Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Bytnar, dr inż.

specjalista

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4252-8068

ResearcherID: brak

Scopus: 55998478700

PBN: 3999263

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 41 publikacji Autora


1
 • Alkalies in coal and coke / Krzysztof BYTNAR // W: Proceedings of the Faculty of Fuels and Energy, AGH University of Science and Technology in Krakow and Department of Chemistry and Technology of Fuels, VŠB – Technical University of Ostrava [Dokument elektroniczny] / eds. Miroslav Kaloč, Pavla Ličáková ; Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava], [2008]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-248-1939-6. — S. 6–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; CD-ROM. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Alkalies in coke and their influence on its properties : [summ.]Alkálie v koksu a jejich vliv na jeho vlasnosti / Piotr BURMISTRZ, Krzysztof BYTNAR, Andrzej STRUGAŁA // W: 30. Mezinárodní koksárenská konference : 10. –11. listopadu 2004, Malenovice, Česká Republika ; [sborník abstraktů přednášek] = 30th International cokemaking conference / [red. Miroslav Kaloč] ; Česká koksárenská společnost. — [Ostravá : ČKS], [2004]. — S. 59–62. — Tekst eng.-che. — Pełny tekst W: 30th International cokemaking conference [Dokument elektroniczny] : November 9–12, 2004, Malenovice, Czech Republic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Czech Cokemaking Society. — [Ostravá : ČKS, 2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–12. — Bibliogr. s. 12. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader 5.0 ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Alkalis in coal and coal cleaning productsAlkalia w węglu i produktach jego wzbogacania / Krzysztof BYTNAR, Piotr BURMISTRZ // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2013 vol. 58 no. 3, s. 913–924. — Bibliogr. s. 924

 • słowa kluczowe: węgiel, proces wzbogacania, substancja mineralna

  keywords: coal, cleaning process, alkalies, mineral matter

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2013-0064

4
 • Analiza możliwości wykorzystania laboratoryjnego pomiaru ciśnienia koksowania do prognozowania jakości koksuThe analysis of the possibilities of using the laboratory measurement of coking pressure for forecasting the quality of coke / Piotr BURMISTRZ, Krzysztof BYTNAR, Andrzej ROZWADOWSKI, Teresa ROZWADOWSKA // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2010 vol. 55 nr 3, s. 110–117. — Bibliogr. s. 117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza pracy rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnieniaAnalysis of the medium pressure distributing gas networks / Krzysztof KOGUT, Krzysztof BYTNAR // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 83-89388-38-3. — S. 119–123. — Bibliogr. s. 123, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza pracy sieci dystrybucyjnej w aspekcie rozwoju infrastruktury miejskiej : [streszczenie][Analysis of gas distribution network operations with regard to municipal infrastructure development: abstract] / Krzysztof BYTNAR, Krzysztof KOGUT // W: VII [Siódme] targi inżynierii sanitarnej ogrzewania, klimatyzacji i chłodnictwa TERMO 2003 : IV [Czwarte] targi gazownictwa GAZ-TECHNIKA 2003 : II [Drugie] targi urządzeń energii odnawialnej i ochrony środowiska ENECO 2003 : 19–21 marca 2003. — Kraków : Wydawnictwo Cracovia Transfer, 2003. — S. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza składu pierwiastkowego substancji mineralnej węgli kamiennych techniką atomowej spektrometrii absorpcyjnej AAS[The elemental composition analysis of mineral matter of solid fuels by atomic absorption spectrometry AAS] / Dorota MAKOWSKA, Krzysztof BYTNAR // W: „Sprzęt i metody pomiarowe w ocenie jakości węgla i koksu” [Dokument elektroniczny] : seminarium branżowe : jubileusz 120-lecia Polskiego Ruchu Stowarzyszeniowego Branży Hutniczej : Karpacz, 11-13.05.2012 r.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — Slajdy [1–17]. — Wymagania systemowe: Microsoft Power Point ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza zawartości wybranych pierwiastków krytycznych w odpadach z procesu wzbogacenia węgla kamiennegoAnalysis of the contents of selected critical elements in waste from the hard coal cleaning process / Andrzej STRUGAŁA, Dorota MAKOWSKA, Krzysztof BYTNAR, Teresa ROZWADOWSKA // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2014 t. 17 z. 4, s. 77–88. — Bibliogr. s. 86–88, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, wzbogacanie, pierwiastki krytyczne

  keywords: hard coal, coal cleaning process, critical elements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analysis of the content of nickel, chromium, lead and zinc in solid products of coal combustion (CCPs) coming from Polish power plants / Faustyna WIEROŃSKA, Dorota MAKOWSKA, Andrzej STRUGAŁA, Krzysztof BYTNAR // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 226. — Bibliogr. s. 226

 • keywords: hard coal, ecotoxic elements, by-products of coal combustion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Applied mineralogy in remediation of post-industrial area polluted with alkaline solutions / Jerzy FIJAŁ, Krzysztof BYTNAR // W: Polish Science and Technology Forum : Paris, 15–16 September 2003 : catalogue / Ministry of Scientific Research and Information Technology, Poland. — Warsaw : s. n., 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 32–34. — Bibliogr. s. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Distribution of contents of main elements in mineral matter of Polish coking coal and in coal cleaning products / Krzysztof BYTNAR, Dorota MAKOWSKA // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 99

 • keywords: mineral matter, coking coal, coal cleaning, main elements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Informator dla studentów studiów dziennych : [Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Paliw i Energii][Guide for full-time studies] / oprac. Piotr BURMISTRZ, Krzysztof KOGUT, Krzysztof BYTNAR. — Kraków : AGH. WPiE, 2002. — [81] k.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Informator dla studentów studiów zaocznych : [Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Paliw i Energii][Guide for extramural studies] / oprac. Piotr BURMISTRZ, Krzysztof KOGUT, Krzysztof BYTNAR. — Kraków : AGH. WPiE, 2002. — [44] k.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Modyfikacja koksownictwa poprzez uproszczenie technologii?Modification of cokemaking by technology simplification? / Krzysztof BYTNAR, Zbigniew BĘBENEK // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2009 vol. 54 nr 2, s. 106–111. — Bibliogr. s. 111

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Obliczanie sieci gazowych. T. 1, Omówienie parametrów wymaganych do obliczeń[Calculation of gas networks. Pt. 1, Discussion of requirements to calculate parameters] / Krzysztof KOGUT, Krzysztof BYTNAR. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — VIII, 189, [1] s., [1] k. złoż.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0264). — Bibliogr. s. 179–184, Indeks. — ISBN: 978-83-7464-134-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Obliczanie sieci gazowych. T. 2, Przegląd programów komputerowych[Calculation of gas networks. Pt. 2, Review of the computer software] / Krzysztof KOGUT, Krzysztof BYTNAR. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — V, 151 [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0282). — Bibliogr. s. 145–147, Indeks. — ISBN: 978-83-7464-159-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Oznaczanie zawartości talu w węglu oraz popiołach węglowych techniką atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną[Determination of thallium in coal and fly ash by electrothermal atomic absorption spectrometry] / Faustyna WIEROŃSKA, Dorota MAKOWSKA, Krzysztof BYTNAR // W: Zastosowanie metod AAS, ICP-OES i ICP-MS w analizie środowiskowej : XX konferencja : 04–06 listopada 2015, Łódź / red. nauk. Małgorzata Iwona Szynkowska, Sławomir Garboś. — [Łódź : Politechnika Łódzka], [2015]. — ISBN: 978-83-89379-29-0. — S. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Physicochemical properties of fuel blends composed of heavy fuel oil and tire-derived pyrolytic oils / Grzegorz Borówka, Krzysztof BYTNAR, Mateusz KRZAK, Jerzy Walendziewski, Wiesław A. ŻMUDA // Journal of Energy Resources Technology ; ISSN 0195-0738. — 2019 vol. 141 iss. 4 art. no. 042207, s. 042207-1–042207-6. — Bibliogr. s. 042207-5–042207-6. — Publikacja dostępna online od: 2019-02-27

 • keywords: waste management, heavy fuel oil, waste rubber and tires

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1115/1.4042826

23
 • Pigmenty i warstwy malarskie ceramiki neolitycznej kultury trypolskiej (Bilcze Złote) ; Zabytki kamienne z Bilcza Złotego[Pigments and coats of paint of neolitical ceramics of Trypolis culture (Bilcze Złote) ; Stone monuments from Bilcze Złote] / Joanna Trąbska, Barbara TRYBALSKA, Adam GAWEŁ, Krzysztof BYTNAR // Materiały Archeologiczne ; ISSN 0075-7039. — 2003 [t.] 34, s. 179–194, fot. kolor.. — Bibliogr. s. 186, Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Sposób wydzielania związków cynku i siarki z karbonizatów otrzymanych w wyniku pirolizy odpadów gumowych[The method of separating zinc and sulfur compounds from the carbonates obtained as a result of pyrolysis of rubber waste] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BYTNAR Krzysztof, JODŁOWSKI Grzegorz, KRZAK Mateusz, MILEWSKA-DUDA Janina, ŻMUDA Wiesław. — Int.Cl.: C01B 17/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 423325 A1 ; Opubl. 2019-05-06. — Zgłosz. nr P.423325 z dn. 2017-10-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 10, s. 16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL423325A1.pdf

 • słowa kluczowe: cynk, odpady gumowe, siarka, karbonizaty

  keywords: zinc, rubber wastes, suphur, pyrolysate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Techniczne, medyczne i prawne aspekty bezpieczeństwa użytkowników pomieszczeń z urządzeniami gazowymi w budynkach mieszkalnych : sympozjum : Kraków, 17 kwietnia 2003 r.[Technical, medical and legal problems of safety of users of rooms with gas appliances in livable buildings] / red. Krzysztof BYTNAR ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Paliw i Energii. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 100, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: