Wykaz publikacji wybranego autora

Krystyna Michałowska, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Analizy przestrzenno-czasowe zmian morfologicznych na terenie Słowińskiego Parku Narodowego w latach 1964–2004Spatial and temporal analysis of environmental changes in the Slowinski National Park between 1964 and 2004 / Krystyna MICHAŁOWSKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2007 vol. 17b, s. 473–483. — Bibliogr. s. 482, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-920594-9-2. — tekst: https://goo.gl/OBnfL9

 • słowa kluczowe: GIS, NMT, zdjęcia lotnicze, wydmy, zmiany morfologiczne, analizy przestrzenno-czasowe

  keywords: GIS, environmental changes, aerial photography, coastal zone, dunes, spatial and temporal analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analizy przestrzenno-czasowe zmian środowiska na terenie Słowińskiego Parku Narodowego w latach 1951–2004Spatial and temporal analysis of changing for the Słowiński National Park environment between 1951 and 2004 years / Krystyna MICHAŁOWSKA // W: „Geoinformatyka – badania, zastosowania i kształcenie” : IV ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Dobczyce k. Krakowa, 11–13 października 2007 r. : skróty referatów / red. z. Beata Hejmanowska, Marta Borowiec ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, [et al.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej], [2007]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 219–220. — Bibliogr. s. 219–220

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Cultural Heritage Through Time – modelowanie 3/4D Twierdzy KrakówCultural Heritage Through Time – 3/4D modeling the Fortress of Krakow / Ewa Głowienka, Beata HEJMANOWSKA, Sławomir MIKRUT, Krystyna Michałowska, Piotr KRAMARCZYK // W: 8\textsuperscript{th} international scientific conference in series: Innovative technologies for surveying – using in various sectors of the economy : 7–9 June 2017, Kamionka, Poland : book of abstracts / red. Monika Balawejder, Katarzyna Matkowska, Artur Warchoł ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie etc.. — Rzeszów : WSIE, [2017]. — ISBN10: 83-60507-32-5. — S. 42–44. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • słowa kluczowe: NMT, LIDAR, dziedzictwo kulturowe, modelowanie 3D/4D, NMPT, forty

  keywords: DTM, LIDAR, cultural heritage, fortress, 3D/4D modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Geograficzny System Informacji (GIS) w zarządzaniu, monitorowaniu i ochronie środowiska[Geographical Information System (GIS) in environmental management, monitoring and protection] / Krystyna MICHAŁOWSKA, Ewa GŁOWIENKA // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2006 : Kraków, 21–23 września 2006 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów AGH „Academica” ; Grupa Naukowa Pro Futuro, 2006. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 1). — Na okł. dodatkowo: I Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — S. 493–500. — Bibliogr. s. 500, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Geographical Information Systems (GIS) applied to presentation of geotouristic objects : example from the Słowiński National Park / Krystyna MICHAŁOWSKA // W: GEOTOUR Kraków 2005 : “GEOTOURism – new dimensions in XXI century tourism and chances for future development” : 2\textsuperscript{nd} international conference : 22–24 September 2005, Kraków, Poland / eds. Marek Doktor, Anna Waśkowska-Oliwa ; University of Science and Technology AGH. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection. — [Kraków : UST AGH], [2005]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Integracja i przetwarzanie danych wieloczasowych w środowisku GISIntegration and processing of multitemporal data in GIS environment / Krystyna MICHAŁOWSKA, Ewa GŁOWIENKA // W: „Geoinformatyka – badania, zastosowania i kształcenie” : IV ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Dobczyce k. Krakowa, 11–13 października 2007 r. : skróty referatów / red. z. Beata Hejmanowska, Marta Borowiec ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, [et al.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej], [2007]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 181. — Bibliogr. s. 181

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Integracja i przetwarzanie danych wieloczasowych w środowisku GISIntegration and processing of multitemporal data in GIS environment / Krystyna MICHAŁOWSKA, Ewa GŁOWIENKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2007 vol. 17b, s. 485–494. — Bibliogr. s. 493–494, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-920594-9-2. — tekst: https://goo.gl/TPwSuP

 • słowa kluczowe: GIS, bazy danych, numeryczny model terenu, zdjęcia lotnicze, ortofotomapy, dane wieloczasowe

  keywords: database, GIS, DTM, aerial photography, orthophotomaps, multi-temporal data

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Możliwości wykorzystania wieloczasowych obrazów znormalizowanego indeksu wegetacji (NDVI) i archiwalnych ortofotomap do badania zmienności wybranych elementów środowiskaA possibility of using temporal images of Normalised Difference Vegetation Index (NDVI) for detection of environmental changes / Krystyna MICHAŁOWSKA, Beata HEJMANOWSKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18b, s. 397–407. — Bibliogr. s. 406–407, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Możliwość monitorowania zmian środowiska z użyciem narzędzi GIS na przykładzie Słowińskiego Parku NarodowegoThe possibility of environmental changes monitoring using GIS tools for Slowinski National Park / Ewa GŁOWIENKA, Krystyna MICHAŁOWSKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2007 vol. 17a, s. 241–249. — Bibliogr. s. 248–249, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-920594-9-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Multi-temporal analysis of changes of the southern part of the Baltic Sea coast using aerial remote sensing data / Krystyna MICHAŁOWSKA, Ewa GŁOWIENKA // Remote Sensing [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2072-4292. — 2022 vol. 14 iss. 5 art. no. 1212, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-03-01. — tekst: https://www.mdpi.com/2072-4292/14/5/1212/pdf

 • keywords: remote sensing, coastal zone, shoreline changes, erosion/accretion, multi-temporal orthophotomaps

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/rs14051212

11
 • Opracowanie technologii przetwarzania archiwalnych materiałów fotogrametrycznych do badań zmienności krajobrazu na przykładzie Słowińskiego Parku NarodowegoTechnology of processing, archival aerial photos for the examination of landscape changeability on the example of the Słowiński National Park / Krystyna MICHAŁOWSKA, Ewa GŁOWIENKA, Sławomir MIKRUT // W: „Geoinformatyka – badania, zastosowania i kształcenie” : IV ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Dobczyce k. Krakowa, 11–13 października 2007 r. : skróty referatów / red. z. Beata Hejmanowska, Marta Borowiec ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, [et al.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej], [2007]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 221–222. — Bibliogr. s. 222

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Opracowanie technologii przetwarzania archiwalnych materiałów fotogrametrycznych do badań zmienności krajobrazu na przykładzie Słowińskiego Parku NarodowegoTechnology of archival aerial photos processing for changes analysis of Słowiński National Park landscape / Krystyna MICHAŁOWSKA, Ewa GŁOWIENKA, Sławomir MIKRUT // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2007 vol. 17b, s. 495–504. — Bibliogr. s. 503, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-920594-9-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wieloczasowe dane obrazowe w badaniu zmian pokrycia terenuMulti-temporal data for land cover change detection / Krystyna MICHAŁOWSKA, Ewa GŁOWIENKA-MIKRUT // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2010 vol. 21, s. 281–289. — Bibliogr. s. 288–289, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-13-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: