Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Kwaśniewski, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kze, *Katedra Zarządzania w Energetyce


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7909-5799 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57193774477

PBN: 5e70923a878c28a047392066

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 43, z ogólnej liczby 43 publikacji Autora


1
2
 • Analiza efektów powiązania technologii suchego chłodzenia koksu z podsuszaniem wsadu węglowegoAnalysis of the effects of combining coke dry quenching with coal predrying / Piotr BURMISTRZ, Andrzej Czaplicki, Grzegorz CZERSKI, Krzysztof KOGUT, Wacław Janicki, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Piotr Żarczyński // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2014 t. 17 z. 3, s. 355–368. — Bibliogr. s. 367, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: suche chłodzenie koksu, podsuszanie wsadu węglowego, koks, rachunek efektywności ekonomicznej

  keywords: coke, coke dry quenching, coal predrying, economic effficiency account

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza wpływu wybranych czynników makro- i mikroekonomicznych na ocenę strategii rozwoju koksowniAnalysis of influence of selected macro- and microeconomic factors on valuation of cokery development strategy / Aleksander KARCZ, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Andrzej STRUGAŁA // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2006 t. 9 z. spec., s. 107–117. — Streszcz., Abstr.. — XX Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Rynki paliw i energii : Zakopane, 8–11 października 2006 / Polska Akademia Nauk, Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Bariery rozwoju rynku sprężonego gazu ziemnego do napędu pojazdów w PolsceBarriers of market development of the compressed natural gas for car refueling in Poland / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Jan SAS // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 3, s. 527–537. — Bibliogr. s. 536–537, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Dywersyfikacja portfela produktów PGNiG S. A. – substytucja paliw płynnych gazem ziemnym sprężonym[Diversification of Polish Oil and Gas Company product portfolio – substitution of liquid fuels with compressed natural gas] / Jan SAS, Krzysztof KWAŚNIEWSKI // W: 80-lat gazownictwa ziemnego w rozwoju polskiej gospodarki : I małopolska konferencja energetyczna : Tarnów, 4–6 października 2000 r.. — [Polska : s. n.], [2000]. — S. 141–147. — Bibliogr. s. 147, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ekonomiczna ocena technologii zgazowania węgla – światowe doświadczenia ze szczególnym uwzględnieniem analizy opcji rzeczowych, Cz. 1Economic assessment of the coal gasification technology – global experiences with particular focus on the analysis of real options, Pt. 1 / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Jerzy KICKI, Michał Kopacz // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 2, s. 221–230. — Bibliogr. s. 230, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ekonomiczna ocena technologii zgazowania węgla z wykorzystaniem analizy opcji rzeczowych – przegląd stosowanych podejśćEconomic assessment of coal gasification technologies using real option analysis – review of applied approaches / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Michał Kopacz, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2015 nr 89, s. 143–155. — Bibliogr. s. 154–155, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, wartość strategiczna, analiza opcji rzeczowych, elastyczność decyzyjna, model wyceny, XNPV

  keywords: coal gasification, strategic value, real options analysis, managerial flexibility, valuation model, XNPV

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ekonomiczna ocena technologii zgazowania węgla ze szczególnym uwzględnieniem sekwencji składanej opcji czekania i wzrostu skaliEconomic assessment of coal gasification technologies with particular focus on sequential compound option to wait and growth option / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Michał Kopacz, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 11, s. 97–106. — Bibliogr. s. 105–106, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: wycena, zgazowanie węgla, analiza opcji rzeczowych, sekwencyjne opcje składane, model wyceny, XNPV, wartość strategiczna ROV

  keywords: valuation, appraisal model, sequential compound options, IGGC coal gasification, real option analysis, strategic value ROV, XNPV

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ekonomiczne aspekty stosowania gazowych przepływowych ogrzewaczy wody z zamkniętą komorą spalania[Economic aspects of using of gas-fired instantaneous water heaters with a closed combustion chamber] / K. KWAŚNIEWSKI, G. CZERSKI // W: Innowacyjny system dla bezpiecznego i ekonomicznego przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach wielokondygnacyjnych : seminarium przeznaczone dla zarządców budynków, zarządców spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych, instalatorów, projektantów instalacji i budynków : 4 listopad 2009, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2009]. — S. [1–6]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Evaluation method of economic efficiency of industrial scale research based on an example of coking blend predrying technology / Piotr Żarczyński, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Andrzej STRUGAŁA // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 27

 • keywords: coke making, decision tree, economic efficiency, industrial research

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Evaluation of the economic efficiency of hydrogen production by lignite gasificationOcena efektywności ekonomicznej wytwarzania wodoru na drodze zgazowania węgla brunatnego / Michał Kopacz, Radosław KAPŁAN, Krzysztof KWAŚNIEWSKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2019 vol. 22 iss. 4, s. 21–35. — Bibliogr. s. 34–35, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2019-12-20. — tekst: https://epj.min-pan.krakow.pl/pdf-113369-44928?filename=Evaluation%20of%20the.pdf

 • słowa kluczowe: produkcja wodoru, SMR, zgazowanie węgla brunatnego, ocena ekonomiczna, pozwolenia na emisję CO2

  keywords: coal gasification, hydrogen production, SMR, economic evaluation, CO2 allowances

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.33223/epj/113369

13
 • Gaz ziemny dla pojazdów : podręcznik dla użytkowników[Natural gas for vehicles : handbook for the users] / Jan SAS, Krzysztof KWAŚNIEWSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 79, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0125). — Źródła informacji s. 74. — ISBN10: 83-89388-77-4. — Dodatkowo na okł.: Gaz ziemny : źródło przyjaznej energii

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Gaz ziemny do pojazdów : ocena techniczna i modelowanie finansowe projektów NGV[Natural gas for vehicles] / Jan SAS, Krzysztof KWAŚNIEWSKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 109, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0206). — Bibliogr. s. 108–[110]. — ISBN10: 83-7464-058-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Gaz ziemny – paliwo do pojazdów[Natural gas as a fuel for vehicles] / Jan SAS, Krzysztof KWAŚNIEWSKI // W: Gaz ziemny – paliwo do pojazdów samochodowych : Warszawa 25 kwietnia 2001. — [Polska : s. n.], [2001]. — S. 1–15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Makro- i mikroekonomiczne uwarunkowania rozwoju zgazowania węgla w PolsceMacro- and microeconomic conditions of coal gasification in Poland / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Andrzej STRUGAŁA // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2013 R. 58 nr 1, s. 112–123. — Bibliogr. s. 122–123

 • słowa kluczowe: węgiel, zgazowanie, rozwój technologii, czynniki makroekonomiczne, czynniki mikroekonomiczne

  keywords: coal, technology development, gasification, macro- and microeconomic factors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Mechanizmy wspierania przedsięwzięć inwestycyjnych zgazowania węgla – przegląd rozwiązań światowychSupport mechanisms of coal gasification investments overview of global solutions / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2013 t. 16 z. 3, s. 99–114. — Bibliogr. s. 112–113, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, polityka przemysłowa, pomoc publiczna, finansowe mechanizmy wsparcia

  keywords: coal gasification, industrial policy, public assistance, financial support mechanisms

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Metan - paliwo gazowe do pojazdów : technologia CNG[Methane - gas fuel to vehicles : CNG technology] / Jan SAS, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 87, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0672). — Bibliogr. s. 85–88. — ISBN: 978-83-7464-919-3. — Na dołączonym CD-ROM-ie model finansowy "cng_model_v31" (arkusz Exel)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Methodology for the preparation of a long-term strategy concerning lignite price formation between amine and power station in an “imperfect market” situation / Jerzy KICKI, Krzysztof KWAŚNIEWSKI // W: Management : theory and practice = teoria i praktyka : Polish and Kazakh experiences = doświadczenia polskie i kazachskie = Zarządzanie / eds. Piotr Łebkowski, Jan Sas. — Kraków : AGH Univeristy of Science and Technology Press, 2010. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0386). — ISBN: 978-83-7464-349-8. — S. 61–71. — Bibliogr. s. 71, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Metoda opcji rzeczowych i możliwość ich wykorzystania do oceny projektów inwestycyjnych w koksownictwieReal options method and the possibility of application of the real options in evaluation of the investment projects in cokemaking industry / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Andrzej STRUGAŁA, Piotr Żarczyński // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2009 vol. 54 nr 3, s. 161–165. — Bibliogr. s. 165

 • słowa kluczowe: ryzyko, niepewność, zarządzanie strategiczne, opcje rzeczowe, rozwój technologiczny, przemysł koksowniczy

  keywords: risk, uncertainty, strategic management, cokemaking industry, real options, technological development

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Modele Data Envelopment Analysis (DEA) wykorzystywane do oceny efektywności energochemicznego przetwórstwa węglaData envelopment Analysis (DEA) models used to efficiency evaluation of the energo-chemical coal processing / Piotr ŁEBKOWSKI, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Michał Kopacz, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2015 t. 18 z. 2, s. 43–59. — Bibliogr. s. 57–58, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: czyste technologie węglowe, zgazowanie węgla, ocena efektywności, DEA, analiza obwiedni danych

  keywords: clean coal technologies, coal gasification, DEA, Data Envelopment Analysis, efficiency evaluation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ocena efektywności ekonomicznej procesu zgazowania odpadów komunalnych i przemysłowych[Economic assessment of the municipal and industrial waste gasification process] / Radosław KAPŁAN, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 54–55. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: zgazowanie, odpady, ocena efektywności

  keywords: waste, economic assessment, gasification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Ocena efektywności ekonomicznej wybranych technologii zgazowania węglaAssessment of economic selected coal gasification technologies / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN, Michał Kopacz // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2014 R. 59 nr 4, s. 202–213. — Bibliogr. s. 212–213

 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, miary i ocena efektywności ekonomicznej

  keywords: coal gasification, measures an economic effectiveness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: