Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Jurczyk, mgr inż.

asystent

Wydział Zarządzania
WZ-kiz, *Katedra Inżynierii Zarządzania


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-7569-3161 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 56580049800

PBN: 5e70923a878c28a047392055

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 62, z ogólnej liczby 62 publikacji Autora


1
 • Algorytmy genetyczne jako narzędzie służące optymalizacji poziomu zapasów[Optimizing inventory using genetic algorithms] / Krzysztof JURCZYK // W: TransLogistics 2011 : zbiór prac prezentowanych podczas VII Ogólnopolskiego Forum Studentów Transportu i Logistyki : Wrocław 01–02.12.2011 / Koło Naukowe LOGISTICS, Politechnika Wrocławska. Wydział Mechaniczny. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011. — ISBN: 978-83-7493-650-7. — S. 5–13. — Bibliogr. s. 12–13.. — Afiliacja Autora: Koło Naukowe TRANSPEED, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza kondycji komponentów prototypowych po wysyłceAnalysis of components condition after shipment / BARAN Marcin, JURCZYK Krzysztof, WOŹNIAK Wojciech // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 14021–14025. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 14025, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Analiza procesu wysyłek komponentów prototypowychAnalysis of shipment of prototype components / Marcin BARAN, Krzysztof JURCZYK // W: TLM 2014 [Dokument elektroniczny] : ”Total Logistic Management” : XVIII konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 10–13 grudnia 2014 / Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: kod taryfy celnej, KTC, odprawa celna

  keywords: customs, customs tariff

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza procesu wysyłek komponentów prototypowych – studium przypadkuAnalysis of shipment of prototype components – a case study / Marcin BARAN, Krzysztof JURCZYK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 2 dod.: CD nr 1 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 22–27. — Wymagania systemowe: Adobre Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kod taryfy celnej, KTC, odprawa celna

  keywords: customs, customs tariff

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza projektów architektonicznych budynków użyteczności publicznej w kontekście parametrów komfortu termicznegoPublic utility buildings architectural and constructional desing apprisal in the context of the thermal comfort parameters / Jerzy MIKULIK, Grzegorz AUGUSTYN, Jakub JURASZ, Krzysztof JURCZYK, Tomasz KORBIEL, Marcin PAWLIK, Rafał RUMIN // W: Monografia konferencyjna Badania interdyscyplinarne w architekturze 2 [Dokument elektroniczny]. T. 1, Zagadnienia interdyscyplinarne / red. nacz. Beata Komar ; red. t. Klaudiusz Fross. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2017. — 1 dysk optyczny. — ISBN całości: 978-83-947871-4-1. — e-ISBN: 978-83-947871-0-3. — S. 31–42. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 39–40, Streszcz., Summ.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Application of classical forecasting approaches to predict the share of faulty components / Krzysztof JURCZYK, Magdalena KRZYWDA, Jerzy MIKULIK // W: DMMS 2017 & ZTS XX : 1st international conference Decision Making in Manufacturing and Services & XX jubilee symposium Applications of systems theory : Zakopane, September 26–30, 2017 : conference proceedings / ed. Tadeusz Sawik. — Cianowice : Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Ostoja”, cop. 2017. — ISBN: 978-83-62218-57-8. — S. 153–163. — Bibliogr. s. 162–163, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: reliability, forecasting, error analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Central planning procedures on the example of „X” enterprise : [poster] / Krzysztof JURCZYK // W: TLM 2011 [Dokument elektroniczny] : Total Logistic Management : XV konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 08–10 grudnia 2011 : [materiały konferencyjne] / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : KT PAN], [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Demand forecasting with the usage of artificial neural networks on the example of a distribution enterprise / Krzysztof JURCZYK, Katarzyna GDOWSKA, Jerzy MIKULIK, Wojciech WOŹNIAK // W: ICIL 2016 : 13\textsuperscript{th} International Conference on Industial Logistics : 28 September – 1 October, Zakopane, Poland : conference proceedings / ed. Tadeusz Sawik ; AGH University of Science and Technology, International Center for Innovation and Industrial Logistics. — Poland : AGH University of Science and Technology, cop. 2016. — ISBN: 978-83-62079-06-3. — S. 84–93. — Bibliogr. s. 91–93, Abstr.

 • keywords: artificial neural networks, inventory management, customer service level, demand forecasting, time series analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Efektywność procesu modelowania w zależności od wyboru odpowiedniego narzędzia : [streszczenie]Modelling process effectiveness dependence on the chosen appropriate simulation tool : [abstract] / Krzysztof JURCZYK, Monika KLAŚ, Wojciech WOŹNIAK // W: FlexSimposium Polska [Dokument elektroniczny] : V jubileuszowa międzynarodowa konferencja Ekspertów modelowania i symulacji FlexSimposium 2017 PL : V edycja : Kraków, 12-13 września 2017 : materiały konfrencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — S. 20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: modelowanie, symulacja, specjalistyczne pakiety obliczeniowe, systemy kolejkowe, języki programowania

  keywords: modelling, simulation, queuing systems, advanced technical computing environments, programming languages

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Estimation of the temperature spatial variability in confined spaces based on thermal imaging / Grzegorz AUGUSTYN, Jakub JURASZ, Krzysztof JURCZYK, Tomasz KORBIEL, Jerzy MIKULIK, Marcin PAWLIK, Rafał RUMIN // W: ASEE17 : international conference on Advances in energy Systems and Environmental Engineering : clean energy, clean water, clean air : 2–5 July, 2017, Wroclaw, Poland : book of abstracts / ed. by Bartosz Kaźmierczak. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2017. — ISBN: 978-83-7493-988-1. — S. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • FlexSim Simulation Software as a useful tool for modeling and simulation of the complex logistics processes / Krzysztof JURCZYK, Wojciech WOŹNIAK // W: Kraków InnoTech Summit [Dokument elektroniczny] : badania - technologie - biznes : [4.04.2017, Kraków, Polska] : księga abstraktów / oprac. Michał Adamczyk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2017]. — e-ISBN: 978-83-942282-2-4. — S. 8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://kms.org.pl/wp-content/uploads/2017/07/KITS-Abstrakty-1.pdf [2017-07-11]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Implementacja strategii uzupełniania poziomu zapasów w systemie przeglądu ciągłego w środowisku MatlabImplementation of selected inventory control methods in a continuous replenishment system in Matlab software / Krzysztof JURCZYK, Kamil Krawczyk, Wojciech WOŹNIAK // W: Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, T. 4 = Selected aspects of logistics management, Vol. 4 / pod red. Jerzego Feliksa. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-913-1. — S. 358–376. — Bibliogr. s. 373–376, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: poziom obsługi klienta, system wspomagania decyzji, sterowanie zapasami

  keywords: customer service level, decision support system, inventory control

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Implementacja systemu wspomagania decyzji dotyczących sterowania zapasami i problemy jej towarzyszące – studium przypadkuImplementation of the decision support system for inventory control and its associated problems – a casy study / Krzysztof JURCZYK, Marcin BARAN // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 2 dod.: CD nr 1 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 316–322. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 322, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zarządzanie zapasami, poziom obsługi klienta, system wspomagania decyzji

  keywords: inventory management, customer service level, decision support system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Krótkoterminowe prognozowanie wielkości popytu z wykorzystaniem klasycznych metod predykcji na przykładzie międzynarodowego przedsiębiorstwa produkcyjno-dystrybucyjnegoShort-term demand forecasting using classical forecasting methods on the example of an international production and distribution enterprise / Krzysztof JURCZYK, Katarzyna GDOWSKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9076–9084. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9084, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: prognozowanie popytu, analiza szeregu czasowego

  keywords: demand forecasting, time series analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Logistyczne aspekty funkcjonowania biogazowniLogistical aspects of biogas plant operation / Jakub JURASZ, Krzysztof JURCZYK, Magdalena Krzywda // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 2 dod.: CD nr 1 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 310–315. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 315, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: łańcuch dostaw, proces logistyczny, biogazownia

  keywords: supply chain, biogas plant, logistic process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Modeling and simulation of logistics processes – randomness and uncertainty of input data : abstractModelowanie i symulacja procesów logistycznych – analiza problematyki losowości i niepewności danych wejściowych : streszczenie / Marek KARKULA, Krzysztof JURCZYK // W: TLM 2012 [Dokument elektroniczny] : ”Total Logistic Management” : XVI konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 6 do 8 grudnia 2012 : materiały konferencyjne / red. nauk. Adam Lichota ; Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang. — Tytuł przejęto z ekranu tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Modelowanie i symulacja procesów ewakuacji z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim – studium przypadkuModelling and simulation of evacuation processes with the usage of FlexSim software – a case study / Krzysztof JURCZYK, Witold Aleksander Cempel // Systemy Logistyczne Wojsk = Military Logistics Systems / Wojskowa Akademia Techniczna. Instytut Logistyki ; ISSN 1508-5430. — 2018 t. 1 nr 48, s. 116–131. — Bibliogr. s. 128–131, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://slw.wat.edu.pl/resources/html/article/details?id=180592

  orcid iD
 • słowa kluczowe: modelowanie, symulacja, ewakuacja, FlexSim

  keywords: modelling, simulation, evacuation, FlexSim

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Modelowanie i symulacja systemów kolejkowych w FlexSim - studium przypadku : [streszczenie]Modeling and simulation of queuing systems in FlexSim 3D simulation software - a case study : [abstract] / Monika KLAŚ, Krzysztof JURCZYK // W: FlexSimposium Polska [Dokument elektroniczny] : V jubileuszowa międzynarodowa konferencja Ekspertów modelowania i symulacji FlexSimposium 2017 PL : V edycja : Kraków, 12-13 września 2017 : materiały konfrencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — S. 23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: modelowanie, symulacja, specjalistyczne pakiety obliczeniowe, systemy kolejkowe, testowanie usprawnień

  keywords: modelling, simulation, queuing systems, advanced technical computing environments

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25