońska // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 4, s. 1421–1426. — Bibliogr. s. 1426

 • keywords: redox reaction, platinum complexes, thiosulfate, rate law, kinetics, rate constant

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm.2014-0242

16
17
18
19
 • Kinetics of the adsorption of gold(III) chloride complex ions onto activated carbonKinetyka adsorpcji jonów kompleksowych złota(III) na węglu aktywnym / K. PACŁAWSKI, M. WOJNICKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 3, s. 853–860. — Bibliogr. s. 860

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Kinetics of the reaction of \emph{cis-} and \emph{trans}- $PtCl_{4}(NH_{3})_{2}$ complexes in aqueous solution, in the presence of ethanolKinetyka reakcji kompleksów \emph {cis-} i \emph{trans}-$PtCl_{4}(NH_{3})_{2}$ w roztworze wodnym, w obecności etanolu / Krzysztof PACŁAWSKI, Magdalena LUTY-BŁOCHO // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 10, s. 435–443. — Bibliogr. s. 442–443

 • słowa kluczowe: równanie kinetyczne, cis-PtCl4(NH3)2, trans-PtCl4(NH3)2, platyna(IV), mechanizm

  keywords: cis-PtCl4(NH3)2, trans-PtCl4(NH3)2, platinum(IV), mechanism, rate law, kinetics, kinetyka

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2016.10.4

21
 • Kinetics of the reaction of platinum(IV) chloride complex ions in aqueous solution, in the presence of $C_{2}H_{5}OH$Kinetyka realcji kompleksów chlorkowych platyny(IV) w roztworze wodnym, w obecności $C_{2}H_{5}OH$ / Krzysztof PACŁAWSKI, Krzysztof Karczewski // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 8, s. 337–343. — Bibliogr. s. 343

 • słowa kluczowe: platyna, reakcja redoks, mechanizm, etanol, szybkość reakcji

  keywords: platinum, redox reaction, mechanism, ethanol, rate law, kinetics, kinetyka

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2016.8.2

22
 • Kinetyka i mechanizm reakcji chlorkowych kompleksów złota(III) z kwasem mrówkowymKinetics and mechanism of the reaction of gold(III) chloride complexes with formic acid / Krzysztof PACŁAWSKI, Tomasz SAK // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 10, s. 488–496. — Bibliogr. s. 496

 • słowa kluczowe: kwas mrówkowy, złoto(III), mechanizm reakcji, reakcja redoks

  keywords: redox reaction, formic acid, mechanism of reaction, gold(III), kinetics, kinetyka

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Nanostructural anisotropy underlies anisotropic electrical bistability / Pramod P. Pillai, Krzysztof PACŁAWSKI, Jiwon Kim, Bartosz A. Grzybowski // Advanced Materials ; ISSN 0935-9648. — 2013 vol. 25 iss. 11, s. 1623–1628. — Bibliogr. s. 1627–1628. — Krzysztof Pacławski – dod. afiliacja: Northwestern University, USA; w bazie Web of Science brak afiliacji AGH. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201202915/pdf

 • keywords: electrodeposition, bimetals, structural and functional anisotropy, electrical bistability, nanorods

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/adma.201202915

25
 • Określenie warunków otrzymywania nanocząstek metali szlachetnych (Au, Pt i Pd) w układach mikroreaktorówThe determination of reaction conditions for noble metal nanoparticles synthesis (Au, Pt and Pd) in microreactor systems / K. PACŁAWSKI, M. LUTY-BŁOCHO, B. STRESZEWSKI, M. WOJNICKI, W. JAWORSKI, K. FITZNER // W: Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania : projekt POIG.01.01.02–00–015/09 : projekt zrealizowano w latach 2010–2014 : [monografia] / kierownik projektu Zbigniew Śmieszek ; red. nauk. Mieczysław Woch. — Gliwice : Instytut Metali Nieżelaznych, 2014. — Na okł. dod.: „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”. — ISBN: 978-83-938792-1-2. — S. 13–26. — Bibliogr. s. 25–26, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: platyna, złoto, pallad, mikroreaktor, nanocząstki

  keywords: kinetyka

  cyfrowy identyfikator dokumentu: