Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Kryzia, dr inż.

asystent

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 938126

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 38 publikacji Autora


1
 • Analiza deformacji powierzchni terenu w dzielnicy Moszczenica miasta Jastrzębie-Zdrój w aspekcie wpływów eksploatacji górniczej Kopalni Węgla Kamiennego „JAS-MOS”[Analysis of the ground surface deformations of the district Moszczenica city ”Jastrzębie-Zdrój” in aspect the influence of mining exploitation of Jas-Mos coal mine] / Tadeusz MAJCHERCZYK, Katarzyna KRYZIA, Jerzy Majchrzak // W: Ochrona obiektów na terenach górniczych : praca zbiorowa : [IV konferencja z cyklu „Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych : Rytro, 17–19 października 2012] / pod red. Andrzeja Kowalskiego. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2012. — Opis częśc. wg obwoluty. — ISBN: 978-83-61126-53-9. — S. 190–201. — Bibliogr. s. 200–201. — Tadeusz Majcherczyk, Katarzyna Kryzia – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analysis of measured and predicted land surface subsidences caused by retreat mining / Tadeusz MAJCHERCZYK, Katarzyna KRYZIA // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2013 vol. 35 no. 1, s. 143–156. — Bibliogr. s. 155–156, Abstr.

 • słowa kluczowe: eksploatacja górnicza, wyrobiska górnicze, osiadanie powierzchni, kopalnie węgla, deformacja gruntów, program EDNOPN, deformacja terenu górniczego

  keywords: surface subsidence, coal underground mining, land deformation, EDNOPN program, retreat mining , mining ground deformation

3
 • Assessment of economic effectiveness of preparation of domestic hot water / Dominik Kryzia, Katarzyna KRYZIA // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 121

 • keywords: economic effectiveness, hot water, electric storage water heater, district heating network

4
 • Assessment of sustainable development of hard coal mining industry in Poland with use of bootstrap sampling and copula-based Monte Carlo simulation / Michał Kopacz, Dominik Kryzia, Katarzyna KRYZIA // Journal of Cleaner Production ; ISSN 0959-6526. — 2017 vol. 159, s. 359–373. — Bibliogr. s. 372–373, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-05-09. — tekst: goo.gl/rJ6dus

 • keywords: sustainable development, Monte Carlo simulation, bootstrap, hard coal mining industry, AHP model, empirical copula, Spearman's rank correlation

5
6
 • Charakterystyka procesu monitorowania jakości wody wodociągowej na przykładzie miasta TarnowaCharacteristics of process monitoring the quality of tap water on the example of the city Tarnów / Katarzyna KRYZIA, Anna SZCZĘCH // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4591–4596. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4595–4596, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: monitoring jakości wód wodociągowych

  keywords: monitoring the quality of tap water

7
 • Dampening variations in wind power generation through geographic diversification / Dominik Kryzia, Piotr Olczak, Jan Wrona, Michał Kopacz, Katarzyna KRYZIA // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 53

 • keywords: Monte Carlo simulation, optimization, wind energy, diversification, wind power

8
 • Formation of recreation space in the context of the revitalization of the post-mining area of mine natural aggregate in Waryś / Katarzyna KRYZIA, Dominik Kryzia // W: [XI] Krakow conference of young scientists 2016 [Dokument elektroniczny] : Kraków, September 22–23, 2016 : book of abstracts = XI Krakowska konferencja młodych uczonych / Pro Futuro Science Association. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Krakow : Pro Futuro Science Association, Fundacja dla AGH, 2016. — 1 dysk optyczny. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 11). — Materiały dostępne również na dysku Flash. — e-ISBN: 978-83-62079-15-5. — S. 50. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • keywords: post-mining areas, revitalization, tourism and recreation space, mine natural aggregate, Waryś

9
 • Gaz ziemny a bezpieczeństwo energetyczneNatural gas and energy safety / Dominik KRYZIA, Katarzyna KRYZIA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2011 t. 28 z. 1–2, s. 217–225. — Bibliogr. s. 224–225, Streszcz., Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROMie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2011-1-2/W_2011_1-2_19.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Gaz ziemny a bezpieczeństwo energetyczneNatural gas and energy safety / Dominik KRYZIA, Katarzyna KRYZIA // W: Oil-Gas AGH 2011 : XXII międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : zbiór abstraktów = 22\textsuperscript{nd} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : Cracow, 8–10 June, 2011 : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH WWNiG, 2011. — S. 64. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Koszty wytwarzania energii elektrycznej w spalarni odpadów komunalnych[The costs of generating electricity in incinerator of municipal waste] / Dominik Kryzia, Katarzyna KRYZIA // W: Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů : workshop : 1.4.2011, Ostrava / VŠB-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-Geologická Fakulta. Institut Environmentálního Inženýrství. — [Ostrava : VŠB-TU], [2011]. — ISBN: 978-80-248-2407-9. — S. 67–71. — Bibliogr. s. 70–71, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Logistyka prac rozpoznawczych umożliwiających określenie przyczyn istniejącego zagrożenia obiektu zabytkowegoLogistics of the reconnaissance work for establishing the causes of the perceived hazard of the historic property / Katarzyna KRYZIA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4556–4563. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4562–4563, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: dokumentacja stanu technicznego budynku, obiekt zabytkowy, struktura rozpoznania zagrożeń budynku

  keywords: structure recognition of the hazard of the building, historic building, documentation of the technical condition of the building

13
 • Monitoring miejskich sieci wodociągowych w aspekcie wspomagania programami informatycznymiMonitoring of urban water supply networks in the aspect of computer programs supporting / Anna SZCZĘCH, Katarzyna KRYZIA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9831–9835. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9835, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: SCADA, GIS, monitoring sieci wodociągowych, EPANET

  keywords: SCADA, GIS, monitoring of water supply, EPANET

14
15
 • Ochrona powierzchni przed szkodami górniczymi w świetle regulacji prawa górniczego w latach 1918–2011[Protection the surface mining against damage under the control of mining in the years 1918–2011] / Katarzyna KRYZIA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2013 nr 4 dod.: CD Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 280–287. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 286–287, Streszcz.

 • słowa kluczowe: regulacje prawne, tereny górnicze, ochrona powierzchni

16
 • Oczekiwania społeczne w zakresie rewitalizacji terenu pogórniczego kopalni kruszywa naturalnego „Waryś”[Social expectations in the field of revitalization of post-mining areas in mine natural aggregate Waryś] / Katarzyna KRYZIA, Dominik Kryzia // W: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami oraz ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody – wybrane problemy w Polsce / red. Mariusz Klich, Jan Kozłowski. — Tarnów : Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2016. — Książka zawiera materiały z konferencji: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami oraz ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody : 10–12 marca 2016, Tarnów. — ISBN: 978-83-941202-5-2. — S. 51–59. — Bibliogr. s. 58–59, Abstr.

 • słowa kluczowe: rewitalizacja, kruszywa naturalne, badania ankietowe

17
 • Organizacja systemu ochrony zabytków architektoniczo-budowlanych w prawie polskimThe organization of the protection system of architectural and construction monuments in the Polish law / Katarzyna KRYZIA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4564–4572. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4571–4572, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: logistyka, system ochrony zabytków, struktura organizacyjna służb ochrony zabytków

  keywords: logistics, system of heritage protection, organizational structure of the protection of monuments services

18
 • Planowanie geodezyjnego procesu pomiarowego w aspekcie oceny górniczych deformacji powierzchniPlanning geodetic measurement process in the aspect of mining terrain deformation / Katarzyna KRYZIA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9286–9294. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9293–9294, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo podziemne, deformacje terenu, planowanie pomiarów deformacji terenu górniczego

  keywords: terrain deformation, underground mining, planning of surveying of mining terrain deformation

19
 • Planowanie podziemnej działalności górniczej z uwagi na ochronę obiektu zabytkowegoPlanning underground activity mining with the AIM to protect a historic building / Zbigniew NIEDBALSKI, Tadeusz MAJCHERCZYK, Katarzyna KRYZIA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9530–9536. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9536, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo, planowanie, prognoza deformacji

  keywords: underground mining, planning, deformations surface terrains

20
 • Porównanie kopalnych nośników energii pod względem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa energetycznegoComparison of fossil fuels in terms of capabilities to ensure energy security / Dominik Kryzia, Katarzyna KRYZIA // W: Bezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców i energii : [I międzynarodowa konferencja naukowa : 7–8 czerwca 2011, Poznań] / red. Piotr Kwiatkiewicz. — Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2011. — ISBN: 978-83-61304-36-4. — S. 353–363. — Bibliogr. s. 362–363. — Katarzyna Kryzia – afiliacja: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Proces dochodzenia odszkodowania za szkody górnicze w obiektach budowlanych świetle aktualnych przepisów prawaProcess of investigation claims for mining damages in construction objects under current law / Katarzyna KRYZIA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2013 nr 4 dod.: CD Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 288–293. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 293, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: szkody górnicze, eksploatacja górnicza, odszkodowanie, prawo cywilne, ochrona terenów górniczych

  keywords: mining exploitation, mining damages, compensation size, civil law, protection of mining areas

22
 • Proces rewaloryzacji nadbrzeża w rejonie kompleksu Zamku MalborkThe process of restoration of wharf in the region of Malbork Castle Complex / Zenon DUDA, Katarzyna KRYZIA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4212–4219. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4219, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: rekonstrukcja, budowla hydrotechniczna, nadbrzeże, proces rewaloryzacji

  keywords: reconstruction, the process of restoration, hydrotechnic construction

23
 • Proces rozwoju prognozowania deformacji terenu wywołanych wpływem eksploatacji górniczejDevelopment process forecasting deformations caused by the influence of mining operation / Katarzyna KRYZIA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9295–9301. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9299–9301, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: deformacje terenu górniczego, teorie prognozowania

  keywords: deformations of mining area, forecasting theories

24
 • Proces wpisywania dóbr na listę światowego dziedzictwa w aspekcie pradziejowych kopalni krzemienia w KrzemionkachThe process of entry of goods on the UNESCO world heritage in the aspect of prehistoric flint mines in Krzemionki / Zenon DUDA, Katarzyna KRYZIA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 8811–8820. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8820, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: pradziejowe kopalnie krzemienia pasiastego w Krzemionkach, wytyczne operacyjne do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa, Lista światowego dziedzictwa UNESCO

  keywords: prehistoric flint mines in Krzemionki, UNESCO World Heritage List, operational guidelines for the implementation of the World Heritage Convention

25
 • Rekonstrukcja nadbrzeża w rejonie kompleksu Zamku Malbork na wschodnim brzegu Nogatu[Reconstruction of the wharf in the area of Malbork Castle complex on the eastern shore of the river Nogat] / Zenon DUDA, Katarzyna KRYZIA // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2014 : XXXVII Zimowa Szkoła Górotworu i Geoinżynierii : Wisła–Jawornik, 10–14 marca 2014 / Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : KGBiG AGH, cop. 2014. — S. 28–29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych