Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Galos, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Badania w instalacji pilotowej w Regulicach przydatności odpadów przeróbczych z wybranych kopalń węgla kamiennego do produkcji kruszyw mineralnychTesting of pilot installation in Regulice for usability of tailings from selected coal mines in the production of mineral aggregates / Krzysztof GALOS, Jarosław Szlugaj // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 R. 70 nr 5, s. 129–136. — Bibliogr. s. 136, Streszcz., Abstr.. — Krzysztof Galos – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, dod. afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Pan w Krakowie

 • słowa kluczowe: kruszywa mineralne, odpady powęglowe, mieszanki dla drogownictwa, odzysk odpadów

  keywords: mineral aggregates, coal refuse, mixes for road engineering, recovery of waste

2
 • Ball clays for the production of porcelain tiles in PolandPlastyczne iły biało wypalające się do produkcji płytek gresowych w Polsce / Krzysztof GALOS // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2010 t. 26 z. 4, s. 21–43. — Bibliogr. s. 40–42, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Charakterystyka mineralogiczno-technologiczna surowców kaolinowych pochodzących z płukania piasków kwarcowych w zakładach Osiecznica i Grudzeń LasMineralogical and technological characteristics of kaolins quartz sand washing in Osiecznica and Grudzeń Las plants / Krzysztof GALOS, Marcin Kurylonek, Barbara Gierczak // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2012 nr 83, s. 5–18. — Bibliogr. s. 18, Streszcz., Abstr.. — XXII Konferencja z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Krynica, 7–9 listopada 2012. — Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
5
 • Metodyka ultradźwiękowych badań płytek typu {\em gres porcellanato}The methodology of ultrasonic study the {\it gres porcellanato} tiles / Wojciech PIEKARCZYK, Dariusz KATA, Jerzy LIS, Krzysztof GALOS // W: Polska Ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–17 września 2008 r. / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-22-3. — S. 79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Metodyka ultradźwiękowych badań płytek typu \emph{gres porcellanato}The methodology of ultrasonic studies of the \emph{gres porcellanato} tiles / Wojciech PIEKARCZYK, Dariusz KATA, Jerzy LIS, Krzysztof GALOS // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2008 t. 60 nr 4, s. 208–212. — Bibliogr. s. 212, Streszcz.. — W czasopiśmie numer ISSN poprzedniego tytułu. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/52

 • słowa kluczowe: metoda ultradźwiękowa, gres porcellanato, oznaczenie nieniszczące

  keywords: ultrasonic method, gres porcellanato, non-destructive evaluation

7
 • Mining waste management in the Baltic Sea Region : Min-Novation project / ed. Marek CAŁA ; aut.: Bert Allard, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, [et al.], Marek CAŁA, Marcin CHOLEWA, [et al.], Krzysztof GALOS, [et al.], Anna OSTRĘGA, [et al.], Anna SZCZĘCH, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 263, [1] s.. — (AGH University of Science and Technology Press ; KU 0535). — Bibliogr. s. 241–255. — ISBN: 978-83-7464-673-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Nowe surowce ilaste biało wypalające się z rejonu Bolesławca – charakterystyka mineralogiczna i technologicznaNew white-firing clays from Bolesławiec vicinity – mineralogical and technological characteristics / Krzysztof GALOS, Wojciech PIETRZYK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2008 R. 60 nr 2, s. 64–70. — Bibliogr. s. 70. — W. Pietrzyk - dod. afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi PAN Kraków. — tekst: http://ptcer-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/pobierz/83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Obecne i perspektywiczne źródła surowców ilastych jasno wypalających się dla polskiego przemysłu ceramicznegoCurrent and perspective sources of white-firing clayey raw materials for the Polish ceramic industry / GALOS K. // W: Polska Ceramika 2010 : VI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 5–8 września 2010 r. / eds. Agnieszka Gubernat, Ewa Stobierska, Piotr Wyszomirski ; Akademia Górniczo-Hutnicza. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2010. — ISBN: 978-83-60958-62-9. — S. 66. — Przy nazwisku autora druga afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Odpady z górnictwa i przeróbki węgla kamiennego, jako materiały do produkcji kruszyw mineralnychThe wastes from hard coal mining and processing as the sources for mineral aggregates production / Krzysztof GALOS, Jarosław Szlugaj // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2012 nr 4, s. 79–93. — Bibliogr. s. 92, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Optymalizacja składu surowcowego mas do otrzymywania tworzyw typu {\em gres porcellanato} z zastosowaniem metod ultradźwiękowychOptimization of raw materials cpomposition of masses for production of {\it gres porcellanato} materials with use of ultrasonic methods / Krzysztof GALOS, Wojciech PIEKARCZYK, Dariusz KATA // W: Polska Ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–17 września 2008 r. / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-22-3. — S. 49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Optymalizacja składu surowcowego mas do otrzymywania tworzyw typu \emph {gres porcellanato} z zastosowaniem metod ultradźwiękowychOptimization of raw materials composition of masses for production of \emph {gres porcellanato} materials by using ultrasonic methods / Krzysztof GALOS, Wojciech PIEKARCZYK, Dariusz KATA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2008 T. 60 nr 4, s. 160–163. — Bibliogr. s. 163, Streszcz.. — K. Glaos – dod. afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — tekst: http://goo.gl/jQv3qi

 • słowa kluczowe: metoda ultradźwiękowa, gres porcellanato, oznaczenia nieniszczące

  keywords: ultrasonic method, gres porcellanato, non-destructive evaluation

13
 • Polish clayey raw materials for the production of ceramic tiles / Piotr WYSZOMIRSKI, Krzysztof GALOS // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2008 vol. 33, s. 183. — MECC'08 : 4th Mid-European Clay Conferenc 2008 : Zakopane, Poland, September 22–27, 2008 : abstracts / eds. Katarzyna Górniak, Tadeusz Szydłak, Monika Kasina, Marek Michalik, Beata Zych-Habel. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Polish clayey raw materials for the production of ceramic tiles / P. WYSZOMIRSKI, K. GALOS // Clay Minerals : Journal of the European Clay Groups ; ISSN 0009-8558. — 2009 vol. 44 no. 4, s. 497–509. — Bibliogr. s. 508–509, Abstr.. — 4th Mid-European Clay Conference (MECC 08) : Zakopane, Poland : SEP 22-27, 2008

 • keywords: chemical composition, Poland, ceramic tiles, ceramic technological properties, grain-size distribution, mineralogical composition, red-firing clays, light-firing clays, white-firing clays

15
 • Surowce ilaste krajowego przemysłu ceramiki szlachetnej i technicznej. Cz. 1, Krajowe surowce ilaste biało i jasno wypalające się[Clayey raw materials of domestic industry of fine and technical ceramics. Pt. 1, Domestic white and light firing clays] / Krzysztof GALOS, Piotr WYSZOMIRSKI // Kopaliny ; ISSN 1730-7848. — 2008 nr 1, s. 67–72. — Bibliogr. s. 71–72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Zależność właściwości tworzyw typu gres porcellanato od składu mineralnego zastosowanych iłów biało wypalających sięRelation between properties of gres porcellanato materials and mineralogical composition of applied white-firing clays / Krzysztof GALOS // W: Polska Ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–17 września 2008 r. / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-22-3. — S. 48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych