Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Broda, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8218-9350 orcid iD

ResearcherID: D-2256-2018

Scopus: 55658644400

PBN: 5e70922b878c28a047391048

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 42 publikacji Autora


1
 • Badania eksperymentalne zjawiska kolmatacji jako procesu doprowadzającego do likwidacji wodoprzepuszczalności ośrodków porowatychExperimental research on phenomenon of colmatage as a process leading to eliminate water permeability of porous medium / Krzysztof BRODA // W: Zabezpieczanie i rewitalizacja podziemnych obiektów zabytkowych : konferencja naukowo-techniczna : Kraków–Bochnia 21–22 września 2001 r. / red. Tadeusz Mikoś, Janusz Chmura ; Wydział Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kopalnia Soli „Bochnia” [et al.]. — [Kielce] : Wydawnictwo „SCRIPTUM” : współpr. Fundacja „Nauka i Tradycje Górnicze”, [2001]. — ISBN10: 8391211649. — S. 89–99. — Bibliogr. s. 98, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Działalność nurkowa na rzecz badań naukowych w Tatrzańskim Parku Narodowym ze szczególnym uwzględnieniem jezior tatrzańskich[Scuba diving activities for scientific research in the Tatra National Park, focuson the Tatra lakes] / Małgorzata Orlewicz-Musiał, Krzysztof BRODA // W: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem : przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek : IV konferencja : Zakopane 14–16 październik 2010 : streszczenia prac / Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi. — [Kraków : PTPNoZ], [2010]. — ISBN: 978-83-61788-24-9. — S. 112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Education of personnel for mining industry of Vietnam at the Faculty of Mining and Geoengineering AGH University of Science and Technology in Krakow / Krzysztof BRODA, Piotr CZAJA, Marek BOROWSKI // W: VIET-POL 2015 : second international conference on Scientific research cooperation between Vietnam and Poland in earth sciences : [Hanoi, Vietnam, 5\textsuperscript{th}–6\textsuperscript{th} November 2015] / Hanoi University of Mining and Technology ; AGH University of Science and Technology. — Vietnam : Bach Khoa Publishing House, [2015]. — Na s. red.: cop. 2014. — ISBN: 978-604-938-550-6. — S. 1–7. — Bibliogr. s. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Eksperymentalne badania wpływu zjawiska kolmatacji na rozkład ciśnienia i zmienność wydatku przy przepływie ze swobodnym zwierciadłemExperimental research of the influence of the colmatage process on presure distribution and variability of flow discharge and flow with free surfaces / Alfred TRZASKA, Krzysztof BRODA, Krzysztof FILEK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 1999 vol. 44 iss. 4, s. 531–542. — Bibliogr. s. 541–542, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Eksperymenty potwierdzające możliwość likwidacji wodoprzepuszczalności ośrodków porowatych w warunkach przepływu ze swobodnym zwierciadłemExperiments confirming the possibility of water permeability removal in porous media in free surface flow conditions / Krzysztof Witold BRODA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 2, s. 47–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: ośrodek porowaty, wodoprzepuszczalność

  keywords: porous medium, water permeability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Experimental research on the concept of using an autonomous transport module for transport from the seabed / Wiktor FILIPEK, Krzysztof BRODA // W: Proceedings of the international conference on Human safety in work environment : operating machinery and equipment : integrated management systems: quality - environment - safety - technology : October 23–27, 2018, Gdańsk-Nynashamn-Stockholm-Tallinn-Stockholm-Nynashamn-Gdańsk. — Warszawa : STE Group Sp. z o. o., 2018. — (New Trends in Production Engineering ; ISSN 2545-2843 ; vol. 1 iss. 1). — ISBN: 978-83-952420-0-7. — S. 267–275. — Bibliogr. s. 274–275, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: marine mining, transport from great depths, autonomous transport module

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/ntpe-2018-0033

8
 • Experimental verification of the applications of controlled pyrotechnical reaction method in transportation from the sea floorEksperymentalna weryfikacja możliwości zastosowania kontrolowanej reakcji pirotechnicznej do transportu z dna morskiego / Wiktor FILIPEK, Krzysztof BRODA // W: EXPLO-SHIP 2016 : problemy eksploatacji obiektów pływających, urządzeń portowych i instalacji off-shore : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna = problems of vessels, port facilities operation and off-shore instalation : 9\textsuperscript{th} international scientific conference : conference proceedings : abstracts : Świnoujście, 18–20. 05. 2016 / oprac. red. Adriana Nowakowska, Paulina Mańkowska. — Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej, 2016. — S. 26. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: materiały wybuchowe, górnictwo morskie, transport z dużych głębokości, pirotechnika, materiały pirotechniczne

  keywords: deep sea mining, blasting materials, pyrotechnics, transport from seafloor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Experimental verification of the concept of the use of controlled pyrotechnic reaction as a source of energy as a part of the transport system from the seabed / Wiktor FILIPEK, Krzysztof BRODA // Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie = Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin ; ISSN 1733-8670. — 2017 no. 49, s. 77–83. — Bibliogr. s. 83, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-17. — tekst: https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2383

  orcid iD
 • keywords: deep sea mining, blasting materials, pyrotechnics, experimental verification, source of energy, transport from seafloor

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17402/205

10
 • Free surface of the liquid-gas phase separation as a measuring membrane of a device for measuring small hydrostatic pressure difference valuesPowierzchnia swobodna rozdziału faz ciecz-gaz jako membrana pomiarowa urządzenia do pomiaru małych wartości różnicy ciśnienia hydrostatycznego / Wiktor FILIPEK, Krzysztof BRODA, Marian BRANNY // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2015 vol. 60 no. 1, s. 341–358. — Bibliogr. s. 357–358. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/93836/PDF/10267-Volume60_Issue1-23_paper.pdf?handler=pdf

 • słowa kluczowe: małe wartości różnicy ciśnień, pomiary, filtracja, manometry

  keywords: filtration, small values of differential pressure measurement, pressure gauges

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2015-0023

11
12
13
 • O możliwości ograniczenia dopływu wód do wyrobisk górniczychOne the possibility of limiting water inflow to excavation / Alfred TRZASKA, Krzysztof BRODA, Ryszard Rapacz // Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0990. — 2001 R. 25 z. 2, s. 113–120. — Bibliogr. s. 120, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: wyrobiska górnicze, wodoprzepuszczalność górotworu

  keywords: excavations drilling, water permeability of ground

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • O zjawisku kolmatacji i jego wpływie na otoczenieThe phenomenon of colmatage and its effect on the environment / Alfred TRZASKA, Krzysztof BRODA, Wiktor FILIPEK, Krystyna SOBOWSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2005 vol. 50 spec. iss., s. 43–56. — Bibliogr. s. 54–56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Polish experience in offshore mining: the new concept of transport deep-sea concretions and processing / Krzysztof BRODA, Wiktor FILIPEK, Barbara TORA // W: Advances in geoengineering, geotechnologies, and geoenvironment for Earth systems and sustainable georesources management : proceedings of the 1st conference on Georesources, geomaterials, geotechnologies and geoenvironment (4GEO) : Porto, [7-8 November] 2019 / eds. Helder I. Chaminé, José Augusto Fernandes. — Cham : Springer Nature, cop. 2023. — (Advances in Science, Technology & Innovation ; ISSN 2522-8714). — ISBN: 978-3-031-25985-2 ; e-ISBN:  978-3-031-25986-9. — S. 125-129. — Bibliogr. s. 128-129, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-05-28

  orcid iD
 • keywords: technology, processing, nodules, deep-sea mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-031-25986-9_21

16
 • Possibility of determining colmatage parameters and functions basing on the theory of colmatage and experimentO możliwości wyznaczenia parametrów i funkcji kolmatacyjnych w oparciu o teorię kolmatacji i eksperyment / Alfred TRZASKA, Krzysztof BRODA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2000 vol. 45 iss. 4, s. 527–542. — Bibliogr. s. 541–542, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Primum non nocere[First of all, do not harm] / Krzysztof BRODA, Jerzy KLICH // W: Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie : Mysłowice 6–7 kwietnia 2006 r. / Wyższy Urząd Górniczy, Główny Instytut Górnictwa, Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. — Katowice : Zarząd Główny SITG, 2006. — S. 158–161

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Problematyka wybuchowej likwidacji kominów żelbetowychThe issue of explosive demolition of reinforced concrete chimneys / Krzysztof BRODA, Józef LEWICKI // W: Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie [Dokument elektroniczny] : 2 edycja konferencji naukowo-technicznej : 7–9 października 2015 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 35–52. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD–ROM. — Bibliogr. s. 52, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: roboty wyburzeniowe, materiał wybuchowy, wyburzanie kominów żelbetowych

  keywords: explosives, reinforced concrete chimneys, explosive demolition

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Próba opisu zjawiska prądów wstecznych metodami CFDCFD simulation of reverse flow phenomena in declined galleries / Marian BRANNY, Krzysztof BRODA, Krzysztof FILEK, Władysław MIKOŁAJCZYK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 3, s. 9–17. — Bibliogr. s. 16–17, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2006-03/GG_2006_3_01.pdf

 • słowa kluczowe: wentylacja kopalń, prądy wsteczne, modelowanie CFD

  keywords: CFD simulation, reverse flow in mining galleries, underground ventilation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Przyrząd do pomiaru małych wartości ciśnienia hydrostatycznego[Device for measuring small values of hydrostatic pressure] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BRANNY Marian, BRODA Krzysztof, FILIPEK Wiktor. — Int.Cl.: G01L 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 407380 A1 ; Opubl. 2015-09-14. — Zgłosz. nr P.407380 z dn. 2014-03-03 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 19, s. 38-39. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL407380A1.pdf

 • słowa kluczowe: małe wartości różnicy ciśnień, pomiary, filtracja, manometry

  keywords: measurement, small values of differential pressure, filtration, pressure gauges

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Przyrząd do pomiaru małych wartości ciśnienia hydrostatycznego[Device for measuring small values of hydrostatic pressure] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marian BRANNY, Krzysztof BRODA, Wiktor FILIPEK. — Int.Cl.: G01L 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 229025 B1 ; Udziel. 2017-12-12 ; Opubl. 2018-05-30. — Zgłosz. nr P.407380 z dn. 2014-03-03. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL229025B1.pdf

 • słowa kluczowe: małe wartości różnicy ciśnień, pomiary, filtracja, manometry

  keywords: measurement, small values of differential pressure, filtration, pressure gauges

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Research on the concept of using calcium carbide as a source of energy for transport from the seabed / Wiktor FILIPEK, Krzysztof BRODA // W: Proceedings of the international conference on Human safety in work environment : operating machinery and equipment : integrated management systems: quality - environment - safety - technology : October 23–27, 2018, Gdańsk-Nynashamn-Stockholm-Tallinn-Stockholm-Nynashamn-Gdańsk. — Warszawa : STE Group Sp. z o. o., 2018. — (New Trends in Production Engineering ; ISSN 2545-2843 ; vol. 1 iss. 1). — ISBN: 978-83-952420-0-7. — S. 277–284. — Bibliogr. s. 284, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: marine mining, transport from great depths, calcium carbide, acetylene

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/ntpe-2018-0034

24
 • Rozkład ciśnienia w ośrodku porowatym podczas zjawiska kolmatacji przebiegającego zgodnie z pierwszą kinetyką bez linearyzacji wyrażenia określającego porowatość rozważanego ośrodka w funkcji położenia i czasuPressure distribution in a porous medium during the colmatage phenomenon accurring according to the first kinetics without linearization of the expression defining the porosity of the considered medium as a function of position and time / Wiktor FILIPEK, Krzysztof BRODA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2023 t. 2 nr 2, s. 7–13. — Bibliogr. s. 13, Streszcz., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2024-02-19. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — tekst: https://inzynieriamineralna.com.pl/index.php/testowe/article/view/471/269

 • słowa kluczowe: filtracja, kolmatacja, przepływ z wymianą masy i pędu

  keywords: filtration, colmatage, flow with mas and momentum exchange

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2023-02-50

25
 • Scuba diving activities for scientific research in the Tatra National Park, focus on the Tatra lakes / Małgorzata Orlewicz-Musiał, Krzysztof BRODA // W: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem : materiały IV konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek : Zakopane, 14–16 października 2010. T. 3, Człowiek i środowisko / red. Zbigniew Krzan ; Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi. Oddział Krakowski. — Zakopane : Wydawnictwo Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2010. — ISBN: 978-83-61788-37-9. — S. 133–138. — Bibliogr. s. 137–138, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: