Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Fitzner, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7006433491

PBN: 5e709213878c28a04738f888

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 157, z ogólnej liczby 159 publikacji Autora


1
2
 • About the conditions of zinc selenide electrodeposition from aqueous solutionsWarunki elektrochemicznego osadzania selenku cynku z roztworów wodnych / Remigiusz KOWALIK, Krzysztof FITZNER // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2004 vol. 30 no. 2, s. 129–141. — Bibliogr. s. 140–141, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
6
7
 • Application of chemical thermodynamics in industrial silver production process / FITZNER Krzysztof // W: CALPHAD XXXIII : an international conference on Phase diagram calculation and computational thermochemistry : May 30–June 4, 2004, Krakow, Poland : program & abstracts / Polish Academy of Sciences. Institute of Metallurgy and Materials Science, Krakow. — [Kraków : PAS IMMS], [2004]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Badanie kinetyki i mechanizmu procesów redukcji kompleksów chlorkowych złota (III)[Investigations of the kinetics and mechanism of reactions of reduction gold (III) chloride complexes] / Krzysztof FITZNER, Krzysztof PACŁAWSKI // W: Metale szlachetne : II krajowa konferencja : Niedzica 26–28 wrzesień 2001 = “Noble metals” : proceedings of the conference / oprac. i ed. mater. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój. — Kraków : FMN TiR, [2001]. — S. 1–9. — Bibliogr. s. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Calorimetric and DTA measurements in $Cu-Ga-In$ system / D. JENDRZEJCZYK-HANDZLIK, P. HANDZLIK, K. FITZNER // W: TOFA 2018 : discussion meeting on thermodynamics of alloys : October 1–5, 2018, Seoul : book of abstracts & program. — [Korea : s. n.], [2018]. — S. 39. — Afiliacja autorów: University of Science and Technology in Krakow

 • keywords: thermal analysis, calorimetric measurements, CIGS materials, Cu-In-Ga system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Catalytic properties of platinum nanoparticles obtained in a single step simultaneous reduction of Pt(IV) ions and graphene oxide / Marek WOJNICKI, Magdalena LUTY-BŁOCHO, Krzysztof MECH, Justyna Grzonka, Krzysztof FITZNER, Krzysztof J. Kurzydłowski // Journal of Flow Chemistry ; ISSN 2062-249X. — 2015 vol. 5 no. 1, s. 22–30. — Bibliogr. s. 30

 • keywords: graphene oxide, microreactor, platinum nanoparticles, microflow reactor, deposition, DMAB, glucose electro-oxidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1556/JFC-D-14-00032

13
 • Cationic effect in the redox reaction between $[AuCl_{4}]^{-}$ and $[HSO_{3}]^{-}$ ionsKinetyczny efekt kationowy w reakcji redoks pomiędzy jonami $[AuCl_{4}]^{-}$ oraz $[HSO_{3}]^{-}$ / K. PACŁAWSKI, K. FITZNER // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2005 vol. 50 iss. 4, s. 1003–1015. — Bibliogr. s. 1015

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Charakterystyka produktów rafinacji złomu elektronicznego[Characterization of products from electronic scrap refining process] / A. Choiński, B. Michalski, A. Zielińska, M. Szymański, M. Leonowicz, K. FITZNER, P. HANDZLIK, T. Stawiński // W: Dla miasta i środowiska – problemy unieszkodliwiania odpadów : XIII konferencja : Warszawa, 28 listopada 2016 : materiały konferencyjne. — Warszwa : Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, 2016. — ISBN: 978-83-936575-3-7. — S. 45. — Bibliogr. s. 45. — K. Fitzner, P. Handzlik – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Co można zbadać w procesie Kaldo?What can be investigated in Kaldo process / K. FITZNER, W. Cis, W. Przybyło, M. Kopyto // W: Metale nieżelazne 2002 : konferencja naukowa : Kraków, 24–25 maja 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metali Nieżelaznych. — Kraków : WMN AGH, 2002. — Tyt. dod.: 40-lecie Wydziału 1962–2002. — ISBN10: 83-904497-5-7. — S. 71–85. — Bibliogr. s. 85, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Complex measurements of $Au-Sn-Sb$ system / Dominika JENDRZEJCZYK-HANDZLIK, Wojciech GIERLOTKA, Krzysztof FITZNER // W: TOFA 2010 : discussion meeting on Thermodynamics of Alloys : September 12\textsuperscript{th}–16\textsuperscript{th}, 2010, Porto, Portugal : selected peer reviewed abstracts and programme / ed. by Luís Filipe Malheiros, [et al.] ; Faculty of Engineering of the University of Porto. — Portugal : Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, cop. 2010. — ISBN: 978-989-96696-1-1. — S. 78. — W. Gierlotka – dod. afiliacja: Yuan Ze University, Taiwan

 • keywords: thermodynamic properties, calorimetric measurements, high temperature alloys, DTA/DSC analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
20
 • Determination of the dielectric constant of niobium oxide by using combined EIS and ellipsometric methods / Krzysztof FITZNER, Michał STĘPIEŃ // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2023 vol. 16 iss. 2 art. no. 798, s. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-01-13. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/16/2/798/pdf?version=1674014894

 • keywords: electrochemical impedance spectroscopy, ellipsometry, niobium oxide, dielectric constant

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma16020798

21
 • Determination of the stability of $Al_{11.8}FeMn_{1.6}Si_{1.6}$ phase existing in the quaternary $Al–Fe–Mn–Si$ systemOkreślenie stabilności fazy $Al_{11.8}FeMn_{1.6}Si_{1.6}$ występującej w układzie czteroskładnikowym $Al-Fe-Mn-Si$ / Bogusław Onderka, Maksymilian SUKIENNIK, Krzysztof FITZNER // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2000 vol. 45 iss. 2, s. 119–132. — Bibliogr. s. 132, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Electrochemical analysis of $ZnSe$ electrodeposition / Remigiusz KOWALIK, Krzysztof FITZNER, Piotr ŻABIŃSKI // W: Book of abstracts of the 57th annual meeting of the International Society of Electrochemistry : innovative electrochemistry, enterprising science : Edinburgh, UK, 27 August to 1 September, 2006 / ISE [etc.]. — Lausanne, Switzerland : ISE, 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. S7$\cdot$P-34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Electrochemical behavior of cobalt – ammonium complexes during polarization of Au electrode in alkaline solution / Krzysztof MECH, Piotr ŻABIŃSKI, Remigiusz KOWALIK, Krzysztof FITZNER // W: “Chemistry for materials science” : 11th international symposium on Electrochemical/chemical reactivity of metastable materials : 12–14 September 2012, Krakow, Poland : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Krakow : AGH UST], [2012]. — Dod. na okł.: 50 lat WMN 1962–2012. — S. 44. — Afiliacja: Faculty of Non-Ferrous Metals, University of Science and Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Electrochemical behavior of cobalt – ammonium complexes during polarization of AU electrode in alkaline solution / Krzysztof MECH, Piotr ŻABIŃSKI, Remigiusz KOWALIK, Krzysztof FITZNER // W: Kronika 50 lat działalności WMN / Wydział Metali Nieżelaznych Akademii-Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [s. n.], 2012. — Na okł. dod.: Międzynarodowa konferencja naukowa „Metale nieżelazne 2012”. — ISBN: 978-83-928069-4-2. — S. 183. — Afiliacja autorów – University of Science and Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: