Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Krassowski, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-ktim, Katedra Technologii Informacyjnych i Mediów


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o bezpieczeństwie


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4989-0804 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e709218878c28a04738fe3a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
 • Cele badania dezinformacji w społeczeństwie informacyjnymObjectives of the study of disinformation in the information society / Paweł CHODAK, Krzysztof KRASSOWSKI, Tomasz WIERZCHOWSKI, Aleksander BYRSKI, Anna Wierzchowska // W: Bezpieczeństwo - zarządzanie : wybrane aspekty / red. nauk. Antoni Piędel [et al.]. — Nisko : Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wydział Zamiejscowy w Nisku, 2020. — (Seria Monograficzna / Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wydział Zamiejscowy w Nisku ; nr 6). — ISBN: 978-83-940224-8-8. — S. 163–174. — Bibliogr. s. 171–174, Streszcz., Abstr.. — P. Chodak, K. Krassowski, T. Wierzchowski, A. Byrski - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (s. 175–177)

 • słowa kluczowe: informacja, demokracja, megatrendy, dezinformacja, cele i hipotezy badań

  keywords: information, democracy, megatrends, disinformation, objectives and hypotheses of research

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Implementacja nowych przepisów o ochronie danych osobowych w służbach specjalnych na przykładzie Centralnego Biura AntykorupcyjnegoImplementation of new personal data protection regulations on the example of Central Anticorruption Bureau / Tomasz WIERZCHOWSKI, Krzysztof KRASSOWSKI // W: Nowoczesne technologie w bezpieczeństwie. Vol. 1, Perspektywy bezpieczeństwa : wybrane zagadnienia teorii i praktyki / red. nauk. Paweł Chodak, Krzysztof Krassowski, Grzegorz Winogrodzki. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0730). — ISBN: 978-83-66727-41-0 ; e-ISBN: 978-83-66727-42-7. — S. 111–119. — Bibliogr. s. 118–119, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, prawo, RODO, CBA, dane osobowe, obywatel

  keywords: security, law, CBA, personal data, RODO, citizen

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Najsłabsze ogniwo ochrony informacji niejawnej - studium przypadkuThe weakest link for classified information protection - case study / Paweł CHODAK, Grzegorz WINOGRODZKI, Krzysztof KRASSOWSKI // W: Ochrona informacji niejawnych w perspektywie krajowej i międzynarodowej / red. nauk. Katarzyna Śmiałek, Aleksandra Kominek. — Poznań : Wydanictwo Naukowe FNCE, 2021. — ISBN: 978-83-66800-54-0. — S. 11–32. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, procedury, informacje niejawne, służby ochrony państwa, zaspokajanie potrzeb

  keywords: security, procedures, classified information, state security services, meeting needs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Nowoczesne technologie w bezpieczeństwie. Vol. 1, Perspektywy bezpieczeństwa : wybrane zagadnienia teorii i praktyki[Modern technologies in security. Vol. 1, Security perspectives : selected issues of theory and practice] / red. nauk. Paweł CHODAK, Krzysztof KRASSOWSKI, Grzegorz WINOGRODZKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — 158 s.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0730). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-66727-41-0 ; e-ISBN: 978-83-66727-42-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Rola i zadania służb specjalnych w państwach niedemokratycznych i demokratycznych na przykładzie Rosji i PolskiThe role and tasks of the special services in non-democratic and democratic states, as exemplified by Russia and Poland / Krzysztof KRASSOWSKI, Tomasz WIERZCHOWSKI, Anna Wierzchowska // International Journal of Legal Studies ; ISSN 2543-7097. — 2020 t. 8 nr 2, s. 293–312. — Bibliogr. s. 310–312, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2020-12-31. — K. Krassowski, T. Wierzchowski - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — tekst: https://ijols.com/resources/html/article/details?id=211798

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, informacja, demokracja, służby specjalne, państwo

  keywords: security, information, democracy, special services, state

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0014.6372

6
 • Wybrane aspekty informacji w systemie bezpieczeństwa państwaSelected aspects of information in state security system / Paweł CHODAK, Aleksander BYRSKI, Krzysztof KRASSOWSKI, Tomasz WIERZCHOWSKI, Anna Wierzchowska // W: Bezpieczeństwo informacyjne jednostek organizacyjnych : wybrane problemy / red. nauk. Patrycja Joanna Suwaj, Sylwia Gwoździewicz, Katarzyna Samulska. — Gorzów Wielkopolski : Akademia im. Jakuba z Paradyża, 2021. — ISBN: 978-83-66703-34-6. — S. 39–51. — Bibliogr. s. 50, Streszcz., Abstr.. — P. Chodak, A. Byrski, K. Krassowski, T. Wierzchowski - pierwsza afiliacja: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie. — P. Chodak, A. Byrski, K. Krassowski, T. Wierzchowski - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (s. 193–196)

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, informacja, demokracja, społeczeństwo, dane, państwo

  keywords: security, data, information, democracy, society, state

  cyfrowy identyfikator dokumentu: