Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Bukowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7289-5956 orcid iD

ResearcherID: V-7447-2018

Scopus: 6603725779

PBN: 5e709207878c28a04738ed08

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 143, z ogólnej liczby 147 publikacji Autora


1
 • A strongly positive sulphur isotopic shift in late Ediacaran-early Cambrian seawater: evidence from evaporites in the Salt Range Formation, northern Pakistan / Fanwei Meng, Zhili Zhang, Krzysztof BUKOWSKI, Qingong Zhuo, Naveed Ahsan, Saif Ur-Rehman, Pei Ni // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2021 vol. 65 no. 2 art. no. 30, s. 1-13. — Bibliogr. s. 10-13. — Publikacja dostępna online od: 2021-06-16. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/29562/pdf

  orcid iD
 • keywords: gypsum, sulphur isotope, Salt Range Formation, Indo-Pakistan Plate, South China, Yangtze Block

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7306/gq.1598

2
3
 • Aktualny stan rozpoznania geologicznego złóż soli kamiennej w PolsceThe present-day state of geological knowledge on rock salt deposits in Poland / Grzegorz Czapowski, Krzysztof BUKOWSKI, Michał Gientka // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2008 nr 429, s. 27–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Abstr.. — Złoża kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych = Natural resources – current problems of prospection, exploration and documentation : [sesja Polskiego Kongresu Geologicznego] / pod red. nauk. Magdaleny Pańczyk. — Warszawa : PIG, 2008

 • keywords: resources, Poland, rock salt, documenting category

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Aktualny stan rozpoznania geologicznego złóż soli kamiennej w Polsce[The present-day state of geological knowledge on rock salt deposits in Poland] / Grzegorz Czapowski, Krzysztof BUKOWSKI, Michał Gientka // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza facjalna soli kamiennych jako metoda oceny możliwości zagospodarowania formacji solnych[Facies analysis of the rock salt as a method of estimation of salt formations utilisation] / Grzegorz Czapowski, Hanna Tomassi-Morawiec, Krzysztof BUKOWSKI // W: Quo vadis sal : ogólnopolskie sympozjum geologiczno-górnicze poświęcone kierunkom rozwoju solnictwa w Polsce : Kłodawa 15–16 listopada 2001. — [Polska : s. n.], [2001]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza facjalna soli kamiennych jako metoda oceny możliwości zagospodarowania formacji solnychFacies analysis of rock salt as the method of management of salt formations / Grzegorz Czapowski, Hanna Tomassi-Morawiec, Krzysztof BUKOWSKI // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia ; ISSN 0304-520X. — 2004 R. 43 z. 1–2, s. 43–58. — Bibliogr. s. 56–58, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ar/Ar dating of hornblende samples from Carpathian igneous rocks / K. DUDEK, K. BUKOWSKI, A. Wójtowicz, T. Durakiewicz, St. Hałas // Geologica Carpathica ; ISSN 1335-0552. — 1999 vol. 50 spec. iss., s. 93–94. — Bibliogr. s. 94. — Numer ISSN w bazie Web of Science: 0016-7738. — Carpathian Geology 2000 : international geological conference : October 11–14, 1999, Smolenice, Slovak Republic

 • keywords: Carpathians, andesite, hornblende, Ar/Ar dating, Ditrau

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania laboratoryjne nad sedymentacją osadów mułowo-solnych w zależności od warunków przepływu i charakteru materiału sedymentacyjnegoLaboratory studies on deposition of salty-mud sediments controlled by flow regime and sediment characteristic / Krzysztof BUKOWSKI, Wojciech MASTEJ, Jan KĘPIŃSKI // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia ; ISSN 0304-520X. — 2005 R. 44 z. 234–235 nr 4–5, s. 69–76. — Bibliogr. s. 76, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania laboratoryjne nad sedymentacją redeponowanych osadów mułowo-solnych na stożku podmorskimLaboratory studies of redeposition of mud-salt deposits in the submarine fan environment / Krzysztof BUKOWSKI, Wojciech MASTEJ, Jan KĘPIŃSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. Przegląd Solny / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — 2007 t. 23 z. spec. 1, s. 175–182, [1] k.. — Bibliogr. s. 181, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: przepływ laboratoryjny, sedymentologia eksperymentalna, zubry

  keywords: laboratory flume, experimental sedimentology, mud-salt rocks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badenian evaporitic – clastic succession in the East Slovakian basin (Zbudza FM, the well P-7) / Krzysztof BUKOWSKI, Grzegorz Czapowski, Stanislav Karoli, Peter Kotul'ák // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2003 vol. 35 no. 1, s. 53–56. — Bibliogr. s. 55–56, Abstr.. — XVIIth [Seventeenth] congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : Bratislava, September 1–4, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badenian pyroclastic level from Gacki in Nida Valley, Carpathian Foredeep, Poland / Krzysztof DUDEK, Krzysztof BUKOWSKI // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2004 z. 24, s. 141–144. — Bibliogr. s. 144, Abstr.. — 11th meeting of The Petrology Group of The Mineralogical Society of Poland : “hypabyssal magmatism and petrology of the flysch in the Western Carpathians” : Ustroń, October 14–17, 2004 / red. z. Łukasz Karwowski, Justyna Ciesielczuk ; Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — Katowice : Uniwersytet Śląski, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badenian salt sedimentation in the Carpathian Foredeep Basin (Poland) based on geochemical and isotopic research / BUKOWSKI K. // W: Paratethys-Mediterranean interactions : environmental crises during the neogene : RCMNS interim colloquium : Bucharest, 27–30 September 2012 : abstract volume / eds. Marius Stoica, Mihaela C. Melinte-Dobrinescu, Dan Palcu. — [Bucharest : s. n.], [2012]. — ISBN: 978-606-8041-71-1. — S. 30. — Bibliogr. s. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badenian tuffite levels within the Carpathian orogenic front (Gdów-Bochnia area, Southern Poland): radio-isotopic dating and stratigraphic position / Krzysztof BUKOWSKI, Arjan de Leeuw, Małgorzata Gonera, Klaudia F. Kuiper, Piotr Krzywiec, Danuta Peryt // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2010 vol. 54 no. 4, s. 449–464. — Bibliogr. s. 460–461. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/7645/6225

 • keywords: Carpathian Foredeep, Miocene, Badenian, dating, tuffites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badenian/Sarmatian boundary in the Central Paratethys: data from the Fore-Carpathian Basin in Poland / Barbara Studencka, Krzysztof BUKOWSKI, Grzegorz Czapowski, Andrzej Gąsiewicz, Karin Sant // W: Neogene of Central and South-Eastern Europe : 7\textsuperscript{th} international workshop : 28–31 May 2017, Velika, Croatia : abstracts book / eds. Marija Horvat, Lara Wacha. — Zagreb : Croatian Geological Society, 2017. — ISBN: 978-953-59036-2-8. — S. 64–65. — Bibliogr. s. 65

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Badeńska sedymentacja salinarna na obszarze między Rybnikiem a Dębicą w świetle badań geochemicznych, izotopowych i radiometrycznychBadenian saline sedimentation between Rybnik and Dębica based on geochemical, isotopic and radiometric research / Krzysztof BUKOWSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 183, [1] s., [3] k. złoż.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 236). — Bibliogr. s. 129–151, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Budowa złoża soli Zbudza (Słowacja) w świetle badań sedymentologicznychGeology of the Zbudza salt deposit (Slovakia) in the light of sedimentological researches / Krzysztof BUKOWSKI, Grzegorz Czapowski, Stanislav Karoli, Peter Kotulak // W: Quo vadis sal : XIII międzynarodowe sympozjum solne : Dolina Demianowska, 2–3 października 2008 r. Podziemne magazynowanie paliw ; Zagrożenia w górnictwie solnym = Quo vadis sal : international salt symposium. Underground fuel storage ; Hazard in salt mining / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2008]. — S. 9–12. — Bibliogr. s. 10, 11–12. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Calculation of salt basin depth using fluid inclusions in halite from the Ordovician Ordos Basin in China / Anatoliy R. Galamay, Fanwei Meng, Krzysztof BUKOWSKI, Aleksandr Lyubchak, Yongsheng Zhang, Pei Ni // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2019 vol. 63 no. 3, s. 619–628. — Bibliogr. s. 627–628. — Publikacja dostępna online od: 2019-09-30. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/26184/pdf

  orcid iD
 • keywords: halite, gas liquid inclusion, brine depth, Ordos Basin, Ordovician evaporate

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7306/gq.1490

18
 • {\em Carbo salis} ze złoża soli w Wieliczce{\it Carbo salis} from deposit of rock salt in Wieliczka / Krzysztof BUKOWSKI, Marian WAGNER, Jerzy Przybyło // W: Quo vadis sal : XIII międzynarodowe sympozjum solne : Dolina Demianowska, 2–3 października 2008 r. Podziemne magazynowanie paliw ; Zagrożenia w górnictwie solnym = Quo vadis sal : international salt symposium. Underground fuel storage ; Hazard in salt mining / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2008]. — S. 61–64. — Bibliogr. s. 62, 64. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Charakter petrograficzny substancji węglowej z osadów solnych WieliczkiPetrographic character of coal substance from salt sediments in the Wieliczka mine / Marian WAGNER, Krzysztof BUKOWSKI, Jerzy Przybyło // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/2: Przegląd solny = Salt review, s. 225–238, [6]. — Bibliogr. s. 236, Streszcz., Abstr.

 • keywords: Wieliczka, brown coal, Miocene, petrography of coal, xylite, salt rocks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Charakterystyka geochemiczna badeńskich soli kamiennych rejonu przykarpackiego[Geochemical characteristics of the Badenian salts in the Carpathian Region] / Hanna Tomassi-Morawiec, Tomasz TOBOŁA, Krszysztof BUKOWSKI // W: „Mioceńskie złoża soli w rejonie przykarpackim” : 11–12. 02. 2004 Kraków = “Miocene salt deposits in the Carpathian region” / Akademia Górniczo-Hutnicza, Polskie Towarzystwo Geologiczne. — Kraków : AGH, 2004. — S. 29–30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Charakterystyka geochemiczno-mineralogiczna zubrów mioceńskich w Polsce : [streszczenie]Geochemistry and mineralogy of Miocene zuber rocks in Poland / Grzegorz Czapowski, Krzysztof BUKOWSKI, Tomasz TOBOŁA, Hanna Tomassi-Morawiec // W: Quo vadis sal : wysadowe złoża soli - ich rola w polityce energetycznej : XXVII międzynarodowe sympozjum solne : Kłodawa-Uniejów, 11.10-13.10.2023 = Quo vadis sal : the importance of salt-dome deposits in the energy policy : XVII international salt symposium : Kłodawa-Uniejów, 11.10-13.10.2023 / red. Natalia Walczak-Torba. — [Poland : s. n.], [2023]. — S. 72. — Tekst pol.-ang.. — K. Bukowski, T. Toboła - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: Polska, mineralogia, miocen, geochemia, zubry

  keywords: Poland, mineralogy, Miocene, geochemistry, zubers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Charakterystyka geochemiczno-mineralogiczna zubrów mioceńskich w zapadlisku przedkarpackim (południowa Polska)Geochemistry and mineralogy of Miocene Zuber rocks in the Carpathian Foredeep (southern Poland) / Grzegorz Czapowski, Krzysztof BUKOWSKI, Tomasz TOBOŁA, Hanna Tomassi-Morawiec // Przegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego = Salt Review : yearbook of Polish Salt Mining Association ; ISSN 2300-9349. — 2023 nr 17, s. 39-50. — Bibliogr. s. 50, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://psgs.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2024/01/PS2023-Czapowski2.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: Polska, mineralogia, miocen, geochemia, zubry

  keywords: Poland, mineralogy, Miocene, geochemistry, Zuber

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Chemical composition of brine inclusions in halite from clayey salt (zuber) facies from the Upper Tertiary (Miocene) evaporite basin (Poland) / A. R. Galamay, K. BUKOWSKI, G. Czapowski // Journal of Geochemical Exploration ; ISSN 0375-6742. — 2003 vols. 78–79 spec. iss., s. 509–511. — Bibliogr. s. 511, Abstr.. — Geofluids IV : fourth international conference on Fluid evolution, migration and interaction in sedimentary basins and orogenic belts : Utrecht, 12–16 May, 2003. — tekst: https://s.agh.edu.pl/V3w7s

 • keywords: fluid inclusions, Carpathian Foredeep, evaporite precipitation, paleoenviroment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1106/S0375-6742(03)00080-3

24
 • Chronologic constraints on high-resolution records of the sedimentary and biotic response to the Badenian Salinity Crisis of the Central Paratethys / Arjan de Leeuw, Krzysztof BUKOWSKI, Wout Krijgsman, Klaudia F. Kuiper, Oleg Mandic, Marius Stoica, Grzegorz Czapowski, Andrzej Gasiewicz // W: RCMNS 2013 : 14th congress of the Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy : neogene to quaternary geological evolution of Mediterranean, Paratethys and Black Sea : Istanbul, Turkey, 8th–12th September, 2013 : book of abstracts / eds. Namik Çagatay, Cengiz Zabci. — [Istanbul] : Istanbul Technical University, [2013]. — ISBN: 978-975-561-438-0. — S. 70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Chronology of the Badenian salinity crisis of the Central Paratethys / De Leeuw A., BUKOWSKI K., Krijgsman K., Kuiper K. F., Stoica M., Tulbure M. // W: Paratethys-Mediterranean interactions : environmental crises during the neogene : RCMNS interim colloquium : Bucharest, 27–30 September 2012 : abstract volume / eds. Marius Stoica, Mihaela C. Melinte-Dobrinescu, Dan Palcu. — [Bucharest : s. n.], [2012]. — ISBN: 978-606-8041-71-1. — S. 47. — Bibliogr. s. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: