Wykaz publikacji wybranego autora

Krystyna Makuch, mgr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • Active aluminas for the production of zero-cement refactory castables / L. MANDECKA-KAMIEŃ, K. MAKUCH // Interceram = International Ceramic Review ; ISSN 0020-5214. — 2005 vol. 54 [no.] 3, s. 178–181. — Bibliogr. s. 181, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Influence of some selected fine-grained powders on properties of low cement high alumina castables / Lucjana MANDECKA-KAMIEŃ, Andrzej KIELSKI, Krystyna MAKUCH, Krystyna WODNICKA, Henryk POMADOWSKI // Stahl und Eisen ; ISSN 0340-4803. — 2004 spec., s. 78–80. — Bibliogr. s. 80, Summ.. — 47th International colloquium on Refractories : refractories for metallurgy : Aachen, 13 and 14 October 2004. — Düsseldorf : Verlag Stahleisen GmbH, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Minor silicate phases in building materialsLes phases silicatées mineures dans les matériaux de construction / Wiesław Kurdowski, Krystyna MAKUCH // Annales de Chimie Science des Matériaux ; ISSN 0151-9107. — 2003 vol. 28 suppl. 1, s. S11–S18. — Bibliogr. s. S17–S18, Abstr., Rés.. — 13th French-Polish Seminar on Reactivity of Solids : FPSRS 13 : Cluny, France, September 3–5, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Niskocementowe betony wysokoglinoweLow cement high alumina castables / Lucjana MANDECKA-KAMIEŃ, Andrzej KIELSKI, Krystyna MAKUCH // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/2). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389541548. — S. 1167–1173. — Bibliogr. s. 1173

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Niskocementowe betony wysokoglinoweLow cement high alumina castables / Lucjana MANDECKA-KAMIEŃ, Andrzej KIELSKI, Krystyna MAKUCH // W: V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — ISBN10: 8389541475. — S. 72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Wpływ roztworów stałych w dwuglinianie wapniowym na jego reaktywność z wodąThe influence of solid solution in ${CA_{2}}$ on its reactivity with water / Lucjana MANDECKA, Wiesław Kurdowski, Krystyna MAKUCH // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 2] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/2. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 933–938. — Bibliogr. s. 938

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wpływ wybranych drobnozmielonych dodatków na właściwości betonów boksytowych o małej zawartości cementuInfluence of selected fine-grained powders on properties of low cement bauxite castables / Lucjana MANDECKA-KAMIEŃ, Andrzej KIELSKI, Krystyna MAKUCH, Krystyna WODNICKA, Henryk POMADOWSKI // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2004 R. 9/71 nr 2, s. 73–77. — Bibliogr. s. 77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zbadanie możliwości zwiększenia aktywności hydraulicznej dwuglinianu wapniowegoExamination of calcium bialuminate hydraulic properties enhacement / L. MANDECKA, K. MAKUCH // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2008 R. 13/75 nr 5, s. 269–280. — Bibliogr. s. 279–280. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: