Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Dudek, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
 • Analiza stanu naprężenia w otoczeniu kryształu diamentu w segmencie metaliczno-diamentowymAnalysis of stress in the surrounding of a diamond crystal in the metal bonded, diamond impregnated segment / K. DUDEK, M. PIETRZYK, J. KONSTANTY // W: KomPlasTech 2003 : informatyka w technologii metali : materiały X [dziesiątej] konferencji : Wisła–Jawornik 12–15 stycznia 2003 / eds. F. Grosman [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2003. — S. 95–102. — Bibliogr s. 102, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Modelowanie procesu walcowania rur w walcarce redukującej z naciągiemModelling of pipe rolling process in stretch reducing mill / Mirosław GŁOWACKI, Jan KAZANECKI, Maciej PIETRZYK, Krzysztof DUDEK, Roman Kuziak // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2003 R. 70 nr 2, s. 71–78. — Bibliogr. s. 78

 • słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, modelowanie walcowania rur, uogólniony piaski stan odkształcenia

  keywords: finite element method, generalized plane strain method, modelling of pipe reduction rolling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Numeryczna symulacja naprężeń cieplnych na przekroju poprzecznym kształtowników chłodzonych po plastycznej przeróbce na gorąco[Numerical simulation of thermal stresses at the cross section of shapes during cooling after hot rolling] / K. DUDEK, M. Krakowiak, J. Krakowiak, D. Stoiński, M. PIETRZYK // W: Walcownictwo'99 : procesy–narzędzia–wyroby : 50 lat Zakładu Plastycznej Przeróbki Metali Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej AGH : Ustroń 20–22 października 1999 r. : materiały konferencyjne / ed. Andrzej Nowakowski, Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Wiesław Madej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [1999]. — ISBN10: 83-7108-066-2. — S. 43–50. — Bibliogr. s. 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Problemy związane ze stosowaniem modeli: sprężystego i sprężysto-plastycznego do przewidywania naprężeń w chłodzonym materiale[Problems concerning elastic and elastic-plastic models applied to prediction of stress generation in cooled material] / Mirosław GŁOWACKI, Krzysztof DUDEK // W: Forming 2001 : medzinárodná vedecká konferencia : plasticita materiálov : Stará Lesná – Vysoké Tatry, Slovenská republika, 30.8.–2.9.2001 : zborník konferencie / red. Anton Ulík, Eugeniusz Hadasik, Ivo Schindler ; Slovenská technická univerzita, Trnava. Katedra tvárnenia ; Politechnika Śląska, Katowice. Katedra Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej ; Vysoká Škola Báňská, Ostrava. Katedra tváření materiálů. — Katowice : PŚ KMiTPP, [2001]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 839107224X. — S. 45–50. — Bibliogr. s. 50, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wyznaczanie współczynników funkcji naprężenia uplastyczniającego dla programu sterującego walcowaniem blach grubych w czasie rzeczywistymDetermination of the yield stress function in the on-line control system for plate mill / D. Svietlichnyj, K. DUDEK, Z. Urbanowicz, M. PIETRZYK // W: KomPlasTech'99 : zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali : materiały VI konferencji : Szczyrk 17–20 stycznia 1999 / ed. Antoni Piela [et al.]. — Kraków : „Akapit”, [1999]. — ISBN10: 83-7108-051-4. — S. 173–180. — Bibliogr. s. 180, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Zastosowanie metody elementów skończonych do modelowania naprężeń cieplnych i mechanicznych w narzędziach do plastycznej przeróbkiFinite-element model for evaluation of thermal and mechanical stresses in metal forming tools / M. GŁOWACKI, K. DUDEK, M. Papaj, M. PIETRZYK, D. SVIETLICHNYJ // W: Problemy w konstrukcji i eksploatacji maszyn hutniczych i ceramicznych : jubileuszowa X konferencja naukowa, T. 2 / kom. red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki ; Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-913400-1-5. — S. 23–40. — Bibliogr. s. 38, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: