Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Kosała, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / mechanika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8463-6959 orcid iD

ResearcherID: A-5288-2016

Scopus: 23570360400

PBN: 5e709209878c28a04738ef18

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 89, z ogólnej liczby 90 publikacji Autora


1
 • A comparative analysis of the index assessment of church acoustics using RASTI and STIAnaliza porównawcza wskaźnikowej oceny akustycznej kościołów z użyciem RASTI i STI / Krzysztof KOSAŁA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2017 vol. 6, s. 5–19. — Bibliogr. s. 18–19, Abstr., Streszcz.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: akustyka kościołów, metoda wskaźnikowa, jakość akustyczna

  keywords: church acoustics, acoustic quality, index method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/2353737XCT.17.099.6575

2
 • A single number index to assess selected acoustic parameters in churches with redundant information / Krzysztof KOSAŁA // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2011 vol. 36 no. 3, s. 545–560. — Bibliogr. s. 559–560

 • keywords: Singular Value Decomposition (SVD), acoustic quality, index method, sacral objects, redundant information

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10168-011-0039-3

3
4
 • Acoustic properties of the selected churches in PolandWłasności akustyczne wybranych kościołów w Polsce / Zbigniew ENGEL, Krzysztof KOSAŁA // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2005 vol. 24 no. 3, s. 173–181. — Bibliogr. s. 180–181, Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rsk09fd.wbg2.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2005-03/mech02.pdf

 • słowa kluczowe: akustyka wnętrz sakralnych, wskaźniki oceny, jakość akustyczna obiektów sakralnych

  keywords: acoustics in interiors of sacral structures, assessment indices, acoustic quality of sacral stuctures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Akustyka wielofunkcyjnych wnętrz sakralnychAcoustics of multifunctional sacral interiors / Krzysztof KOSAŁA, Tadeusz KAMISIŃSKI // Czasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Architektura ; ISSN 1897-6271. — 2011 R. 108 z. 11 2–A/1: Problemy projektowe w kontekście nowych technologii budowlanych. T. 1, Technologie i materiały budowlane Kraków : praca zbiorowa / pod red. Wacława Celadyna, Sabiny Kuc, s. 115–122. — Bibliogr. s. 121–122, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Akustyka wielofunkcyjnych wnętrz sakralnych : [streszczenie]Acoustics of multifunctional sacral interiors : [abstract] / Krzysztof KOSAŁA, Tadeusz KAMISIŃSKI // W: Problemy projektowe w kontekście nowych technologii budowlanych : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 20–21 października 2011 = New building technologies and design problems : IX\textsuperscript{th} international scientific and technical conference / red. nauk. Wacław Celadyn, Sabina Kuc ; Sekcja Budownictwa Ogólnego Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie, Instytut Projektowania Budowlanego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. — Kraków : PK, cop. 2011. — S. 23. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza metod stosowanych w ocenie akustycznej obiektów sakralnychAnalysis of methods applied in an acoustics assessment of sacral objects / Zbigniew ENGEL, Krzysztof KOSAŁA // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2002 t. 21 z. 1, s. 13–26. — Bibliogr. s. 25–26 Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: akustyka, obiekty sakralne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza porównawcza akustyki kościołów rzymsko-katolickich przy użyciu metody wskaźnikowejA comparative analysis of acoustics of Roman catholic churches by means of the index method / K. KOSAŁA // W: XX Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej [Dokument elektroniczny] : Kraków – Zakopane, 15–19 kwietnia 2013 = XX Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak, Cezary Kasprzak. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2013]. — ISBN: 978-83-61402-16-9. — S. 132–133. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.iab2013.agh.edu.pl/streszczenia/IAB2013-matkonf.pdf [2013-04-26]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza porównawcza oceny akustycznej obiektów sakralnychComparative analysis of acoustic assessment of sacral buildings / Zbigniew Witold ENGEL, Jacek Robert Engel, Krzysztof KOSAŁA // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo ; ISSN 1730-6752. Budownictwo Sakralne i Monumentalne. — 2006 z. 30, s. 41–56. — Bibliogr. s. 55–56, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza właściwości akustycznych obiektów sakralnych przy zastosowaniu SVDAnalysis of acoustic properties of sacral objects by means of the SVD / Krzysztof KOSAŁA // W: OSA'08 : LV Otwarte Seminarium z Akustyki = 55\textsuperscript{th} Open Seminar on Acoustics : Wrocław–Piechowice, 8–12.09.2008 / red. Tadeusz Gudra. — [Wrocław : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział], [2008] + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — W bazie Scopus data wydania 2019. — ISBN10: 83-921663-0-2. — S. 487–492. — Bibliogr. s. 492

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza właściwości akustycznych wybranych kościołów rzymsko-katolickich[Analysis of acoustic properties of selected Roman Catholic churches] / Zbigniew ENGEL, Krzysztof KOSAŁA // W: OSA 2003 : 50. Otwarte Seminarium z Akustyki : Szczyrk–Gliwice, 23.09.2003–27. 09. 2003 : materiały konferencyjne / ed. Tomasz Błachowicz ; Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego ; Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej ; Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk. — Gliwice : Oddział Górnośląski PTA, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 65–69. — Bibliogr. s. 68–69, Streszcz.. — Toż w: OSA 2003 [Dokument elektroniczny] : 50. Otwarte Seminarium z Akustyki : Gliwice–Szczyrk, 22–27 września 2003 r. : materiały. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Polskie Towarzystwo Akustyczne ; Komitet Akustyki PAN ; Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej. — [Gliwice : Oddział Górnośląski PTA, 2003]. — 1 dysk optyczny. — S. 65–69. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 68–69, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analysis of acoustic properties of selected Roman Catholic churches / Zbigniew ENGEL, Krzysztof KOSAŁA // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2003 vol. 28 no. 3, s. 220–221. — OSA 2003 : the fiftieth Open Seminar on Acoustics : Gliwice–Szczyrk, September 22–27, 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Analysis of noise pollution in an andesite quarry with the use of simulation studies and evaluation indices / Krzysztof KOSAŁA, Bartłomiej STĘPIEŃ // International Journal of Occupational Safety and Ergonomics ; ISSN 1080-3548. — 2016 vol. 22 no. 1, s. 92–101. — Bibliogr. s. 99–101. — Publikacja dostępna online od: 2016-02-05. — K. Kosała – dod. afiliacja: Central Institute for Labour Protection – National Research Institute (CIOP-PIB), Poland

 • keywords: noise, machines, acoustic model, quarries, noise evaluation indices

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/10803548.2015.1106702

14
15
 • Badania akustyczne kościoła w PsarachAcoustical investigations of church in Psary / Zbigniew ENGEL, Krzysztof KOSAŁA // W: OSA'2002 : XLIX Otwarte Seminarium z Akustyki = Open Seminar on Acoustics : Warszawa – Stare Jabłonki, 9–13 września 2002 / Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Warszawski. — [Warszawa : PTA], [2002]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 205–210. — Bibliogr. s. 210, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Badania i ocena zagrożeń wibroakustycznych na wybranych stanowiskach pracy w odkrywkowej kopalni wapienia[Investigations and estimations of vibroacoustic hazards at chosen workstations in limestone quarry] / Krzysztof KOSAŁA // W: WibroTech 2012 : XVI konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki ; XI ogólnopolskie seminarium wibroakustyki w systemach technicznych : Kraków, 13–14 listopada 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Politechnika Warszawska. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. — [Kraków : s. n.], [2012] + CD. — S. 29. — Pełny tekst W: WibroTech 2012 [Dokument elektroniczny] : XVI konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki ; XI ogólnopolskie seminarium wibroakustyki w systemach technicznych : Kraków, 13–14 listopada, 2012. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n., 2012]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Badania laboratoryjne prototypu stanowiska do wyznaczania właściwości akustycznych materiałów stosowanych w ochronie przeciwhałasowejLaboratory tests of the prototype stand to determine the acoustic properties of materials used in noise protection / Krzysztof KOSAŁA, Leszek MAJKUT, Ryszard OLSZEWSKI, Artur FLACH // W: Technologie XXI wieku - aktualne problemy i nowe wyzwania [Dokument elektroniczny], T. 1 / red. Izabela Mołdoch-Mendoń, Kamil Maciąg. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2020. — e-ISBN: 978-83-66489-41-7. — S. 7–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/501/Technologie%20XXI%20wieku%20%E2%80%93%20aktualne%20problemy%20i%20nowe%20wyzwania.%20Tom%201.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: izolacyjność akustyczna, przegrody dźwiękoizolacyjne, modelowanie własności akustycznych, obudowy dźwiękoizolacyjne, strata wtrącenia

  keywords: sound insulation, sound insulating enclosure, sound insulating baffles, insertion loss, modelling of acoustic properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Badania własności akustycznych obudowy dźwiękoizolacyjnej ze ściankami jedno i dwuwarstwowymi[Testing of the acoustic properties of a sound insulating enclosure with single and double-layer walls] / Krzysztof KOSAŁA, Ryszard OLSZEWSKI, Leszek MAJKUT, Artur FLACH // W: WibroTech 2019 : XX konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki ; XV ogólnopolskie seminarium wibroakustyka w systemach technicznych : Kraków-Zawiercie, 14–15 listopada 2019. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki], [2019]. — ISBN: 978-83-908774-6-4. — S. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Calculation models for acoustic analysis of sacral objects / Krzysztof KOSAŁA // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2009 vol. 34 no. 1, s. 3–11. — Bibliogr. s. 11

 • keywords: Singular Value Decomposition (SVD), acoustic quality, index method, sacral objects

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Calculation models for acoustic analysis of St. Elizabeth of Hungary church in Jaworzno Szczakowa / Krzysztof KOSAŁA // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2016 vol. 41 no. 3, s. 485–498. — Bibliogr. s. 497–498. — tekst: https://goo.gl/3xSMql

 • keywords: church acoustics, Singular Value Decomposition (SVD), acoustic quality, index method, acoustic simulation tests

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Charakterystyki akustyczne gumowo-metalowych przegród dźwiękoizolacyjnych – możliwości predykcji i badania doświadczalneAcoustic characteristics of rubber-metal sound insulation baffles – possibilities of prediction and experimental tests / Krzysztof KOSAŁA // Izolacje : budownictwo, przemysł, ekologia ; ISSN 1427-6682. — 2019 R. 24 nr 7/8, s. 92–97. — Bibliogr. s. 96–97, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Comparative analysis of the acoustic properties of granular materials / Krzysztof KOSAŁA // W: VIBSYS 2022 : ”Vibrations in physical systems” : XXX conference : Poznań, Poland, September 26-28, 2022 : [book of abstracts] / red. Roman Starosta, Małgorzata Jankowska ; Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics, Institute of Applied Mechanics. Poznan of University of Technology. — Poznan : Agencja Reklamowa COMPRINT, 2022. — ISBN: 978-83-89333-80-3. — S. 42. — Bibliogr. s. 42. — Toż pod adresem {https://vibsys-conf.put.poznan.pl/wp-content/uploads/2022/09/vibsys2022-book-of-abstracts-1-1.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Decorrelation of indices for a single number assessment of the acoustic quality of sacral objectsDekorelacja wskaźników w jednoliczbowej ocenie jakości akustycznej obiektów sakralnych / Krzysztof KOSAŁA // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2011 [nr] 2, s. 49–52. — Bibliogr. s. 52, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: