Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Jurek, mgr inż.

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3206-678X orcid iD

ResearcherID: DXO-9411-2022

Scopus: 57210122328

PBN: 5e70941b878c28a0473b64ed

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
2
3
4
 • Changes of coal wastes mineralogy during self-heating processes simulated by hydrous and anhydrous pyrolysis : [abstract] / Justyna Ciesielczuk, Marek Szczerba, Monika J. Fabiańska, Dariusz WIĘCŁAW, Magdalena Misz-Kennan, Zuzanna Ciesielska, Krzysztof JUREK // W: Goldschmidt Conference 2022 [Dokument elektroniczny] : 11-15 July 2022, Hawaii. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : European Association of Geochemistry and of the Geochemical Society], [2022]. — Ekran [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://conf.goldschmidt.info/goldschmidt/2022/meetingapp.cgi/Paper/11938 [2022-10-31]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Dependence of the molecular composition of the gas emitted during self-ignition processes on the temperature in the coal waste dump: example from Upper Silesia, Poland / Dariusz WIĘCŁAW, Krzysztof JUREK, Adam KOWALSKI, Monika Fabiańska, Justyna Ciesielczuk, Magdalena Misz-Kennan, Adam Nádudvari // W: Energy fuels environment 2020 [Dokument elektroniczny] : Kraków, Poland, 1-4 December 2020 : book of abstracts / ed. Bogdan Samojeden ; AGH University of Science and Technology, Cracow University of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ed. 2 corrected. — Kraków : AGH University of Science and Technology, 2020. — e-ISBN: 978-83-948318-4-4. — S. 39. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ef-conference.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/Book-of-Abstract-EFE-2020-1.pdf [2020-12-11]. — Bibliogr. s. 39

 • keywords: gaseous pollutants, Upper Silesia, coal waste, self-heating

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
9
10
11
 • Molecular and stable isotope composition of pollutants emitted during thermal processes within the Rymer Coal waste dump (Upper Silesia, Poland) / Dariusz WIĘCŁAW, Krzysztof JUREK, Monika J. Fabiańska, Elżbieta BILKIEWICZ, Adam KOWALSKI, Magdalena Misz-Kennan, Justyna Ciesielczuk // Minerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-163X. — 2021 vol. 11 iss. 10 art. no. 1120, s. 1–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 18–20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-10-13. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/11/10/1120/pdf

  orcid iD
 • keywords: pyrolysis, stable isotopes, Upper Silesia, coal wastes, self-heating

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/min11101120

12
13
14
15
 • Origin of hydrocarbon gases and carbon dioxide in Devonian-Carboniferous strata of the Upper Silesian and Lublin regions: isotopic, hydrous pyrolysis and geological approach / Maciej J. KOTARBA, Krzysztof JUREK, Tomasz ROMANOWSKI // W: ESIR 2019 : European Society for Isotope Research isotope workshop XV : Lublin, Poland, June 23–27, 2019 : book of abstracts / eds. Aleksander Anuar-Wójtowicz, Karolina Marciszuk. — Warsaw : Polish Geological Institute – National Research Institute, 2019. — ISBN: 978-83-66305-68-7. — S. 63–64. — Bibliogr. s. 64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Potencjał generowania ropy i gazu wybranych skał macierzystych Karpat zewnętrznych w oparciu o badania pirolizy wodnejOil and gas generation potential of selected source rocks of the Outer Carpathians: hydrous pyrolysis approach / Dariusz WIĘCŁAW, Krzysztof J. JUREK, Elżbieta BILKIEWICZ // W: Proklimatyczne transformacje : 13 polski kongres naftowców i gazowników : Bóbrka, 2–3 czerwca 2022 : streszczenia referatów = Proclimatic transformations : book of abstracts. — Kraków : Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, 2022. — S. 31–32. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Studies on nitrogen compounds, V and Ni concentrations and nitrogen isotopic composition of the crude oils of central and eastern parts of the Polish Outer Carpathians / Krzysztof JUREK, Tomasz ROMANOWSKI, Dariusz WIĘCŁAW // W: CAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100\textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — e-ISBN: 978-83-66364-18-9. — S. [1-2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.cagg2019.agh.edu.pl/Book%20of%20Abstract%20pdf%20only/7%20Geochemistry/Jurek%20et%20al.pdf [2019-09-16]. — Bibliogr. s. [2]. — Toż. na dysku Flash. - S. 109-110. - Bibliogr. s. 110

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • The genesis of ozocerite in Carpathian region : biomarkers approach / Krzysztof JUREK, Adam Kowalski // W: 12\textsuperscript{th} GEOSYMPOSIUM of young researchers SILESIA 2019 : 2–4 September 2019, Tarnowskie Góry : book of abstracts / eds. Anna Abramowicz, Agnieszka Bracławska, Aleksander Brom, Dorota Fiedor, Marcelina Kondas, Kinga Ślósarczyk. — [Sosnowiec : Faculty of Earth Sciences. University of Silesia], [2019]. — ISBN: 978-83-955191-0-9. — S. 31. — Bibliogr. s. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Treatment of contaminated soil with mineral-organic mixtures and the determination of the content of polycyclic aromatic hydrocarbons / SZEREMENT, J., KOWALSKI, A., JUREK, K., MOKRZYCKI, J., JAROSZ, R., MARCIŃSKA-MAZUR, L., Gondek, K., MIERZWA-HERSZTEK, M. // W: ICA 2021 [Dokument elektroniczny] : 13th International Conference on Agrophysics: agriculture in changing climate : 15\textsuperscript{th}-16\textsuperscript{th} November, 2021, Lublin, Poland : online : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Lublin] : Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, cop. 2021. — e-ISBN: 978-83-89969-72-9. — S. 188. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.agrophysics.org/wp-content/uploads/2021/11/ICA-2021-Book-of-Abstracts.pdf [2021-11-24]. — Bibliogr. s. 188. — M. Mierzwa-Hersztek - dod. afiliacja: University of Agriculture in Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Variations of bitumen fraction, biomarker, stable carbon isotope and maceral compositions of dispersed organic matter in the Miocene strata (Carpathian Foredeep, Poland) during maturation simulated by hydrous pyrolysis / Maciej J. KOTARBA, Dariusz WIĘCŁAW, Krzysztof JUREK, Marta WALICZEK // Marine and Petroleum Geology ; ISSN 0264-8172. — 2022 vol. 137 art. no. 105487, s. 1–23. — Bibliogr. s. 21–23, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-12-15

  orcid iD
 • keywords: biomarkers, stable carbon isotopes, hydrous pyrolysis, Polish Carpathian Foredeep, macerals, dispersed organic matter, simulated maturation, autochthonous Miocene strata

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.marpetgeo.2021.105487

23
24
 • Wpływ dojrzałości termicznej na wybrane wskaźniki oparte o dystrybucję pirolowych związków azotu w ciekłych węglowodorach[Influence of thermal maturity on selected indicators based on the distribution of pyrrole nitrogen compounds in liquid hydrocarbons] / Krzysztof J. JUREK // W: GEOPETROL 2022 : wyzwania dla sektora naftowego i gazowniczego w dobie transformacji energetycznej : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [19-21 września 2022, Zakopane] : materiały konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, 2022. — S. 539-548. — Bibliogr. s. 547-548, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Zastosowanie biomarkerów i organicznych związków azotu do rekonstrukcji paleośrodowiska warstw menilitowych polskich Karpat zewnętrznychApplication of biomarkers and nitrogen-containing organic compounds for the reconstruction of paleoenvironments of the Menilite Beds in the Polish Outer Carpathians / Krzysztof J. JUREK // W: Komisja Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie [Dokument elektroniczny] : posiedzenie w dniu 11 maja 2022 r. : streszczenia referatów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie], [2022]. — S. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://krakow.pan.pl/images/05.2022.%20jurek%20krzysztof.pdf [2022-05-16]. — Bibliogr. s. 6–7. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: