Wykaz publikacji wybranego autora

Mateusz Krzak, mgr inż.

doktorant

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-5744-3652

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
2
 • Analiza właściwości fizykochemicznych i użytkowych produktów pirolizy odpadów gumowych pod kątem ich wykorzystania w technologiach przemysłowychAnalysis of physicochemical and technological properties of rubber waste pyrolysis products for their use in industrial technologies / Mateusz KRZAK // W: V sesja naukowa doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : 25 maj 2017 r. : zeszyt streszczeń. — [Kraków : Wydział Energetyki i Paliw, AGH], [2017]. — S. 7

 • słowa kluczowe: piroliza, zagospodarowanie odpadów, utylizacja zużytych opon

3
 • Example of preparation coal-based suspension fuels / Radosław POMYKAŁA, Wiesław A. ŻMUDA, Katarzyna Kapusta, Mateusz KRZAK // W: Selected issues related to mining and clean coal technology : monograph / eds. Marek Borowski, Justyna Swolkień ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mining and Geoengineering. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2016. — Na obwol. dod.: International Conference of Mining and Clean Coal Technology : Krakow, 19–21 September 2016. — ISBN: 978-83-7783-196-0. — S. 591–594. — Bibliogr. s. 594, Abstr.

 • keywords: rheology, coal, combustion, char, coal-water suspension, suspension fuel, burner

4
 • Low temperature hybrid plasma-catalytic methanation over $Ni-Ce-Zr$ hydrotalcite-derived catalysts / Magdalena Nizio, Rafik Benrabbah, Mateusz KRZAK, Radosław DĘBEK, Monika MOTAK, Simeon Cavadias, Maria Elena Gálvez, Patrick Da Costa // Catalysis Communications ; ISSN 1566-7367. — 2016 vol. 83, s. 14–17. — Bibliogr. s. 17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-28. — R. Dębek - dod. afiliacja: Sorbonne Universités, France. — tekst: http://goo.gl/InY74c

 • keywords: plasma, hydrotalcites, nickel catalysts, CO2-methanation

5
 • Materiały geopolimerowe na bazie popiołu lotnego jako nowy materiał budowlany. Wpływ różnych zależności na właściwości wytrzymałościowe materiałów geopolimerowychFly ash-based geopolymers as a novel building material. The influence of relationships on the mechanical properties of geopolymer material / KRZAK Mateusz, Sikora Szymon // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, Cz. 9 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — (Monografie). — ISBN (całość) 978-83-65677-19-8. — ISBN: 978-83-65917-55-3 ; e-ISBN: 978-83-65917-56-0. — S. 70–77. — Bibliogr. s. 76–77, Streszcz.

 • słowa kluczowe: wytrzymałość materiałów, spoiwo geopolimerowe, surowce glinokrzemianowe, geopolimeryzacja, proces ogrzewania

6
 • Ocena możliwości wykorzystania wybranych surowców energonośnych do tworzenia suspensji węglowo-wodno-olejowo-alkoholowych[Assess the possibilities of using selected raw materials for preparing coal-water-oil-alcohol slurries] / Radosław POMYKAŁA, Wiesław A. ŻMUDA, Katarzyna Kapusta, Mateusz KRZAK // W: XVI Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych : zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : Szklarska Poręba, 17–20 maja 2016 : kdimu.pwr.wroc.pl : materiały konferencyjne. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2016. — ISBN: 978-83-7493-939-3. — S. 95–96. — Bibliogr. s. 96

 • słowa kluczowe: suspensje węglowo-wodne, surowce węglonośne, surowce energonośne, procesy spalania

7
 • Ograniczenie emisji tlenków siarki powstałych podczas spalania paliwa z karbonizatów otrzymanych w wyniku pirolizy gumyAbatement of emissions of sulfur oxides from combustion of a fuel based on waste tire char / Wiesław A. ŻMUDA, Przemysław GRZYWACZ, Andrzej Wojciechowski, Adam Doliński, Mateusz KRZAK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2016 t. 95 nr 5, s. 975–977. — Bibliogr. s. 977

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Otrzymywanie gazu syntezowego w wyniku pirolizy granulatu gumowego w reaktorze mikrofalowymSyngas production by pyrolysis of rubber granulates in a microwave reactor / KRZAK Mateusz, Sikora Szymon, Wybituła-Krzak Anna // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, Cz. 9 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — (Monografie). — ISBN (całość) 978-83-65677-19-8. — ISBN: 978-83-65917-55-3 ; e-ISBN: 978-83-65917-56-0. — S. 78–83. — Bibliogr. s. 83, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
10
 • Porównanie właściwości fizykochemicznych oleju z pirolizy opon gumowych z właściwościami oleju opałowego ciężkiegoComparison of physicochemical properties of an oil from pyrolysis tyres with a heavy fuel oil / Mateusz KRZAK, Janina MILEWSKA-DUDA, Grzegorz S. JODŁOWSKI, Marta WÓJCIK, Wiesław A. ŻMUDA, Grzegorz Borówka // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 7, s. 1550–1553. — Bibliogr. s. 1553

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Przykłady aplikacji karbonizatu powstałego w wyniku niskotemperaturowej pirolizy zużytych opon samochodowych w przemyśle : [abstrakt][Examples of applications char obtained from low temperature pyrolysis of waste tyres in industry : abstract] / Mateusz KRZAK // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2017 : [Wrocław, 10.05.2017] : materiały konferencyjne – wiosna. Cz. 3, Wrocław / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — ISBN (całość) 978-83-65677-20-4. — ISBN: 978-83-65677-86-0 ; e-ISBN: 978-83-65677-85-3. — S. 75. — M. Krzak - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Termoliza opakowań wielomateriałowych z odzyskiem folii aluminiowejThermal decomposition of waste from TetraPak packages / A. Wojciechowski, K. Pietrzak, A. Doliński, A. A. ŻMUDA, M. KRZAK // W: Recykling metali nieżelaznych : konferencja międzynarodowa : Kraków, 2–4.03.2016 : streszczenia referatów = Recycling of non-ferrous metals : international conference : abstracts / Instytut Metali Nieżelaznych - Gliwice ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych SITMN ; Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu ; Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. — Kraków : [s. n.], [2016]. — S. 23. — Tekst pol.-ang.

 • keywords: municipal waste, thermal destruction, packaging, TetraPack

13
 • The use of selected raw materials for preparation coal-based suspension fuelWykorzystanie wybranych surowców do przygotowania paliwa zawiesinowego na bazie węgla / Radosław POMYKAŁA, Wiesław A. ŻMUDA, Katarzyna Kapusta, Mateusz KRZAK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 1, s. 99–108. — Bibliogr. s. 107, Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel, reologia, spalanie, karbonizat, zawiesiny węglowo-wodne, paliwo zawiesinowe, palnik

  keywords: rheology, coal, combustion, char, coal-water suspension, suspension fuel, burner

14
 • Utylizacja zużytych opon metodą rozkładu termicznego[Utilization of used tires by thermal destruction] / Wiesław A. ŻMUDA, Mateusz KRZAK // W: Kraków InnoTech Summit [Dokument elektroniczny] : badania - technologie - biznes : [4.04.2017, Kraków, Polska] : księga abstraktów / oprac. Michał Adamczyk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2017]. — e-ISBN: 978-83-942282-2-4. — S. 29. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://kms.org.pl/wp-content/uploads/2017/07/KITS-Abstrakty-1.pdf [2017-07-11]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Właściwości fizykochemiczne oraz możliwości zastosowania oleju powstałego w wyniku pirolizy odpadów gumowych : [abstrakt][Physical and chemical properties of oil from pyrolysis waste rubber and possibilities of its application : abstract] / Mateusz KRZAK // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2017 : [Wrocław, 10.05.2017] : materiały konferencyjne – wiosna. Cz. 3, Wrocław / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — ISBN (całość) 978-83-65677-20-4. — ISBN: 978-83-65677-86-0 ; e-ISBN: 978-83-65677-85-3. — S. 74. — M. Krzak - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych