Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Jurek, mgr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3206-678X orcid iD

ResearcherID: DXO-9411-2022

Scopus: 57210122328

PBN: 5e70941b878c28a0473b64ed

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
2
3
4
 • Changes of coal wastes mineralogy during self-heating processes simulated by hydrous and anhydrous pyrolysis : [abstract] / Justyna Ciesielczuk, Marek Szczerba, Monika J. Fabiańska, Dariusz WIĘCŁAW, Magdalena Misz-Kennan, Zuzanna Ciesielska, Krzysztof JUREK // W: Goldschmidt Conference 2022 [Dokument elektroniczny] : 11-15 July 2022, Hawaii. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : European Association of Geochemistry and of the Geochemical Society], [2022]. — Ekran [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://conf.goldschmidt.info/goldschmidt/2022/meetingapp.cgi/Paper/11938 [2022-10-31]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • Dependence of the molecular composition of the gas emitted during self-ignition processes on the temperature in the coal waste dump: example from Upper Silesia, Poland / Dariusz WIĘCŁAW, Krzysztof JUREK, Adam KOWALSKI, Monika Fabiańska, Justyna Ciesielczuk, Magdalena Misz-Kennan, Adam Nádudvari // W: Energy fuels environment 2020 [Dokument elektroniczny] : Kraków, Poland, 1-4 December 2020 : book of abstracts / ed. Bogdan Samojeden ; AGH University of Science and Technology, Cracow University of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ed. 2 corrected. — Kraków : AGH University of Science and Technology, 2020. — e-ISBN: 978-83-948318-4-4. — S. 39. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ef-conference.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/Book-of-Abstract-EFE-2020-1.pdf [2020-12-11]. — Bibliogr. s. 39

 • keywords: gaseous pollutants, Upper Silesia, coal waste, self heating

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
11
 • Geneza gazu ziemnego akumulowanego w utworach zapadliska przedkarpackiego i jego podłoża w rejonie Kraków–Rzeszów[Origin of natural gas accumulated in the Carpathian Foredeep strata and its basement in the Kraków-Rzeszów area] / Elżbieta BILKIEWICZ, Krzysztof JUREK, Tomasz KOWALSKI, Dariusz WIĘCŁAW, Adam KOWALSKI // W: LXXXVIII zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego [Dokument elektroniczny] : perspektywy badań geologicznych, hydrogeologicznych i poszukiwań złóż w Małopolsce w 120-lecie teorii płaszczowinowej w Karpatach : 18-20.05.2023, Dobczyce : materiały zjazdowe / pod red. nauk. Agaty Jarzynki, Tadeusza Peryta. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, [2023]. — e-ISBN: 978-83-67672-97-9. — S. 11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ptgeol.pl/wp-content/uploads/88.Zjazd_PTGeol_Abstrakty.pdf [2023-06-06]. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Geneza węglowodorów ciekłych występujących w utworach miocenu zapadliska przedkarpackiego[Origin of liquid hydrocarbons occurring in the Carpathian Foredeep Miocene deposits] / Krzysztof J. JUREK, Dariusz WIĘCŁAW, Adam KOWALSKI // W: LXXXVIII zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego [Dokument elektroniczny] : perspektywy badań geologicznych, hydrogeologicznych i poszukiwań złóż w Małopolsce w 120-lecie teorii płaszczowinowej w Karpatach : 18-20.05.2023, Dobczyce : materiały zjazdowe / pod red. nauk. Agaty Jarzynki, Tadeusza Peryta. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, [2023]. — e-ISBN: 978-83-67672-97-9. — S. 21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ptgeol.pl/wp-content/uploads/88.Zjazd_PTGeol_Abstrakty.pdf [2023-06-06]. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
15
16
 • Molecular and stable isotope composition of pollutants emitted during thermal processes within the Rymer Coal waste dump (Upper Silesia, Poland) / Dariusz WIĘCŁAW, Krzysztof JUREK, Monika J. Fabiańska, Elżbieta BILKIEWICZ, Adam KOWALSKI, Magdalena Misz-Kennan, Justyna Ciesielczuk // Minerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-163X. — 2021 vol. 11 iss. 10 art. no. 1120, s. 1–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 18–20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-10-13. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/11/10/1120/pdf

  orcid iD
 • keywords: pyrolysis, stable isotopes, Upper Silesia, coal wastes, self heating

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/min11101120

17
18
19
20
 • Origin of hydrocarbon gases and carbon dioxide in Devonian-Carboniferous strata of the Upper Silesian and Lublin regions: isotopic, hydrous pyrolysis and geological approach / Maciej J. KOTARBA, Krzysztof JUREK, Tomasz ROMANOWSKI // W: ESIR 2019 : European Society for Isotope Research isotope workshop XV : Lublin, Poland, June 23–27, 2019 : book of abstracts / eds. Aleksander Anuar-Wójtowicz, Karolina Marciszuk. — Warsaw : Polish Geological Institute – National Research Institute, 2019. — ISBN: 978-83-66305-68-7. — S. 63–64. — Bibliogr. s. 64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Potencjał generowania ropy i gazu wybranych skał macierzystych Karpat zewnętrznych w oparciu o badania pirolizy wodnejOil and gas generation potential of selected source rocks of the Outer Carpathians: hydrous pyrolysis approach / Dariusz WIĘCŁAW, Krzysztof J. JUREK, Elżbieta BILKIEWICZ // W: Proklimatyczne transformacje : 13 polski kongres naftowców i gazowników : Bóbrka, 2–3 czerwca 2022 : streszczenia referatów = Proclimatic transformations : book of abstracts. — Kraków : Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, 2022. — S. 31–32. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Studies on nitrogen compounds, V and Ni concentrations and nitrogen isotopic composition of the crude oils of central and eastern parts of the Polish Outer Carpathians / Krzysztof JUREK, Tomasz ROMANOWSKI, Dariusz WIĘCŁAW // W: CAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100\textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — e-ISBN: 978-83-66364-18-9. — S. [1-2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.cagg2019.agh.edu.pl/Book%20of%20Abstract%20pdf%20only/7%20Geochemistry/Jurek%20et%20al.pdf [2019-09-16]. — Bibliogr. s. [2]. — Toż. na dysku Flash. - S. 109-110. - Bibliogr. s. 110

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • The genesis of ozocerite in Carpathian region : biomarkers approach / Krzysztof JUREK, Adam Kowalski // W: 12\textsuperscript{th} GEOSYMPOSIUM of young researchers SILESIA 2019 : 2–4 September 2019, Tarnowskie Góry : book of abstracts / eds. Anna Abramowicz, Agnieszka Bracławska, Aleksander Brom, Dorota Fiedor, Marcelina Kondas, Kinga Ślósarczyk. — [Sosnowiec : Faculty of Earth Sciences. University of Silesia], [2019]. — ISBN: 978-83-955191-0-9. — S. 31. — Bibliogr. s. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25